Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Vluchtelingenstroom en crowdmanagement

Uitzending do 18:00 ** March 31st, 2016 by wim.webgang **

Lydia: verslag over vrijwilligerswerk op Lesbos en Chios, en de invloed van de akkoorden met Turkije op de vluchtelingenstroom en de hulpverleners.

Marthe brengt ons privacy en smart cities…

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Adblock Plus overwint * AdBlock is niet Adblock Plus * Uitgelekte olie-corruptie * Apple’s ommezwaai

i-nieuws 6 na 6 ** March 31st, 2016 by wim.webgang **

Adblock Plus overwint

Adblock plus overwint niet alleen de reklame op websites, het overwint ook in de rechtszaal. Uitgeverijen en mediabedrijven die het bedrijf van Adblock Plus voor de rechter daagden, beten in het zand. Laatste in de rij was “Suddeutsche Zeitung”. De rechtbank in München stelde vorige week dat de wet het blokkeren van advertenties op websites niet verbied. De softwaremaker mag zo’n software maken, en de gebruikers mogen die gebruiken. Meer nog, de softwaremaker mag een lijst maken van aanvaardbare advertenties, en de adverteerders ervoor laten betalen om daarop te staan. Die aanvaardbare advertenties zouden dan toch door de Adblock plus software doorgelaten worden. Adverteerders noemden dat eerder “afpersing”.

In Keulen spande Axel Springer een gelijkaardige zaak aan, die ze eveneens verloren. De uitgever vond het een inbreuk op zijn grondwettelijk recht van de vrijheid van de pers om te adverteren. Ook een tv-station Pro 7/Sat 1 en RTL, uitgeverij Zeit Online en de Handelsblatt sites deden al gelijkaardige pogingen, maar vingen alle bot.

Ondertussen proberen uitgevers de gebruikers van adblockers buiten hun site te houden; als het lukt om te detecteren dat adblocker software gebruikt wordt, krijgt de surfer ook de inhoud van de site niet te zien. Om het nog ingewikkelder te maken, er is een verschil tussen Adblock en Adblock Plus; Adblock Plus is van Duitse makekelij, en moederbedrijf is Eyeo.

AdBlock is niet Adblock Plus

AdBlock zelf is eerder een project van Michael Gundlach in de VS, samen met een aantal ontwikkelaars die Adblock maken onder een vrije softwarelicentie, de GPL v3. Inderdaad, de broncode is dus gepubliceerd, nl op http://code.getadblock.com/releases/, waar je terug kan kijken tot 2013.
AdBlock bestaat voor iOS, Chrome, Safari en Opera op de desktopcomputer, dus niet voor Linux. Linux gebruikers kunnen terecht op AdBlock plus (https://adblockplus.org), dat wel een Mozilla Firefox versie heeft. Het is eveneens een open source project, met zijn broncode op GitHub.
Bovendien is er nog de Adblock browser, die een rechtstreekse veriant is van Firefox, en te vinden is in de Mercurial repositories https://hg.adblockplus.org.

Adblock plus heeft criteria opgesteld voor aanvaardbare advertenties. De gebruiker kan kiezen om de aanvaardbare advertenties door te laten. Die staan bv duidelijk afgescheiden helemaal bovenaan, helemaal onderaan, of helemaal rechts op de site.
De lijst van toegelaten advertenties is raadpleegbaar, en gebruikers kunnen feedback geven over de doorgelaten reklame.

De huidige versies van de software AdBlock Plus laat dus standaard wel aanvaardbare advertenties door. Voor ze deze stap zetten, deden ze eerst een enquete onder hun gebruikers. Daaruit bleek dat 75 % van de gebruikers vooral de vervelende opdringende advertenties wil vermijden, en daarvoor de software gebruikt. Ze beseffen ook wel dat heel wat websites reklame-inkomsten nodig hebben. De 25% die helemaal geen reklame wil zien, kan deze optie aanzetten.

Hier vind je de criteria voor “acceptable Ads”: https://adblockplus.org/en/acceptable-ads

Uitgelekte olie-corruptie

Fairfax media en de Huffington Post publiceerden gisteren online een artikel over de wereldwijde corruptie van Unaoil, een bedrijf uit Monaco. Dat zou miljoenen dollars hebben ingezet in omkopingszaken waarbij grote bedrijven, overheidsambtenaren en politici betrokken zijn over heel de wereld.

