Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

LattePanda Sigma (inc. Arduino)

Uitzending do 18:00 ** September 28th, 2023 by wim.webgang **

Platte Panda
Een nieuwe Single Board Computer, die bovendien een ingebouwde Arduino heeft? Hebben we iets gemist?
Waarom we LattePanda Sigma niet kennen? Het septembernummer van iX magazine geeft ons een paar antwoorden.
- omdat het een klassiek pc bord is met een intel-processor en da Arduino als coprocessor bovendien moelijk te gebruiken vanuit het systeem.
- omdat het standaard Windows meeheeft en geen Linux-drivers voor de wifi module
- omdat het meer dan 500 dollar kost
- …

Fris fruit
Maar er is ook goed nieuws: vandaag werd een nieuwe Raspberry Pi 5 aangekondigd door Eben Upton op https://www.raspberrypi.com/news/introducing-raspberry-pi-5/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

OpenTofu

Uitzending do 18:00 ** September 21st, 2023 by wim.webgang **

Er is geen cloud…

(maar ze moet wel onderhouden worden)

De cloud is: iemand anders zijn computer gebruiken. Alles uitbesteden.
En toch kan je daar nog werk aan hebben; beheer. Een software-tool daarvoor is “TerraForm”.
En uit het nieuws leerden we nog eens wat de gevolgen kunnen zijn van management van een bedrijf dat beslist een open source project te wijzigen naar een closed source of in ieder geval een meer beperkte licentie. We zagen dat vroeger ondermeer bij MySQL waaruit MariaDB ontstond, en OpenOffice, waaruit een nieuwe office ontstond, maar die konden ze niet meer open noemen dus werd de nadruk gelegd op de “free” van “free software” en werd het iets exotischer “LibreOffice”.

opentofu.org

Webgang Helpdesk
En tussendoor kreeg u wat helpdesk-tips voor (Linux/kde) desktopgebruik; wat te doen als
- ik het gebruikerswachtwoord kwijt ben?
- mijn scherm te snel in spaarstand gaat?
- mijn scherm altijd “gelockt” wordt?

(Ook vragen? Mail ze naar webgang@radiocentr..)

Muziek
18:08 Rhynno – Feeling Roots
18:19 Animadvert – So babe
18:47 soundnotnoise1 – pigments song for you
18:55 Animadvert – Muizenissen

Lift ^ | Lift v | Comments Off

unbinare

Uitzending do 18:00 ** September 14th, 2023 by wim.webgang **

Raaf te gast in de studio

Vertelt over een eigen anarchistisch lab, e-waste, Reverse engineering, enz
Gebruikt microscoop om de componenten te identificeren.

Demonstreert probe (naald om contact te maken met signalen op printplaat) van eigengemaakte analyse-apparaten, oister, ….

Termen als
buspirate dangerous prototypes
hydrobus
collectiva

Meer op : Unbinare.be

Favoriete filosoof: Paul Feierabend : leek wordt weggeschreven uit de wetenschappen.

Volg op mastodon

Op komst : Workshops najaar antwerpen

Lift ^ | Lift v | Comments Off

De takken van het stockpi project

RadioLab, Uitzending do 18:00 ** September 7th, 2023 by wim.webgang **

We gebruiken Git(Lab) voor ons stockpi project

Dit is een voorbeeld van hoe een workflow kan zijn. Verschillende takken zijn van de main afgetakt door verschillende gebruikers. Die werken aan een bepaald stukje software, bv de Setup procedure van het programma. Git laat toe dat verschillende mensen tegelijk aan het project werken (hier bv rood, blauw en groen), en helpt om die stukjes nadien in elkaar te puzzelen.

Die ontwikkeling gebeurt “lokaal” op de computer van die ontwikkelaar. De ontwikkelaar haalt eerst een kopie af van de “main”, wat clonen genoemd wordt, en geeft die een naam; bv dev-hq=development headquarter, een naam die de developer op het hoofdkwartier van Webgang gekozen heeft.

Hij maakt een “tak” of branch voor het werk waaraan hij bezig is, en geeft die ook een naam, waaraan je kan zien waar hij aan werkt, hier bv de setup procedure in Dev01Setup.

Als dat stuk klaar is wordt het met commit + push online gebracht en is het al af te halen/in te zien door anderen. Denkt de ontwikkelaar dat het ver genoeg klaar is brengt hij het naar de “test” branch, onderaan op de afbeelding.

