Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Steel deze identiteit

Uitzending do 18:00 ** June 30th, 2011 by wim.webgang **

Prague quadriennale
Marthe brengt een interview en geluidsfragment prague quadriennale
+ geluidsmateriaal van www.openmode.nl

Zoals in “Steal this disk”: Steal this account
We maken live een facebook account aan. En omdat we weten hoe veilig de data daar zijn, noemen we hem dan ook “steeldezeidentiteit” (stealthisaccount klinkt beter maar bestaat al).
Om een account te maken hebben we een e-mail adres nodig, of liefst zelfs twee.
We maken dus steeldezeidentiteit@gmail.com en steeldezeidentiteit@hotmail.com.
Je hebt natuurlijk een wachtwoord nodig, en omdat we weten hoe veilig wachtwoorden zijn gebruiken we overal hetzelfde wachtwoord. Volgens een studie beginnen die meestal met 12.. dus wij maken er “123″ van en plakken er “Webgang” achteraan.

Tegen het einde van het programma komen de eerste e-mails toe op steeldezeidentiteit@gmail.com, en we kijken volgende week hoe het met de steel deze face gesteld is ….

Nb: upd: een google zoek erop levert niets op op 1 juli 2011

Lift ^ | Lift v | Comments Off

GeoHot hackt Facebook * Vloeiende kernenergie * Water en vuur * Wiskundemuseum * Big Brother USA * Betere Bots * Betere e-mail * Groupon op het net

i-nieuws 6 na 6 ** June 30th, 2011 by wim.webgang **

news 30/6

GeoHot hackt Facebook

GeoHot, een hacker bekend van het kraken van de iPhone en de PlayStation, gaat
nu Facebook hacken. Hij zal er gemakkelijk binnengeraken, want hij is onlangs
Eraangeworven om voor hen te “hacken”. Maar ze noemen het niet zo, officieel
is hij “product developer” voor applicaties voor de mac iOS toestellen, zoals
tablet computers. Hij zou 21 zijn.

.

Vloeiende kernenergie

In de VS is een rivier overstroomd, de Missouri, die op een van zijn oevers een kerncentrale heeft liggen, namelijk in Nebraska. De kerncentrale was echter voorzien op hoger water, en er werd bij de bouw een beschermende dijk gebouwd. Voorbije zondag heeft die dijk het echter begeven. Toch is er nog niet direct gevaar, want de kerncentrale was toevallig in onderhoud. De brandstofstaven moesten vervangen worden, en de nieuwe zijn nog niet geplaatst.

De beschermende dijken rond de Missouri zijn voorzien op een toevloed van water, zoals voorzien in de beschrijving van het intomen van de Missouri rivier, een project dat 60 jaar geleden opgestart werd. Het leger bouwde toen aan groot aantal dammen op het hogergelegen traject van de MIssouri, en kon daarmee de toevloed van water ongeveer halveren.
Maar nu heeft het leger een simulatie-oefening gehouden om aan te tonen hoeveel water er zou vloeien als ze de rivier terug in zijn oorspronkelijke vrijheid herstellen. Voor die simulatie spaarden ze een hele winter water op, en lieten die nu plotseling vrij. Niet iedereen stroomafwaarts is daar gelukkig mee. De aktie van het leger zou ingegeven zijn door frustratie met de milieubescherming. Die ging steeds meer lobbiën om natuurbeschermende maatregelen op te nemen in de “Master Water Control Manual”, het handboek dat gebruikt wordt bij het hele indammingsproject.

Bij het controleren van het water werden grote stuwmeren gebouwd, en daaraan gekoppeld waterkrachtcentrales die het gecontroleerd weglopende water ook nog eens energie onttrokken.

Eiland Engeland blijft vasthouden aan kernenergie. Ze willen zelfs nog kerncentrales bij bouwen.

Op het vasteland is Frankrijk’s geloof in kernenergie helemaal bevestigd; ze gaan er liefst 1 miljard Euro in investeren.

Water en vuur

Een van de krachtigste supercomputers ter wereld werd afgesloten. Niet omdat hij een “blue screen” had, maar wel omdat er een bosbrand de gebouwen van het Nationaal Laboratorium van Los Alamos bedreigde. Er zijn drie NSA (National Security Agency) laboratoria die samen de supercomputer gebruiken.

