Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Lola’s kraak van de maand: ‘The Brinks-Mat Bullion heist’

Kraak van de maand, Uitzending do 18:00 ** June 24th, 2010 by lola **

kraak van de maand
De “brinks-mat-bullion-heist” in een hangar bij de luchthaven van Heathrow was de grootste goudkraak in de geschiedenis van Groot-Brittanië, en zou voor lang het goud kunnen leveren voor alle trouwringen in GB.

Zie ook “Brink Mat Bullion Heist

Muziek: criminele selectie van Lola
Misirlou: Pumpkin And Honey Bunny
Queen: Stone cold crazy
Elvis Presley: Jailhouse Rock
Kano: I’m a Hustla

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Supercomputers Top 500 * Patent valt niet ver van de boom * Google meet de snelheid * .org krijgt DNSSEC

i-nieuws 6 na 6 ** June 24th, 2010 by wim.webgang **

24/06/2010

Supercomputers Top 500
In juni vond in Hamburg de Internationale Supercomputer Conferentie plaats. Er waren 2000 bezoekers en meer dan 150 standhouders. Een daarvan was bv SGI, bekend om zijn ICE Cubes. Dat zijn rekencentra in containers van 6 of 12 meter lang. Hun servers kunnen tot meer dan 46.000 rekenkernen bevatten en meer dan 29 Petabyte opslagcapaciteit bieden. De containers kunnen gekoeld worden met lucht of waterkoelingssystemen. Een andere standhouder is T-Platforms, een bedrijf uit Rusland. Hun servers draaien op een speciaal aangepaste versie van Linux die Clustrx heet. En er is ook Cray, dat een cluster-compatibiliteitsmode heeft ingebouwd in zijn CLE of Cray Linux Environment. Aan de kant van de bezoekers of klanten zien we rekencentra van universiteiten, financiële sector, kernenergie-onderzoekscentra, bio-informatica, enz.
Deze conferentie is ook de aanleiding om de nieuwe top-500 te publiceren, die tweejaarlijks uitkomt. Die bevat de 500 krachtigste supercomputers van de wereld. De snelste computer staat in Oak Ridge in de VS, de tweede op de lijst is China. Op de vijfde plaats vinden we Duitsland en dat is ook de hoogste Europese score.
Die supercomputers hebben wel de grootste rekenkracht, ze wordt uitgedrukt in Teraflops, maar dat gaat gepaard met groot energiegebruik. Daarom heeft Green500 een andere rangschikking gemaakt in de Top 500: niet op snelheid maar op de energie die nodig is om de rekenkracht op te wekken.

www.top500.org
www.green500.org

Ter vergelijking: wat een supercomputer doet in 1 seconde heeft een pc 10 uur voor nodig. Een uur werken voor een supercomputer als de Amerikaanse “Jaguar” zou een PC 4 jaar kosten. Of als een supercomputer 1 dag werkt, is een pc 100 jaar bezig.

Patent valt niet ver van de boom
Apple heeft HTC alweer aangeklaagd voor het overtreden van 2 patenten, en het voegt nog details toe in een zaak over twintig andere patenten die al liep van voorheen. Het gaat over de smartphones die HTC uitbrengt. Niet dat die er als twee druppels water uitzien als die van Apple. Ook het grote aantal patenten geeft al aan dat het hier niet gaat over het stelen van die ene subliemen uitvinding. De patenten beschrijven dikwijls helemaal niet het uiterlijk of de techniek, maar de bediening. Die heeft natuurlijk meer met software te maken, en HTC gebruikt onder meer het Androïd systeem van Google. In de tekst van de klacht, die neergelegd werd in Delaware in de VS, worden specifiek de toestellen met Android genoemd.
Dat betekent dat ook andere fabrikanten, die het systeem van Google gebruiken op hun toestellen, geviseerd kunnen worden. HTC is de grootste bouwer van Android toestellen, het aantal verkochte Android toestellen overstijgt ondertussen het aantal verkochte i-Phones in de VS.
Apple heeft trouwens ook een patent-klacht lopen tegen Nokia, en wil nu de import van Nokia gsm’s in de VS laten blokkeren. Nokia heeft al geantwoord met een klacht dat Apple 7 patenten van Nokia overtreedt en vraagt dat de import van Apple iPhones en iPods wordt verboden. Ook HTC heeft geantwoord met een klacht voor overtreden van hun patenten door Apple.

