Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Dit is geen uitzending

Uitzending do 18:00, WebGang blog ** July 30th, 2015 by wim.webgang **

IPA in Zweden
(foto: W. WebGang)
IPA in ZwedenWebGang werd deze week vervangen door een extra lange Beatscapes, maar ondertussen zaten we toch niet stil.

Ondanks de voorraad bier en wijn die ik meenam in de auto, werd ik in kwantiteit ruim overtroffen door een groot deel van de zich grensoverschrijdend gedragende reizigers op de veerboot van Denemarken naar Zweden. Achterbanken platgelegd en de volledige kofferoppervlakte gevuld met kartons blikjes Carlsberg.
In het zuiden van Zweden kan je goed bier drinken. Bij de keuze van bier voor bij het eten even doorvragen bracht me bij een “local beer”, Byaregårdens pilsener, wat een lekkere pils bleek, zelfs voor mij als niet-pilsdrinker. De volgende dag bleek dat er enkele verschillende soorten bestonden van Byaregårdens, en ik proefde nu de IPA.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Ferry naar Zweden niet betaald? Phishing mail Test Test…

Uitzending do 18:00 ** July 23rd, 2015 by wim.webgang **

Phishing mail Test Test…

Bij de Vlaamse overheid ging iets fout met een test of hun personeel zich
zou laten verleiden om in te gaan op een phishing mail. Het personeel
bleek namelijk niet enkel passief te kiezen tussen wel of niet klikken,
maar bleek zo alert om te bellen naar het bedrijf dat vermeld werd in de
mail (Thallys), en zelfs klacht neer te leggen bij de politie.

We proberen ons voor te stellen hoe iemand in een overheidsbedrijf er bij komt om zoiets zo op te zetten en zelfs het logo van een echt bedrijf te gebruiken in een bedrieglijke mail naar zijn gebruikers. Hoewel een woordvoerder toegeeft dat het wat uit de hand liep, zegt hij vol overtuiging dat ze er wel mee verder gaan. Wat Vlaanderen zelf doet, doet het beter? Vlaanderen haalt er in ieder geval de buitenlandse media mee, maar dan als “Belgische overheid”.
(zie ook fragment woordvoerder)

Open Source in Zweden

De Zweedse overheid heeft begin dit jaar beslist om de voorkeur te geven aan open source en open standaarden voor zijn ICT. De centrale aankoopdienst werkt een nieuwe benadering uit, met vier onderwerpen:
- kantoor, met kantoorsoftware, smartphones, mail, enz
- online diensten, met documentbeheer en archivering ingebrepen
- Systeem en softwareontwikkeling
- IT afdeling zelf
Leveranciers kunnen meedingen voor contracten in die gebieden.
Voor alle onderwerpen gelden ruwweg dezelfde regels. Die bepalen dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van open source. Bovendien, als een overheidsdienst toch een bepaald product vraagt, mag de leverancier een open source alternatief aanbieden of uitwerken.
Voor het onderhoud wordt bepaald dat de leverancier die bug fixes of andere updates maakt, die ook terugkoppelt naar het open source project.

In april 2012 hadden ze al een studie klaar over het aankopen van open source voor de publieke sector. Ze maakten daarbij ook een evalutie van een programma dat sinds 2010 liep, en ze pasten hun regels aan om het gebruik van open source nog meer te stimuleren. Zwitserland was trouwens geïnteresseerd in dat rapport, en liet het vertalen naar het Duits.

Maar ook open standaarden zijn een belangrijke factor, en de Zweedse staatsaankoopdienst, “Statens inköpscentral” stelt een lijst op van ICT standaarden, en werkt samen met de universiteit van Skövde om de openheid van de standaarden te checken. Voorbeelden zijn de ISO pdf standaard, png, csv, rdf, html, en de OASIS Open Document Format.

https://joinup.ec.europa.eu/elibrary/case/public-open-source-software-procurement-models-next-generation

En ondertussen zijn er natuurlijk ook al resultaten. De overheid heeft een bedrijfsloket opgericht dat draait op open source, en ondersteund wordt door Red Hat. In dat platform, dat Verksamt heet (https://www.verksamt.se/), wordt alle informatie gebundeld die bedrijven nodig hebben, en die afkomstig is van drie overheidsdiensten: dienst voor registratie van bedrijven, de belastingsdienst, en de dienst voor economie en regionale groei.