Op de site van Los Alamos ligt trouwens ook een berg gevaarlijk afval, waaronder radioactief afval. Er werden wapens ontworpen en onderzoek naar energie gedaan nucleair labo van Los Alamos. Sinds de jaren 50 en 60 is daar allerlei afval gedumpt, het zou 20.000 tot 30.000 vaten met door plutonium besmet afval bevatten.
De stad en de omgevig is ontruimd, er zijn 12.000 mensen geëvacueerd.

foto

Wiskundemuseum

In New York City gaat een wiskundemuseum openen. Er werd 22 miljoen dollar ingezameld van donoren. De initiatiefnemers hopen de perceptie van de modale Amerikaan van wiskunde te positief beïnvloeden.

Misschien gaan ze dan ook wat meer moeite doen om een code te bedenken voor het “unlocken” van hun gsm. Onderzoek wees uit dat de “unlock code” nogal voorspelbaar is, vooral de eerste twee cijfers van de vier. Het eerste cijfer is meestal “1″, en het tweede cijfer is meestal “2″. Pas in de daaropvolgende cijfers zit wat meer variatie.

Big Brother USA

De baas van Microsoft in Engeland heeft toegegeven dat de Amerikaanse overheid zich toegang kan verschaffen tot de data in de zogenaamde “Cloud Services”. Hij gaf ook toe dat hij niet kon garanderen dat klanten op de hoogte zouden gesteld worden als de overheid in hun gegevens snolt. Het opvallende is dat het gaat over de Cloud dienst die in Europa aangeboden wordt aan bedrijven.

Bedoeling van de “Cloud Service” is dat bedrijven alle software over internet gaan gebruiken, en daarmee hun programma’s en gegevens bewaren “in the cloud”, of op de servers van de het bedrijf waar ze de “Cloud Service” van huren.

Weinig Europese bedrijven lijken zich bewust van de mogelijkheid van inzage in hun gegevens door een derde partij.

Microsoft lanceerde pas de officiële versie van Office 365, als online kantoor voor ondernemingen. Ze binden daarmee de concurrentiestrijd aan met Google Apps.

“Can Microsoft guarantee that EU-stored data, held in EU based datacenters, will not leave the European Economic Area under any circumstances — even under a request by the Patriot Act?”

Betere Bots

Onderzoekers in computerveiligheid slaan alarm over een nieuw botnet dat veel beter is dan de vroegere botnets. Het zou momenteel bestaan uit 4 miljoen pc’s. Het botnet wordt TDL-4 genoemd, net zoals het computerprogramma dat pc’s besmet. Deze software van het type “trojaans paard” installeert zijn rotkit op de MBR of Main Boot Record van de harde schijf. Dat is het eerste stukje van de harde schijf dat gelezen wordt bij het opstarten. Vandaar wordt het besturingssysteem gestart, maar in dit geval dus eerst de eigen controleprogramma. Hierdoor kan TDL-4 zich verbergen voor het systeem en de antivirus en antimalware programma’s.

Maar dat is slechts het begin. Eens een computer besmet is, moet hij gecommandeerd kunnen worden. Daarvoor worden bij botnets Command & Control servers gebruikt, en die kunnen allerlei vormen aannemen. Het komt erop neer dat de besmette computer de CC-server contacteert en zijn bevelen volgt. Dat kan het verzamelen van wachtwoorden zijn bv, en langs een gelijkaardig kanaal worden die gegevens bezorgd aan de criminele opdrachtgevers. Het enige zwakke punt van zo’n botnet is de C&C server, maar daarom zijn er meestal verschillende.
Dit netwerk is echter slimmer opgezet; het gebruikt geen vaste servers, maar “peer-to-peer” verbindingen. Bovendien gebruiken ze sterke versleuteling van gegevens bij hun communicatie, wat ze ook moelijker opspoorbaar maakt.

Betere e-mail

De vrije-software programmeurs van het Mozilla project, hebben een nieuwe versie uitgegeven van hun e-mail programma “Thunderbird”. Het is Thunderbird 5, en is te downloaden van de website van het Mozilla project.

