Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Amarok start niet

WebGang blog ** January 25th, 2024 by wim.webgang **

Vreemd probleem voorbije donderdag in de uitzending: Amarok speelt de muziek niet. Amarok wordt gestart vanuit Broadcast Control Panel door druk op de knop van een muziekstuk. Dat stuurt het commando amarok naamVanMuziekbestand . Amarok start wel, maar speelt de muziek niet, geeft de titel ook niet weer.

Ik kan gelukkig wel vanuit de bestandsbeheerder de muziek kiezen en spelen via een andere applicatie (was audacity in dit geval, waardoor de muziek niet zelf start maar in edit mode wordt ingeladen, en dan moet nog eens extra op play gedrukt worden, wat bij een normale player niet nodig is).

Nadien heb ik gekeken of er een andere speler aanwezig is: idd, VLC player is er ook. Ik stel in BCP1 bij instellingen, muziek, de VLC speler in. Dat werkt, gelukkig dat het zo’n eenvoudige instelling is …

De Amarok speler kan ook apart gestart geen .ogg bestand meer laden en spelen. De versie van Amarok is 2.9.75.git enz. (zelfde versie van tumbleweed als leap?)
Read the rest of this entry »

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Niklaus Wirth inspireert

Uitzending do 18:00 ** January 25th, 2024 by wim.webgang **

(Ondanks even technische problemen met niet starten van de muziek in BCP1 na het nieuws, toch deel 3 van in memorial Niklaus Wirth).

Pascal vs Gambas

Nu ik terugblik op Pascal, zie ik veel eigenschappen van Pascal terugkomen in de Gambas programmeertaal op Linux. Gambas (ondertussen aan versie 3) is naast een programmeertaal ook een IDE, en kan zowel gebruikt worden om desktop programma’s te maken, als om commandline programma’s of scripts te maken. De maker van Gambas was heel erg gemotiveerd om een samenhangende, logische en betrouwbaar mogelijke taal te maken, en de lelijkheid van iets als Visual Basic te vermijden. Dus ook hij had de bedoeling een “mooie” taal te maken.

Pascal is een mooie programmeertaal, die gebruik maakt gestructureerd programmeren met verstaanbare woorden, en daardoor beter leesbaar en te verstaan is. Volgens freepascal.org is het gemakkelijker om een afgewerkt programma te maken in Pascal dan in C of Java bv. Ook Gambas is verstaanbaarder dan C of Java.

Pascal wordt een hogere programmeertaal genoemd, maar ze laat wel toe om te programmeren tot op laag niveau. Dat kan je van Gambas ook zeggen.

Een van de oorzaken van veel problemen met C programma’s zijn pointers. Je kan in Pascal ook met pointers werken, maar het is niet nodig voor bv een string. De string is een gedefinieerd type in Pascal.
Ook in Gambas is de string een type. De pointer is in Gambas een eigen type, en je kan die niet verwarren met een getal (zoals in C), omdat dat een ander type is.

De Pascal taal is goed gestructureerd, en heeft de toewijzing uitdrukkelijk gedefinieerd met een eigen combinatie, nl dubbel punt + is gelijk teken, of met andere woorden a:=4 (a wordt 4); hierdoor wordt het ook gemakkelijker om fouten te zien (tov a = b en a == b enz)
Een regel eindigt met een puntkomma (;)

Dat is wel een verschil met Gambas: de toewijzing gebeurt helaas door het = teken, en dat wordt ook gebruikt bij een vergelijking, dat is een lelijk puntje in Gambas.

Het einde van een lijn wordt in gambas niet aangegeven door een speciaal teken als “;” of zo, een gewone “newline” is het einde van een lijn. Dat is niet onlogische, minder zichtbaar inderdaad waar de lijn stopt, maar toch duidelijk als je de regelnummers aan hebt staan. Ik vind het persoonlijk geen nadeel.

De if .. then van Pascal heeft een duidelijke begrenzing met:

if voorwaarde then
begin
regelscode
end

In C wordt de voorwaarde begrensd door () en de begin end door accolades {}.
In Gambas hou je de duidelijke if .. voorwaarde .. then maar dan is een “end” genoeg om de code af te sluiten, ze begint altijd intrinsiek na de then.
Pascal leest mooi, maar het is duidelijk meer tikwerk (zeker zonder IDE).

De case .. of structuur van Pascal heeft een else en een end, maar tussen de verschillende case mogelijheden geen speciale woorden als “break”; de structuur is sluitend op zich.