De eerste van dat rijtje, de dienst voor registratie van bedrijven, werkt al sinds 2008 met open source.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Facebook haalt bakzeil * Draagbare spectrometer * Genetische privacy

i-nieuws 6 na 6 ** July 23rd, 2015 by wim.webgang **

Genetische privacy

Een Amerikaans bedrijf, “23 and me” heeft de DNA test gepopulariseerd. Mensen kunnen voor honderd dollar een speekselmonster insturen om hun DNA profiel te laten opmaken.
De DNA test wordt er vooral verkocht als manier om je afkomst te traceren of je voorouders op te sporen. Je krijgt een login waarmee je na een goede maand kan inloggen om de resultaten te bekijken. Ze geven een interpretatie van de afkomst van je voorouders. Vroeger gaven ze ook gezondheidsinformatie, maar daar zijn ze mee gestopt omdat er vragen over waren van de Food and Drug Administration.
Het bedrijf geeft je ook een manier om de data af te halen om ze zelf verder te (laten) interpreteren. Er is een API of programmakoppeling voorzien om met eigen programma’s aan de data te kunnen.

Op GitHub is nu een project opgedoken dat een programma maakt dat die genetische gegevens gebruikt. Niet voor jezelf, maar voor een externe derde partij, die het gebruikt om je ergens toegang te geven of niet. Een website zou de software kunnen installeren waarbij je moet inloggen met je genetische gegevens. De beslissing of je binnen kan hangt dan af van die gegevens. Het programma is geschreven in Python.

De naamgeving van de software geeft al aan dat de makers ervan niet de
bedoeling hebben om aan genetisch rascisme te doen, maar eerder om ervoor
te waarschuwen. De software heet OAPI, wat staat voor “Offensive
Application Programming Initiative”. De afkorting API staat normaal voor
“Application Programming Interface”. Ook de voorbeelden van gebruik die
ze geven lijken eerder te dienen als waarschuwing, want ze zijn ronduit
gebaseerd op het maken van selecties op genetische raszuiverheid.


Draagbare spectrometer

Een opstartend project van SCIO [zeg SKIO] dat werkt met crowdfunding, wil een spectrometer voor de consumentenmarkt maken. Een spectrometer ontleedt licht, en is normaal een groot en duur apparaat.

Scio wil de voeler van een spectrometer zo klein en goedkoop mogelijk maken, tot ongeveer de grootte van een zaklampje. Met het lampje schijn je vanop een paar cm enkele seconden op het voorwerp, en een gevoelige lichtsensor vangt de weerkaatsing op. Door de eigenschappen van een materiaal bevat de weerkaatsing van het licht gegevens die iets kunnen vertellen over dat materiaal.

Het toestel wordt gecombineerd met een app op je smartphone, die er via bluetooth mee communiceert. De app vangt de data van de meting op en stuurt die via internet door naar een server van Scio. Op die server gebeurt dan de eigenlijke analyse van de gegevens. Dat kan zicht geven op de fysische of chemische eigenschappen van het onderzocht voorwerp.

Scio heeft dus de sensor geisoleerd uit het systeem en draagbaar gemaakt. Dat heeft heel wat voordelen; Enerzijds blijft het apparaat klein en goedkoper voor de eindgebruiker. En anderzijds krijgt Scio de beschikking over een steeds aangroeiende database van metingen, die naar hun servers gestuurd worden voor analyse.
De gebruiker heeft de keuze uit een aantal apps, van waaruit de bediening van de meter gebeurt via bleutooth.

Het bedrijf hoopt een community van enthousiaste gebruikers op te bouwen, die door hun metingen verspreid over de wereld, aan een kennis-database bouwen. Je kan ook een programmeurskit kopen om zelf toepassingen te maken.

Scio is met een aantal specialisten al een drietal jaar bezig aan de ontwikkeling van het toestel. Ze hebben in totaal zo’n 65 medewerkers. Ze maakten al een prototype, en staan op het punt hun toestel klaar te hebben voor massaproductie. Daarom deden ze nu een beroep op kickstarter, om het geld in te zamelen dat nodig is voor de productie.