In de test branch worden alle ontwikkelingen samen gebracht, en in ons programma “testen” we die uit; enerzijds de lib compileren en anderzijds de cli en de app die de lib gebruiken uitproberen. Als een programam crasht proberen we dat te documenteren. Anders: We noteren opmerkingen en correcties.

Goedgekeurd? Als de combinatie goed werkt gaat alles naar de “main”.

Het toeval (enigzins geholpen door Marthe) wil dat we een professionele developer in de studio hebben, Claes, en we toetsen onze workflow bij hem af.

Hij veegt de oranje testbranch op het witbord hierboven weg, en vult aan:
- de eigen tak van de ontwikkelaar wordt “feature branch” genoemd (omdat een bepaalde “nieuwe functie” wordt bijgemaakt – kan uit een tickeet komen).
- tijdens de otnwikkeling kan een programmeur al collega’s raadplegen
- peer review: een collega-programmeur die enigzins op de hoogte is van het onderwerp, gaat je code nakijken om denkfouten eruit te halen enz.
- Hij kan een soort “ok” geven (merge request) waardoor het programma klaar wordt gezet om in de main branch opgenomen te worden.
- Voor het integreren van die tak in de main helpt het platform; je kan “merge request” aanvinken, er commentaar bij ingeven, en het systeem documenteert en zet een knop klaar om dat te aanvaarden door de beheerder van de main branch; dat kan een ontwikkelaar zijn, of een coördinator, binnen het platform kunnen rollen verdeeld worden met bijhorende rechten.
- automatisch testen: in het gitlab (of ander git-) platform kan je een aantal voorgeprogrammeerde testen laten lopen; die kunnen semantisch zijn (bv spellingscontrole bij documentatie), of functioneel: compileert het programma, kan het programma gestart worden, en zelfs het gebruik van het programma kan getest worden.
- Als een nieuwe main gemaakt is, wordt die ook nog eens uitvoerig getest (met de automatische procedures).
- de “feature branch” wordt verwijderd.

Ook op voorhand wordt er bepaald wat er allemaal moet geprogrammeerd worden, je kan daarvoor een ticketing systeem gebruiken (“type feature request”) dat op het gitlab (of ander) platform voorhanden is. Dat is hetzelfde principe van wat wij zouden doen, maar natuurlijk verloopt het daar gestructureerder. De tickets kunnen afgevinkt worden, gekoppeld aan een “merge” in de main, gekoppeld aan andere systemen enz.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Herstelmonopolie * Spreken via avatar * Rechtbankgevecht voor bitcoins * RARe zip-bestanden * Herstelmonopolie 2: auto’s * Fossiele subsidies * Nieuwe nul-lijn * Online vergaderen

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** August 24th, 2023 by wim.webgang **

Herstelmonopolie

Technologiebedrijven hebben een intensieve strijd gevoerd om de herstellingen aan de apparatuur die ze verkopen te monopoliseren door de beschikbaarheid van onderdelen in informatie onder controle te houden. Ze gaven miljoenen uit om wetgeving tegen te houden die de gebruikers het recht zouden geven op herstelling, ook buiten- of na de garantieperiode, en die onafhankelijke herstellers het recht en de toegang zou geven tot onderdelen en informatie. Bedrijven als Apple, Verizon, Lexmark en anderen gaven op vier maanden tijd meer dan 350.000 dollar uit aan lobbie-werk in New York in de periode dat daar zo’n right to repair wet overwogen werd.
Tientallen staten in de VS hebben al voorstellen rond “right to repair” geformuleerd en stilaan lijken technologiebedrijven te beseffen dat hun verzet niet langer houdbaar is. Apple heeft nu in Californië een andere houding aangenomen, en steunt openlijk een “right to repair” wet (SB 244), die ingediend werd door Susan Eggman, een democratisch senator.
Het is belangrijk dat de opgelegde reparatie-mogelijkheden zich uitstrekken tot buiten de garantietermijn omdat die soms nogal kort is. In deze wet wordt voorgesteld om reparatie mogelijk te maken tot drie jaar na de laatste productie van een apparaat dat minstens 50 dollar kostte. Er zitten fixe boetes vast aan overtredingen, en er wordt voorzien dat zowel een stad, een staat of andere overheid vervolging kunnen instellen. Er wordt ook vermoed dat Apple overstag ging nadat Europa gelijkaardige wetgeving invoerde, en ze zich in ieder geval moeten organiseren op beschikbaarheid van herstelmogelijkheden. En ook van binnenuit kwam druk, er waren aktivistische aandeelhouders die een voorstel indienden op de aandeelhoudersvergadering van Apple, om de kar te keren op gebied van herstellingen.

