Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

RadioLab LTS 04-2023: The StockPi project

RadioLab ** April 27th, 2023 by wim.webgang **

Special guest
Marthe heeft ook nog een gast meegebracht: DJ Conconbre, zodat we met 4 zijn in ons RadioLAB. We haasten ons dus live van de kleine studio naar de grote.
Een Special guest die bovendien ook de muziek verzorgt tijdens het programma, maar ook thuis is in servers, hacking, javascript, Processwire, enz…

The StockPi project
Marthe geeft ons al een idee van de hardware: Raspberry pi, in te bouwen camera met platte draad, enz:

We werken ondertussen aan ons in maart opgestarte LTS project “StockPi”…

Voor de software zullen we git gebruiken (zie verder).

Marthe stelt nog een online edit programma voor om online live samen te werken (..)
Voor de documentatie kunnen we de wiki van GitLab gebruiken.

Git
Het is Linus Torvalds’ broncode-beheer-systeem voor de ontwikkeling van de Linux kernel, dat als vrije software de wereld (van de programmeurs en ontwikkelaars) veroverde.
Het is eenvoudig te installeren uit de bronnen van de eigen Linux distributies.
Het maakt het mogelijk om van broncode en andere teksten verschillende versies (of takken) te maken (bv try-out, afwijkende hardware, definitieve versie), en die eventueel terug te integreren in een of meer voortlevende takken, of gewoon te laten afsterven als je ze niet meer nodig hebt.
We moeten dus git installeren, ook als je wil volgen is dat handig.

Zie Reeks Git – handboek (nl) – commando’s vb – branch, merge – GitLab vb – SourceForge vb – git en gambas op linuxuser.copyleft.be

Gitlab
We kozen voor git Gitlab om ons project op te ontwikkelen; het is een platform gebouwd rond git, en voorlopig nog niet opgekocht door één van de grote internetmonopoliegarchen.

1. Gitlab, project, members

- Een account op gitlab maken (hadden wij allemaal al)
- Een project maken. Ingelogd op gitlab, nieuw project, naam geven, publiek, licentie: gpl3.
https://gitlab.com/wim.webgang/stockpi
- Een gebruiker toevoegen:

menu Project information / members

Project members
You can invite a new member to StockPi or invite another group.

- Knop “Invite members”
- naam intikken, toevoegen en rol kiezen (bv guest, reporter*, developer, maintainer, owner)
- zichtbaar in de lijst van Members binnen het project

We moeten tijdens het programma eens overlopen wat voor rol de “rol” speelt… TODO (daar was geen tijd voor in de uitzending).
(upd: alle rollen op Maintainer gezet)

2. Gitlab, README.md
Deze is automatisch aangemaakt bij de creatie van het project, en bevat een soort help-tekst. Je moet die verwijderen en vervangen door relevante inhoud voor je eigen project.

TODO (zie onderaan)

3. Gitlab repository, subdirectories, branch
Hoe organiseren we het project? Beginnen we direkt met code in de map van het project?
Of maken we een onderverdeling, met een map voor “Documentatie”, “Gb3code”, “ArduinoCode”, “schema”, …

Dan kan je een pull doen van alleen die code?
Of komt alles mee binnen? “Cloning only a subdirectory is not possible in Git” (2013)
Bestaat git “Sparse checkout“?

4. Gitlab tools
Gebruiken we nog andere onderdelen van gitlab, zoals …

 • de blog? (hebben ze dat?)
 • de wiki ?
 • Website
  Gitlab biedt bv “Static Pages” die je wel kan (laten) genereren met Static Site Gereration.
 • ticket system: problemen of wensen kunnen gemeld worden in dit systeem, en afgevinkt als ze gerealiseerd zijn.
 • backups? logs? statistieken?
 • CI/CD …
 • Er is ook een handig aktiviteiten overzicht
 • 5. Aktie: clone StockPi

  Eens de beslissingen genomen zijn, of zelfs vanaf de repository aangemaakt is, kan je hem naar je computer halen met een “git” commando dat ook te kopieren is op de gitlab site bij de git branch pagina’s:
  Ik maakte eerst een map voor het hele project, daarbinnen ga ik mijn git krijgen.

