Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Herstelmonopolie * Spreken via avatar * Rechtbankgevecht voor bitcoins * RARe zip-bestanden * Herstelmonopolie 2: auto’s * Fossiele subsidies * Nieuwe nul-lijn * Online vergaderen

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** August 24th, 2023 by wim.webgang **

Herstelmonopolie

Technologiebedrijven hebben een intensieve strijd gevoerd om de herstellingen aan de apparatuur die ze verkopen te monopoliseren door de beschikbaarheid van onderdelen in informatie onder controle te houden. Ze gaven miljoenen uit om wetgeving tegen te houden die de gebruikers het recht zouden geven op herstelling, ook buiten- of na de garantieperiode, en die onafhankelijke herstellers het recht en de toegang zou geven tot onderdelen en informatie. Bedrijven als Apple, Verizon, Lexmark en anderen gaven op vier maanden tijd meer dan 350.000 dollar uit aan lobbie-werk in New York in de periode dat daar zo’n right to repair wet overwogen werd.
Tientallen staten in de VS hebben al voorstellen rond “right to repair” geformuleerd en stilaan lijken technologiebedrijven te beseffen dat hun verzet niet langer houdbaar is. Apple heeft nu in Californië een andere houding aangenomen, en steunt openlijk een “right to repair” wet (SB 244), die ingediend werd door Susan Eggman, een democratisch senator.
Het is belangrijk dat de opgelegde reparatie-mogelijkheden zich uitstrekken tot buiten de garantietermijn omdat die soms nogal kort is. In deze wet wordt voorgesteld om reparatie mogelijk te maken tot drie jaar na de laatste productie van een apparaat dat minstens 50 dollar kostte. Er zitten fixe boetes vast aan overtredingen, en er wordt voorzien dat zowel een stad, een staat of andere overheid vervolging kunnen instellen. Er wordt ook vermoed dat Apple overstag ging nadat Europa gelijkaardige wetgeving invoerde, en ze zich in ieder geval moeten organiseren op beschikbaarheid van herstelmogelijkheden. En ook van binnenuit kwam druk, er waren aktivistische aandeelhouders die een voorstel indienden op de aandeelhoudersvergadering van Apple, om de kar te keren op gebied van herstellingen.

Spreken via avatar

In The Guardian kan je een artikel lezen over een verlamde vrouw die via een hersenimplantaat kan communiceren langs een avatar. Deze digitale incarnatie kan met een animatie emoties weergeven als lachen, fronsen, verbaasd kijken enz.
De vrouw heeft een verlamming overgehouden aan een hartaanval voor haar 30e. Ze kan zelf niet meer spreken en ook geen toetsenbord gebruiken om te typen; haar communicatie verliep stroef via een oogbeweging-gestuurde letter per letter keuze.
Ze kreeg een matrix van electroden ingeplant op haar hersenen, die vanuit 253 punten impulsen van de hersenen kunnen opvangen. De electroden zijn op de hersengebieden geplaatst die normaal de tong en gelaatsspieren aansturen. Het systeem werd dan met Kunstmatige Intelligentie geoefend op de specifieke individuele noden.
Het digitale popje dat voor haar spreekt heeft een stem gekregen die gebaseerd is op opnames van de huwelijksceromonie van de patiente.
Ze bereikt nu een spreeksnelheid van 78 woorden per minuut (tgo 14 met de oogbewegingen).
Dat is nog altijd traag ten opzichte van de normale spreektaal die boven de 100 woorden per minuut ligt. En de interpretatie van haar hersensignalen heeft ook nog een relatief groot foutpercentage van 28 procent, maar het geeft haar al een veel betere communicatie-mogelijkheid dan voordien. Technisch verloopt dat in drie stappen: de hersensignalen worden door een computerprogramma omgezet in tekst, die tekst wordt omgezet in spraak via een spraak-synthesizer, en op basis daarvan gaat een gezichtsanimatie-software het spreken visueel voorstellen. En dit alles gebeurt rechstreeks, in “real-time”.