Spreken via avatar

In The Guardian kan je een artikel lezen over een verlamde vrouw die via een hersenimplantaat kan communiceren langs een avatar. Deze digitale incarnatie kan met een animatie emoties weergeven als lachen, fronsen, verbaasd kijken enz.
De vrouw heeft een verlamming overgehouden aan een hartaanval voor haar 30e. Ze kan zelf niet meer spreken en ook geen toetsenbord gebruiken om te typen; haar communicatie verliep stroef via een oogbeweging-gestuurde letter per letter keuze.
Ze kreeg een matrix van electroden ingeplant op haar hersenen, die vanuit 253 punten impulsen van de hersenen kunnen opvangen. De electroden zijn op de hersengebieden geplaatst die normaal de tong en gelaatsspieren aansturen. Het systeem werd dan met Kunstmatige Intelligentie geoefend op de specifieke individuele noden.
Het digitale popje dat voor haar spreekt heeft een stem gekregen die gebaseerd is op opnames van de huwelijksceromonie van de patiente.
Ze bereikt nu een spreeksnelheid van 78 woorden per minuut (tgo 14 met de oogbewegingen).
Dat is nog altijd traag ten opzichte van de normale spreektaal die boven de 100 woorden per minuut ligt. En de interpretatie van haar hersensignalen heeft ook nog een relatief groot foutpercentage van 28 procent, maar het geeft haar al een veel betere communicatie-mogelijkheid dan voordien. Technisch verloopt dat in drie stappen: de hersensignalen worden door een computerprogramma omgezet in tekst, die tekst wordt omgezet in spraak via een spraak-synthesizer, en op basis daarvan gaat een gezichtsanimatie-software het spreken visueel voorstellen. En dit alles gebeurt rechstreeks, in “real-time”.

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06443-4

Rechtbankgevecht voor bitcoins

Er is in Londen in 2021 een opvallende rechtszaak aangespannen tegen twaalf bitcoin developers, programmeurs van de bitcoin technologie. De klager is de Australiër Craig Wright. Het lijkt er niet op dat ze hem iets misdaan hebben, maar Craig Wright wil dat ze hem helpen om een aantal bitcoins terug te krijgen die hem onterecht zouden ontnomen zijn.
Hij wil de programmeurs laten verplichten om iets aan de bitcoin programma’s te veranderen zodat 111.000 verloren bitcoins terug in bezit van zijn bedrijf “Tulip Trading” komen.
De bitcoin steeg in 2021 spectaculair tot een recordwaarde in april. De geclaimde bitcoins hadden een waarde van meer dan vijf miljard Euro.
Hij zegt dat er in februari 2020 werd inbgebroken in zijn thuisnetwerk, en dat die toen gestolen werden. En het lijkt een straffe eis om de bitcoin programma’s aan te passen, maar hij weet wel iets van de structuur van bitcoin, als zijn claim van 2016 dat hij de originele bitcoin whitepaper schreef, tenminste waar is. Daarbij beweerde hij dat hij in in 2008 onder de naam Satoshi Nakamoto de technologie beschreef waarop de bitcoin gebaseerd is. Ook probeerde Wright vroeger al de rechten op de website bitcoin.org in handen te krijgen, met copyright claims over de daar beschikbare whitepaper over bitcoin technologie.

De aangesproken programmeurs werken voor bitcoin netwerken van Bitcoin Satoshi Vision (BSV), Bitcoin Core (BTC), Bitcoin Cash (BCH) and Bitcoin Cash ABC (ABC).

Eén van de aangesproken programmeurs vond het alvast een rare vraag. Hij zegt dat ze niet betrokken zijn bij de dagelijkse uitbating van het bitcoin computernetwerk. Hij zegt ook dat de bitcoins waar het over gaat geen eigendom waren van Wrigth. Het gaat daarbij over twee digitale adressen waar hij niet de private keys van heeft.

