Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

LattePanda Sigma (inc. Arduino)

Uitzending do 18:00 ** September 28th, 2023 by wim.webgang **

Platte Panda
Een nieuwe Single Board Computer, die bovendien een ingebouwde Arduino heeft? Hebben we iets gemist?
Waarom we LattePanda Sigma niet kennen? Het septembernummer van iX magazine geeft ons een paar antwoorden.
- omdat het een klassiek pc bord is met een intel-processor en da Arduino als coprocessor bovendien moelijk te gebruiken vanuit het systeem.
- omdat het standaard Windows meeheeft en geen Linux-drivers voor de wifi module
- omdat het meer dan 500 dollar kost
- …

Fris fruit
Maar er is ook goed nieuws: vandaag werd een nieuwe Raspberry Pi 5 aangekondigd door Eben Upton op https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Einde van ISS * Code.org in Farsi

i-nieuws 6 na 6 ** September 28th, 2023 by wim.webgang **

Einde van ISS

De VS kijkt al vooruit naar het einde van het ISS, dat normaal tot 2030 zou moeten meegaan. Maar eens het zover is moeten ze natuurlijk voorbereid zijn op het ontmantelen van het gevaarte. Daar beginnen ze nu programma’s voor uit te schrijven. Het concept is een “US Deorbit Vehicle”, of USDV. Bedrijven kunnen intekenen om hun eigen ruimteschredder te ontwikkelen, op basis van een nieuwe ontwerp, of op basis van een bestaand gevaarte dat aangepast word voor de taak. Eigenlijk is het de bedoeling om het ISS gecontroleerd te laten terugkeren naar de aarde, waarbij het grotendeels in de dampkring zal opbranden. Dat moet gebeuren boven een zo dunbevolkt mogelijke plaats op aarde, want er worden ook nog wel wat brokstukken beneden verwacht.
Op termijn zal in de plaats van het ISS een commercieel initiatief verwacht worden, waarbij de NASA minder betrokken is.

Code.org in Farsi

Code.org is een non-profit die zoveel mogelijk mensen wil laten kennismaken met programmeren, in de hoop nieuw talent aan te trekken voor de IT sector. Ze maken opleidingsprogramma’s in verschillende talen, en wilden ook een versie maken in de Perzische taal.
Maar daar botsten ze op de sancties die in de VS gelden tegen Iran, waar Perzisch de officiële taal is. Maar ook in Afganistan, en Tajikistan wordt de taal gesproken. Bovendien zijn er miljoenen Perzisch-sprekenden die verspreid over de wereld wonen, dikwijls omdat ze gevlucht of geemigreerd zijn uit Iran. Code.org startte overleg op met de overheid, en meer bepaald met ITSR, gespecialiseerd in sancties en taalkwesties, en kreeg een uitzondering waardoor ze hun leerprogramma in het Perzisch kunnen uitdragen. Niet iedereen is een fan van code.org, het is een organisatie die gesponsord wordt door een aantal grote IT bedrijven als Microsoft, en Facebook, en die drukken hun stempel op het leerplatform. Er wordt op een website gewerkt in plaats van echt te programmeren op je eigen computer, en misschien mist er wel wat van het echte programmeergevoel. Maar er zijn ook alternatieven, bv freeCodeCamp, een initiatief van de open source community.

https://www.freecodecamp.org/

https://code.org/farsi

https://devrant.com/rants/991285/fuck-linux-now-that-i-have-your-attention-and-you-re-probably-angry-too-please-e

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

OpenTofu

Uitzending do 18:00 ** September 21st, 2023 by wim.webgang **

Er is geen cloud…

(maar ze moet wel onderhouden worden)

De cloud is: iemand anders zijn computer gebruiken. Alles uitbesteden.
En toch kan je daar nog werk aan hebben; beheer. Een software-tool daarvoor is “TerraForm”.
En uit het nieuws leerden we nog eens wat de gevolgen kunnen zijn van management van een bedrijf dat beslist een open source project te wijzigen naar een closed source of in ieder geval een meer beperkte licentie. We zagen dat vroeger ondermeer bij MySQL waaruit MariaDB ontstond, en OpenOffice, waaruit een nieuwe office ontstond, maar die konden ze niet meer open noemen dus werd de nadruk gelegd op de “free” van “free software” en werd het iets exotischer “LibreOffice”.

opentofu.org

Webgang Helpdesk
En tussendoor kreeg u wat helpdesk-tips voor (Linux/kde) desktopgebruik; wat te doen als
- ik het gebruikerswachtwoord kwijt ben?
- mijn scherm te snel in spaarstand gaat?
- mijn scherm altijd “gelockt” wordt?