Facebook haalt bakzeil

Facebook had zich verzet tegen een vraag van de rechtbank om in het kader van een fraudeonderzoek gegevens over 381 gebruikers te krijgen, inclusief foto’s, prive-berichten enz. Facebook ging in beroep tegen de vraag, met het argument dat het een onredelijke maatregel van huiszoeking of inbeslagname was, wat niet mag volgens het vierde amendement van de grondwet.
De rechter oordeelde dat Facebook zich nergens op kan beroepen om niet te gehoorzamen aan het bevel.
Maar voor Facebook was het belangrijkste waarschijnlijk de publiciteit die ze ermee krijgen, waarbij ze de kans krijgen om aan te tonen dat ze alles doen wat ze kunnen om de privacy van hun gebruikers te beschermen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Bug * Commodore * Streaming in the free world * Ubuntu’s IP * SIMPel *

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** July 16th, 2015 by wim.webgang **

Bug

Bugs in auto’s zorgen voor massale terugroep van honderdduizenden auto’s voor het oplossen van het softwareprobleem. Dat kan meestal in een half uurtje. In het slechtste geval kan de auto tijdens het rijden getroffen worden door de bug, waarbij de auto dan stilvalt.

Commodore is terug

Commodore brengt een Android smartphone uit die oude commodore64 spelletjes kan spelen. Ze gebruiken een aangepaste versie van Android 5, en er zijn emulators voorgeïnstalleerd.
De commodore64-emulator laat toe de originele commodore spelletjes te spelen.
Bovendien is er nog een andere emulator voorgeïnstalleerd, nl de SDL Amiga emulator. De commodore Amiga was de opvolger van de Commodore 64. Daardoor kunnen ook originele Amiga spelletjes gespeeld worden op het vijf en een half inch scherm.
Het toestel heeft 2 à 3 Gb RAM-geheugen, 16 tot 32 GB opslag, en een processor van 1.7 Ghz.
ps: De originele Commodore liep op 1 a 2 Mhz en het RAM geheugen was 64 kb.

Streaming in the free world

Neil Young trekt al zijn muziek terug uit alle streaming diensten. Hij is naar eigen zeggen absoluut ontevreden met de kwaliteit van die gestreamde muziek. Hij noemt het de slechtste kwaliteit in de geschiedenis radio of andere muziekdragers.

Ubuntu’s intellectueel eigendom

Gisteren 15 juli 2015 heeft Ubuntu een update van zijn licenties gepubliceerd. Ubuntu is een Linux distributie van Canonical, en die bouwt ondermeer op de Linux kern van Linus Torvalds die onder de “GPL-free software” licentie valt. Maar in Ubuntu waren er andere rechten voor het materiaal van Canonical. Dat gaf aanleiding tot discussie met de Free Software Foundation, die de GPL licenties opstelt. Op basis van klachten nam die contact op met Canonical om hun voorwaarden in overeenstemming te brengen met de GPL. De gesprekken duurden twee jaar.

http://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/intellectual-property-policy


De rechten van Linux distributies zijn een combinatie van de rechten van de afzonderlijke delen die een distributie vormen. Zo valt de Linux kern onder de GPL, en moet Ubuntu zich houden aan die voorwaarden, en mag het niet anderen verbieden een door Ubuntu aangepaste kern te verspreiden. Maar het eigen merk en de logo’s van Ubuntu kunnen wel onder andere voorwaarden vallen. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat iemand onder de naam van, en met de logo’s van een Linux distributie zelf produkten verspreidt of aktiviteiten ontwikkelt. Gebruikers krijgen wel de vrijheid om een Linux distributie te kopiëren en door te geven, dus te verdelen, zonder wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen aanbrengen is wel toegelaten voor intern gebruik, maar als je een gewijzigde versie wil verspreiden met je er een andere naam aan geven. De wijzigingen maken duidelijk dat er absoluut geen beperkingen vanuit Canonical/Ubuntu worden gelegd op de GPL licenties van de onderliggende software, de GPL blijft daar onveranderd geldig, ook binnen de Ubuntu distributie.