Groupon op het net

Groupon was onverwacht een beetje te veel aanwezig op het internet, toen bleek dat de hele database van de Indische afdeling op internet gepubliceerd stond. Ze bevatte gegevens van 300.000 klanten van de Indische afdeling. Het werd ontdekt doordat iemand gegevens terugvond in Google zoek-resultaten.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Uitzondering op Net Neutrality

Uitzending do 18:00 ** June 23rd, 2011 by wim.webgang **

Uitzondering op Net Neutrality

Bij de stemming over Net Neutrality in NL ging er iets fout. De pvda vergist zich bij de stemming en krijgt het niet meer rechtgetrokken..
(geluidsfragment kamer)

Sleutel kwijt? Portefeuille kwijt? Server kwijt?
Website hosting, shared hosting, virtuele server, dedicated server: waar staat hij en hoe geraak je hem kwijt?

Muziek: vrije electro etc.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Hoovervliegtuig * Server weg * Tegenwicht voor Skype * Internet-censuur in Australië en Engeland * Open Knowledge Foundation * Face in the pocket

i-nieuws 6 na 6 ** June 23rd, 2011 by wim.webgang **


Hoovervliegtuig

Op de parijse luchtshow was spektakel te zien; ondermeer een soort
luchthoovercraft, gepresenteerd door een Oostenrijks bedrijf. Voor het
vliegen worden 4 turbines gebruikt, die de aandrijving vormen, en het tuig zowel
verticaal naar boven – als vooruit kunnen doen bewegen.
Het kan ook naar beneden natuurlijk, en door de cilindervorm van de turbines
kan het zich ook vastzuigen op de bodem. Dat is vooral nuttig bij of na een
landing op een bewegend voorwerp, zoals een schip op zee.
Het is een klein tuig, dat zelfs een
eenpersoons-verplaatsingsplatform kan worden. Bovendien maakt
het weinig lawaai. Door zijn eigenschappen is het
erg nuttig voor reddingsoperaties.

En nu maar hopen dat het niet vooral voor militaire toepassingen gebruikt
wordt…
Een andere mooie uitvinding, het onbemande vliegtuigje, heeft zich alvast
bewezen als geschikt oorlogswapen. De zogenaamde “drones” hebben al meer dan
een miljoen vluchturen gepresteerd in militaire operaties volgens recent
vrijgegeven cijfers van de US Air Force.


Uitzondering op Net Neutraliteit (NL)


(zie opname in uitzending)

Server weg

In de VS heeft het FBI een paar servers in beslag genomen bij een hosting
provider. Ze hadden het op één bepaalde klant van de provider gemunt, en namen
daarvoor 3 rekken met servers mee. Daar zaten servers in van tientallen
onverdachte klanten. Ook de eigen website van de provider ging offline, en tot
overmaat van ramp ook hun support site. De provider was al twee dagen aan
hbeziget proberen om de schade te herstellen.


Bij hosting providers kan je het goedkoopst hosting nemen op “shared hosting”;
daarbij wordt 1 webserver opgezet, die onderverdeeld wordt, en waar
verschillende klanten hun website op hebben. Als met die server iets gebeurt,
zijn al de daarop gehoste sites getroffen. Ze draaien ook allemaal op dezelfde
systeemversie en software, dus wel of niet upgraden van systeem en programma’s
geldt ineens voor alle gebruikers.
Je kan ook een hele server vragen, en de goedkoopste optie daar is een “virtual
server”. Binnen die virtual server kan je doen wat je wil zonder anderen te
schaden, maar ook hier worden meer virtual servers als aparte deel-systemen
gedraaid op een fysieke server. Met het wegnemen van 1 server kunnen dus heel
wat virtuele servers verdwijnen.
De ultieme zekerheid lijkt dan te zijn een echte fysieke server te kopen of te
huren, die in het datacenter geplaatst wordt. In een rek. En als dat rek in
beslag genomen wordt is er toch nog een probleem.

Zou de inbeslagname te maken hebben met zware criminaliteit, of met illegale
downloads van films en muziek?

