Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang

Private

Laatste titels:

radiogarden GIRL

Uitzending do 18:00 ** January 17th, 2019 by wim.webgang **

GIRL
Gnome Internet Radio Locator …
(upd: vermeldt Brussel en Gent, maar niet Antwerpen …)
https://mail.gnome.org/archives/gnome-announce-list/2019-January/msg00010.html

zie ook radio.garden, een wereldbol om over te scrollen en radio’s te ontdekken. Radio Centraal komt ook voor …
http://radio.garden/

Fosdem is op komst ….

fosdem https://hsbxl.be/events/byteweek/2019/

decentralized room /
https://fosdem.org/2019/schedule/track/decentralized_internet_and_privacy/

en meer in de brusselse hackerscene…
https://hsbxl.be/events/byteweek/2019/

Muziek
Phillip_Gross_-_01_-_Casablanca
Jacobus – So Much Coffee
Mr Pomme – Succubus

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Scribus

Uitzending do 18:00 ** January 3rd, 2019 by wim.webgang **

Brandy
Even terugblikken op de BBC Micro computer; een populaire homecomputer die het VK naar de top van de computergeletterdheid bracht in de jaren tachtig.
Uiteindelijk was het overdenken van een heruitgave van de micro de weg naar het maken van de Raspberry Pi.
Ook de basic taal, sorry BASIC (want in de basic op de micro moest alles in hoofdletters), werd populair met de micro.

Nu diezelfde basic op je Raspberry Pi installeren? Kan! sudo apt-get install brandy

Scribus
Zie verder..

Lift ^ | Lift v | Comments Off

verkiezingen in de vs: probleem opgelost?

Uitzending do 18:00 ** December 27th, 2018 by wim.webgang **

Volg het Chaos computer congres
- Op het ccc congres heb je lezingen als “The Social Credit System”, enz… allemaal terug te vinden op https://media.ccc.de/
- een stukje uit een lezing met de vraag of het verkiezingssysteem klaar is voor de volgende verkiezingen, in de VS en bij uitbreiding in de rest van de wereld:

Election Cybersecurity Progress Report
Will the U.S. be ready for 2020?

(link https://media.ccc.de/v/35c3-9917-election_cybersecurity_progress_report)

Pi Versus Pi
(niet de bananentaart uit het nieuws)
Vergelijking van MagPi’s: Nederlandstalig vs Engelstalig (original).

Tegelijk aangekocht; de Engelstalige MagPi is die van januari, de Nederlandstalige van december. Eerste verschil: het formaat; de Nederlandstalige is in de hoogte zo’n 2 cm kleiner dan A4, terwijl de Engelstalige A4 formaat is (net zoals Linux Format magazine).
Maar ook als je die van dezelfde maand naast elkaar legt, is het duidelijk dat de Nederlandse MagPi niet zomaar een 1 op 1 vertaling is van de Engelse. De inhoud is Creative Commons, en kan dus gemakkelijk gebruikt en verdergegeven worden in de klas, hackerspace (of op de radio)
In de huidige NL-talige MagPi ondermeer het eekhoorncafe (met voederplankje en camera) en een groentetoren in binnenshuis groenten te telen, enz.
De Engelstalige MagPi een overzicht van een aantal “hats” of uitbreidingsbordjes voor de Raspberry Pi, en wat computerspelletjes (om zelf te progrmmeren).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

FRAP, CRAP en CCC

Uitzending do 18:00 ** December 20th, 2018 by wim.webgang **

CCC

35C3
27. bis 30. Dezember 2018
Leipzig, Messe

5 zalen streaming? Maak je keuze op hun agenda in FRAP.

FRAP

FRAP: conference management systeem.
Ook de CCC gebruikt dit systeem, zij noemen het hun fahrplan:

https://fahrplan.events.ccc.de

Toekomst uit de geschiedenis

We hoorden ook een stukje van https://www.youtube.com/watch?v=M5PgQS3ZBWA, met experimentele muziek in de achter/voorgrond (van..?)