Door een lek van vertrouwelijke documenten en e-mails kregen de media inzage in een lang vermoed maar voorlopig goed bewaard geheim. Ze deden een half jaar onderzoek voor ze met het nieuws naar buiten kwamen.

Behalve het eerste artikel over de corruptie bij de olieproductie, wordt nog een vervolg aangekondigd over de Russische connectie, en een deel over Azië en Afrika. Ze merken op dat de oliesektor een enorme invloed heeft, in eerste instantie op volkeren waar de olie opgepompt wordt, en die te maken krijgen met de gevolgen daarvan op hun leefomgeving en sociale strukturen.

Maar de onthullingen tonen ook een niet-zo-fraai beeld van wat bv met de olie van Irak gebeurde na de Amerikaanse invasie. Het Amerikaanse leger wierp zich op het ministerie van olie, terwijl het Bagdad Museum geplunderd werd.

De Huffingtno Post is een progressieve nieuwswebsite in de VS: http://www.huffingtonpost.com/
Fairfax media is een uitgever aktief in Australië en Nieuwzeeland: http://www.fairfaxmedia.com.au/

http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/the-company-that-bribed-the-world.html

Apple’s ommezwaai

Apple kwam sinds eind vorig jaar in de media omdat het bedrijf niet wilde meewerken met het Amerikaanse ministerie van justitie om een iPhone te kraken die versleutelde gegevens bevatte. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar een dolle schutter, maar er zijn nog verschillende andere gelijkaardige verzoeken hangende. De eis om medewerking aan bedrijven als Apple en andere technologie en communicatiebedrijven is gebaseerd op een wet uit 1789. Sinds 1977 werd die zo ruim geïnterpreteerd dat ook prive-bedrijven er onder vielen. En in het verleden werkte Apple ook altijd mee.
Er werd sterke versleuteling ingevoerd op een manier dat de fabrikant nog onmogelijk de sleutel in handen heeft.
En er was een rechter die de oude wet niet onvoorwaardelijk wilde toepassen in dit geval tegen Apple. Het precedent uit 1977 gaat niet zomaar op voor Apple, omdat het toen een telefoonmaatschappij was, eigenaar van de lijnen, en die zelf ook gegevens bijhoudt over de communicatie, al is het maar voor de facturatie en om technische redenen. Maar Apple is niet zo’n bedrijf, en heeft op zich niets meer te maken met het gebruik van het toestel achteraf. Bovendien is toen de vraag gesteld aan het congres om de wettelijke voorwaarden te scheppen om dat soort voorwaarden om mee te werken op te nemen in de wet. Dat heeft het congres toen uiteindelijk niet gedaan. En dus is er niet echt een wettelijke basis om deze medewerking dwingend op te leggen.

Uiteindelijk heeft de overheid een extern gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de informatie uit een van de iPhones te krijgen, waarvoor ze oorspronkelijk op medewerking van Apple wachtten.
Apple draait de zaken nu om, en eist van de overheid inzage in de manier waarop de gegevens verkregen zijn.

Dergelijke verzoeken werden trouwens ook aan Google gericht ivm Android smartphones:

http://www.theverge.com/2016/3/30/11330892/fbi-google-android-unlocking-phone-court-order

http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2016/02/17/how-a-n-y-judge-inspired-apples-encryption-fight-with-justice/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

PDFBox 2.0 * Onweer in de Cloud * Afkortingen in de cloud * Proxy omzeilde blokkade * Flash crash * Kraakbare camera’s

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** March 24th, 2016 by wim.webgang **

PDFBox 2.0

De Apache Software Foundation heeft nu officieel versie 2.0 van Apache PDFBox uitgegeven. Het is een java-tool om met pdf’s te werken, ontwikkeld door vrijwilligers. De software is uitgegeven onder de Apache Licentie. Er werd drie jaar gewerkt aan deze 2.0 versie van PDFBox, de laatste versie van de 1 reeks was 1.8.
Deze nieuwe versie kan tekst uit pdf halen, kan een pdf splitsen in delen of delen samenvoegen, pdf omzetten naar een beeld in png of jpeg formaat, een pdf maken met fonts en beelden geïntegreerd. De pdf’s kunnen van een digitale handtekening worden voorzien.
Ook het afdrukken van een pdf bestand kan nu via de standaard java print API, en er is volledige Unicode ondersteuning.
De pdf kan ook gecheckt worden op het voldoen aan de PDF/A-1b standaard.
Voor ontwikkelaars die overstappen van 1.8 naar 2.0 is een migratiegids verschenen. Er zijn namelijk ook een paar dingen veranderd of zelfs verwijderd t.o.v. 1.8 (zoals Jempbox).