In Gambas wordt het sleutelwoord select gebruikt, en is er een duidelijk afgelijnde structuur:
Gambas: Select ... case case End Select

Bij Pascal worden parameters doorgegeven, ook variabele parameters zijn mogelijk, wat niet het geval is bij C, waar je dan met pointers moet werken.
Bij Gambas is er een “BYREF” toegevoegd om de niet-mogelijkheid om variabele parameters mee te geven te omzeilen voor bepaalde doeleinden; de normale manier is de parameter niet mee te geven maar te declareren het niveau erboven, of in een speciale module als public; die zijn dan bereikbaar vanuit de methode/sub-procedures. (Ik weet niet of dat een mooiere oplossing is, en ik dacht dat het wel mogelijk is/zal worden om bv een “object” mee te geven, maar dan zit je weer met een backward compatibility probleem).

In ieder geval is het de bedoeling na te denken over waar je je variabelen declareert, de “scope” is waar ze dan geldig zijn. In Gambas heb je de eigenaardigheid dat in een module of klasse beslist wordt of variabelen public of private zijn, en binnen een procedure/methode wordt een variabele lokaal gedeclareerd met “dim”, en die bestaat alleen daarbinnen. Een heel goede conventie bij Gambas die ik met enthousiasme heb overgenomen is bij de naamgeving van een variabele een prefix te gebruiken voor het type, dan zie je in je code veel sneller mogelijke fouten door verkeerd type.
Read the rest of this entry »

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Associale media in NewYork * Dappere IT-onderzoeker * Laat gebruikers zichzelf bespioneren

i-nieuws 6 na 6 ** January 25th, 2024 by wim.webgang **

Associale media in NewYork

New York City heeft gereageerd op de commotie rond de invloed van sociale media op de mentale gezondheid van kinderen. Kinderen kunnen volgens wetenschappelijk onderzoek mentaal gebukt gaan onder de gevolgen van het gebruik van sociale media. Hun zelfbeeld kan aangetast worden, en dat heeft al tot zelfmoord geleid.
New York geeft sinds gisteren het advies om kinderen geen smartphone te geven voor hun 14 jaar, en hen evenmin ongecontroleerd op tiktok, instagram of andere sociale media los te laten. New York moedigt zijn bugers ook aan de sociale mediabedrijven verantwoordelijk te stellen voor de excessen van hun platform. De winst van die bedrijven mag niet ten koste gaan van de mentale gezondeheid van onze kinderen, zei de burgemeester van NYC.
De dienst ” Centers for Desease Control maakte een uitgebreid rapport “Youth Risk Behaviour”, waarbij ze gegevens verzamelden van de laatste tien jaar (2011-2021).
De algemene conclusie is dat de mentale gezondheid van de jongeren algemeen achteruit ging, en dat nog voor de coronacrisis echt had toegeslagen.
In dat rapport, op pagina 49, vind je dat 16 procent van de studenten en het voorbije jaar electronisch gepest werden.

Dappere IT-onderzoeker

Een Duitse IT-beveiligingsonderzoeker heeft een fikse boete opgelopen door het ontdekken en publiek aan de kaak stellen van een beveiligingsprobleem in een commerciële databank. Dat kan hem meer dan 3000 euro kosten. Ook een blogger die erover geschreven had, werd aangeklaagd. Heise Online probeerde de details te weten te komen, maar kreeg van justitie in Keulen, waar het onderzoek plaatsvindt, geen informatie vrij. Ook het betrokken bedrijf, wil geen commentaar geven. Het bedrijf in kwestie heet Modern Solutions, en ze hadden een IT expert aangeklaagd die volgens hen de gegevens van honderdduizende klanten in gevaar had gebracht. De politie deed een huiszoeking bij de man, en name ondermeer computers in beslag.
Volgens het bedrijf heeft de IT’er zich toegang verschaft tot hun systemen, en heeft hij daarvoor gevoelige informatie onrechtmatig gebruikt. Hij zou bij een leverancier van Modern Solutions gewerkt hebben, JTL, en daar met een conflict zijn weggegaan. Daar zij hij een wachtwoord te weten zijn gekomen, dat hij zou gebruikt hebben om in de database te geraken.

Maar dat wordt voorlopig niet bewezen volgens Heise. De IT-er ontdekte een datalek, en volgens hem waren de gegevens van een groot aantal klanten online opgeslagen zonder beveiliging, waardoor ze jarenlang publiek toegangkelijk waren. Hij maakte dat in juni bekend, en kreeg dan op 15 september een huiszoeking, waarbij zijn computers, 5 laptops, backup harde schijven, en een smartphone werden meegenomen, en die zijn nog altijd niet teruggegeven.