Google meet de snelheid
Google meet de snelheid van websites. Uit hun metingen concluderen ze dat de gemiddelde website 4,9 seconden nodig heeft om te laden, en 320 kilobyte aan inhoud bevat. Google is er van overtuigd dat de snelheid van Firefox en Internet Explorer gestegen is door de concurrentie van Google browser, Chrome. Google gaat nog een stap verder, en heeft suggesties hoe de techniek van het internet aangepast zou kunnen worden om alle sneller te laten verlopen. Zo zouden headers kunnen samengedrukt worden, en zouden de protocols als TCP, DNS, en SSL kunnen verfijnd worden.
De meting van de snelheid van het laden van een website is ook niet vrijblijvend: de sites die traag leiden zullen vanaf nu zakken in de rangschikking van Google.

.org krijgt DNSSEC
De technische beheerder van het hele .org Top Level Domain, heeft aangekondigd dat DNSSEC ingevoerd wordt. Dat moet de betrouwbaarheid van het domein verhogen; met name domeinnaamkaping door aanval op het dns-systeem zou daarmee voorkomen worden. DNSSEC staat voor “Domain Name Systems Security Extentions”. Nu de beheerder de infrastructuur van zijn DNS heeft aangepast, is het aan de beheerders van de individuele websites om er gebruik van te maken. Als DNSSEC een soort controlesysteem voor handtekeningen is, moeten de websitebeheerders de handtekening van hun website eerst registreren eer de controle ervan mogelijk wordt.

Een voorbeeld van een probleem met het domeinnaamsysteem is het Kaminsky-achterpoortje. Deze onderzoeker ontdekte in 2008 een veiligheidslek. Hij waarschuwde eerst de betrokkenen op 8 juli en gaf in augustus een lezing over het thema.

.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Wat ICANN, kan jij ook

Uitzending do 18:00 ** June 18th, 2010 by wim.webgang **

Afluister-IT’er
Of had je je job als informaticus boeiender voorgesteld?

Spionage software installeren op de pc’s van het personeel; wel of “not done”? Geniep of publiek?

ICANN
Als je thuis een netwerkje voor jezelf aanlegt, gebruik je dezelfde technologie als op het internet: ip-adressen, dns, enz. Maar daarbuiten dreigt het iets ingewikkelder te worden; ICANN, de organisatie die een belangrijke basisstructuur van het internet beheert, discuteert over bijkomende domeinnnaam suffixen, over een nieuwe TLD (Top Level Domainname) als “.sex”, en over het toepassen van andere schriften in de URL (Chinees, Arabisch…). Dat alles in Brussel, van 20-25 juni. (zie ook DN 11/6)

Internet Protocol
Lola verdiept zich in nog meer 3-letter afkortingen (en andere) van de IP v4-v6 overgang. Nu nog investeren in IP-v4 adressen om aan woekerprijzen te verkopen of zal IP-v6 dat onderuit halen?

Nog Europa :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=nl

http://www.openforumeurope.org/summit2010

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Printerspam * IT-Beroepsspion * Dumpen * Speciale prijs

i-nieuws 6 na 6 ** June 17th, 2010 by wim.webgang **

17/6/2010


Printerspam

Een printerfabrikant kondigde aan een reeks “web”- printers te maken; bv in de vorm van een kleurenprinter die thuis mee aan de internetverbinding hangt. De printer krijgt een eigen e-mail adres, zodat je zonder thuis te zijn toch een print ernaartoe kan sturen. Ook zou je abonnementen kunnen nemen op nieuwsoverzichten, of andere informatiebladen, die dan rechtstreeks uit je printer rollen. De advertenties die mee afgedrukt worden, zullen aangepast worden aan de klant; dat kan door bepaling van de plaats waar de printer op het internet aangesloten is, gevolgd door het selecteren van adverteerders uit die buurt.