(Ook vragen? Mail ze naar webgang@radiocentr..)

Muziek
18:08 Rhynno – Feeling Roots
18:19 Animadvert – So babe
18:47 soundnotnoise1 – pigments song for you
18:55 Animadvert – Muizenissen

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Gas in de grond * Terraform licentie * Recyclage * Breinvrijwilligers gezocht * Gratis taxirit

i-nieuws 6 na 6 ** September 21st, 2023 by wim.webgang **

Gas in de grond

In het Franse dorpje Foschviller, vlakbij de Duitse grens in de buurt van Saarbrücken, is een proefmeting in een boorput aan de gang die nu resultaat heeft opgeleverd. Ze hebben methaan gevonden. Dat is op zich niet zo spectaculair, want dat komt in de voormalige steenkoolgebieden wel meer voor in de bodem. Maar ze stelden ook vast dat er waterstof aanwezig was. En hoe dieper ze boorden, hoe hoger de concentratie waterstof.
Beide gassen zijn interessant als energiebron, en van de twee heeft waterstof de naam het properste te zijn.
Er gaan nu proefboringen beginnen op andere plaatsen in de buurt om te proberen de gaslagen in kaart te brengen. De metingen die plaatsvonden waren gedaan op dieptes tussen 600 en 1200 meter. Door nog dieper te boren hopen ze een nog hogere concentratie waterstof te vinden, tot 90%.

Terraform licentie

Terraform is een open source platform voor het beheren van clouddiensten. De gebruiker maakt een beschrijving in de vorm van een soort configuratie. Terraform gaat dan de akties uitvoeren die nodig zijn om de eindtoestand van die configuratie te bereiken. Het is een tool voor beheerders van systemen, waarbij de infrastructuur wordt weergegeven in code, Infrastructure as Code om een modische drieletterafkorting te krijgen (IaC). Met de tool kunnen beheerstaken geautomatiseerd worden, zoals het herstellen na een uitval door technische problemen, aanpassen van de infrastructuur aan wisselende belasting, enz.

Het oorspronkelijke tweemansbedrijf Hashicorp bracht Terraform uit onder de Mozilla public licence, een open source licentie die gebruikt wordt voor de software van de Mozilla stichting zoals Firefox en Thunderbird.
De licentie is erkend door het OSI, en heeft overeenkomsten met de GPL maar ook verschillen. Ze wordt bv ook gebruikt door LibreOffice.
Door die open source licentie kon Terraform een groot aantal gebruikers aantrekken, en dat was nodig ook, want veel gebruikers beginnen mee de bouwblokjes te schrijven die het systeem verrijken. Er onstonden zelfs bedrijfjes die voorbouwden op de tooel en zich specialieerden op bepaalde gebieden van het gebruik ervan.

Maar het bedrijf heeft zijn strategie nu aangepast, en kondigde in augustus aan een andere licentie te gaan gebruiken: de BSL, een zogenaamde business Source License. Die laat nog wel inzage en niet commercieel gebruik van de broncode toe, maar beperkt het commercieel gebruik. Dat creërde nogal wat onrust bij de gebruikers.

Als je afhankelijk bent van een tool voor het beheer van al je cloud diensten, waar alles in draait wat je hebt, dan wil je grote zekerheid, en die leek te verminderen door de gewijzigde licentie. Met als gevolg dat een aantal gebruikers zich verenigden, en een openTF manifesto opstelden, met de eis terug te keren naar een echte open source licentie. Dat leek niet te gaan gebeuren, en een week later was het vervolg openTF.org en openTF software, een eigen versie van Terraform. Deze was een afsplitsing van de software vertrekkende van de laatste open source versie van de code, wat in de open source wereld een “fork” genoemd wordt.