Meer in detail verklaarde de IT’er dat hij voor een klant een probleem onderzocht, en daarbij ontdekte dat de software een verbinding maakte om gegevens uit te wisselen, waarbij het wachtwoord onversleuteld over de lijn werd gestuurd. Hij ontdekte zo dat de wachtwoorden vast in de software ingebakken zaten. De blogger Mark Steier schreef dat op 23 juni uit in zijn blog post “Warnung, Datenleck beim JTL-Partner Modern Solution GmbH & Co. KG”.

Uit die blog post op “wortfilter.de” blijkt dat het over een mysql verbinding gaat naar een server die blijkbaar een mariadb server is, want die antwoord met zijn versienummer. Die database server van Modern Solutions draait op een Ubuntu server blijkt ook.
De blogger maakte nog een update nadat het bedrijf officieel gereageerd had, waarbij het de datalek minimaliseerde.

https://www.heise.de

https://wortfilter.de/warnung-datenleck-beim-jtl-partner-modern-solution-gmbh-co-kg/

https://wortfilter.de/falsche-anzeige-einer-datenschutzverletzung-durch-modern-solution-gmbh-co-kg/

Laat gebruikers zichzelf bespioneren

404 media heeft een groot onderzoek gedaan naar Patternz, een bedrijf dat gedetailleerde profielen opstelde van gebruikers van mobiele apps. Ze bouwden die profielen geduldig op vanuit de gegevens die ze verzamelden uit allerlei apps. In veel populaire apps hadden ze ene tracker die informatie doorspeelde naar hun servers. Na verloop van tijd konden ze profielen maken met de gezinssamenstelling, de hobbies, en bezochte locaties van de gezinsleden.
Die informatie was bedoeld om te verkopen als marketinginformatie, maar kwam ook terecht bij allerlei andere partijen. Het bedrijf prees zijn gegevens aan bij geheime diensten bv.
Het bedrijf kwam aan zo veel informatie omdat ze een voet binnen hadden bij honderden, duizenden, misschien wel honderdduizenden apps die populair zijn bij gewone gebruikers van smartphones en tablets. De gebruikers hebben die meestal zelf geïnstalleerd en in gebruik genomen.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

(In memorial: Nikaus Wirth) Deel 2: Modula en Oberon

Uitzending do 18:00 ** January 18th, 2024 by wim.webgang **

Aflevering 2: Modula en Oberon

Modula

En terwijl Pascal zijn opgang maakte in de wereld was Niklaus Wirth al met een opvolger bezig, vanaf midden jaren 70.
De goede programmeerpraktijken bleven de drijfveer bij het ontwerpen van een opvolger van Pascal. Zoals de naam het zegt, ligt de nadruk op modulair programmeren, en zo ontstond “Modula”.
De definitie van de taal werd in 1976 gepubliceerd.

Rond die tijd nam Wirth een “sabattical”, waarin hij zich ging inspireren in Xerox Palo Alto Research Center (waar Steve Jobs zijn ideën voor de ontwikkeling van de Mac haalde).
Liefst wilde Wirth zo’n toestel van het Xerox LAB meenemen naar zijn universiteit, maar dat bleek niet mogelijk.

Met de inspiratie van Xerox werkte Wirth daarna in Zurich aan hardware: een nieuw soort computer-werkstation, met een rechthoekig beeldscherm dat rechtop stond als een A4 blad. Spectaculair eind jaren 70 toen een monitor een klein monochroom tv-tje was met een typische ver naar acher uitdeinende CRT beeldbuis. Het toestel was gebaseerd op een AMD processor, en het kreeg de naam “DISER Lilith”. DISER was de naam van het bedrijf dat het toestel op de markt bracht, er werden er een paar honderd van gemaakt.
Voor die nieuwe computer had hij natuurlijk een operating systeem en software nodig, en hij wertke Modula om naar Modula-2. Daarmee werd het operating systeem Medos-2 geschreven. Modula-2 werd ook gebruikt om alle software voor het werkstation te schrijven. Er was een database nodig, en dus werd in Modula-2 ook de relationele database “Lidas” geschreven.

Er ontstond een spin-off aan de universiteit van Zürich, onder de naam “Oberon Micro Systems”. Het commercialiseerde Oberon, eigenaardig genoeg onder een andere naam: “Component Pascal”.