IT-Beroepsspion

Volgens een professor aan de universiteit van Florida, neemt het “monitoren” één vijfde in van de tijd van IT managers. Dat kan bestaan uit in het oog houden wat voor internetverbindingen gebruikers leggen, en wat voor mails en andere berichten verzonden worden. Het kan ook bestaan uit het opvolgen van wat werknemers schrijven op sociale netwerksites, blogs en andere fora. Ook het traject van personeel onderweg kan gevolgd worden door software in de smartphones.
Zo komt het dat IT-ers, die wel gewend zijn om in logs naar foutmeldingen van serversystemen te zoeken, nu web-gebruikers logs moeten doorsnuffelen naar illegaal of ongeoorloofd internetgebruik.
Het ergert sommigen dat ze moeten “babysitten” op personeel, in plaats van “echt” IT-werk te kunnen doen.
Bovendien laten sommige werkgevers IT-ers software installeren op de computers, die enkel dient om het computergebruik te loggen. De software houdt bezochte websites bij, ook alles wat getypt wordt, en af een toe een schermbeeld. In sommige staten in de VS is het illegaal om dat te doen zonder de personeelsleden daarover in te lichten.

Als een personeelslid betrapt wordt op te erge inbreuken kan die ontslagen worden. Tot een officiële aanklacht tegen de werknemer komt het meestal niet omdat het bedrijf de feiten niet aan de grote klok wil hangen omdat dat slecht is voor het bedrijfsimago. Bovendien vereist juridische bewijsvoering ook een specifiek traject van bewijsvergaring, zoals onderzoek op een cloon van de harde schijf.

Dumpen
Er worden heel wat aankopen van beloftevolle internetbedrijfjes weer gedumpt.
AOL verkoopt de sociale netwerksite Bebo na twee jaar, waarin de site steeds meer terrein verloor aan Facebook en twitter. AOL kocht de site voor 850 miljoen euro, maar zal er nu niet veel geld meer voor krijgen. Ze overwogen hem gewoon te sluiten, maar nu zou er contact zijn met een investeringsmaatschappij.
Vroeger al deed AOL zijn Instant Message dienst “ICQ” van de hand voor 187 miljoen dollar. ICQ was ontwikkeld door het Israelische Mirabilis. Het was een pioneer in Instant Messaging en erg populair eind jaren 90, maar het werd nadien weggedrukt door MSN. De Amerikaanse overheid maakte zich zorgen toen een Russisch bedrijf, DST, de chat-dienst kocht.

www.bebo.com
www.icq.com

Speciale prijs
De regering van de VS voelt zich in de buidel getast door Oracle. Het bedrijf wordt aangeklaagd voor het overfactureren van zijn diensten. In vergelijking met andere even grote klanten, werd de overheid systematisch meer aangerekend volgens de klacht. Het zou de overheid miljoenen tot 10-tallen miljoenen teveel gekost hebben. De bal werd aan het rollen gebracht door een ex-werknemer van Oracle. Als de staat geld kan terugvorderen is er voor de “klokkenluider” een percentje weggelegd.
.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Zet de camera te kijk

Uitzending do 18:00 ** June 10th, 2010 by wim.webgang **

Privacy
De “Liga voor de Mensenrechten” voert een campagne voor privacy.
- waarom die campagne?
- link privacy en mensenrechten
- hoe belangrijk is privacy bij ons?
- wat zijn de grootste privacy-dreigingen bij ons?
- hoe zit het met de privacy van online systemen als facebook enz?
We vragen het aan Angela De Wiel van de Liga.

Big Brother Award
Deel van de campagne is bewustmaking. Zo hebben ze een Big Brother Award die uitgereikt wordt aan de flagrantste privacyschender.