Ze hebben al snel een werkende kern en ze tekenen een roadmap uit om een volledig werkend alternatief te maken. Ze kloppen aan bij de Linux Foundation om op een onafhankelijke manier hun toekomst te verzekeren. Ze hebben ondertussen hun naam aangepast, en de afkorting TF anders ingevuld: Tofu. Hun website is nu opentofu.org, en daar merk je al dat ze in zee zijn gegaan met de Linux Foundation.
Na hun alfa-release willen ze zo snel mogelijk een stable release uitbrengen, en die zal compatibel zijn met Terraform 1.5.x.

Op termijn hopen ze dat een aantal grote gebruikers mee op de kar zullen springen. En grote zijn bv Google, Amazon en Microsoft, ook allemaal gebruikers van Terraform.
En in de toekomst kan openTofu wel beginnen afwijken van Terraform, zeker als er meer bijdragen in aanvaard worden. En door de nieuwe Terraform licentie, kan Hashicorp die aanpassingen mogelijk niet zomaar overnemen in zijn eigen versie.


Die afsplitsing kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ten eerste zijn gebruikers van dit soort tools zelf ook behoorlijk bekend met de technologie, en aangezien ze zelf stukje bijschreven die moesten samenwerken met Terraform kwamen ze ook met de technische details in aanraking. Soms ging het zelfs zo ver dat een bedrijf een eigen versie van Terraform maakte op basis van de broncode van het origineel, maar waar ze dan typische aanpassingen voor hen zelf opnamen. Volgens een getuigenis op Hacker news kwam dat ondermeer omdat Hashicorp niet open stond voor het opnemen van codevoorstellen van anderen.
De nieuwe open source versie Tofu komt dus tegemoet aan een al eerder bestaande nood.

Hashicorp blog: www.hashicorp.com/blog/hashicorp-adopts-business-source-license

opentofu.org

Recyclage

SpaceX is er in geslaagd om de eerste trap van zijn Falcon9 raket een record aantal keer te hergebruiken. Dat gebeurde bij de lanceren van 22 sattelieten voor het StarLink netwerk in de ruimte. Het doel van de vlucht is geslaagd, maar ook voordien al was er een applausje doen de Falcon stage 1 netjes terug landde op een speciaal daarvoor ontworpen boot-landingsplatform. Die werkt volledig robotgestuurd om geen risico’s voor mensen te veroorzaken bij mogelijk verkeerd lopende landingen.

Het vorig hergebruik-record van SpaceX was het 16 keer hergebruiken van een raketbooster, nu zijn ze aan 17e lancering van de “first stage” van deze Falcon raket. Het hergebruik zou de kosten met 30% drukken.

Breinvrijwilligers gezocht

Het bedrijf Neuralink zoekt een aantal vrijwilligers voor het testen van hun breinprodukten in een zesjarig proefproject. Ze hebben een goedkeuring van de overheid om daarmee te starten.
Ze hebben een software gemaakt om een breinimplantaat te besturen, en ze willen die software nu testen. Ze zoeken een onbekend aantal vrijwilligers. Er worden een paar uur per week besteed aan brein-computer-interface sessies. De “N1 user app” is de software die de breinsignalen vertaalt naar computer-akties. Het is de bedoeling met je hersenen de computer te gaan bedienen, in plaats van met een toetsenbord of een muis. Er wordt onderzocht hoe efficiënt ze die kunnen maken.
Maar de software is maar één van de drie delen van het project. Die software is gekoppeld aan het brein-implantaat, en dat moet ook getest worden. Dat is de Neurolink 1 of N1, het brein-computer-implantaat.
Het is een klein apparaat, dat ingeplant word in de hersenen, en daar de signalen van de hersenen opvangt, en die doorstuurt naar buitenaf.
Het heeft 1024 electrodes of voelpunten, en heeft alles bijeen de grootte van een knoopbatterij. Na implanten is het van buitenaf onzichtbaar.
Het implantaat moet chirurgisch ingeplant worden op het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het sturen van beweging van het lichaam. Dat implanten is een precisiewerkje, en het bedrijf ontwikkelde daarvoor een robot. En die robot is het derde deel van het testprogramma. Het is niet nodig om nu onmiddellijk naar Amerika te reizen voor een N1 implantaat om nooit meer je toetsenbord en muis nodig te hebben.
Deze test wordt enkel voorzien voor patienten met quadriplegie, verlamming van de ledematen.