De developers hebben nu een pdf uitgegeven op bitcoindefense.org met hun argumenten:

https://bitcoindefense.org/wp-content/uploads/2023/07/2023.07.11-Elliss-1-Preliminary-Issue-Application-FINAL.pdf

RARe zip-bestanden

Er zijn al een paar maanden RARe zip bestanden verspreid op het internet. Ze hebben de bedoeling om in te breken in de computer van de ontvanger. De zip bestanden bevatten malware. Ze zijn speciaal zo gemaakt dat een foutje in het WinRAR programma misbruikt wordt om inbreek-code uit te voeren op de computer van het slachtoffer. Er is sprake over malware als DarkMe, GuLoader, en Remcos RAT. Het doel van de computercriminelen die hier achter zitten is geld buitmaken. Er zijn al meer dan honderd slachtoffers bekend waarvan geld uit online beleggingsportefeuilles werd buitgemaakt. De zip files werden verspreid als attachment in berichten op online forums van beleggers. WinRAR programmeurs hebben het probleem opgelost in versie 6.23. (zie 6.23 Bugs fixed 3 b). https://www.rarlab.com/rarnew.htm). Vermoedelijk deed het probleem zich alleen voor bij de Windows versie, aangezien er sprake is van klikken op een file. De analyse van het probleem is nog niet beschikbaar (op”NIST”; nvd.nist.gov )

WinRAR bestaat voor Windows programma en er is een commandline versie voor Mac, Linux en FreeBSD beschikbaar als “RAR”.
RARLAB is een bedrijf met hoofdzetel in Berlijn.

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-38831

https://www.rarlab.com/

Herstelmonopolie 2: auto’s

Een interessante bijwerking van die herstelwetten voor technologische apparaten is de toepassing op de automobiel-sector. Alvast in de VS, want daar worden auto’s uitgerust met een open data platform dat iedereen toegang geeft tot het uitlezen van de gegevens van de auto. Die zijn nodig bij het onderhoud, herstelingen en diagnose van problemen. Daardoor krijgt de klant weer een stukje controle en kan hij tenminsten de gegevens inzien die uiteindelijk betrekking hebben op zijn eigen gebruik van het voertuig.

comm:
Het zou leuk zijn om een eigen raspberry pi gebaseerd auto-uitlees-apparaat te hebben.

Fossiele subsidies

De G20 kwamen in 2021 in Glasgow overeen om de subsidies voor fossiele brandstoffen terug te draaien, maar daar komt nog niet veel van in huis.
In 2022 gaven de landen van de G20 nog meer dan 1.4 biljoen dollar uit om fossiele brandstoffen te ondersteunen met subsidies.
De denktank IISD (International Institute for Sustainable Development) rekende uit dat door allerlei al-dan-niet verborgen subsidiemechanismen er nog altijd veel overheidsgeld naar de sector van de fossiele brandstoffen stroomt. Dat kan gaan over subsidies voor bedrijven, investeringen van de staat, en andere financiële voordelen als leningen. Het totale bedrag heeft bovendien in 2022 een recordhoogte bereikt.

En het gaat IISD niet enkel over de vervuiling, de uitstoot van fossiele brandstoffen kost op zijn zachtst gezegd 1 miljoen mensen jaarlijks het leven.

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20230401054904/https://ukcop26.org/

Nieuwe nul-lijn

In Zwitserland hebben ze een nieuwe nul-lijn vastgesteld: op 5298 meter. Als ze een ballonnetje oplaten dat de temperatuur meet, is de nullijn de hoogte waarop de temperatuur zakt tot nul graden. Hoe warmer de aarde, hoe hoger de ballon moet stijgen om de nullijn te bereiken. Vorig jaar op 25 juli moet de ballon naar een recordhoogte van 5184 meter stijgen, de hoogste waarde sinds het begin van de metingen ergens in de jaren vijftig. Maar dit jaar moesten ze nog meer dan honderd meter verder stijgen om aan de nieuwe hoogste nullijn te komen op 5298 meter hoogte.
Deze nullijn vertaalt zich in de grens van de vegitatie in de bergen, de sneeuw, de waterstromen, en meer, en heeft dus ook een aanzienlijke invloed op de dierenwereld en de leefwereld van de mens.

Online vergaderen

Kantoorwerkers klaagden tijdens de coronacrisis over de ellendige zoom-meetings die ze moesten doorstaan bij het thuis-werken. Na de crisis gingen veel bedrijven terug over tot aanwezigheid op kantoor en vergaderingen in persoon op de werkplek.
Ook het bedrijf dat de Zoom-software maakt begon zijn werknemers terug naar kantoor te laten komen. Ze vinden dat de werknemers minder goede banden hebben als ze elkaar niet in het echt zijn, en dat er minder vernieuwend gewerkt wordt, en dat het vertrouwen lager is. Hun werknemers moeten minstens 2 dagen per week aanwezig zijn volgens nieuwe richtlijnen.