SIMPel

De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft een stukje zelf ontwikkelde software beschikbaar gesteld als open source. Het gaat over SIMP, de afkorting van Systems Integrity Management Platform. Ze hebben de broncode vrijgegeven op GitHub; ze hebben daar een eigen account geopend met de naam NationalSecurityAgency, en het SIMP platform heeft er de Apache Licentie versie 2.0.
Het is een beheertool die een organisatie moet helpen om te voldoen aan de beveiligingsnormen zoals beschreven in de SCAP beveiligingsgids.
Het project maakt gebruik van Puppet, een bestaande open source tool voor beheer van computersystemen.

En als de NSA een beveiligingsbeheertool maakt, waar draait die dan op?
Inderdaad, Linux.
(momenteel Red Hat Enterprise Linux en CentOS)

https://github.com/NationalSecurityAgency/SIMP

—-

Het kan eigenaardig lijken dat een geheime dienst zijn tools begint publiek vrij te geven. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk:

1) Efficiëntie: Ze willen vermijden dat elke overheidsdienst zelf zijn tool gaat ontwikkelen, waarbij veel tijd en energie zou verloren worden. Ze hopen dat overheidsdiensten meer gaan samenwerken rond die tool van hen, wat de ontwikkeling daarvan ook ten goede zou komen.

2) Charmeoffensief: Na de recente onhullingen over de gulzigheid waarmee de geheime dienst gegevens over burgers verzamelt kan het geen kwaad om positief in het nieuws te komen, met berichten over het beveiligen van overheidsdiensten en termen als “samenwerking”. Ze hebben een programma lopen om technologie te delen: (Technology Transfer, om die te laten gebruiken door industrie en onderzoeksinstellingen.

http://m.nsa.gov/research/tech_transfer/

Ze hebben een ware catalogus van producten die te downloaden is als pdf, en een promo videootje over hun technologie transfer programma

http://m.nsa.gov/public_info/media_center/research/index.shtml

Het programma bestaat al langer, maar kan nu mee ingeschakeld worden in de inspanning om op een positieve manier in het nieuws te komen.

Een voorbeeld van bijdragen aan Linux is de beveiligingsuitbreiding van Linux, SE-Linux , wat staat voor Security Enhanced Linux. Het is een aanpassing aan de Linux kern, die een fijne afstemming mogelijk maakt van wat op een systeem mag draaien, en hoe. Voor elk programma moet toestemming gegeven worden, en dat maakt het moeilijker om malware in zo’n systeem binnen te krijgen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

De ruimte is vol

Uitzending do 18:00 ** July 9th, 2015 by wim.webgang **

Zo lijkt het toch als je deze http://stuffin.space/ ziet.

Maar in de lucht is terug meer plaats nu een pioniervlucht is afgelast:
https://www.pilotundflugzeug.de/artikel/2015-07-07/Elektroflug_uber_den_Kanal (hier originele verbods-brief als pdf)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

icann niet anoniem * Nokia erfenis gesplitst * Cyber Grand Challenge * Wolf 10

i-nieuws 6 na 6 ** July 9th, 2015 by wim.webgang **

Wolf 10

Het OpenBSD project maakt een unix-achtig besturingssysteem dat vrij gebruikt kan worden. Ze werken volledig met vrijwilligers, en doen regelmatig akties om geld in te zamelen voor hun conferenties en andere kosten. Een van de stukjes software die ze ontwikkelen is OpenSSH, een programma dat veilige computerverbingen legt en in veel andere systemen gebruikt wordt. Dat mag, want OpenBSD gebruikt een licentie die toelaat de software voor andere doelen te gebruiken, zonder verdere verplichtingen (details zie open source BSD licentie). Veel dankbaarheid krijgen ze daarvoor niet, toch niet in de vorm van spontane donnaties. In de praktijk zijn het dikwijls individuen die een klein bedrag storten als dank dat ze de software zomaar kunnen gebruiken. Enkel in crisismomenten, bv toen ze geen geld meer hadden om hun electriciteitsrekeningen van de servers te betalen, sprinten grotere bedrijven wel eens in, en in het begin hadden ze ook financiële steun van Darpa.
En nu is er een verrassende grote vis opgedoken. Microsoft wordt gouden sponsor met een bedrag tussen 25.000 en 50.000 dollar, en dat zou te maken hebben met OpenSSH, dat ze sinds kort ondersteunen om andere systemen bij te benen. Het was een protocol dat voorheen typisch was voor de unix-achtige systemen als BSD, Linux, OS-X enz.

