Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Privacy bij computerdoorzoeking * Gaat Facebook naar de beurs? * KDE reorganiseert

i-nieuws 6 na 6 ** November 26th, 2009 by wim.webgang **

26/11/2009


Privacy bij computerdoorzoeking

Overheidsfunctionarissen in de VS hebben het hof van beroep gevraagd om hun uitspraak van augustus te herbekijken. De rechtbank had toen een arrest geveld waarin duidelijk gemaakt werd wat wel en niet kan bij het doorzoeken van computers. Het gebied waarbinnen de regeling geldt beslaat 9 staten in de VS. Het begon bij 10 sporters die verdacht werden van doping, maar door computergegevens van honderden spelers te doorzoeken kreeg de zaak een andere dimensie. Er werden uiteindelijk medische gegevens van 104 basebalspelers in beslag genomen.
De nieuwe regels komen in de praktijk neer op het volgende: De politie mag alleen de gegevens die ze werkelijk zoeken, kopieren, en niet de hele harddisk, zoals ze nu doet. Als dat niet mogelijk is moet een derde, onafhankelijke partij ingeschakeld worden, die zoekt naar de gevraagde gegevens, en alleen die overhandigt.

Wat dit nog meer een privacy zaak maakt dan op het eerste zicht lijkt is dat de computergegevens over medicatiegebruik afkomstig waren van plas-stalen van de spelers. Die hadden in een vrijwillig testprogramma van de federatie die stalen afgestaan met de belofte dat de resultaten niet zouden vrijgegeven worden; het was dus geen officiële controle. De politie deed echter een inval bij CDT, die het onderzoek uitgevoerd had, en kopieerde van een computer het mapje met de gegevens van de test. En ook opvallend is dat van de regering Obama meer respect voor de privacy verwacht werd. De openbare aanklager die de herziening vraagt werd aangesteld door Obama.

De hoofdrechter vatte het zo samen:
“This case is about a federal investigation into steroid use by
professional baseball players. More generally, however, it’s
about the procedures and safeguards that federal courts must
observe in issuing and administering search warrants and sub-
poenas for electronically stored information.”
Lees zelf meer in het verslag van 69 blz

.

.

Gaat Facebook naar de beurs?

Het bedrijf achter Facebook heeft een herschikking doorgevoerd van zijn aandelenstruktuur. Daarbij wordt een groep van belangrijke aandeelhouders, als de stichters, voorzien van meer beslissingsmacht. Dat is een voorbereiding die onder meer wordt uitgevoerd voor een bedrijf naar de beurs trekt.

Er wordt al lang verwacht dat de oprichters hun bedrijf ten gelde willen maken.
Dat kan uiteraard gevolgen hebben voor het zakenmodel; er wordt een hogere opbrengst verwacht, en die zit in het creatief commerciëel gebruiken van de persoonlijke gegevens van mensen en netwerken van mensen die in het systeem zitten.

KDE reorganiseert

De KDE community voert een reorganisatie door. Ze gaan het KDE werk duidelijk onderverdelen in twee gebieden: de desktop en de programma’s. De werkruimte van de desktop gaat “KDE Plasma Desktop” heten, of kortweg “Plasma”. Er kan een speciale versie voor netbooks komen, “Plasma Netbook”.
Het andere KDE werk, de KDE programma’s, kunnen dan afzonderlijk gepromoot worden. Ze werken immers niet alleen in KDE maar ook op andere desktops, zoals XFCE. Een voorbeeld van zo’n programma is het office pakket “K Office”, dat minder bekend is als OpenOffice.org, maar dus ook een tekstverwerker, rekenblad en andere toepassingen bevat.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.