Tegenwicht voor Skype

Het veelgebruikte Skype lijkt in de toekomst tegenwicht te gaan krijgen van een
techniek die Google wil inbouwen in zijn browser. Google wil met een open
source protocol directe communicatie toelaten tussen browsers. Daarmee kan
stemgeluid en beeld doorgestuurd worden vanuit de browser.

Internet-censuur in Australië

In Australie kreeg de regering het filteren of censureren van websites via
democratische weg niet goedgekeurd, en nu gebruikten ze een kleine omweg, of
eerder binnenweg. Er werd rechtstreeks met de twee grote
internet-toegangproviders afgesproken om een aantal websites te filteren.
Welke websites gefilterd worden is niet bekend, maar het zou zowel over sites
in als buiten Australië gaan. De EFF maakt zich zorgen over de evolutie, en
eist zowel van de regering als van de internetproviders openheid. Tevens moet
er een procedure komen voor eigenaars van websites die denken dat hun website
onterecht in de filter terecht is gekomen.


Internet censuur in England

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al een stap verder; daar is niet meer de
vraag “of” internet gecensureerd gaat worden, maar wel “hoe” ze het praktisch
organiseren. Vertegenwoordigers van de copyright-industrie dringen aan op het
oprichten van een speciale raad die moet beslissen welke sites moeten gefilterd
worden voor inbreuken op de copyright wetgeving. Dat houdt natuurlijk een kost
.in, en het kan bijna niet anders dan dat die verhaald wordt op de gebuikers.
De struktuur van een raad, met de leden en de middelen moet betaald worden, en
daarnaast de kosten van het filteren en monitoren bij de providers. De kost is
nog niet bekend, maar de consumentenorganisatie “Consumer Focus” vreest dat de
klant ervoor opdraait.


Open Knowledge Foundation

In Berlijn gaat de jaarlijkse conferentie van de Open Knowledge Foundation
door onder de naam “OKCON 11″. Er zullen lezeingen gegeven worden over open
data, open wetenschap, open toegang, enz. Er zullen nieuwe hulpmiddelen
ontwikkeld worden, of contacten gelegd worden om te helpen bij die
ontwikkeling. Wetenschappers zijn op zoek naar hulp bij het ontwikkelen van
nieuwe prototypes voor hun onderzoeksprojecten.

Face in the pocket

De vroegere klasgenootjes van Facebook baas Mark Zuckerberg nemen vrede met de
minnelijke schikking van 65 miljoen dollar. Ze gaan dus geen beroep aantekenen
bij het Hoogste Gerechtshof in de VS. Ze laten daarbij het protest varen tegen
het gebruik van hun idee van een sociale netwerksite.
(upd: toch niet, ze gaan een ander proces aanspannen)

Gebruikers spendeerden in mei wereldwijd 250 miljard minuten op facebook
volgens een onderzoek. Daarmee is facebook de site die het meeste tijd van
internetgebruikers opslorpt. Sommige gebruikers hebben daarom weer afscheid
genomen van het verslavend online platform, en de gewonnen tijd gespendeerd aan
het ontmoeten van mensen in de “real world”. Zowat voor het eerst lijkt het
aantal facebook gebruikers te dalen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

IPv6: iets gemist vorige week?

Uitzending do 18:00 ** June 16th, 2011 by wim.webgang **

Vorige week woensdag, 8 juni, werd op grote schaal een test gedaan met internet protocol versie 6, of afgekort IPv6. Tot nu toe wordt algemeen IPv4 gebruikt, dat ontworpen werd rond 1977. In de jaren 90 werd IPv6 al uitgewerkt, maar niemand zette echt de stap om het te gebruiken.
Vorige week hadden een aantal grote sociale netwerksites, internetproviders en andere sites en diensten afgesproken om voor 1 dag over te schakelen op IPv6.
Gebruikers hebben er misschien niets van gemerkt. Maar misschien ook wel, en dat was ook de bedoeling; uitzoeken waar nog werk was voor er echt volledig overgeschakeld kan worden.
Ik zag bv een “gat” in het e-mail verkeer tussen 8 juni en 9 juni, maar heb er geen idee van of het iets te maken heeft met deze test.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Mageia * Slim netwerk * Itanium * Flash * POTS