Oberon

Een van Wirth’s vreemdste verwezenlijkingen was de programmeertaal Oberon, die zelfs een vervolg kreeg in een Oberon besturingssysteem, geschreven met de Oberon programmeertaal, samen met een andere professor van ETH Zurich. Er kwam een book uit met de titel “Project Oberon”, en daarin noemen ze zich bescheiden “part-time programmeurs”. In 1987 werd Oberon gepubliek gemaakt als algemene programmeertaal. Oberon werd gebruikt om de software te maken voor Ceres, het werkstation dat een opvolger was van het Lilith werkstation.

In 1991 werd Oberon-2 gemaakt als een uitbreiding op Oberon, waarbij een aantal eigenschappen van object-oriëntatie werden toegevoegd. Van Oberon-2 verschenen compilers voor veel verschillende besturingssystemen.

In 1999 ging Wirth op pensioen, maar dat hield hem niet tegen om voort te werken, ondermeer aan Oberon.

In 2007 ontwierp hij Oberon-07, gebaseerd op de originele Oberon. Hij werkte in de richting van het gebruik van een “Reduced Instruction Set”, en ontwierp een eigen RISC processor om in 2013 om het Project Oberon besturingssysteem op te draaien.

Ook in 2013 verscheen een tweede editie van het book “Project Oberon”.

In maart 2020 kwam de laaste update uit voor de Oberon compiler, waar hij zelf nog aan meewerkte.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Sensor als spion * School met papier * AI in de smartphone

i-nieuws 6 na 6 ** January 18th, 2024 by wim.webgang **

Sensor als spion

Een student van het MIT heeft onderzocht hoeveel privacy een lichtgevoelige sensor in een apparaat kan prijsgeven. Veel laptops, smartphones en tablets hebben een lichtgevoelige sensor om te weten of het lichter of donkerder is, bv om de helderheid van het scherm aan te passen. De sensor weet alleen of het rondom lichter of donkerder is, en dat lijkt niet zo belangrijk. Niet belangrijk genoeg om het te beveiligen, dus allerlei apps kunnen de meting van die sensor zien. En die meting is niet zwart-wit, ze kan kleine verschillen in licht of donker opmerken. Als je op een touchscreen van een tablet werkt, en je hand heen en weer gaat over het scherm om de app te bedienen, of data in te geven, kan dat een verschil maken voor de lichtsensor. Als je hand dichter bij de senor komt kan die merken dat het een beetje donkerder wordt, en als je hand iets verder naar de andere kant gaat, kan die merken dat het terug wat lichter wordt. Als je nu bv op het scherm een pincode moet ingeven, zou de sensor interessante inforamtie kunnen opleveren voor iemand die je pincode wil kennen. Er kan een bepaald patroon in zitten, dat altijd terugkomt en dus met elkaar vergeleken kan worden, en zo zou het kunnen dat het veel lichter wordt als je naar de 0 gaat, of veel donkerder als je naar de 9 gaat op het toetsenbord dat op het scherm getoond wordt…

School met papier

De achteruitgang van de leesvaardigheid van leerlingen is misschien verbonden met de opgang van het scherm en de teloorgang van boeken. Verschillende wetenschappers hebben al gewezen op de betere leeskwaliteit van papier. Er wordt diepend begrijpend gelezen van papier dan van het scherm. Expert John Gabrieli, een neuroloog van het MIT, is verwonderd dat de scholen zo snel vallen voor de verkoopspraatjes van de technologiesector. En het gebrek aan wetenschappelijk bewijs dat al die technologie iets aanbrengt in de kwaliteit van het onderwijs. Het lijkt hem erg gevaarlijk om de kinderen, nog voor ze deftig kunnen lezen en leren, volledig te doen werken met beeldschermen, terwijl dat in het nadeel is van hun intellectuele ontwikkeling. Wie niet twijfelt zijn de bedrijven die grote omzetten draaien met bv de levering van software of diensten, en de levering van goedkope laptops aan scholen, in 2020 goed voor veertien miljard dollar.