Ze doen ook aan cameraspotting, waarbij je je “gespotte” camera’s kan “uploaden” op een website. Het resultaat is een “camera-kaart”

Voel je je ook al lang bekeken door een camera? Zet de camera zelf te kijk: upload beeld plus locatie hier .

Info
De algemene site van de aktie is www.winuwprivacy.be/
Meer over de Liga van de Mensenrechten.

Na het nieuws:
Wie spontaan wil gaan “nonferencen” kan naar barcampblackpool.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Online Linux les * De nonferentie * E-mail adressen ontsnapt * Glasvezel in Nieuwzeeland * Google uit * Stroom uit

i-nieuws 6 na 6 ** June 10th, 2010 by wim.webgang **

10/6/2010


Online Linux les

De “Open University” heeft een cursus van 10 weken ingericht om Linux te leren. De stof houdt in het installeren, instellen en onderhouden van een moderne Linux desktop. De voorziene plaatsen waren onmiddellijk overboekt; meer dan 500 studenten hadden interesse. Een deel zal misschien terecht kunnen in de volgende reeks, die in oktober van start gaat. De Open University is een Brits initiatief dat te vinden is op www.open.ac.uk. De inschrijvingsprijs is 190 pond.
.

De nonferentie

Er duiken steeds meer “unconferences” op, die verschillen van de traditionele conferenties door het niet op voorhand plannen van de onderwerpen en de sprekers. Geïnteresseerde toehoorders en sprekers komen naar de unconference, en creëren een ad-hoc programma. De unconferenties zijn naar een breed publiek gericht en leggen meer de nadruk op “grass roots”-gevoel. Een voorbeeld is het Blackpool Barcamp 2010, waar mogelijke sprekers bij aankomst hun “talk” kunnen invullen op het bord.
Er zijn 3 conferentiezalen voorzien, met nodige presentatie-apparatuur. De lezingen worden ingepland per 30 minuten. Ter plaatse is gratis Wi-Fi. Barcamp Blackpool gaat door op zaterdag 3 juli 2010 in Blackpool, een goede 100 km van Manchester, aan de westkust van GB.
Er wordt geen inkomgeld gevraagd, maar reserveren op de website is wel nodig: barcampblackpool.com.

E-mail adressen ontsnapt

Op de website van AT&T liet een programma toe e-mail adressen op te vragen door het nummer van een sim-kaart op te geven. Het was niet de bedoeling dat dit programma publiek toegankelijke was. Een groep die zich “Goatse Security” noemt, ontdekte de mogelijkheid, en schreef een programma om opeenvolgende nummers te proberen. Ze wiste zo een lijst van meer dan 100.000 e-mail adressen te maken, en die kwam op internet terecht. Die lijst bestond dus uit de combinatie van een ICC-ID nummer en een e-mail adres. Aan de domeinen van de e-mail adressen kan men soms de werkgever herkennen; bv “@us.army.mil” en “@nasa.gov”. De lek is ondertussen gesloten; het was blijkbaar een overblijfsel van een test voor applicaties op de iPad; het zijn dus e-mail adressen van iPad gebruikers, en mogelijk het adres dat gebruikt wordt op het toestel.

Glasvezel in Nieuwzeeland

De regering in Nieuwzeeland heeft een duidelijke beslissing genomen: er moet tegen 2020 glasvezel zijn in minstens 75 procent van de woningen. Daarvoor heeft ze een staatsbedrijf opgericht dat de aanleg moet uitvoeren.

De gebruikers moeten minstens 100 Mbit snelheid voor het internetverkeer naar zich toe hebben, en 50 Mbit uploadsnelheid. Bovendien moet er keuze zijn uit verschillende providers.

Het aanleggen ervan gaat 1,5 miljard Nieuwzeelandse dollars kosten.

Het opzet is er duidelijk op gericht om te vermijden dat 1 bedrijf de macht krijgt over de glasvezel internetverbinding, en daardoor de prijzen kan opdrijven.