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4

Rechtbankgevecht voor bitcoins

Er is in Londen in 2021 een opvallende rechtszaak aangespannen tegen twaalf bitcoin developers, programmeurs van de bitcoin technologie. De klager is de Australiër Craig Wright. Het lijkt er niet op dat ze hem iets misdaan hebben, maar Craig Wright wil dat ze hem helpen om een aantal bitcoins terug te krijgen die hem onterecht zouden ontnomen zijn.
Hij wil de programmeurs laten verplichten om iets aan de bitcoin programma’s te veranderen zodat 111.000 verloren bitcoins terug in bezit van zijn bedrijf “Tulip Trading” komen.
De bitcoin steeg in 2021 spectaculair tot een recordwaarde in april. De geclaimde bitcoins hadden een waarde van meer dan vijf miljard Euro.
Hij zegt dat er in februari 2020 werd inbgebroken in zijn thuisnetwerk, en dat die toen gestolen werden. En het lijkt een straffe eis om de bitcoin programma’s aan te passen, maar hij weet wel iets van de structuur van bitcoin, als zijn claim van 2016 dat hij de originele bitcoin whitepaper schreef, tenminste waar is. Daarbij beweerde hij dat hij in in 2008 onder de naam Satoshi Nakamoto de technologie beschreef waarop de bitcoin gebaseerd is. Ook probeerde Wright vroeger al de rechten op de website bitcoin.org in handen te krijgen, met copyright claims over de daar beschikbare whitepaper over bitcoin technologie.

De aangesproken programmeurs werken voor bitcoin netwerken van Bitcoin Satoshi Vision (BSV), Bitcoin Core (BTC), Bitcoin Cash (BCH) and Bitcoin Cash ABC (ABC).

Eén van de aangesproken programmeurs vond het alvast een rare vraag. Hij zegt dat ze niet betrokken zijn bij de dagelijkse uitbating van het bitcoin computernetwerk. Hij zegt ook dat de bitcoins waar het over gaat geen eigendom waren van Wrigth. Het gaat daarbij over twee digitale adressen waar hij niet de private keys van heeft.

De developers hebben nu een pdf uitgegeven op bitcoindefense.org met hun argumenten:

https://bitcoindefense.org/wp-content/uploads/2023/07/2023.07.11-Elliss-1-Preliminary-Issue-Application-FINAL.pdf

RARe zip-bestanden

Er zijn al een paar maanden RARe zip bestanden verspreid op het internet. Ze hebben de bedoeling om in te breken in de computer van de ontvanger. De zip bestanden bevatten malware. Ze zijn speciaal zo gemaakt dat een foutje in het WinRAR programma misbruikt wordt om inbreek-code uit te voeren op de computer van het slachtoffer. Er is sprake over malware als DarkMe, GuLoader, en Remcos RAT. Het doel van de computercriminelen die hier achter zitten is geld buitmaken. Er zijn al meer dan honderd slachtoffers bekend waarvan geld uit online beleggingsportefeuilles werd buitgemaakt. De zip files werden verspreid als attachment in berichten op online forums van beleggers. WinRAR programmeurs hebben het probleem opgelost in versie 6.23. (zie 6.23 Bugs fixed 3 b). https://www.rarlab.com/rarnew.htm). Vermoedelijk deed het probleem zich alleen voor bij de Windows versie, aangezien er sprake is van klikken op een file. De analyse van het probleem is nog niet beschikbaar (op”NIST”; nvd.nist.gov )

WinRAR bestaat voor Windows programma en er is een commandline versie voor Mac, Linux en FreeBSD beschikbaar als “RAR”.
RARLAB is een bedrijf met hoofdzetel in Berlijn.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38831

https://www.rarlab.com/

Herstelmonopolie 2: auto’s

Een interessante bijwerking van die herstelwetten voor technologische apparaten is de toepassing op de automobiel-sector. Alvast in de VS, want daar worden auto’s uitgerust met een open data platform dat iedereen toegang geeft tot het uitlezen van de gegevens van de auto. Die zijn nodig bij het onderhoud, herstelingen en diagnose van problemen. Daardoor krijgt de klant weer een stukje controle en kan hij tenminsten de gegevens inzien die uiteindelijk betrekking hebben op zijn eigen gebruik van het voertuig.

comm:
Het zou leuk zijn om een eigen raspberry pi gebaseerd auto-uitlees-apparaat te hebben.