i-nieuws 6 na 6 ** June 16th, 2011 by wim.webgang **

Mageia
Mageia is de naam van een nieuwe Linux distributie; ze is nu uitgekomen als Mageia 1.0. De Mageia community, die de distributie maakt, is afgesplitst van Mandriva. Dat bedrijf heeft al langer financiële problemen, en dat leidde soms tot plotse koerswisselingen, personeelsafdankingen enz. De community wilde daar minder afhankelijk van zijn, en startte een zogenaamde “fork”, een afsplitsing van de Mandrive distributie.
Mageia wil volledig community-driven zijn, en is daarmee vergelijkbaar met de community-projecten die bestaan voor andere Linux distributies.
Ze startten negen maanden geleden, ondertussen hebben ze alles op poten, en sinds begin juni is hun distributie officieel uitgekomen.
Mageia 1 is beschikbaar op mageia.org, een website die al in Duits, Grieks, Frans, Italiaans, Lets, Nederlands, Portugees, Pools, enz vertaald is.
Ook de distributie zelf bestaat in 161 talen.
Ze hebben verder ook documentatie, en een blog op de site.

http://blog.mageia.org/en/


Slim netwerk

De VS heeft een stap gezet naar de ontwikkeling van een slim electriciteitsnet. Het witte huis zelf bracht een aantal verantwoordelijken samen om te praten over de organisatie van het electriciteitsnet over de staten heen.
De VS had in het verleden regelmatig te kampen met ernstige stroomuitval, soms door gebrek aan onderhoud of investeringen in het net.
De vernieuwingen moeten niet alleen de stabiliteit vergroten, maar ook nieuwe
verbindingen verzorgen met hernieuwbare energie bronnen, en de gebruikers meer
inzicht geven in hun stroomverbruik.

Itanium

Er is ruzie ontstaan tussen computerfabrikant HP en databasefabrikant Oracle
over de beschikbaarheid van Oracle software voor de HP Itanium servers.

Oracle beschouwt Itanium als voorbijgestreefde technologie, en vooral
technologie zonder toekomstige (verder)ontwikkeling.
HP beweert dat Oracle contractueel verplicht is om support voor het systeem te
bieden.

Oracle suggereert dat HP vroeger op de hoogte was dat Intel de Itanium
processor zou opgeven, en dat hun vragen of overeenkomsten voor ondersteuning
vanuit deze voorkennis waren ingegeven. HP was de grootste verkoper van
Itanium systemen. Volgens ouder cijfers werden ongeveer 90% van de Itanium
systemen verkocht via HP.
De sleutel ligt bij Intel, fabrikant van de Itanium processor; er gaan al geruime tijd geruchten dat ze dit jaar de processor-reeks definitief zullen begraven.

Maar de ergernis zit dieper bij HP. Oracle kocht de vroegere CEO van HP weg,
en dat zit sommigen nog dwars..

Flash

Het is nuttig om je Flash player te updaten, want er is al twee weken na elkaar
een nieuw beveiligingsprobleem ontdekt – en hersteld – in het programma. Het
probleem gaf computerkrakers de mogelijkheid controle te krijgen over een
computer die een speciaal door hen aangemaakt flash bestand opent.
Dat bestand staat bv op een website, waar ze in een spam mail reklame voor maken.
De gebruiker die op de link in de mail klikt, besmet zijn computer.

Zo zouden de computerkrakers bv al binnen geraakt zijn in een aantal Google accounts.
Google, dat Flash levert bij zijn Chrome browser, heeft ook een update.

POTS

POTS is de afkorting voor Plain Old Telephony System, en de computerkrakers van
LulzSec schijnen zich nu met enige nostalgie op POTS te richten. Ze gebruikten
computers om telefoonverbindingen door te sturen naar de telefoons van kantoren van het FBI,
internetproviders en een beveiligingsfirma.
De inkomende telefoontjes hadden een frequentie van 20 oproepen per seconde.

Hoe kwamen ze aan zoveel telefoonverkeer? Ze hadden een telefoonlijn opgezet
om verzoekjes te doen.

Een aantal van die vragen om die of die website aan te vallen werden ook
uitgevoerd, en het verkeer op de telefoonlijn nam steeds maar toe. Toen werd
via Twitter berichten aangekondigd dat ze het verkeer gingen afleiden, bv naar
een leverancier die niet op hun vragen antwoordde.