Google uit
In Turkije zijn een aantal internetdiensten niet meer bereikbaar, melden bloggers en tweeters op internet op dinsdag. Een aantal ip-adressen van Google zijn van in Turkije niet meer te bereiken, wat ondermeer Google’s vertaaldienst en document-sharing onbruikbaar maakt, ook AppEngine, FeedBurner, Analytics waren buiten gebruik. Andere meldingen spraken over YouTube en Facebook die onbereikbaar waren. De oorzaak moet op het niveau van de Turkse telecommunicatiedienst zitten, mogelijk is het de bedoeling bepaalde inhoud te weren die in Turkije niet toegelaten is.

Stroom uit

Vorige week is in Dallas het datacenter van de plaatselijke “county” stilgevallen door een breuk in de waterleiding. Het water overspoelde de kelders waar de stroom en noodstroomvoorzieningen stonden. Een IT-medewerker kon nog net op tijd de servers manueel uitschakelen, die nu stil liggen. Daardoor zijn er problemen in de rechtbanken, de belastingsdienst, de personeelsdienst en nog enkele andere diensten. De rechtbanken waren de laatste maanden net overgeschakeld op computers en netwerken, en hadden hun papier door de versnipperaar gedraaid. Er is geen tweede datacenter voorzien dat voorlopig als vervanging kan draaien. Voor belangrijke computersystemen wordt meestal met een “failover” systeem gewerkt; een volledig dubbel dat op een andere plaats staat en dat ingeval van problemen kan overnemen.

Nog erger dan het datacenter dat zonder stroom kwam zitten doordat een vrachtwagen een hoogspanningsmast had omgereden, en dat uitviel nadat de noodstroomvoorziening gefaald had.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Kno

Uitzending do 18:00 ** June 3rd, 2010 by wim.webgang **

Van OLPC tot Kno
Nadat het idee van de originele One Laptop Per Child “XO1″ gepikt werd en leidde tot het “netbook” succes voor de fabrikanten van laptops, is ook het tweede idee ondertussen gerecupereerd. De XO2 zou uit twee schermen bestaan, vlg Kno.

Voor de Muppet Show
Nog voor de Muppet Show populair werd als eigen tv-show, gebruikte de bedenker zijn figuurtjes voor reklamefilmpjes voor IBM. Een aantal figuren zijn heel erg herkenbaar, zoals Kermit, die in een filmpje een toespraak houdt. Soms zitten de figuren nog in een vroeg stadium van ontwikkeling; zo heeft Kookie-monster nog tanden, waarmee hij trouwens een mainframe opeet in een van de filmpjes. Dat moest dan benadrukken dat die uit de allerbeste componenten was vervaardigd. Sommige sketches komen in een gewijzigde vorm voor in de latere Muppet Shows.

Filmpjes op technologizer.com/2010/05/31/ibm-muppets/

Stickie
Een UK tijdschrift (Linux Format) speelt deze maand in op de zelf-installeerders: ze leveren een vel met stickers van allerlei distributies, plus een paar universele Tux pinguins, zodat de “Windows Inside” sticker overplakt kan worden op de eigen pc.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Programmeren voor Android * Wikileaks bron * Google verlaat Windows * Digitaal cursusboek

i-nieuws 6 na 6 ** June 3rd, 2010 by wim.webgang **

03/06/2010


Programmeren voor Android

Nu de toestellen met Android met honderdduizenden verkocht worden, komt ook de webwinkel voor Android programma’s van de grond. Er is een blog gewijd aan Android programmeurs, android-developers.blogspot.com, en daar wordt verwezen naar de regels waaraan programma’s voor Android moeten voldoen. Naast de beschrijving van de regels is er ook een testprogramma beschikbaar, waarmee de programma’s voor Android door hun programmeurs kunnen getest worden. Uiteindelijk moet de uitgever van software voor Android ook een duidelijke beschrijving geven wat het programma verwacht dat het toestel van mogelijkheden heeft. Alleen bij die toestellen wordt het programma dan getoond in de online shop. Android zelf is open source, en de daarbij horende website is “source.android.com”.

android developers blog.