Fossiele subsidies

De G20 kwamen in 2021 in Glasgow overeen om de subsidies voor fossiele brandstoffen terug te draaien, maar daar komt nog niet veel van in huis.
In 2022 gaven de landen van de G20 nog meer dan 1.4 biljoen dollar uit om fossiele brandstoffen te ondersteunen met subsidies.
De denktank IISD (International Institute for Sustainable Development) rekende uit dat door allerlei al-dan-niet verborgen subsidiemechanismen er nog altijd veel overheidsgeld naar de sector van de fossiele brandstoffen stroomt. Dat kan gaan over subsidies voor bedrijven, investeringen van de staat, en andere financiële voordelen als leningen. Het totale bedrag heeft bovendien in 2022 een recordhoogte bereikt.

En het gaat IISD niet enkel over de vervuiling, de uitstoot van fossiele brandstoffen kost op zijn zachtst gezegd 1 miljoen mensen jaarlijks het leven.

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230401054904/https://ukcop26.org/

Nieuwe nul-lijn

In Zwitserland hebben ze een nieuwe nul-lijn vastgesteld: op 5298 meter. Als ze een ballonnetje oplaten dat de temperatuur meet, is de nullijn de hoogte waarop de temperatuur zakt tot nul graden. Hoe warmer de aarde, hoe hoger de ballon moet stijgen om de nullijn te bereiken. Vorig jaar op 25 juli moet de ballon naar een recordhoogte van 5184 meter stijgen, de hoogste waarde sinds het begin van de metingen ergens in de jaren vijftig. Maar dit jaar moesten ze nog meer dan honderd meter verder stijgen om aan de nieuwe hoogste nullijn te komen op 5298 meter hoogte.
Deze nullijn vertaalt zich in de grens van de vegitatie in de bergen, de sneeuw, de waterstromen, en meer, en heeft dus ook een aanzienlijke invloed op de dierenwereld en de leefwereld van de mens.

Online vergaderen

Kantoorwerkers klaagden tijdens de coronacrisis over de ellendige zoom-meetings die ze moesten doorstaan bij het thuis-werken. Na de crisis gingen veel bedrijven terug over tot aanwezigheid op kantoor en vergaderingen in persoon op de werkplek.
Ook het bedrijf dat de Zoom-software maakt begon zijn werknemers terug naar kantoor te laten komen. Ze vinden dat de werknemers minder goede banden hebben als ze elkaar niet in het echt zijn, en dat er minder vernieuwend gewerkt wordt, en dat het vertrouwen lager is. Hun werknemers moeten minstens 2 dagen per week aanwezig zijn volgens nieuwe richtlijnen.

Saaie online vergaderingen vervangen door saaie echte vergaderingen lijkt niet de sleutel tot verbetering te zijn. Het zijn eerder de informele onderlinge contacten die leiden tot vooruitgang bij de ontwikkeling van produkten.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Adobe Type 1 letters afdrukken op je 3D-printer

Uitzending do 18:00 ** August 17th, 2023 by wim.webgang **

Aangezien de Type 1 Fonts van Adobe nu “ongeldig” zijn verklaard, kan je ze misschien nog snel op je 3D printer bewaren naar de reële wereld…
(zie nieuws Ontbrekend lettertype Bambu crasht in 3D
)

Muziek re-creëren van de herinnering van menselijke hersenen..