(zie pdf PRIME-study-brochure.pdf)

Gratis taxirit

Bewoners van Los Angeles krijgen gratis taxiritten aangeboden door Waymo. Het is een proefproject waarbij ze de trajecten van hun taxidienst uittesten. Inwoners van de buurten waarop het van toepassing is, kunnen intekenen op een wachtlijst, of op een of ander event proberen tickets te bemachtigen. Het speciale van deze taxidienst is dat er geen bestuurder achter het stuur van de auto zit; het is een robotaxi.
Waymo, een bedrijf van de Google koepel “Alfabet”, is al langer aan het testen met de wagens. Ze lieten ze bv rondrijden om de kaarinformatie te vergaren voor Google Maps.
Los Angeles is een interessante plek om te starten met robot-taxis; de waarde van de markt wordt er op twee miljard geschat, met meer inwoners dan België.
Maar er zijn nog andere bedrijven met hetzelfde idee bezig: en er is ook weerstand omdat er al berichten opdoken van autonome auto’s die ergens stilvallen op een weg of een kruispunt, en daar alles blokkeren voor het verkeer, openbaar vervoer, en hulpdiensten. En dan is er geen bestuurder om aan te spreken.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

unbinare

Uitzending do 18:00 ** September 14th, 2023 by wim.webgang **

Raaf te gast in de studio

Vertelt over een eigen anarchistisch lab, e-waste, Reverse engineering, enz
Gebruikt microscoop om de componenten te identificeren.

Demonstreert probe (naald om contact te maken met signalen op printplaat) van eigengemaakte analyse-apparaten, oister, ….

Termen als
buspirate dangerous prototypes
hydrobus
collectiva

Meer op : Unbinare.be

Favoriete filosoof: Paul Feierabend : leek wordt weggeschreven uit de wetenschappen.

Volg op mastodon

Op komst : Workshops najaar antwerpen

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Beeldig * Crypto winst * Afluisteren * Chipmakers en hun vrienden * Programmeertalen

i-nieuws 6 na 6 ** September 14th, 2023 by wim.webgang **

Beeldig

Wat als je een echt oude pc wil aansluiten op een hdmi monitor? Dan heb je een probleem. Dan moet je met overgangskabeltjes gaan werken, of een hdmi kaart kopen voor je computer. Dat laatste zou ideaal zijn, maar in die tijd werden natuurlijk geen HDMI grafische kaarten gemaakt, want die standaard is van veel en veel later.
Maar een paar jaar geleden waren er vintage pc-liefhebbers die begonnen aan het ontwerpen van een HDMI kaart voor hun toestellen, de Graphics Gremlin. Die computers werken op 8 bit, dus je moet vanuit een helemaal andere technologie denken en ontwerpen. Ontwikkeling is te volgen op Tubetime.us of @tubetime@mastodon.social.
Ondertussen zijn er getuigenissen van opmerkelijke creaties met hun ontwerp. Gebruikers krijgen computers uit de jaren 80 van de vorige eeuw aangesloten op huidige schermen. Er is op github (github.com/yeokm1) code te vinden voor een IBM 5155. Dat was een “draagbare pc”. Geen laptop dus, maar een stevige kast zowat het gewicht van een naaimachine, het uitzicht van een rechtopstaande server, en waarvan het deksel bestaat uit een volledig IBM toetsenbord. Hij heeft een klein monochrome monitor ingebouwd, die scherp gele letters op het scherm zet, alsook lijntjes als het moet.
De draagbare computer draait op 4.77 Mhz, en heeft een 8087 coprocessor naast de 8088 hoofdprocessor. Hij draait op DOS 6.22.

Crypto winst

Er is een beroepscategorie die tegenwoordig geld aan het verdienen is aan de cryptomunten. Niet door er in te investeren of door ze zelf te minen, maar door de vele geschillen en de grote belangen bij het instorten van stukken van het crypto systeem. Boekhouders, consultants, analisten en andere beroepen in de rand van de cryptowereld worden ingeschakeld bij de vele rechtszaken die lopen. Vijf grote cryptobedrijven gingen het voorbije jaar failliet en dat liet veel conflicten na.
Er is in de rand al meer dan zevenhonderd miljoen dollar uitgegeven aan specialisten die juridisch knopen moetn ontwarren bij de faillissementen.