Een iets andere taktiek dan Peeters en Pichal’s Neem eens op ….

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Fiets-dj met pitch-control

Uitzending do 18:00 ** June 9th, 2011 by wim.webgang **
  • Na het nieuws
  • DJette: www.ooooo.be/djette/
  • Nog een leuk filmpje om af te sluiten:
    Jack Christie Talks to Children – The Feheley 6900

    Als je ernaar kijkt denk er dan aan dat ze gemaakt zijn door een 18-jarige Amerikaan, als werk om voor te stellen in de lessen economie en politiek op school. Hij maakte ze in zijn vrije tijd op zijn eigen laptop, en zette ze ook op internet, op youtube. De direct betrokken leraars hadden er geen probleem mee, maar de schooldirectie wel. Die eiste dat de filmpjes, die ondermeer krachttermen bevatten, van youtube gehaald worden. De leerling vond dat de school daar niets over te zeggen had, en liet ze staan. Hij werd eerst geschorst voor een dag, en daarna permanent. Zijn medeleerlingen eisen nu dat de leerling terug toegelaten wordt.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Terwijl… * GSM-straling * Linke links * Een verduisterd Silverlight * KZ thuis * Veilig wachtwoord *

i-nieuws 6 na 6 ** June 9th, 2011 by wim.webgang **

Terwijl in België gediscuteerd wordt over het omverlopen van een paar
aardappelplanten, gaat het (h)acktivisme in de VS grondig te werk

Het pentagon heeft aangekondigd dat ze het binnenwandelen in computersystemen nu
beschouwt als een oorlogsdaad indien het vanuit het buitenland gebeurt.

Officiëel is dat gericht tegen buitenlandse spionagediensten, zoals de
militaire afdeling van het Chinese leger dat zich bezig houdt met virtuele oorlog: strijd via het internet.
De computerskrakersgroep die zich “LuzSec” noemt, voelde
zich echter geviseerd, en nam de “oorlogsverklaring” nogal letterlijk.

De computerkrakergroep werd eerder genoemd in de kraak van
het Sony netwerk en de Amerikaanse Public Broadcasting Service, PBS.

Ze kraakten nu als reactie de computers van Infragard, een bedrijf dat samenwerkt met het FBI voor de beveiliging van computersystemen.

LuzSec publiceerde een deel van de
gebruikersgegevens uit de databank van het bedrijf op het internet.

Volgens de krakers gebruiken werknemers van infragard regelmatig hetzelfde wachtwoord voor verschillende logins, bv zowel voor de
website van het werk als voor hun prive google e-mail of de e-mail van het werk. Als op één plaats het wachtwoord ingepikt kan worden, geeft het toegang tot meer. Zo geraakten de krakers
binnen in de mail van een gebruiker. Uit de inhoud van zijn mails konden
ze afleiden dat deze samenwerking tussen prive en FBI de laatsten toegang gaf tot botnets,
die gebruikt kunnen worden voor DDOS-aanvallen om computersystemen op internet
plat te leggen.

opvolging: er zou van de LuzSec groep 1 persoon opgepakt zijn.

GSM-straling

In de VS is cijfermateriaal verzameld waaruit een verband tussen gsm-gebruik en
hersenkanker kan worden vastgesteld. De Amerikaanse FCC (soort ministerie van
communicatie), heeft als maximale stralingsnorm 1,6 watt radiofrequentie-energie per kg.

In de schadelijkheid van de gsm-straling spelen allerlei omstandigheden mee, als de duur van de blootstelling, de afstand van je gsm tot de gebruikte gsm-antenne, de
afstand tussen het toestel en het hoofd, en de richting en de sterkte van de straling van de gsm. Dat laatste is moeilijk te weten te komen, want fabrikanten pakken niet
uit met cijfers over de hoeveelheid straling die per minuut door je hoofd gaat bij het
bellen.

