Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Foodweb * EU versie van “Net neutraliteit” * Nieuwe Enigma op komst * BBC Micro experts gezocht

i-nieuws 6 na 6 ** July 2nd, 2015 by wim.webgang **


Foodweb

Wie wil checken of het restaurant waar hij wil gaan eten, een goede reputatie heeft bij de inspectie-instanties, kan vanaf deze week terecht op een website van de Administratie voor VoedselVeiligheid.
Na jarenlang aandringen en verschillende veroordelingen heeft de inspectie eindelijk zijn verslagen publiek gemaakt. Of tenminste niet de verslagen zelf, maar wel een interpretatie of resultaat in de vorm van een algemene beoordeling.

https://operator.foodweb.be/Public/SearchOperator.aspx

EU versie van “Net neutraliteit”

De Europese Commissie, de Raad, en het Europees Parlement zijn het eensgeworden over net neutraliteit in Europa. De overeenkomst slaat op het gsm-net in Europa en op internet.

Voor het gsm-net wordt bepaald dat vanaf juni 2017, dus over zowat twee jaar, de roaming kosten moeten afgeschaft worden. Dat zou voor de gebruikers betekenen dat ze in heel europa aan hetzelfde tarief bellen als thuis. De meerkost voor bellen in het buitenland verdwijnt. Er is wel een maximum ingebouwd. Als je bv overdadig veel in een ander land belt, en nooit thuis, kan dat beschouwd worden als misbruik of “permanent roaming”, en gaat er toch een hoger tarief gelden. Maar zelfs dat hoger tarief zal nog minder zijn dan de huidige roaming tarieven. De europese commissie moet het nog verder in detail uitwerken.

Voor het internet wordt het principe ingevoerd dat de internetproviders de kabel niet mogen toenijpen voor bepaalde vormen van internetgebruik. Gebruikers moeten vrije toegang hebben tot internet voor alles wat legaal is.
Alle internetverkeer moet gelijk behandeld worden, en er mag geen betaalde voorrang bestaan. Alleen voor technische redenen mogen providers ingrijpen op het verkeer, en ook dan zonder onderscheid van de bron of bestemming van het verkeer.

De details van de overeenkomst kan je lezen op:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm

Nieuwe Enigma op komst

Enigma was de naam van een van de eerste computers die diende om geheime codes te kraken, maar de naam wordt nu hergebruikt voor het “Enigma” programma van het MIT. Ook dat heeft met encryptie te maken, meer bepaald “homomorfe encryptie”.
Het is daarmee de bedoeling om gegevens die privacy-gevoelig zijn, te laten opslaan in de cloud, op een versleutelde manier, en bovendien gefragmenteerd. Als de gegevens over genoeg verschillende punten zijn verdeeld, zouden er berekeningen of opvragingen op kunnen gebeuren, waarbij de vraagsteller alleen resultaten krijgt, zonder de gegevens zelf te krijgen.
In het systeem wordt er een combinatie gemaakt met bitcoin, omdat bitcoin in efficiƫnt ingebouwd systeem tegen vervalsing heeft.

Uiteindelijke bedoeling is meer data beschikbaar te krijgen voor datamining, doordat gebruikers meer vertrouwen hebben in het systeem.
En net zoals in bitcoin is er ook een beloning voorzien voor de computers die het rekenwerk doen.

BBC Micro experts gezocht

Een computermuseum in GB is nog op zoek naar experts die kunnen helpen in het onderhouden van hun verzameling BBC micro computers. Ze proberen die in een werkende toestand te tonen in het museum, en daarom is alle hulp en kennis welkom. De machines zijn ondertussen meer dan 30 jaar oud, en waren toen ontworpen voor het onderwijs. Het is een 8-bit computer, waarvan de componenten algemeen verkrijgbaar waren, waardoor ze lang hersteld kunnen worden.
De standaard programmeertaal was basic. Er komen jaarlijks duizenden studenten naar het museum, die op de BBC computers soms voor het eerst geconfronteerd worden met programmeren.

The National Museum of Computing: http://www.tnmoc.org/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.