Afluisteren

Het is vroeger al opgevallen dat bedrijven die veilige telefoons of veilige communicatie beloven de interesse opwekken van spionagediensten. In het spectaculairste geval is een geheime dienst geïnfiltreerd in zo’n bedrijf, of beter nog, hebben ze hem zelf mee opgericht. Het is dan de kwestie om een apparaat of een dienst te maken met een “backdoor”, waardoor je zelf toch aan de zogenaamd beveiligde gegevens kan, en anderzijds ervoor te zorgen dat er genoeg vertrouwen is van gebruikers.
Als snel krijg je dan een allagaartje van politieke aktivisten, journalisten, maar ook witteboord en andere criminelen.
Je moet dan als geheime dienst heel erg opletten wanneer je gebruikt maakt van de mogelijkheid om de gegevens in te zien. Als duidelijk wordt dat de gegevens niet veilig zijn droogt te bron op.
Eén van de voorbeelden is het versleutelde telefoonbedrijf “Anom”, dat door het FBI was opgezet. Het systeem had een ingebouwd “backup” systeem, dat alle gegevens kopieerde. Maar het FBI stootte dan op een legale beperking: ze konden de gegevens niet gebruiken omdat ze juridisch niet veroorloofd waren. Daarom werd een “derde partij” betrokken; een ander land, dat de servers had waarop het afluisteren zelf gebeurde. Om de paar dagen kreeg het FBI de verzamelde gegevens toegestuurd van de “derde partij”. In rechtszaken kon dan verwezen worden voor de afkomst van de gegevens naar een “derde partij”, een ander land dat anoniem wenste te blijven. Het was wel bekend dat het een Europees land was, lid van Europese Unie.
Als je daarin kijkt naar de kleinere landen, die minder grote eigen geheime diensten hebben, en minder middelen, zou zelfs België in aanmerkingn komen. Of Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen.
Volgens 404media zou het deze laatste zijn.

Chipmakers en hun vrienden

Apple heeft een moeilijke tijd gehad toen het overstapte van de PowerPC processor naar de intel processor. Die gaf meer warmte af, en dat was een uitdaging voor de strakke ontworpen computers van het bedrijf. Bovendien wilden ze misschien niet te veel geassocieerd worden met dezelfde processor als in de concurrerende Windows pc’s. En intel kreeg wel heel veel macht, als ze zowel de processor voor de pc als voor de mac leverden. Apple nam een grote stap, en kocht een chipfabrikant, en begon zijn eigen chips te ontwikkelen. Het was de keuze van een lange-termijn strategie en die is succesvol uitgedraaid met ondermeer hun huidige M reeks processoren.
Google heeft ook ooit een grote stap gezet en zijn eigen besturingssysteem Android gebouwd op Linux. Ook dat was een succes, en het draaide typisch ook op niet-intel hardware. Het operating systeem werkt nauw samen met de hardware, dus het is niet onlogisch dat de bedrijven dat dan ook doen. Google heeft bv een nauwe band met NVidia, oorspronkelijk vooral bekend als maker van grafische kaarten voor pc’s. De grote baas van Google liet zich ontvallen dat hij ervan overtuigd is over tien jaar nog steeds met Nvidia te zullen werken.
Apple heeft trouwens nog een andere hardware partner: Qualcomm. Die zijn vooral bekend van de modemchips voor gsm’s en processoren voor smartphones. Het feit dat Apple de banden met Qualcomm aanhaalt met een contract voor drie jaar (wat bekend gemaakt werd door Qualcomm), bewijst dat het niet zo gemakkelijk is om alle gespecialiseerde chips zelf te maken.

Programmeertalen

Om de zoveel maanden maakt wel iemand een top-zoveel van programmeertalen.
Nu was het aan IEEE Spectrum om zijn jaarlijks lijstje te maken.
Voor hen waren de twee top-talen Python en SQL.
Het succus van python is een samenloop van sterke libraries en het sterker worden van de kleine, goedkope processoren die ook steeds meer python kunnen draaien. Python is al lang populair op Linux. Het is voor veel creatieve beginners de taal waar ze hun eerste regels code in schrijven.