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002176

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Geen supergeleider * Ontbrekend lettertypes * Bambu crasht in 3D

i-nieuws 6 na 6 ** August 17th, 2023 by wim.webgang **

Geen supergeleider

LK-99, eind juli aangekondigd als een nieuwe supergeleider bij normale atmosferische druk en zogenaamde kamertemperatuur, blijkt dat toch niet te zijn.
Alle gekende supergeleiders werken enkel als supergeleider bij extreme omstandigheden op gebied van temperatuur en druk. De claim dat er een supergeleider was uitgevonden bij normale omstandigheden trok al snel de aandacht van heel wat wetenschappers, die probeerden dezelfde resultaten te halen als uit die studie van juli. Maar dat gebeurde niet, in tegendeel. De supergeleidbaarheid werd door wetenschappers over heel de wereld weerlegd. Ze hadden andere verklaringen voor de eigenschappen die zogezegd tot supergeleiding zouden leiden.
De oorspronkelijke claim was trouwens niet in de praktijk gebracht, hij was enkel theoretisch.

Ontbrekend lettertype

Adobe heeft de aankondiging van het afschaffen van Postscript Type 1 fonts nu omgezet in daden. Het lettertype is in nieuwe software niet meer ondersteund. Niet alleen in Adobe software, maar ook in Micrsoft’s Office.
Als je vroeger ooit zelf zo’n postscript type 1 fonts bent beginnen gebruiken voor een document kan je in de problemen komen.
Vorig jaar, 2022, kon je dat document nog gewoon openen, aanvullen en bewaren. Maar met de huidige software zal je dat niet meer kunnen lezen.
Ofwel krijg je het niet meer open, ofwel gaat je programma zelf proberen die fonts om te zetten in andere fonts, met alle mogelijke fouten en gevolgen voor bv layout die de mist in gaat.

Bambu crasht in 3D

Er is een eigenaardig fenomeen vastgesteld bij printers van Bambu, 3D -printers als de X1C en P1P.
Een aantal gebruikers hebben gemeld dat de printer uit zichzelf begonnen te werken. Sommigen werden wakker van hun printer die plots in gang schoot, anderen kwamen op een dag bij hun printer die op eigen houtje een extra kopie van een 3D voorwerp geprint had dat de gebruiker voordien zelf geprint had.
Nog anderen hadden minder geluk; hun printer had een 3D werk geprint en was zo blijven staan. Nadien was die zelf opnieuwe hetzelfde beginnen printen waarbij de kop van de printer tegen het bestaande voorwerp botste. En bleef botsen, tot de 3D printer zichzelf helemaal in de vernieling had gewerkt.

Oorzaak zou een cloud/serverfout geweest zijn.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

LetMeSpy

Uitzending do 18:00 ** August 10th, 2023 by wim.webgang **

Wegens verkeersomstandigheden een halve webgang herhaling van vorige week, met de desktop perikelen van Marthe na een clean install, en verder het nieuws (zie onder).

Onderweg bijna aangereden door een step. Spijtig dat ze niet gewelddadig tegen de grond knalde, dan had ik kunnen zien of er ook een Raspberry Pi 4 in zat, zoals in de stepjes van Spin…

Die lagen gewoon rond op de straat na het stoppen van de step-dienst daar in Seattle. Eerst is een HAT of opzetbord te zien, met lijkt mij kabeltjes voor een antenne (rechts).

Bij nader inzien zit daaronder een echte Raspberry Pi 4!

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/JFDcsNnubRnfxamQJqpREf-970-80.jpg.webp

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Chips voor Amerika * Laat mij spioneren * Raspberry Pi stepjes

i-nieuws 6 na 6 ** August 10th, 2023 by wim.webgang **

Chips voor Amerika

De VS zijn hun technologiesector aan het steunen om de concurrentie met China aan te kunnen. Ze hebben een programma opgezet onder de naam “Chips for America”, waar meer dan 50 miljard dollar naar toe moet vloeien. Elf miljard moet gaan naar onderzoek en ontwikkeling.
Honderden bedrijven hebben zich al kandidaat gesteld sinds de opening van de inschrijvingen in juni, maar de beslissing over de besteding van het geld moet nog vallen.
Het ministerie van handel heeft het voorbije jaar meer dan honderd mensen aangeworven en opgeleid om alles in goede banen te leiden. Het Nationaal Halfgeleider technologiecentrum moet de samenwerking tussen de ministeries van defensie, energie, handel en wetenschap verzekeren.