Wikileaks bron

Er is inzicht ontstaan in de grote aantallen interessante documenten die wikileaks in bezit had bij het opstarten van de site. Ze zouden afkomstig zijn van een vrijwilliger die een tor-netwerk had afgeluisterd. TOR netwerken maken internetverkeer anoniem, zodat internet kan gebruikt worden zonder dat de gebruiker kan getraceerd worden via de ip-adressen bv. Hackers of spionnen die inbraken in allerlei bedrijfs en overheidssystemen zouden langs TOR hun data doorgesluist hebben. Maar hoewel de gebruiker niet achterhaald kan worden, is de data zelf niet beschermd door TOR; daar is extra encryptie voor nodig. Zonder die encryptie kan de inhoud wel bekeken worden via een toestel dat in het TOR netwerk hangt, bv een exit router. Daardoor zou de oprichter van wikileaks van een activist dus miljoenen pagina’s documenten uit meer dan 13 landen hebben toegespeeld gekregen.

Google verlaat Windows

Toen in januari tientallen bedrijven in de VS problemen hadden met een computerkraak vanuit China, was Google een van de getroffenen. Uit onderzoek bleek dat een veiligheidslek in internet explorer de kraak mogelijk had gemaakt. Google heeft ondertussen blijkbaar zijn conclusies getrokken: werknemers werden overgeschakeld van Windows naar Mac en Linux computersystemen. In totaal stelt Google meer dan 10.000 mensen tewerk, dus het is een interessante showcas voor Linux-gebruik. Maar het bedrijf zegt dat het een interne kwestie is waarover ze niet communiceren. Uiteindelijk sluit het ook aan bij het besturingssysteem dat Google zelf ontwikkelt, “Chrome OS”, dat gebaseerd is op Linux, en dient voor mobiele computers. En het bespaart ook op Windows licenties voor de systemen die naar Linux overschakelen.

Digitaal cursusboek

Een bedrijf in de VS is bezig met de ontwikkeling van een digitaal cursusboek. Voorlopig heet zowel de firma als het apparaat “Kno”, wat de afkorting is van “knowledge”.
Het apparaat bestaat uit twee schermen, en het kan dichtgeplooid worden als een boek. Opengeplooid heb je dus twee bladzijden, en heb je zonder scrollen evenveel overzicht als bij een boek. Behalve het tonen van cursusinhoud en beelden, kan het apparaat ook programma’s draaien om bv samen te werken aan een tekst, heeft het spellingscontrole, enz. Het kan bediend worden met een pen. Als besturingssysteem wordt Linux gebruikt. Andere partijen zullen programma’s kunnen maken die aan de Kno kunnen toegevoegd worden. Het eerste prototype dook op op een technologieconferentie in Californië.

Ze zullen moeten opboksen tegen de digitale tabletten van andere fabrikanten, en het ontwerp doet ook denken aan de XO2, een idee van het “OLPC” project, dat ze echter eind vorig jaar afgevoerd hebben. OLPC werkt nu aan een tablet voor schoolkinderen dat helemaal open source moet worden. Er mag niet een partij zijn die de “webwinkel” of “app store” monopoliseert, volgens de coordinator van het project. Als besturingssysteem zou zowel Windows Mobile, of het Android systeem van Google, of een versie van Linux zoals Ubuntu geleverd kunnen worden. Daarbinnen draait dan de Sugar desktop, die al bekend is van de XO-1, de eerste leerlinglaptop van het One Laptop Per Child project. Het concept van een goedkope kleine laptop-achtige computer zette de opkomst van de “netbooks” in gang.


Marc Andreessen zou ook in het bedrijf hebben geïnvesteerd; hij was de mede-oprichter van Netscape.

kno.com
sugarlabs.org.

Lift ^ | Lift v | Comments Off