Apache PDFBox 2.0: http://pdfbox.apache.org/download.cgi
Migration Guide: http://pdfbox.apache.org/2.0/migration.html

Onweer in de Cloud

Toen Google aankondigde een datacenter in ons land te openen was dat groot nieuws. Nu zouden ze er blijkbaar 12 nieuwe plannen, binnen twee jaar, ondermeer in de VS en Japan. Er lijkt een ware strijd aan de gang tussen Google, Microsoft en Amazon. Ze breiden allemaal hun aanbod uit en proberen zo dicht mogelijk bij de klant te geraken, om hem hun Cloud dienst te verkopen. Apple zou zelf een overeenkomst gesloten hebben met Google, en zou mee aan de basis van die sterke uitbreiding kunnen liggen, ten koste van . En er zijn ook al slachtoffers van die strijd: Verizon sloot vorige maand zijn cloud diensten, en gaf klanten de tijd tot midden april om over te schakelen.
De dominante speler in de cloud markt is Amazon, met zijn Amazon Web Services, of afgekort AWS. Volgens een studie van Rightscale.com is het aantal cloud-klanten maar een paar percent gegroeid. Maar die bestaande klanten hebben wel hun gebruik sterk opgedreven. Een aanzienlijk deel van de “enterprise” klanten heeft meer dan 1000 Virtual Machines in de cloud lopen. Maar het gebruik van “private cloud” is ook gestegen, en bijna dubbel zo groot als de public clouddiensten.
Het zal dan ook niet verwonderen dat de tools om die grote pool van virtuele servers te beheren, in belang is gestegen, en daar zit veel open source bij, bv Puppet.

Afkortingen in de cloud

  • IaaS: infrastructure as a Service; de klant heeft zelf geen servers meer staan, maar gebruikt die bij de provider. Daar wordt het onderhoud, de backups, opslagcapaciteit enz. van hem overgenomen. Je gebruikt via internet servers die elders staan, maar je doet er op wat je wil, installeert zelf je systemen.
  • PaaS: Platform as a Service: je kiest een platform, en dat wordt volledig door de provider gemanaged.
  • SaaS: Software as a service: je gebruikt, via internet, software zoals een provider die aanbiedt (doet Google al lang)
  • CaaS: Communicatie als dienst; voice over IP, Virtual Private Network, PBX en andere vormen van digitale communicatie. Er is veel flexibiliteit mogelijk, maar als het internet plat ligt heb je geen gewone telefoon meer als alternatief.
  • Cloud: Cloud is geen afkorting. Het staat voor wolk/in the cloud / in de wolken, en komt voort uit de gewoonte om in schema’s het internet voor te stellen als een wolkje. Bv een plaatselijk netwerk wordt helemaal uitgetekend, dan is er een lijn die de internetverbinding voorstelt en die naar een wolkje leidt. Aan de andere kant van die wolk komt er een lijn uit die naar de servers leidt van een provider die een dienst levert aan het lokale netwerk.
    Dus de meeste overeenkomst heeft “cloud” nog met “internet”, je kan “in the cloud” bijna overal vervangen door “on the internet”.

Eigenlijk komt het telkens op hetzelfde neer: uitbesteden-uitbesteden-uitbesteden; hardware, systemen, applicaties en communicatie.
In principe doen bedrijven dat om kosten te besparen, en dan sneuvelen de lokale IT jobs.