Laat mij spioneren

Het bedrijf LetMeSpy, dat software maakte om stiekem op iemands smartphone te installeren om die dan te volgen te bespioneren, is ermee gestopt. Niet omdat ze op morele gronden tot inzicht kwamen dat hun model onverantwoord was, maar omdat ze vorige maand gehackt werden.
Op hun website stond dinsdag een mededeling dat vriendelijk meedelen dat de website zal verdwijnen eind augustus.
Oorzaak is een “incident” dat eind juni plaatsvond, waarna de toegang geblokkeerd werd. Gebruikers konden niet meer inloggen, geen nieuwe accounts maken, en de hele letmespy dienst viel stil.
Wie toch nog aan gegevens wil kunnen moet voor eind september contact opnemen zegt de website nog. Daarna zullen ze vernietigd worden (zoals de wet voorschrijft zegt de site).
Maar helaas is het niet zeker dat de gegevens dan definief weg zijn. De computerinbrekers hebben mogelijk een kopie gemaakt van alle gegevens waar ze aan konden. Ze hebben in ieder geval gegevens op de servers gewist. Volgens beveiligingsonderzoekers werd een kopie van de data gevonden op het internet, en die bevatte gegevens die teruggingen tot 2013, waaronder de telefoongeschiedenis en sms berichten, van meer dan tienduizend nummers.

Het bedrijf was gevestigd in Polen en maakte de LetMeSpy app enkel voor Android. Eens de app geïnstalleerd was, was die niet zichtbaar op het scherm van de gsm.

Het systeem was opgezet zodat je je eigen gsm in het oog kon houden, als hij verloren was toch nog alle sms-en en teksten en data kon raadplegen via de site, en hem kon localiseren en terugvinden, en als er misbruik van gemaakt werd nadat hij verloren was, kon je zien wat er juist mee gebeurd was.

Wat voor sommigen op het eerste zicht een goed idee leek, was voor anderen op het eerste zicht al een slecht idee. Want in principe zou je het alleen installeren op je eigen toestel, maar wat is je eigen toestel? Een toestel waar je voor betaalt? Dus ook die van je kinderen? Ook, als werkgever, die van je werknemers? Die van je partner?

https://letmespy.com/en/

Raspberry Pi stepjes

In Seattle waren een paar bedrijven aktief in een proefperiode met electrische steps, waaronder Spin, dat ooit begon onder de naam “Skinny Labs”, maar later in handen kwam van Ford. Spin hield in Seattle op met zijn aktiviteiten wegens niet rendabel, en er bleven een aantal stepjes achter in het straatbeeld, terwijl onduidelijk was wat daarmee zou gebeuren.
Een nieuwsgierige vinder van zo’n step, maakte het zwarte kastje open om te kijken wat voor electronica er in zat, om tot zijn verrasssing daar een Raspberry Pi 4 te vinden. Die was voorzien van een hat of opzetbord met extra functies en aansluitingen.
Deze ontdekking is interessant in het kader van het tekort aan Raspberry Pi’s de voorbije jaren. Het bleek toen dat bedrijven voorrang kregen op individuele gebruikers voor de aankoop van de bordjes voor inbouw in toepassingen.
Het is voorlopig niet duidelijk of ook in de electrische steps in andere landen zo’n Raspberry Pi4 ingebouwd is. Het bedrijf was ook aktief in Duitsland (Keulen), Spanje, Frankrijk, Portugal en andere landen. Toch hoeven ze niet te vrezen voor een aanval op de steps omdat de productie van de Raspberry Pi’s nu terug de vraag heeft bijgehaald.

In nieuwere steps zou je ook eerder klenere versies van de Raspberry Pi verwachten.

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/JFDcsNnubRnfxamQJqpREf-970-80.jpg.webp

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

SWAY

Uitzending do 18:00 ** August 3rd, 2023 by wim.webgang **

Marthe vertelt haar avonturen bij het dubbelvoudig upgraden van haar debian systeem.