Schutting
En we lezen voor uit de broncode van een stukje JDK, die volgens een maandag-rapport teveel schuttingtaal zou bevatten…
Don' fuck with it!

Lift ^ | Lift v | Comments Off

(todo: uitzending van 13/12)

Uitzending do 18:00 ** December 13th, 2018 by wim.webgang **

De gegevens van deze uitzending zijn verloren gegaan.

Als ik me niet vergis hebben we ondermeer enkele artikels uit een Duitstalig IT magazine gelezen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Hackerspaces on the move

Uitzending do 18:00 ** December 6th, 2018 by wim.webgang **

Marthe heeft het wifi bereik van haar laptop uitgebreid (foto) met een kleine usb-stick…
Hackerspace Antwerpen gaat naar CCC congres

Hackerspace Brussel gaat naar CityGate.
hsbxl.be laat de wiki achter en gaat git (met Hugo?).

Mechelen? Gent? Hasselt? …

Muziek
Jacobus – The Hallucination Celebration
reaman – djinn wheels

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Frambozentaartsensor

Uitzending do 18:00 ** November 29th, 2018 by wim.webgang **

Wat heb je nodig voor frambozentaart? Een Raspberry Pi en een temperatuursensor…

Deze is echter niet zo geschikt voor de raspberry pi, want hij is te “analoog”; hij heeft twee draden en daarop kan je de weerstand meten; bij andere temperatuur heb je een andere weerstandswaarde; met een berekening kan je daar de temperatuur uit afleiden. Dit soort sonde is eerder geschikt voor gebruik met het Arduino bord.

Handiger voor de Raspberry Pi zijn de temperatuurmeters die zelf de waarde klaarzetten op een data-draad; deze derde draad bestaat dan naast de plus en ground. Meer over de 18×20 sensoren (Nederlandstalig)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Vriendelijke Communicatie

Uitzending do 18:00 ** November 22nd, 2018 by wim.webgang **

Steal Copy this book

Vriendelijke Communicatie

De GNU organisatie heeft een nieuwe gids voor vriendelijkere omgang met elkaar, de GNU Kind Communications Guidelines, geschreven door Richard Stallman.

Daarin stelt hij dat het GNU Project iedereen aanmoedigt om bij te dragen aan het GNU project, los van geslacht, ras, religie, culturele achtergrond of andere verschillen (niet te vergeten: politieke).

Mensen worden soms ontmoedigd om mee te werken door bepaalde patronen van Communicatie die hen overkomen als onvriendelijk, afstotend of grof. Vooral minderheidsgroepen worden daardoor getroffen, maar niet alleen zij. Daarom vragen we alle medewerkers om bewust inspanningen te doen om in descussies ervoor te zorgen dat het niet in die richting gaat.

Met deze richtlijn worden bepaalde manieren voorgesteld om dat doel te bereiken.

Ga er van uit dat de deelnemers in een discussie handelen vanuit goede trouw, zelfs als je het oneens bent met wat ze zeggen.
Als mensen bijdragen aanbieden, aanvaard die dan als hun eigen werk. Lever geen kritiek op fouten waarvan je enkel veronderstelt dat zij die gemaakt hebben.

Behandel de anderen altijd met respect, vooral op het moment dat je het niet eens bent.

Spreek deelnemers aan met de namen die ze zelf gebruiken, bv als die de genderidentiteit bepaalt.

Begin geen ruwe toon aan te slaan tegen andere deelnemers en speel niet op de man; maak altijd duidelijk dat kritiek slaat op de code en niet op de persoon.
Als iemand zich zelf ruw tegen je gedraagt, sla niet terug, want dat kan een spiraal van (verbaal) geweld op gang brengen. Stuur een prive bericht om te zeggen dat je je niet goed voelt bij die vorm en vraag om een vredelievende omgang. Wacht altijd even voor je zoeiets verstuur, en haal er altijd de woede uit.

Vermijd het benoemen van kenmerken van bepaalde demografische groepen; dat soort dingen valt in ieder geval buiten de discussie in een GNU project.