AI in de smartphone

Kunstmatige intelligentie in de smartphone, zaten we daar niet allemaal op te wachten? Waarschijnlijk niet, omdat we niet wisten hoe dat er uit zou kunnen zien. Uiteindelijk is onze smartphone maar het doorgeefluik voor het gebruik van KI van Google of andere systemen via de internetverbinding. Maar toch beginnen fabrikanten KI in te bouwen. Ze gebruiken speciale chips van bv Qualcomm, die geoptimaliseerd zijn voor KI in draagbare apparaten. Een van de toepassingen is dat je een zoekfunctie kan oproepen waarvoor je op het scherm een rondje tekent met je vinger, en het systeem dan verstaat welk object op het scherm je bedoelt. Dat stuurt het dan door naar een zoekmachine, en die geeft je antwoord. Een andere toepassing is het bewerken van beelden, waarbij je bv figuren of onderwerpen op een foto kan verplaatsen, en op andere manieren het beeld kan bewerken op een geloofwaardige manier. Voor de veiligheid gaat de AI wel een soort watermerk achterlaten in de afgewerkte foto, zodat je kan zien dat het een resultaat is van een AI bewerking, en geen gewone foto. Nog andere mogelijkheden zijn opnames maken van een gesprek, en die laten omzetten in tekst, of om te zetten in een andere taal. Bij een gesprek tussen meer personen is de KI slim genoeg om de verschillende persosnen te kunnen onderscheiden, en dat bv in de tekst weer te geven met andere kleuren.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

In memorial: Niklaus Wirth

Uitzending do 18:00 ** January 11th, 2024 by wim.webgang **

Computerwetenschapper

Niklaus Emil Wirth is op 89-jarige leeftijd overleden op 1 januari 2024. Hij was de uitvinder van verschillende programmeertalen, waarvan de programmeertaal Pascal waarschijnlijk de bekendste was.

Hij werd geboren in 1934 in Zwitserland, en hij werd een bekende computerwetenscahpper en professor . Hij ontwierp verschillende programmeertalen en drukte daarmee zijn stempel op het ontwerp van programmeertechnieken en programmeertalen in het algemeen.

Hij studeerde electronica in Zurich, en na zijn afstuderen ging hij naar Canada, waar hij aan de universiteit van Laval een mastertitel haalde, en in Berkeley ging studeren. Hij gaf later les aan de Stanford University en terug in Zürich in de ETH waar hij ooit zelf les volgde. Daarr werd hij professor informatica en werkte hij tot zijn pensioen.

Euler
Tijdens zijn studie had hij zich verdiept in de fundamentele concepten van programmeertalen, waarbij hij ALGOL60 bestudeerde, de opvolger van ALGOL58. Samen met Helmut Weber werkte hij aan de definitie van een programmeertaal “Euler”, die nieuwigheden had als arrays en procedures. Ze werd gepubliceerd in 1965, en uitgetest op een IBM 704.

Opgelet, we zijn in de jaren ‘60, en er bestonden nog geen pc’s, integrated circtuits of zelfs transistors. Dit was een computer zonder scherm of toetsenbord; dit was een mainframe computer waarbij de logica verwerkt werd door lampen, waarvan er gemiddeld om de 8 uur wel een stuk ging, zodat de programma’s die er op draaiden niet langer dan 8 uur mochten duren. De computer is zo groot als een kast, en dan waren er nog bijkomende kasten voor de invoer van ponskaarten, en bandopnemers, printers enz. Van deze mainframe computer werden er een goede honderd gebouwd. In 1962 werd er een speech synthesizer demonstratie op gegeven, die de inspiratie was voor HAL 9000 die een liedje zingt in “2001: A Space Odyssey”.

Maar in die tijd dus, werkte Wirth concepten uit die verder gebruikt werden en ook andere programmeertalen beïnvloed hebben.
Zo is er de verwijzing naar Wirth in de “Wirth-Weber precendence relationship”, die in computerkunde de relatie tussen symbolen beschrijft.

Wirth was in de jaren 60 verder betrokken bij de programmeertaal ALGOL60, wat stond voor Algorithmic Language 1960. Die taal evolueerde, en af en toe werd een nieuwe versie goedgekeurd door de ALGOL commissie.
Wirth paste zijn eigen visie op programmeren toe op de taal, en dat leidde tot zijn versie, ALGOL W.
Maar de ALGOL commissie was niet helemaal mee, en ze besliste de taal te laten evolueren in een andere, meer complexe richting, die -achteraf bekeken- een doodlopend spoor bleek te zijn.

Pascal

Wirth werkte op basis van zijn ideeën verder, maar moest een nieuwe naam bedenken. Hij gaf de naam “Pascal” aan zijn programmeertaal, een verwijzing naar de Franse wetenschapper Blaise Pascal. Hij gaf zijn programmeertaal Pascal uit in 1970.

De programmeertaal Pascal werd graag gebruikt in de programmeerlessen wegens de eenvoud, duidelijkheid en zuiverheid van de taal. Niklaus Wirth heeft ze ook met dat doel ontworpen, om goede programmeerpraktijken te stimuleren in de tijd van het opkomen van gestruktureerd programmeren, en hij legde ook nadruk op data strukturen.