Proxy omzeilde blokkade

In Groot-Brittanië is twee jaar geleden een jongeman opgepakt omdat hij proxy servers draaien had om internetblokkades van de overheid te omzeilen. Hij leverde aan anderen de dienst om via zijn proxy servers te surfen, waardoor die bv auteursrechtelijk beschermd konden downloaden van de Pirate Bay, terwijl die in principe ontoegangkelijk was in GB.
Het was een speciale eenheid van de politie, die gespecialiseerd is in “intellectual property crime”, die het onderzoek voerde.
Hij wordt ondermeer beschuldigd van het bezitten van een voorwerp gebruikt voor fraude en van witwassen. Maar of hij ook veroordeeld wordt is nog een andere zaak. Hijzelf zegt dat hij niets illegaals deed. De blokkade was niet in werking bij alle internet providers, dus sommige gebruikers konden er zo nog aan. Hij had zelf geen kopies van auteursrechtelijk beschermd werk op zijn servers, het enige wat hij deed was een soort “wegwijzer” spelen. Het lijkt dus vooral een testcase te worden, want het is de eerste keer dat iemand voor de rechtbank komt voor het omzeilen van Pirate Bay en andere torrent blokkades. Hij zou voor moeten komen in de tweede helft van april.


Flash crash

Een Londenaar dreigt uitgeleverd te worden aan de VS, omdat hij de beurs van New York deed crashen in 2010. Hij kan nog in beroep gaan tegen de uitlevering, en de secretary of state van Groot-Brittanië moet ook nog zijn goedkeuring geven.
De man was een beurshandelaar die op een creatieve manier te werk ging: hij plaatste voor miljoenen orders, maar trok die dan telkens weer in. Hij probeerde zijn voordeel te doen door de schommelingen die dat opleverde. Helaas liep dat wat uit de hand en de beurs van New York zakte op een paar minuten plots 600 punten. Het werd geen echte crash, maar de beursautoriteiten waren genoeg verontrust om de zaak te onderzoeken. Via een tipgever zouden ze uiteindelijk bij de man uit de buurt van Heathrow terecht.


Kraakbare camera’s

Een Chinese fabrikant van IP-camera’s had een beveiligingsprobleem in zijn firmware. Daardoor kan een buitenstaander toegang krijgen tot het apparaat, en er programma’s uitvoeren en beheerdersrechten uitoefenen.
Helaas was de fabrikant toeleverancier van heel wat merken, en zo belandde de kwetsbare firmware in meer dan 300 verschillende camera’s. Minstens 10.000-en daarvan hangen aan het internet.
De camera heeft ingebouwde software om hem te beheren met een browser, en die is dus bereikbaar via het netwerk, en soms via internet. De onderzoeker die het probleem ontdekte, heeft een testprogramma op github gezet. Beheerders van zo’n camera kunnen hun apparatuur daarmee testen, en eventueel de nodige maatregelen nemen om de camera’s te beveiligen, of ze minstens achter een firewall te zetten, zodat ze niet meer rechtstreeks bereikbaar zijn vanuit het internet.
Computerinbrekers zouden de camera’s al misbruikt hebben in minstens één geval, namelijk bij een kraak van kassa-betaalsystemen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Politie in je smartphone * Tien minuten in silicon valley

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** March 23rd, 2016 by wim.webgang **

Politie in je smartphone

Er is een voorstel van de minister van justitie voor aanpassing van de bijzondere opsporingsmethoden. Politiediensten zouden de bevoegdheid krijgen om binnen te dringen in computersystemen en smartphones om onderzoek te doen in het kader van een gerechtelijk onderzoek en mits toestemming van een onderzoeksrechter. Dit mag stiekem gebeuren, wat zou kunnen betekenen: door van op afstand in te breken in het toestel, of andere “begeleidende maatregelen”.
Dit soort regels kan de achterdocht van burgers aanwakkeren en hen ertoe drijven zelf meer veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals sterkere wachtwoorden en encryptie gebruiken.
De discussie over versleuteling zal hier dus waarschijnlijk ook oplaaien, zeker nu na de schietpartij in Brussel een massa versleuteld informaticamateriaal werd gevonden.