Wees vooral hoffelijk als je iemand zegt dat hij een fout heeft gemaakt; programmeren is altijd een kringloop van fouten maken en verbeteren.
Daarom zijn testen zo belangrijk. Toon dat fouten maken normaal is, en dat we altijd hun bijdrage waarderen, en hopen dat ze mogelijke fouten ook opvolgen en oplossen.

Je moet evenzeer opletten op de manier waarop je iemand aanzet om bepaalde niet-vrije software niet meer te gebruiken. Natuurlijk is het beter voor henzelf om zich te bevrijden van niet-vrije software, maar als ze dat niet doen zijn hun bijdragen nog altijd welkom. Daarentegen, het aanzetten van mensen om niet-vrije software te gebruiken beantwoord niet aan de doelen van het GNU project, en is niet toegestaan binnen de discussie van een GNU project.

Beantwoord argumenten steeds op basis van wat mensen zeiden, niet op een extrapollatie ervan.

Als iemand in een discussie afwijkt, probeer de discussie dan bij het onderwerp te houden. Splits desnoods de zijtak af tot een eigen discussie, liefst als deze afgesloten is.

In plaats van te proberen het laatste woord te hebben, probeer soms eens rust in te bouwen. Eens een beslissing gevallen is, blijf er dan niet over doorbomen want dat remt enkel maar af.

Als iemand anders klaagt over je manier van uitdrukken, hou er dan rekenning mee, zodat anderen niet afgeleid worden van de inhoud van wat je zegt.

Begin niet over onderwerpen die niets te maken hebben met het project, zeker politiek. De enige politieke stellingname die het GNU Project doet heeft te maken met het gebruik van vrije software en de controle over de computer. Daarnaast is er de basis van de mensenrechten binnen de toepassing van computeren. Je hoeft als medewerker het niet eens te zijn met deze stellingen, maar je moet aanvaarden dat ze ons uitgangspunt zijn voor beslissingen.

Door moeite te doen om deze richtlijnen te volgen zullen we de bijdragen aan onze projecten stimuleren en onze discussies zullen vriendelijker zijn en gemakkelijker tot conclusies leiden.


Stallman kondigde de Vriendelijke Communicatie Richtlijn aan op de info-gnu pagina. Hij beschrijf hoe in augustus een discussie ontstond over het probleem dat de ontwikkeling van GNU niet vrouwvriendelijk was. Sommige medewerkers stelden voor om een gedragslijn op te stellen, met strikte regels. Dat is in sommige vrije softwareprojecten geprobeerd, maar stootte op weerstand wegens te regelneverij-achtig. Sommige tegenstanders dreigden onmiddellijk op te stappen als zoiets ingevoerd zou worden, waarschijnlijk omdat het absoluut plezierdodend is om met sancties te werken. Dat vond Stallman ook en hij zocht een andere weg.

Een traditionele Code of Conduct bevat straffen voor wie de regels overtreedt. Die worden ingeroepen als de overtreding al gemaakt is.
Anderzijds is het nastreven van diversiteit geen doel op zich van GNU. Stallman is voor het GNU project geen voorstander van het “quota-denken”; hij wil niet op zoek gaan naar dat of dat profiel. Maar hij wil wel vermijden dat bepaalde groepen zich niet thuis voelen, en het project zo die hun bijdragen mist.

Hij wilde het probleem niet uit de weg gaan, maar het project op een zachte manier in de richting van vriendelijkere omgang leiden.

Hij analyseerde de Communicatie van het GNU project, en identificeerde patronen die mogelijk vrouwonvriendelijk waren, en soms trouwens ook man-onvriendelijk. Hij begon suggesties te schrijven om die te vermijden en om elkaar daarin te helpen. Hij kreeg daarop feedback van verschillende deelnemers.
Maar ook en vooral begon hij die raad zelf toe te passen, en hij was tevreden van het resultaat. De volledige verzameling daarvan vormt nu de GNU Kind communication Guidelines. Hij wijst er ook op dat hij nog open staat voor aanvullingen

https://www.gnu.org/philosophy/kind-communication.html

Stallman geeft toelichting:

http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2018-10/msg00001.html

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Git ter hulp en De geest van Lernaut en Hauspie

Uitzending do 18:00 ** November 15th, 2018 by wim.webgang **

Git ter hulp
Het kan nog erger; vorige week hadden we de tekst van het nieuws netjes in een Git repository staan (velig online), maar hadden we geen internetverbinding, en moesten we het met één lokale kopie van de master doen.