  ~/webgang/prj> mkdir StockPiPrj
  ~/webgang/prj> cd StockPiPrj/

  Daar doe je dan:

  StockPiPrj>git clone https://gitlab.com/wim.webgang/stockpi.git

  De reaktie is iets als:

  Cloning into 'stockpi'...
  remote: Enumerating objects: 6, done.
  remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
  remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
  remote: Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
  Receiving objects: 100% (6/6), done.
  Resolving deltas: 100% (1/1), done.

  Het gevolg is dat je een directory hebt met alle broncode bestanden van ons project in (bij aanvang dus leeg), en die wat extra git-eigen hulpdirectories en bestanden bevat, die onzichtbaar zijn en die je ook zelf niet nodig hebt.

  StockPiPrj> ls
  stockpi

  Hier, in StockPiPrj kan ik zefl bestanden zetten, nota’s, tijdelijke dingen, vragen enz. Die komen niet in het git project terecht.

  Maar als ik in de “stockpi” map ga, zit in “in” het git project. Git gaat hier zelf bestanden zetten en directories maken, bv als je synchroniseert met de toestand van het project online.
  Je kan hier dingen zetten, en kiezen om ze niet mee op te nemen in git, maar dat zou ik afraden, hou die in de hogere StockPiPrj directory.

  Read the rest of this entry »

  Lift ^ | Lift v | Comments Off

  Domeinnaam-staatsgreep?

  Uitzending do 18:00 ** April 20th, 2023 by wim.webgang **

  open voor commentaar
  ICANN voorstel voor nieuwe beheersvoorwaarden voor domeinnamen (.net):
  https://www.icann.org/en/public-comment/proceeding/proposed-renewal-of-the-registry-agreement-for-net-13-04-2023

  Wat zit er begraven in de amendementen?
  https://freespeech.com/2023/04/19/red-alert-icann-and-verisign-proposal-would-allow-any-government-in-the-world-to-seize-domain-names/

  Lift ^ | Lift v | Comments Off

  RHESSI is terug * Eis geld van Facebook * Chrome-book val * Meer mondeling * Vierkante meters kantoren

  i-nieuws 6 na 6 ** April 20th, 2023 by wim.webgang **

  Read the rest of this entry »

  Lift ^ | Lift v | Comments Off

  Terug naar pre-Y2K

  WebGang blog ** April 7th, 2023 by wim.webgang **

  (vakantiebericht)
  Op de “Serialport” website kan je een oude webserver terugvinden, die bovendien ook echt terug aan internet is gehangen, en je bekijkt de oude site op die oude server. Van dit type zijn er ooit tienduizenden gemaakt tijdens de boom van het (beginnede) internet. Hij draaide op Linux 2.2 (en waarschijnlijk een Apache?).
  De achtergrond: ex-Apple werknemers die een “cube”-server op de markt brachten, en nadien plug’n'play “pizzadozen” of 1-unit hoge server. Ze hadden meestal geen beeldschermaansluiting, je moest met een “seriele” verbinding een andere computer/scherm aansluiten (vandaar de naam van deze website “serialport”?
  Sun, dat zijn eigen unix versie had, kocht deze “goedkope” concurrent op voor 2 miljard.
  Serialport is een virtueel computermuseum: https://serialport.org/.

  Lift ^ | Lift v | Comments Off

  Kwisje 2008

  Uitzending do 18:00 ** April 6th, 2023 by wim.webgang **

  Kwisje:
  Teruggevonden: info blad met voorbeelden van open source/free software uit 2008. Kwisje voor Marthe:
  (antwoorden onderaan ondersteboven in het klein)

  1) wat was de open source/vrije software stand-alone tekstverwerker in 2008?