Verschillende uitgevers van programmeertalen voor computersystemen maakten hun eigen versie, zoals Borland, en verkochten hun pascal als product. In de jaren 80 was Turbo Pascal bv een veelgebruikte versie. Apple gebruikte een afgeleide versie, Object Pascal, voor hun opkomende Lisa en Macintosh computers. Een bekende toepassing van die beginperiode, het programma Photoshop, werd bv in Pascal geschreven. Een uitloper van Pascal was een grafische programmeeromgeving of IDE van Borland, onder de naam “Delphi”, waarvan een Linux versie bestond onder de naam “Kylix”.

Eind jaren 1990 werd een “open source/free software” Pascal versie ontwikkeld onder de GPL, onder de naam “Free Pascal”, die ook beschikbaar was op Linux. Daar bovenop werd dan later weer Lazarus ontwikkeld, een programmeeromgeving voor het maken van programma’s op een manier vergelijkbaar met de commerciële programmeeromgeving Delphi. Met de Lazarus programmeeromgeving mag je trouwens ook commerciële software maken, niet alleen “open source of free software”, en Lazarus bestaat ook voor BSD en Mac OSX. In december 2023 kwam Lazarus Release 3.0 uit als “Rapid Application Development IDE” voor professionals.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Geen printer-nieuws * KI konijn * Linux kernel einde * Supermarkt drones

i-nieuws 6 na 6 ** January 11th, 2024 by wim.webgang **

Geen printer-nieuws

Het is geen nieuws dat fabrikanten van printers gebruik maken van software om hun klanten aan te zetten om de eigen merk-vullingen van inkt of toners te gebruiken. Gebruikers ervaren het al lang, maar nu is in de VS ook een rechtbank tot die conclusie gekomen. Er werd in Illinois door een groep gebruikers een rechtszaak aangespannen tegen HP, om het bedrijf te doen stoppen met het maken van software updates die het gebruik van andere vullingen tegehoudt door de printer dan stil te leggen. De gebruikers kregen een melding dat de printer enkel kan werken met originele merkcartridges.
In de documenten van de zaak kan je interessante passages lezen, zoals op pagina 16, waar uitgelegd wordt op welke manier HP te werk ging. Bij aankoop van de printer worden gebruikers aangemaand om hun printer te registreren, online. Dat geeft hen bovendien firmware updates die volgens de documentatie eventuele beveiligingsfouten in de printersoftware kan corrigeren, de snelheid kan verbeteren en de functies van de printer kan uitbreiden.
Nergens wordt gezegd dat het de functies van de printer kan verminderen.
Eens ingetekend kan de gebruiker niet kiezen om bepaalde onderdelen van de updates over te slaan of niet uit te voeren. De updates gebeuren automatisch als de printer via het netwerk aan het internet kan. De gebruikers weten ook niet wanneer er updates zijn of wanneer de printer die afhaalt. De gebruikers hebben geen “undo” optie voor een update. In 2022 en 2023 kwam er zo een update binnen die ervoor zorgde dat de printer niet meer werkte met andere dan HP cartridges. Gebruikers bleven dus zitten met hun onbruikbare cartridges, die ze ook niet konden terugsturen naar de leverancier omdat ze al geopend waren.
Het is ook interessant dat volgens die documenten HP de prijs van zijn eigen cartridges rond die tijd net verhoogd heeft, niet alleen van de losse verkoop, maar ook van hun abonnementsysteem “Instant Ink”.
HP staat ook niet toe dat gebruikers iets veranderen aan de firmware software in hun printer, en hoewel je de printer gekocht hebt, ben je geen eigenaar van de software die er in zit.
Dit systeem noemen ze een lock-in, die concurrentievervalsend is.
Op pagina 13 en 14 vind je de lijst met printers waar het over gaat.
De zaak is maar net aangespannen, het is nog niet duidelijk wanneer een uitspraak verwacht wordt.

Download van de pdf:

https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2024/01/HP_Janunary_5_2023.pdf