De kernel tot daar, maar de gebruikersomgeving veranderde het meest; haar vorige werd niet meer ondersteund I3+ION, en ze moest op zoek naar een alternatief.
Dat werd dan Sway.

Volgende week: Flipper zero ..

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Facebook straft Canada * Tijd om te gamen: Steam cijfers juli 2023 * Grote kuis in KDE Plasma 6 * AI maakt muziek * Lacros * AI maakt audio

i-nieuws 6 na 6 ** August 3rd, 2023 by wim.webgang **

Facebook straft Canada

Facebook straft Canada voor zijn wetgeving “Online News Act”, die bepaalt dat online platformen moeten betalen voor het gebruik van nieuws van mediabedrijven in Canada als kranten, tijdschriften en tv-zenders.

Gebuikers van de platformen Facebook en Instagram zullen dus geen nieuws van die sites meer kunnen doorsturen naar hun vrienden en bekenden.
Maar ook geen buitenlands nieuws, terwijl de wet alleen over Australische uitgevers gaat.

De wetgeving werd ingevoerd omdat bedrijven als Facebook en Google met tachtig procent van de reklameinkomsten gaan lopen, zonder zelf de inhoud te maken of betalen.

In 2021 was er ook al eens zo’n blokkade, die eindigde toen de onderhandelingen voor het delen van de winst uit de reklameopbrengsten rond waren.

Tijd om te gamen: Steam cijfers juli 2023

Het is sinds juli vakantie, en dan hebben jongeren tijd om te gamen. Steam, maker van game-engines, publiceerde zijn cijfers over juli 2023.
Vanzelfsprekend zitten daar dominantie cijfers van de monopolie-systemen in, maar in de kleine cijfertjes kunnen we soms iets leren over de Linux wereld.

Daar zagen ze een stijging van Linux gebruikers met een halve procent. Dat lijkt weinig, maar de stijging zelf is wel opvallend want het vormt een sprong van ongeveer 1,5 procent naar bijna twee procent. En daarmee springen ze net over OSX, waarschijnlijk voor de eerste keer.

Er zitten veel schommelingen in deze wereldwijde cijfers van Steam, en bv een wijziging op de aziatischer markt kan een grote invloed hebben. Als bv in China iets iets meer of minder bereikbaar is, kan dat al schommelingen opleveren, dus conclusies trekken blijft moeilijk.

https://store.steampowered.com/hwsurvey/Steam-Hardware-Software-Survey-Welcome-to-Steam?platform=combined

Grote kuis in KDE Plasma 6

Vakantie is ook een goede tijd om grote kuis te houden, dachten de ontwikkelaars van KDE.

Nate Graham heeft de resultaten gepresenteerd van een bijeenkomst van KDE programmeurs, en gaf aan dat er uit de toekomstige Plasma 6 desktop een aantal dingen zullen verdwijnen. Soms omdat ze overbodig geworden zijn, omdat ze niet meer worden bijgewerkt, of omdat ze verwarrend zijn en het anders en beter kan:

- KHotKeys wordt verwijderd. (omdat het niet overal evengoed werkte en het ook via global shortcuts kan)

- de Air Plama stijl wordt verwijderd. Hij zal nog bereikbaar zijn via de KDE Store.

- de instelling van de grootte van de icoontjes wordt verwijderd; het schalen van de gebruikersomgeving kan elders.

- de instellingen voor stroom besparen worden beperkt tot een algemene, en die van de aparte “activities” wordt verwijderd; het kostte te veel extra code om dat mogelijk te maken, en er kan snel iets mee fout gaan.

- Een paar minder goede ‘task switchers’ worden verwijderd.

- Een soort “foto van de dag” systeem wordt verwijderd omdat de leverancier van de beelden zijn voorwaarden heeft veranderd.