Er is in de VS dan een speciale werkgroep opgericht en die stelde een lijst op
met de waarden van de straling van veelvoorkomende gsm’s.

http://www.computerworld.com/s/article/9217287/

What_s_your_cell_phone_s_maximum_radiation_level_Interactive_database

Linke links

De website “Kino.to” werd het doel van een gerichte politie-actie in verschillende Europese landen. De site ging er prat op de weg te wijzen naar de beste online films in streaming. De links wezen meestal naar niet-officiële versies van films. De politie viel binnen op verschillende plaatsen, zoals in het Duitse Dresden, in Nederland, Spanje en Frankrijk.
.
Er werden meer dan 10 mensen opgepakt.
In Oostenrijk was een internetprovider vorige maand al door de rechtbank verplicht om de toegang tot de site te blokkeren voor zijn klanten.

Een verduisterd Silverlight

De toekomst van Silverlight ziet er duister uit als je voort kan gaan op de voorlopige aankondigingen over de volgende Windows versie. Ontwikkelaars die investeerden in het werken met – en programmeren in Silverlight, zouden hun investering verloren kunnen zien gaan.

Een mogelijke verklaring voor het laten vallen van Silverlight: Microsoft startte met Silverlight als “Flash-killer”, maar nu Apple zelf Flash de doodsteek gegeven heeft, is Silverlight niet meer nodig, en kan het een stille dood sterven.

KZ thuis

Kazachstan vaardigde een wet uit dat alle websites die de TLD van Kazachstan hebben (KZ), in Kazachstan zelf moeten gehost worden. Ze moeten dus fysiek op servers draaien die in Kazachstan zelf staan. Momenteel staan de meeste servers voor Kazachstaanse websites in Rusland.

Voor grote internationale bedrijven heeft dat gevolgen omdat ze hun website internationaal maken en de versie voor verschillende landen geconcentreerd is in enkele datacentra.

Google werd bv gevraagd om zijn servers voor Google.kz in Kazachstan te zetten, maar daar denken ze niet aan. Ze leiden dan maar het verkeer van Google.kz af naar Google.com, in een versie met de Kazachse taal.

Syrië even offline

Een deel van het internet in Syrië was van vrijdag tot zaterdag afgesneden van het internet.

De beschikbaarheid van de onderdelen van het internet wordt door verschillende bedrijven gemonitored, waaronder Renesys.

Hen viel het op dat zowat 66 procent van het Syrische internet uitviel, maar het deel met de websites van overheidsdiensten bleef werken, hoewel traag.

http://www.renesys.com/blog/2011/06/syrian-internet-shutdown.shtml

Veilig wachtwoord

De generatie van wachtwoorden zal weer moeten vernieuwen. De snelheid van grafische chips laat toe er wachtwoordkrakers mee te bouwen. Met standaard software op een standaard grafische chip kan een wachtwoord van 5 tekens, dat kleine letters, hoofdletters en cijfers bevat, gekraakt worden in 24 seconden. Er worden bijna 10 miljoen wachtwoorden per seconde berekend door een normale computerprocessor. De grafische processor doet er amper een seconde over. Zelfs een wachtwoord van 6 tekens, dat een gewone computer 1,5 uur kost, wordt door de grafische chip gekraakt op vier seconden. Zeven tekens dan? Dat kost een pc vier dagen, en de grafische chip een goed kwartier.

Het soort wachtwoord dat gekraakt kan worden is bv het NTLM of Windows Challenge / Response wachtwoord systeem dat over het netwerk gebruikt wordt. http://www.innovation.ch/personal/ronald/ntlm.html

Lift ^ | Lift v | Comments Off

HSB

Uitzending do 18:00 ** June 2nd, 2011 by wim.webgang **

Na het nieuws:

Reportage van Marthe vanuit de Brusselse hackerspace. (HSB)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Wachtwoord wisselen * Grafische driver-test * Slimme stad * Regeringswolk verdampt

i-nieuws 6 na 6 ** June 2nd, 2011 by wim.webgang **

Wachtwoord wisselen

In de VS is het -in Tennessee althans- illegaal geworden om het wachtwoord van je onlinedienst te delen met een vriend. Het gaat over de diensten waar je je muziek op kan bewaren, zoals Netflix of Rhapsody. Diegene die de logingegevens van een vriend gebruikt, begaat vanaf nu een “misdaad”.