Deze week hebben we zelfs geen master! Het nieuws moet nog snel samengesteld worden uit de verschillende takken (branches in repositories) waarin het gemaakt is, en waar het dus verspreid staat.
Een paar fetch, merge, commits en push’s verder kunnen we toch van start gaan.

De geest van Lernaut en Hauspie

De smart speakers, home assistants, of hoe de electronische kunstmatige intelligentie spion ook mag heten, heeft tot meer dan een vierde van de Amerikaanse huiskamers veroverd. Die evolutie is sneller gegaan dan de gsm of de smartphone, de consument maalt duidelijk niet om de risico’s voor zijn privacy. De apparaten zijn zo goedkoop dat de technologiebedrijven hun winst niet op het apparaat zelf maken, maar op andere, onrechtstreekse manieren.
Nochtans heeft het apparaat nog niet zo veel te bieden, want de stemtechnologie staat nog niet zo ver. Het wordt vooral gebruikt als afstandsbediening voor radio, tv of licht. En al eens om het weer te vragen. En als Amazon geluk heeft werkte het ook drempelverlagend om online te kopen, en Google kon meer informatie gebruiken om gerichter advertenties aan te bieden. Ondertussen reken de mensen wel vertrouwd met de technologie, en kan de technologie-industrie een stapje verder gaan.
Bedrijven als Apple, Amazon, enz zetten volop in op de technologie en wachten waarschijnlijk op het moment dat ze het ding reklame kunnen laten spuien in de huiskamers. Voorlopig moeten de gebruikers ook kiezen welke ze in huis halen, en volgens GeoMarketing wees een onderzoek uit dat meer dan 8 procent van de smart speaker eigenaars er zelfs twee verschillende hebben, bv één van Google en één van Amazon.
De technologie wordt ondertussen geïntegreerd in andere toestellen, als tv en microgolf, of de smartspeaker krijgt een scherm en wordt eigenlijk terug een pc.
Of misschien mogen we de functies wel verwachten in de bedrijfswereld, in telefooncentrales of aan het onthaal.
In ieder geval wordt weer een succesvolle verkoop in de eindejaarsperiode verwacht in de VS; hop naar de helft van de gezinnen! Kerstmuziek!!

(maar de muziek was dus van freemusicarchive.org:

Livio Amato – “Musa, 6th melody” (02:34)
KieLoBot – “Alles Leer (K ID 29)” (05:15) !!
Elvii Marten – “Dansamor” (05:28) enz…

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Misgit, smartphone backbone en gitaar

Uitzending do 18:00 ** November 9th, 2018 by wim.webgang **

Misgit
Als Git zo fantastisch is, waarom gaat het dan fout bij ons? Bv omdat we zonder internetverbinding zitten? (analyse volgende aflevering).

Smartphone als tolk
Gelukkig hebben we voor live gitaarmuziek met een akoustische gitaar geen internet nodig.
Onze gast Erland haalde zijn gitaar in China, en gebruikte zijn smartphone met een app voor live vertaling om de onderhandeling te doen. Beide partijen, met een smartphone en een app, spreken hun tekst in en de app spreekt in de andere taal.
Hij schrok – niet van de prijs – maar van het effect toen de twee apparaten met elkaar bleven verderpraten toen het gesprek gedaan was…

CI/CD
Langs de technologiekant een gesprek met Claes, een software-engineer die in Java programmeert voor een bedrijf aktief in de backbone van de smartphone sector. Er zijn nog lab’s, er is nog onderzoek en ontwikkeling in België bij deze afstammeling van de ontwikkelaar van de adsl technologie. En we leren dat CI/CD staat voor Continuous Integration, Continueous Delivery of Deployment (en niet Development zoals ik dacht).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

« Previous Entries