http://www.openbsdfoundation.org/contributors.html

Cyber Grand Challenge

Een jaar geleden schreef DARPA een wedstrijd uit om een netwerkverdedigingssysteem te bouwen. Er is een prijzengeld voorzien van 4 miljoen dollar, en er schreven 104 teams in. Na een jaar is de groep van overblijvende kanshebbers op de prijs geslinkt tot zeven. Die zeven zullen de finale spelen op de DEFCON conferentie in Augustus volgend jaar. Ze moeten een zichzelf automatisch verdedigend netwerk maken. De tussenkomst van mensen om het problemen op te sporen en lekken te dichten moet volledig automatisch door de computers van het netwerk zelf gebeuren. Daardoor moet de verdediging ook sneller worden.

Icann niet anoniem

ICANN heeft een tijd geleden aangekondigd te onderzoeken hoe de regels voor het registreren van een domeinnaam kunnen aangepast worden.

Wat daarbij vooral opvalt is dat de namen voor websites niet meer anoniem kunnen geregistreerd worden in de nieuwe voorstellen.

De periode van inspraak loopt momenteel nog, maar digitale burgerrechtengroepen hebben al geprotesteerd. Ze halen verschillende voorbeelden aan waarvoor het problematisch is om de privacy van de domeinnaam registreerder te schenden, en vrezen dat die gepest of bedreigd zullen worden. denk maar aan politieke activisten, satirische sites, medische onderwerpen, zelfhulpgroepen, enz.

Nokia erfenis gesplitst

Jolla, het gms-technologie bedrijf uit Finland, kondigt aan dat het gaat opsplitsen in twee delen: een software deel en een hardware deel.

Jolla maakt het Sailfish OS, een op Linux gebaseerd besturingssysteem voor mobiele apparaten als smartphones en tablets en opvolger van MeeGo. Ze zijn verwant genoeg aan Android om een aantal van die apps te kunnen draaien met behulp van virtualisatie.
Het was oorspronkelijk de bedoeling om die software te combineren met apparaten die ontworpen werden in Finland, en er kwam effectief een jolla smartphone en een jolla tablet uit. De smartphones zijn ondermeer te koop via internet.
Maar de tablets liepen aanzienlijke vertragingen op door problemen met toeleveranciers.
Het bedrijf heeft nu geconcludeerd dat het beter is om het hardwaredeel af te stoten, maar meer duidelijkheid over de vorm komt pas na de zomer.
Voor SailFish OS zou er veel interesse zijn uit India en Rusland.

pdf:

http://jolla.com/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/53_JOLLA_COMPANY_STRUCTURE_JULY2015_FINAL.PDF

Lift ^ | Lift v | Comments Off

3500

Uitzending do 18:00 ** July 2nd, 2015 by wim.webgang **


Ikea op Red Hat

Op een Linux lezing was een van de uitgenodigde sprekers een IT manager van IKEA. Uit de lezing bleek dat IKEA met Red Hat Linux werkt op zijn servers. Ook over het aantal Linux servers valt iets onrechtsreeks af te leiden uit de uitleg. Het zullen minstens 3500 Red Hat Linux servers zijn, want dat getal kwam ter sprake bij de uitleg over een update procedure. Die staan zowel in Zweden, waar het bedrijf van afkomstig is, als in vestingen over heel de wereld verspreid. Ondanks die verscheidenheid aan locaties is de server in ieder land toch gelijkaardig. Ze hebben daarvoor een beschrijving gemaakt van waaruit hun standaard server bestaat, en dat houdt ondermeer de systeemsoftware, applicaties en de versies daarvan in. Door overal een zekere standaard te hanteren, is het gemakkelijker om onderhoud te doen aan de machines, zoals een kritische security update. Als je allemaal erg verschillende servers en systeemversies hebt, kost dat dagen en meer, terwijl het hen met hun standaard systeem op een paar uren lukt.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Foodweb * EU versie van “Net neutraliteit” * Nieuwe Enigma op komst * BBC Micro experts gezocht