Tien minuten in silicon valley

In silicon valley, de snelle IT- en internet bedrijven regio in San Francisco, California lijkt in een dipje terecht te komen. Althans als we afgaan op de fastfood leverdienst die op het punt staat te sluiten: de Spoonrocket site is offline. Die raket in hun naam was letterlijk bedoeld bijna, want ze leverden warme maaltijden in 10 minuten tijd. Die maaltijden waren samengesteld door chefs, speciaal voor Spoonrocket, en de bedoeling was goedkoper te leveren dan de prijs om het thuis te maken. Spoonrocket leek net als veel technologiebedrijven in de buurt een beloftevolle startup. Ze haalden in 2013 meer dan 10 miljoen op om het bedrijf op te richten, en draaiden volgens één van de stichters ondertussen positief. Maar er was geld nodig voor een nieuwe investering, en alle toezeggingen van financiers werden één voor één ingetrokken.
Dat is mogelijk slecht nieuws voor de technologie-werknemers in Silicon valley, denkt de oprichter. Niet alleen omdat ze nu hun snelle hap moeten missen, maar ook omdat het een omslag van het klimaat zou kunnen betekenen, het investeringsklimaat dan wel.
Maar eigenlijk is het ook duidelijk dat er sterke concurrentie was, die misschien gewoon beter was, of di betere strategische keuzes gemaakt had. Hun belangrijkste concurrent zette iets hoger in op de kwaliteit en smaak, en iets minder op snelheid. En misschien is de plaatselijke markt voor bedrijven die via een app fastfood aan huis leveren wel verzadigd. Er zou interesse zijn van een overnemer.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Het “a patchy webserver” software project

Uitzending do 18:00 ** March 10th, 2016 by wim.webgang **

Het zakenmodel achter een open source/free software bedrijf is niet zo eenvoudig als het eruitziet bij een tiental bekende projecten als mysql enz. Bovendien is een van de succesvolste projecten, Apache, helemaal geen bedrijf.

http://techcrunch.com/2016/02/09/the-money-in-open-source-software/

De Apache Software Foundation doet veel meer dan de webserver maken die we allemaal gebruiken.

Een interview. (Opname Fosdem 2016, 12:50)

www.apache.org
Meer dan 280 projecten :
projects.apache.org/
Ze hebben er een eigen licentie voor:
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

De “incubator” waar nieuwe projecten in de wachtzaal of de sandbox zitten:
incubator.apache.org/projects/
En eens de projecten uitgeblust zijn maar waardevol genoeg om te bewaren komen ze op de zolder van Apache terecht:
attic.apache.org

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Open IP adres * Microsoft loves Linux * Open Computer project op 48 Volt

i-nieuws 6 na 6 ** March 10th, 2016 by wim.webgang **

Open Computer project op 48 Volt

Het Open Compute project breidt uit. Google heeft aangekondigd mee in het Open Compute project te stappen. Ze duiken op in de “Platinum members”.
Dat is een soort open hardware project voor datacenters, waarbij de deelnemers door het delen van hun kennis proberen hun datacenters goedkoper te maken.
Google bracht zijn kennis over energie-efficientie aan. Ze gebruiken een eigen voedingslijn van 48 volt.
Daardoor moet de server geen transfo hebben om electriciteit van 110 of 220 volt om te zetten naar een lagere spanning. Bij die omzetting gaat bovendien nogal wat energie verloren. Google beweert 30 procent efficiënter te kunnen werken op die manier.

Ze gaan hun specificaties nu bijdragen aan het OCP, en dan kan Facebook die ook gaan gebruiken.

Frank Frankovsky richtte het Open Compute project op als chef harware design bij Facebook. Hij verliet ondertussen facebook om een eigen bedrijf te beginnen dat zicht toespitst op opslagcapaciteit voor datacentra.

Bij de leden zitten niet alleen befaamde open source gebruikers als Facebook en Google; ook Microsoft is lid, weliswaar via hun chef voor hun “Cloud” diensten. Dat is Bill Laing, die zelf ook Linux vingers heeft, en die er mee aan werkt om Windows meer en meer op Linux te doen lijken, denk maar aan powershell en het splisten van Windows in een “core” en een interface er boven op.

Microsoft loves Linux
(Hum!?..Verslikt?)
Microsoft heeft een systeem ontwikkeld, gebaseerd op Debian. SONiC heet het, en het is bedoeld om te draaien op switching hardware. Die wordt intensief gebruikt in de Azure Cloud diensten van Microsoft, waar heel wat Linux draait, tot een vierde van de virtual machines volgens the register.
Microsoft is niet van plan om van SONiC een product te maken.
De ontwikkeling past eerder binnen hun inspanningen in het Open Computer Project.