KI konijn

Op de technologiebeurs CES 2024 werd een apparaat voorgesteld met de naam “Rabbit r1″. Het is een kleine persoonlijke assistent die werkt met spraakherkenning. Bij Rabbit noemen ze hun systeem Rabbit OS, maar het is niet duidelijk of ze daarmee het systeem van dit apparaatje bedoelen, of het gehele systeem met de achterliggende verbindingen. Het toestel gebruikt 4G om te verbinden met de cloud. Volgens de startup Rabbit gebruikt het systeem Kunstmatige Intelligentie die speciaal afgestemd is op de bediening van apps. Het toestel zelf heeft een scherm, een camera, een wieltje dat dient als cursorbesturing, en een drukknop die je indrukt op het moment dat je een commando geeft aan het apparaat. Dat maakt het gebruik wat walkie-talkie achtig, maar het heeft het voordeel dat de Rabbit r1 niet de hele tijd geluid moet opnemen, wat de batterij spaart (en ook uw privacy). De ingebouwde camera kan je naar voor of naar achter draaien.
Het toestel zelf is ongeveer vierkant en heeft een seventies-achtige oranje kleur. Het heeft links een 2.8 inch aanraakgevoelig scherm en rechts de camera en het scrollwiel, en bovenaan een gevoelige microfoon in tweevoud. Links is er een usb-c aansluiting en een sim-kaart slot.
De behuizing is ontworpen door het Zweedse bedrijf Teenage Engineering.
Dat bedrijf ontwierp ondermeer synthesizers, samplers, luidsprekers en mengpanelen.
De grote vraag blijft nu: waarvoor dient het? Volgens de eerste waarnemingen zou het een draagbare assistent zijn, iets als de Alexis, Google of Apple Siri smart speaker. Die dienen dikwijls voor home automation, maar de r1 moet dienen voor andere vormen van automation. Hij kan bv leren hoe je iets bestelt op internet, en kan dat dan op commando uitvoeren. Volgens de maker zou je er ook handelingen in software mee kunnen automatiseren, bv bewerkingen op foto’s enz.
Daar moet die dan wel voor ingesteld worden, getraind worden noemen ze dat bij KI, en daarvoor is een webportaal met de naam “Rabbit Hole” beschikbaar.

Commentaar:
Het toestel heeft veel elementen van een smartphone, maar je kan er niet mee bellen, en het blijft de vraag of de mogelijkheden van de r1 niet snel door smartphonefabrikanten zullen geïntegreerd worden in hun toestellen. Je ziet nog wel andere startups ook de richting van een aanspreekbare persoonlijke assistent uitgaan, bv in de vorm van een pin die je op je jasje kan steken bij de Humane AI pin, om nog maar te zwijgen van de vele smart watches…
Eigenaardig genoeg zijn er al mensen die het apparaat gekocht hebben voor zo’n 200 euro, zonder dat het apparaat meer toont dan het weer op de communicatie van Rabbit. Verder is er op het eerste zicht online weinig informatie te vinden over het bedrijf of de oprichter ervan, “Jesse Lyu”.

Niet te verwarren met de Linux malware met de naam Rabbit, of met Free Rabbits OS, https://www.freerabbits.nl/fros/

Linux kernel einde

De Linux kernel versie 4.14 is op pensioengerechtigde leeftijd gekomen. De coÖrdinator ervan, Greg Kroah-Hartman, raadt aan hem niet meer te gebruiken. Hij werd zes jaar lang onderhouden, het was een LTS versie (Long-term Support). De laatste update aan die kernel is versie 4.14.336.
Wie om één of andere reden die kernel toch nodig heeft, is aangewezen op andere support. De broncode is immers open, dus als dat nodig is kan een bedrijf iemand inhuren om aanpassingen te doen. De bedrijven achter een Linux distributie zijn daar bv voor in de mogelijkheid.

kernel.org

Supermarkt drones

In de VS is de levering door drones een feit. De grote supermarktketen Wallmart heeft daarvoor samengewerkt met een paar gespecialiseerde drone bedrijven als Zipline en DroneUp. Die hebben een toelating van de overheid om drones te laten vliegen zonder dat een bestuurder de drones rechtstreeks in het oog kan houden. Deze nieuwe dienst hebben ze nu als pilootprogramma uitgebouwd in een deel van Texas, en ze breiden steeds meer uit in allerlei voorstedelijke gebieden. Er zijn fysieke beperkingen aan de leveringen, dus enkel kleine en lichte voorwerpen kunnen geleverd worden. Dingen als medicijnen, verzorgingsprodukten en een doosje eieren kunnen, maar dus geen bak bier.
Op zich kunnen de leveringen vrij snel gaan, typische ongeveer een half uurtje, en op sommige momenten zelfs in tien minuten.
Er werden ook al proeven gedaan met zelfrijdende wagentjes, die zouden een oplossing kunnen bieden voor de zwaardere bestellingen.