i-nieuws 6 na 6 ** July 2nd, 2015 by wim.webgang **


Foodweb

Wie wil checken of het restaurant waar hij wil gaan eten, een goede reputatie heeft bij de inspectie-instanties, kan vanaf deze week terecht op een website van de Administratie voor VoedselVeiligheid.
Na jarenlang aandringen en verschillende veroordelingen heeft de inspectie eindelijk zijn verslagen publiek gemaakt. Of tenminste niet de verslagen zelf, maar wel een interpretatie of resultaat in de vorm van een algemene beoordeling.

https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx

EU versie van “Net neutraliteit”

De Europese Commissie, de Raad, en het Europees Parlement zijn het eensgeworden over net neutraliteit in Europa. De overeenkomst slaat op het gsm-net in Europa en op internet.

Voor het gsm-net wordt bepaald dat vanaf juni 2017, dus over zowat twee jaar, de roaming kosten moeten afgeschaft worden. Dat zou voor de gebruikers betekenen dat ze in heel europa aan hetzelfde tarief bellen als thuis. De meerkost voor bellen in het buitenland verdwijnt. Er is wel een maximum ingebouwd. Als je bv overdadig veel in een ander land belt, en nooit thuis, kan dat beschouwd worden als misbruik of “permanent roaming”, en gaat er toch een hoger tarief gelden. Maar zelfs dat hoger tarief zal nog minder zijn dan de huidige roaming tarieven. De europese commissie moet het nog verder in detail uitwerken.

Voor het internet wordt het principe ingevoerd dat de internetproviders de kabel niet mogen toenijpen voor bepaalde vormen van internetgebruik. Gebruikers moeten vrije toegang hebben tot internet voor alles wat legaal is.
Alle internetverkeer moet gelijk behandeld worden, en er mag geen betaalde voorrang bestaan. Alleen voor technische redenen mogen providers ingrijpen op het verkeer, en ook dan zonder onderscheid van de bron of bestemming van het verkeer.

De details van de overeenkomst kan je lezen op:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm

Nieuwe Enigma op komst

Enigma was de naam van een van de eerste computers die diende om geheime codes te kraken, maar de naam wordt nu hergebruikt voor het “Enigma” programma van het MIT. Ook dat heeft met encryptie te maken, meer bepaald “homomorfe encryptie”.
Het is daarmee de bedoeling om gegevens die privacy-gevoelig zijn, te laten opslaan in de cloud, op een versleutelde manier, en bovendien gefragmenteerd. Als de gegevens over genoeg verschillende punten zijn verdeeld, zouden er berekeningen of opvragingen op kunnen gebeuren, waarbij de vraagsteller alleen resultaten krijgt, zonder de gegevens zelf te krijgen.
In het systeem wordt er een combinatie gemaakt met bitcoin, omdat bitcoin in efficiënt ingebouwd systeem tegen vervalsing heeft.

Uiteindelijke bedoeling is meer data beschikbaar te krijgen voor datamining, doordat gebruikers meer vertrouwen hebben in het systeem.
En net zoals in bitcoin is er ook een beloning voorzien voor de computers die het rekenwerk doen.

BBC Micro experts gezocht

Een computermuseum in GB is nog op zoek naar experts die kunnen helpen in het onderhouden van hun verzameling BBC micro computers. Ze proberen die in een werkende toestand te tonen in het museum, en daarom is alle hulp en kennis welkom. De machines zijn ondertussen meer dan 30 jaar oud, en waren toen ontworpen voor het onderwijs. Het is een 8-bit computer, waarvan de componenten algemeen verkrijgbaar waren, waardoor ze lang hersteld kunnen worden.
De standaard programmeertaal was basic. Er komen jaarlijks duizenden studenten naar het museum, die op de BBC computers soms voor het eerst geconfronteerd worden met programmeren.

The National Museum of Computing: http://www.tnmoc.org/

Lift ^ | Lift v | Comments Off