Maar het is duidelijk dat je met hobby-python programmeeren alleen er niet komt. De taal op nummer 1 is SQL, en dat is een taal die je meestal gebruikt in combinatie met een andere programmeertaal. De sql taal dient dan om de databank aan te spreken, en het resultaat, het antwoord van de databank, wordt dan verder verwerkt in een andere taal. Als python. Of Gambas. Natuurlijk is Java ook nog altijd een belangrijke taal, net als R, Fortran en Cobol. Die houden het vol door hun specialistische inzet.
Ah ja, en natuurlijk C en C++ niet vergeten.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

De takken van het stockpi project

RadioLab, Uitzending do 18:00 ** September 7th, 2023 by wim.webgang **

We gebruiken Git(Lab) voor ons stockpi project

Dit is een voorbeeld van hoe een workflow kan zijn. Verschillende takken zijn van de main afgetakt door verschillende gebruikers. Die werken aan een bepaald stukje software, bv de Setup procedure van het programma. Git laat toe dat verschillende mensen tegelijk aan het project werken (hier bv rood, blauw en groen), en helpt om die stukjes nadien in elkaar te puzzelen.

Die ontwikkeling gebeurt “lokaal” op de computer van die ontwikkelaar. De ontwikkelaar haalt eerst een kopie af van de “main”, wat clonen genoemd wordt, en geeft die een naam; bv dev-hq=development headquarter, een naam die de developer op het hoofdkwartier van Webgang gekozen heeft.

Hij maakt een “tak” of branch voor het werk waaraan hij bezig is, en geeft die ook een naam, waaraan je kan zien waar hij aan werkt, hier bv de setup procedure in Dev01Setup.

Als dat stuk klaar is wordt het met commit + push online gebracht en is het al af te halen/in te zien door anderen. Denkt de ontwikkelaar dat het ver genoeg klaar is brengt hij het naar de “test” branch, onderaan op de afbeelding.

In de test branch worden alle ontwikkelingen samen gebracht, en in ons programma “testen” we die uit; enerzijds de lib compileren en anderzijds de cli en de app die de lib gebruiken uitproberen. Als een programam crasht proberen we dat te documenteren. Anders: We noteren opmerkingen en correcties.

Goedgekeurd? Als de combinatie goed werkt gaat alles naar de “main”.

Het toeval (enigzins geholpen door Marthe) wil dat we een professionele developer in de studio hebben, Claes, en we toetsen onze workflow bij hem af.

Hij veegt de oranje testbranch op het witbord hierboven weg, en vult aan:
- de eigen tak van de ontwikkelaar wordt “feature branch” genoemd (omdat een bepaalde “nieuwe functie” wordt bijgemaakt – kan uit een tickeet komen).
- tijdens de otnwikkeling kan een programmeur al collega’s raadplegen
- peer review: een collega-programmeur die enigzins op de hoogte is van het onderwerp, gaat je code nakijken om denkfouten eruit te halen enz.
- Hij kan een soort “ok” geven (merge request) waardoor het programma klaar wordt gezet om in de main branch opgenomen te worden.
- Voor het integreren van die tak in de main helpt het platform; je kan “merge request” aanvinken, er commentaar bij ingeven, en het systeem documenteert en zet een knop klaar om dat te aanvaarden door de beheerder van de main branch; dat kan een ontwikkelaar zijn, of een coördinator, binnen het platform kunnen rollen verdeeld worden met bijhorende rechten.
- automatisch testen: in het gitlab (of ander git-) platform kan je een aantal voorgeprogrammeerde testen laten lopen; die kunnen semantisch zijn (bv spellingscontrole bij documentatie), of functioneel: compileert het programma, kan het programma gestart worden, en zelfs het gebruik van het programma kan getest worden.
- Als een nieuwe main gemaakt is, wordt die ook nog eens uitvoerig getest (met de automatische procedures).
- de “feature branch” wordt verwijderd.

Ook op voorhand wordt er bepaald wat er allemaal moet geprogrammeerd worden, je kan daarvoor een ticketing systeem gebruiken (“type feature request”) dat op het gitlab (of ander) platform voorhanden is. Dat is hetzelfde principe van wat wij zouden doen, maar natuurlijk verloopt het daar gestructureerder. De tickets kunnen afgevinkt worden, gekoppeld aan een “merge” in de main, gekoppeld aan andere systemen enz.

Lift ^ | Lift v | Comments Off