Bovendien zou Microsoft het plan opvatten om een versie van hen databank MS SQL Server te maken voor Linux. Die zou in 2017 uitkomen.

Open IP adres

Microsoft probeert van provider Comcast informatie te krijgen over een ip adres dat een internetgebruiker kan identificeren. Het ip adres is gebruikt voor het illegaal activeren van Windows producten. Microsoft geraakte aan het ip adres doordat Windows computers gegevens doorsturen naar Microsoft servers.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Open Source Jaarboek 2015

Uitzending do 18:00 ** March 3rd, 2016 by wim.webgang **

opensource.com heeft een Open Source jaarboek 2015 uitgegeven. Niet vol blote pinguins, wel een overzicht van projecten en randprojecten uit 2015, geschreven door de (betrokken) community zelf.


Open Source?!
Inderdaad, een zeer ruime term. Een groot deel van de projecten zullen wel onder “Free Software” vallen (GNU GPL licenties). Maar “Open Source” is een ruimere term, dus er zitten zeker ook andere projecten bij. Misschien was het beter geweest de (sub-) titel “Free and Open Source Software” te gebruiken (“FOSS yearbook 2015″?).
De titels van de artikels zijn soms irritant, bv “top 5 programma’s die iedere system admin zou moeten kennen”. Dat doet denken aan de afschuwelijk commerciële loktitels in de rand van artikels op Amerikaanse media-websites, “Drie soorten fruit die je zeker niet mag eten om te vermageren” enz.
Ik laat dus even bewust de “wervende” getallen uit de titels die ik vermeld.

We bekijken een paar artikels (owncloud, LibreOffice extentions) en geven overzicht van de inhoud (Django, Drupal, Docker, Raspberry Pi, Facebook open source projecten, boeken, games,…).

Meer op

https://opensource.com/yearbook/2015

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Ouderwets afluisteren * Server SSD * USB 3 * Moderne Piraten

i-nieuws 6 na 6 ** March 3rd, 2016 by wim.webgang **

Ouderwets afluisteren
In de VS, in Maryland, wordt op een lekker ouderwetse manier afgeluisterd. In de bussen van het openbaar vervoer, is opname-apparatuur aanwezig. Sinds 2012 wordt die ingebouwd en gebruikt, en er is nu een voorstel om het afluisteren van gebruikers van het openbaar vervoer aan banden te leggen.
Er is nu een voorstel om het enkel nog toe te laten aan de bestuurdersplaats, en mits manueel inschakelen door de bestuurder zelf op relevante momenten.
Het is al vier jaar niet gelukt om het afluisteren in te perken, en ook nu wordt het voorstel tegengewerkt, ondermeer met het argument dat het opnemen de veiligheid dient, en dat het te veel zou kosten om de nodige technische aanpassing te doen.

USB 3
Volgens berichten op een ontwikkelaarsplatform van Dell, wordt er gewerkt aan Linux drivers voor Thunderbolt 3 USB Type C. Die zou voorkomen op een binnenkort te lanceren toestel, wat een speciale developer laptop zou zijn.

Server SSD
Samsung kondigde aan een nieuwe hoge capaciteits SSD te lanceren, nl 15.38 TeraByte SSD. Er zit een interface op die 12 Gbps aankan. De drive is slechts 2.5 inch, en dus kunnen er meer van geplaats worden in vergelijking met de standaard 3.5 inch drives. De drive kan 15 Terabyt per dag schrijven gedurende zijn hele levensduur, wat eeen verbetering zou zijn tussen verdubbelen en vertienvoudigen van de levensduur tov oudere SSD technologie.

Moderne Piraten
Volgens een Data Breach Rapport opereerde een groep moderne piraten door het inschakelen van een computerinbreker. Die installeerde een achterdeurtje in het online computersysteem van een verschepingsbedrijf. De piraten konden zo planningsgegevens lezen over de trajecten en reisdata van zeeschepen. Bovendien hadden ze gedetailleerde gegevens over de lading. Bij hun overval op de geviseerde schepen zat in hun arsenaal wapens ook een barcodescanner. Ze zochten precies de containers uit waarvan ze wisten dat er waardevolle dingen in zaten. Zo konden ze efficiënt toeslaan en zich snel terug uit de voeten maken.

Lift ^ | Lift v | Comments Off