  2) En het kantoorsoftwarepakket?

  3) Wat waren de databanken in 2008?

  En het platform voor web was “LAMP”: waar staat die afkorting voor?

  RadioLAB LTS project StockPi
  Marthe duikt mee in het project.
  - naam: “stock” klinkt zo bedrijf of winkel-achtig; onduidelijk, misschien had het iets met “inventaris” moeten zijn?
  - hoewel: als je de onderdelen wil uitlenen kan het wel. Onderscheid maken tussen “uitleenbaar” en “niet uitleenbaar”.
  - andere interface, bv web voor raadplegen? Bestellen?…

  Muziek
  18:26 soundnotnoise1 – choir in the mist
  18:33 Gloomer – Where Is The Fire In My Brain
  18:51 Gloomer – I Started To Love You (ft. Sam Ho)
  18:51 soundnotnoise1 – blankforms on the beach
  19:08 the Young Philosophers’ Club – tabula rasa

  Antwoorden van de kwis…

  Read the rest of this entry »

  Lift ^ | Lift v | Comments Off

  Tik-tok wet * Steenkool blijft beneden

  i-nieuws 6 na 6 ** April 6th, 2023 by wim.webgang **

  Tik-tok wet

  De Electronic Frontier Foundation waarschuwt voor de recent voorgestelde wet op het bannen van TikTok. Die heet de “RESTRICT Act”, en heeft volgens de EFF de eigenschap zeer vaag te zijn, zodat ze veel ongewenste gevolgen zou kunnen hebben.
  Ze vormt een uitzondering op de regel dat informatie vrij mag stromen, ook in en uit de VS. Dit behoort tot het rijtje van vrije meningsuiting en de EFF waarschuwt ervoor dat er zo goed als onbeperkte macht wordt gegeven aan overheden om in te grijpen in die informatiestromen.
  Als de politiek echt bekommerd is over onze data die in handen komen van buitenlandse mogendheden, moeten ze misschien al eens beginnen met fatsoenlijke privacy wetten te maken die er voor zorgen dat er niet zo veel van onze gegevens op slinkse manieren in handen van informatiehongerige bedrijven terechtkome. Er moet goede wetgeving komen zodat gebruikers beschermd zijn tegen TikTok, maar ook tegen Facebook, Twitter, en alle andere bedrijven die geld verdienen aan de gegevens van zoveel burgers. Als die sociale mediabedrijven geen gegevens van ons mogen verzamelen en verkopen, is het TikTok probleem ook opgelost. Maar het huidig voorstel van de RESTRICT wet zou er toe kunnen leiden dat mensen die een VPN gebruiken om onder de radar naar TikTok te gaan, opgesproord en bestaft kunnen worden. Een soort vervolging die de EFF niet wenselijk vindt.
  En hoewel die wet de “ban op TikTok” genoemd wordt, is dat helemaal niet gegarandeerd volgens de EFF.

  Steenkool blijft beneden

  Australië had zijn laatste koolmijn in het zuiden gesloten ten voordele van groene stroom van windmolens uit de buurt en wat importstroom, toen een grote stroompanne dat stuk van het land lamlegde. Waardoor het sluiten van die koolmijn weer in vraag werd gesteld. Maar door de installatie van een gigantische backup-batterij van Tesla, werd die heropening vermeden. Dat is ondertussen zeven jaar geleden, en er is nu genoeg vertrouwen om ook andere steenkoolcentrales stil te leggen. Ze worden niet vervangen door gascentrales of kernenergie. Zon, wind en waterkrachtcentrales moeten het doen, en gelukkig heeft Australië wel wat zon. Australië heeft geen buurlanden om gemakkelijk stroom mee uit te wisselen, en ze hebben hier een voorbeeld gesteld dat door vele ander landen in hun energietransitie met aandacht bekeken zal worden.

  compiled by BCP v.0.6.1

  Lift ^ | Lift v | Comments Off