-

KDE is een desktop die vooral op Linux gebruikt wordt, bv standaard bij OpenSUSE en bij KUbuntu en andere distributies als Manjaro KDE, KaOS, NEON, TUXEDO, Fedora KDE, en de op Debian gebaseerde Neptune, Netrunner en Nitrux. En KDE is verder in veel Linux distributies beschikbaar als keuzeoptie.

De blog van Nate Graham:

https://pointieststick.com/2023/07/26/what-we-plan-to-remove-in-plasma-6/

De wiki van KDE:

https://community.kde.org/Plasma/Plasma_6#Removals

AI maakt muziek

Meta AI demonstreert ook hun tool “MusicGen”, om muziek te genereren. Daarbij wordt ook vertrokken van een beschrijvende tekst, die door het AI model wordt omgezet in hoorbare muzkiek.
Hun voorbeelden leveren onopvallende easy-listening muziek op die geschikt lijkt als achtergrond in een supermarkt.
Het model verstaat alleen Engels, en de muziekgenerator is enkel gevoed met westerse muziek.

Ze stellen hun code open onder een MIT licentie en moedigen andere onderzoekers aan er mee aan de slag te gaan.

Ze zien MusicGen in de toekomst beschouwd worden als een nieuw soort muziekinstrument, vergelijkbaar met de opkomst van de synthesizer die synthetische geluiden kon genereren.

https://ai.meta.com/blog/audiocraft-musicgen-audiogen-encodec-generative-ai-audio/

Lacros

Google gaat zijn ChromeOS splitsen in een deel Chrome en een deel OS. Dat is het resultaat van hun twee jaar werk onder de naam Lacros, en wordt de opvolger voor hun huidige ChromeOS.

Lacros is een afkorting van Linux And ChRome OS.

ChromeOS draait op hun eigen chromebooks, een soort dunne laptop die de eenvoud van een tablet uitstraalt. Dat doet het door het besturingssysteem, dat geen Windows is maar ChromeOS, een systeem gebaseerd op hun browser Chrome, en bedoeld om vlot te werken op het internet. Het bouwt voort op het concept van de netbooks, goedkope laptopjes die op Linux draaiden. Ook het systeem onder ChromeOS is trouwens Linux, maar zonder dat de gebruiker dat te zien krijgt. Voor de gebruiker was het een van de tablets en smartphones herkenbare eenheid.

Maar nu met project Lacros wordt de browser Crhome en het besturingssysteem toch meer uit elkaar gehaald, waarmee Lacros meer de richting uitgaat van een andere Linux distributie.

Een mogelijke reden om de twee als aparte onderdelen te gaan beschouwen, is dat ze dan ook apart kunnen ge-upgrade worden. Een merkbaar verschil is dat de gebruiker een andere browser krijgt: de browser van ChromeOS wordt vervangen door de Chrome browser voor Linux.


Vorig jaar maakten ze al Chrome OS Flex beschikbaar aan gebruikers om op eigen computers te installeren via een usb-stick, officieel om ouder computers een tweede leven te geven.

AI maakt audio

Meta is er in geslaagd om een open source model te maken voor AI, waarbij een tekst wordt ingevoerd en de AI een audio-bestand teruggeeft. Ze noemen het “AudioGen”.
Hun voorbeelden gaan over een tekst over een fluiten in de wind en sirenes in verkeer, en daaruit hebben ze twee audiofragmenten van 5 seconden gemaakt.

In principe kan je dus met tekst een beschrijving opgeven van een bepaalde geluidsscene, en de computer genereert dan die geluidsscene.

Misschien gaan er weer wat beroepen en zaken onder druk komen; verstrekkers van materiaal voor films of luisterspelen misschien. En concurrentie voor alle gespecialiseerde platen en cd’s met geluiden.

Zelf zien ze het eerder als een handig hulpmiddel voor prototyping tijdens de opbouw van producties. Door er even wat AI gegenereerde geluiden onder te zetten kan gemakkelijker aan de rest van de productie verder gewerkt worden met een voorlopige invulling.

https://ai.meta.com/blog/audiocraft-musicgen-audiogen-encodec-generative-ai-audio/

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off