Nu is het enkel nog wachten op een nieuwe vorm van piraterij, die waarbij rondvliegende afleverdrones gekaapt worden…
En een overheid die vliegtax op drones begint te heffen.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

RadioLAB 04/01: onherstelbaar ontworpen

RadioLab ** January 4th, 2024 by wim.webgang **

Beste wensen voor 2024 voor al onze luisteraars (en in het bijzonder voor wie al sinds mei 1996 luistert)

Onherstelbaar ontworpen

Sommige dingen gaan (veel te snel) kapot, en/of kunnen ergerlijk genoeg niet hersteld worden.

Een paar voorbeelden…

  • Afgebroken voedingsadapter: de voeding van een kwaliteitsmerk van netwerkapparatuur is uitgevoerd als een stekker-blokje. Het levert 12 volt, is redelijk groot en zwaar, en hangt met zijn hele gewicht op de twee pinnen die in het stopcontact zitten. Een zwak punt blijkbaar, door spanning op het snoer, of door contact met andere voorwerpen brak het dunne stekkerdeel in het stopcontact af. De switch werkte nog perfect en er moest een vrijwilliger gezocht worden om de stekkerpinnen uit het stopcontact te trekken zonder de stroom af te zetten (anders lag het netwerk plat). De betere uitvoering is een voedingsblokje dat een netsnoer heeft (zoals bij veel laptops); bovendien kan het netsnoer dan per land aangepast geleverd worden.
  • LED-theelichtjes: te hergebruiken? De schakelaar alvast niet, die maakt contact met de batterij en is niet bruikbaar op zich als schakelaar. De batterij vervangen kost waarschijnlijk meer dan het hele lampje bij aankoop. Misschien kunnen de leds gerecupereerd worden in heen project, ze hebben een gezellige manier van flikkeren.
  • kattekop of verdeeldoos om op een bestaand stopcontact twee toestellen aan te sluiten, met middenin een schakelaar die oplicht bij ingeschakelde toestand. Helaas breekt een plastic scharnierstukje van de schakelaar, waardoor die kapot is.

Heb je ook voorbeelden? Stuur een (foto) mailtje naar webgang@radiocentraal….
(misschien kunnen we er een rubriek van maken..)

Cre 02-01-2024, Upd 04-01-2024

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Greep uit 2023: Flathub voor Linux? * Prijs van de Pi * Naar Linux

i-nieuws 6 na 6 ** January 4th, 2024 by wim.webgang **

Een willekeurige greep uit 2023:

Flathub voor Linux?
- Linux ontwikkelaars overwegen een “App store” voor de Linux desktop gebruikers, en die zou “flatpak” gebruiken. Het formaat zou moeten werken op alle Linux distributies, en op desktops als Gnome en KDE. Ubuntu heeft al langer iets dat er uitziet als een app store, maar het wordt pas echt interessant als het onafhankelijk is van een bepaalde Linux distributie.
Het systeem zou opgezet kunnen worden met een manier om betalingen te doen, en donaties te innen. Flathub zou de naam worden van de onafhankelijke dienst die ontwikkelaars van software moet toelaten zelf hun software uit te geven, en er mogelijk ook wat voor te krijgen.

Op dit moment kan je er al software vinden als: Krita, Firefox, Chrome, Scribus, xemu, LibreOffice, Gimp, Blender, VLC player, Kdenlive, of tools als “disk usage analyser”, password managers, enz.

https://github.com/PlaintextGroup/oss-virtual-incubator/blob/main/proposals/flathub-linux-app-store.md

https://flathub.org/

Prijs van de Pi

De prijs van het basismodel Raspberry Pi 4b 1GB was in 2023 op sommige momenten meer dan verdubbeld, maar lijkt nu gestabiliseerd op een normale prijs, vergelijkbaar met een paar jaar geleden. De nieuwere pi’s blijven duur en moeilijk verkrijgbaar.

https://tweakers.net/pricewatch/1414466/raspberry-pi-4-model-b-1gb-ram.html

Naar Linux

En ook een van de pioniers van de unix wereld, Ken Thompson, heeft vorig jaar op 12 maart een opmerkelijke uitspraak gedaan:

Hij is pissed op Apple en stapt richting Raspbian…

https://www.youtube.com/watch?v=kaandEt_pKw&t=3473s

En hij zou meer dan 50 Raspberry Pi’s hebben:

Regarding the question asked during the Q&A session (1:02:16): “How many Raspberry Pis do you have currently?”
Ken Thompson having 50+ Raspberry Pis

https://www.youtube.com/live/kaandEt_pKw?cbrd=1

https://apple.slashdot.org/story/23/03/18/237211/unix-pioneer-ken-thompson-announces-hes-switching-from-mac-to-linux

Lift ^ | Lift v | Comments Off