Saaie online vergaderingen vervangen door saaie echte vergaderingen lijkt niet de sleutel tot verbetering te zijn. Het zijn eerder de informele onderlinge contacten die leiden tot vooruitgang bij de ontwikkeling van produkten.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Adobe Type 1 letters afdrukken op je 3D-printer

Uitzending do 18:00 ** August 17th, 2023 by wim.webgang **

Aangezien de Type 1 Fonts van Adobe nu “ongeldig” zijn verklaard, kan je ze misschien nog snel op je 3D printer bewaren naar de reële wereld…
(zie nieuws Ontbrekend lettertype Bambu crasht in 3D
)

Muziek re-creëren van de herinnering van menselijke hersenen..

https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002176

Lift ^ | Lift v | Comments Off

LetMeSpy

Uitzending do 18:00 ** August 10th, 2023 by wim.webgang **

Wegens verkeersomstandigheden een halve webgang herhaling van vorige week, met de desktop perikelen van Marthe na een clean install, en verder het nieuws (zie onder).

Onderweg bijna aangereden door een step. Spijtig dat ze niet gewelddadig tegen de grond knalde, dan had ik kunnen zien of er ook een Raspberry Pi 4 in zat, zoals in de stepjes van Spin…

Die lagen gewoon rond op de straat na het stoppen van de step-dienst daar in Seattle. Eerst is een HAT of opzetbord te zien, met lijkt mij kabeltjes voor een antenne (rechts).

Bij nader inzien zit daaronder een echte Raspberry Pi 4!

https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/JFDcsNnubRnfxamQJqpREf-970-80.jpg.webp

Lift ^ | Lift v | Comments Off

SWAY

Uitzending do 18:00 ** August 3rd, 2023 by wim.webgang **

Marthe vertelt haar avonturen bij het dubbelvoudig upgraden van haar debian systeem.

De kernel tot daar, maar de gebruikersomgeving veranderde het meest; haar vorige werd niet meer ondersteund I3+ION, en ze moest op zoek naar een alternatief.
Dat werd dan Sway.

Volgende week: Flipper zero ..

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Stockpi project: gesplit

RadioLab, Uitzending do 18:00 ** July 27th, 2023 by wim.webgang **

“Pas bezig en al gesplit”

Het stockpi project is al gesplit, niet wij als project deelnemers, maar de code van het project.

Op basis van de opmerking van Marthe of een grafische gebruiksomgeving echt nodig is, of het niet zonder kon, kwam Wim tot de conclusie dat er naast een Desktop applicatie ook en CLI (Command Line Interface) moet komen. Twee programma’s dus in plaats van één.


Maar dat is wel dubbel zoveel werk… of niet?

Alles wat gemeenschappelijk is kan gemeenschappelijk beschikbaar gemaakt worden in een “library” of “.lib“. Daarin komt alle code die bv de objecten (recordstructuur) beschrijft, communiceert met de database enz.

Dus:

  • Gemeenschappelijke code in StockPiLib
  • De code voor de commandolijn bediening StockPiCLI.
  • Alles wat specifiek is voor de desktop komt in de StockPiApp,

Voordeel is dat ook iemand anders de lib kan gebruiken en er zijn eigen Gambas programma mee kan schrijven. Stel dat iemand bv een web-versie wil maken, met Gambas Server Pages of als CGI script (wat kan met Gambas):

En ook zonder de StockPi-LIB kan je aan de data via rechtstreekse SQL commando’s naar de MariaDb/MySQL server, of via een andere programmeertaal als PHP (dan moet je wel alle code daarvoor schrijven of een kant-en-klare tool gebruiken als PhpMyAdmin):

Een CLI versie
We proberen een voorbeeldje uit met een ander programma met een CLI interface, waar we allebei vanop afstand op inloggen; het gebruik wijst zichzelf uit ..

Conclusie
- zo’n CLI doet heel erg denken aan een lang vervlogen tijd, en is niet bepaald wat we voor ogen hadden voor gebruik als stockpi programma.
- Het biedt wel mogelijkheden om library code uit te proberen voor de app klaar is, en om vanop afstand op een gemakkelijke manier de database te ondervragen, bv met een ssh verbinding. CLI heeft dus zijn waarde.

We kijken nu uit naar het eerste voorbeeld toegepast op het StockPi project, zowel van lib als cli als app. Wordt vervolgd….

(ps zie dat je zeker bij bent met je installatie van Gambas3, en mysql – zie ook hieronder)


Read the rest of this entry »

Lift ^ | Lift v | Comments Off

22/7=3.14…

Uitzending do 18:00 ** July 20th, 2023 by wim.webgang **

Donderdag 20/7 besteden we aandacht aan “Themadag Raspberry Pi 22/7″ (idd 22/7 = 3.14.. ofwel: het getal pi).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

« Previous Entries