De gouverneur van Tennesse tekende een wet die onder druk van de muziekindustrie werd opgezet. Ze haalden daarmee in 1 staat hun slag thuis, en ze hopen dat het een precedent wordt voor wetgeving in andere staten. De muziekindustrie is sterk vertegenwoordigd in de staat, en kan zo gemakkelijker druk uitoefenen, met het argument van grote belastingbetaler te zijn.

Ze mikken bv op studenten die hun login delen met hun kotgenoten. De wet vormt een uitbreiding van de wet op diefstal van kabeldiensten.

Het illegaal gebruiken van de “entertainment” diensten wordt bestraft met een totgevangenisstraf tot één jaar en 2500 dollar boete – als de verkoopswaarde van het gebruik onder 500 dollar blijft. Daarboven gelden nog zwaardere straffen.

Het delen van een account tussen leden van hetzelfde gezin zou wel onder de wetgeving vallen, maar “waarschijnlijk niet vervolgd worden”.
Het is voorlopig nog wel toegelaten om een vriend uit te nodigen om samen een cd te beluisteren, maar die CD uitlenen zou de muziekindustrie ook wel liefst illegaal maken waarschijnlijk.


Grafische driver-test

Op de phononix website werd een artikel gepubliceerd dat een aantal testen doet van grafsiche drivers op moderne Linux systemen. De bedoeling was vergelijkende cijfers te verzamalen over de prestaties van drivers op verschillende desktops of window managers. Denk daarbij aan het nieuwe Unity, de Gnome Shell, of KDE’s kwin.
De tester probeerde open source drivers te vergelijken met closed source
drivers van NVIDIA en ATI-AMD grafische kaarten.

De test levert een groot aantal genuanceerde resultaten, en wijst ook op de stand van de open source drivers ten opzichte van de closed source drivers. Bv de snelheid bij gebruik in hoge resolutie 2560×1600 pixels op een 30 inch scherm is nog duidelijk beter bij de closed source Catalyst driver.
De open source community heeft meestal niet de nodige gegevens van de fabrikant om de open source drivers goed te kunnen programmeren, en ook uit de test blijkt dat er heel wat situaties zijn waar de open source drivers nog achterstaan.

http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=amd_gardenshed_drm&num=1

Slimme stad

Eindelijk terug eens goed nieuws uit Japan; er worden plannen gemaakt voor een “slimme stad”, een vanaf nul op te bouwen stad die zo energie-en milieuvriendelijk mogelijk moet zijn volgens de huidige technologische stand van zaken.
Het zijn een negental prive-bedrijven die samen deze stad van de toekomst zullen bouwen.
Het gaat hen vooral om het combineren van beschikbare technologiën, die door de integratie van in het ontwerp een grotere samenhang krijgen en gecombineerd een sterker resultaat neerzetten dan bij toepassing in bestaande woningen.
Zo zal bv de straatverlichting aangestuurd worden door detectoren, zodat ze enkel stroom verbruikt waar het nuttig is. De zonnepanelen op de daken zullen hun energie kwijt kunnen in een batterij-installatie in het huis zelf, zodat er een buffer van energie is die niet over het electriciteitsnet heen en weer moet gaan.
Vanaf 2014 moeten de eerste bewoners hun intrek beginnen nemen, en in vier jaar tijd moet het stadje dan helemaal bevolkt zijn. De stad met 1000 woningen komt op een site van een vroegere fabriek van Panasonic, in Kanagawa, zuid-westelijk van Tokyo.

Regeringswolk verdampt

De Britse regering had plannen gemaakt om te besparen op
computerinfrastructuur door alle computertoepassingen via het
internet te gaan gebruiken. Daarmee zou de Britse regering haar eigen “cloud” bouwen, die “Government Cloud” genoemd werd. Maar na een machtswissel waarbij Labour plaats moest ruimen, zijn de plannen opgeborgen. Het is nog wel het plan te besparen door computers te concentreren in enkele datacentra. Nu zijn er een 120-tal data centra, maar die zouden gereduceerd kunnen worden tot een tiental. Een van de problemen bij grote veranderingen in de informatica van de regering is de traagheid van de procedures, bv voor aanbestedingen. Die duren gemakkelijk 2 jaar. Nu zouden die moeten teruggebracht worden tot 9 maanden.

Lift ^ | Lift v | Comments Off