Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Hoovervliegtuig * Server weg * Tegenwicht voor Skype * Internet-censuur in Australië en Engeland * Open Knowledge Foundation * Face in the pocket

i-nieuws 6 na 6 ** June 23rd, 2011 by wim.webgang **


Hoovervliegtuig

Op de parijse luchtshow was spektakel te zien; ondermeer een soort
luchthoovercraft, gepresenteerd door een Oostenrijks bedrijf. Voor het
vliegen worden 4 turbines gebruikt, die de aandrijving vormen, en het tuig zowel
verticaal naar boven – als vooruit kunnen doen bewegen.
Het kan ook naar beneden natuurlijk, en door de cilindervorm van de turbines
kan het zich ook vastzuigen op de bodem. Dat is vooral nuttig bij of na een
landing op een bewegend voorwerp, zoals een schip op zee.
Het is een klein tuig, dat zelfs een
eenpersoons-verplaatsingsplatform kan worden. Bovendien maakt
het weinig lawaai. Door zijn eigenschappen is het
erg nuttig voor reddingsoperaties.

En nu maar hopen dat het niet vooral voor militaire toepassingen gebruikt
wordt…
Een andere mooie uitvinding, het onbemande vliegtuigje, heeft zich alvast
bewezen als geschikt oorlogswapen. De zogenaamde “drones” hebben al meer dan
een miljoen vluchturen gepresteerd in militaire operaties volgens recent
vrijgegeven cijfers van de US Air Force.


Uitzondering op Net Neutraliteit (NL)


(zie opname in uitzending)

Server weg

In de VS heeft het FBI een paar servers in beslag genomen bij een hosting
provider. Ze hadden het op één bepaalde klant van de provider gemunt, en namen
daarvoor 3 rekken met servers mee. Daar zaten servers in van tientallen
onverdachte klanten. Ook de eigen website van de provider ging offline, en tot
overmaat van ramp ook hun support site. De provider was al twee dagen aan
hbeziget proberen om de schade te herstellen.


Bij hosting providers kan je het goedkoopst hosting nemen op “shared hosting”;
daarbij wordt 1 webserver opgezet, die onderverdeeld wordt, en waar
verschillende klanten hun website op hebben. Als met die server iets gebeurt,
zijn al de daarop gehoste sites getroffen. Ze draaien ook allemaal op dezelfde
systeemversie en software, dus wel of niet upgraden van systeem en programma’s
geldt ineens voor alle gebruikers.
Je kan ook een hele server vragen, en de goedkoopste optie daar is een “virtual
server”. Binnen die virtual server kan je doen wat je wil zonder anderen te
schaden, maar ook hier worden meer virtual servers als aparte deel-systemen
gedraaid op een fysieke server. Met het wegnemen van 1 server kunnen dus heel
wat virtuele servers verdwijnen.
De ultieme zekerheid lijkt dan te zijn een echte fysieke server te kopen of te
huren, die in het datacenter geplaatst wordt. In een rek. En als dat rek in
beslag genomen wordt is er toch nog een probleem.

Zou de inbeslagname te maken hebben met zware criminaliteit, of met illegale
downloads van films en muziek?

Tegenwicht voor Skype

Het veelgebruikte Skype lijkt in de toekomst tegenwicht te gaan krijgen van een
techniek die Google wil inbouwen in zijn browser. Google wil met een open
source protocol directe communicatie toelaten tussen browsers. Daarmee kan
stemgeluid en beeld doorgestuurd worden vanuit de browser.

Internet-censuur in Australië

In Australie kreeg de regering het filteren of censureren van websites via
democratische weg niet goedgekeurd, en nu gebruikten ze een kleine omweg, of
eerder binnenweg. Er werd rechtstreeks met de twee grote
internet-toegangproviders afgesproken om een aantal websites te filteren.
Welke websites gefilterd worden is niet bekend, maar het zou zowel over sites
in als buiten Australië gaan. De EFF maakt zich zorgen over de evolutie, en
eist zowel van de regering als van de internetproviders openheid. Tevens moet
er een procedure komen voor eigenaars van websites die denken dat hun website
onterecht in de filter terecht is gekomen.


Internet censuur in England

In het Verenigd Koninkrijk zijn ze al een stap verder; daar is niet meer de
vraag “of” internet gecensureerd gaat worden, maar wel “hoe” ze het praktisch
organiseren. Vertegenwoordigers van de copyright-industrie dringen aan op het
oprichten van een speciale raad die moet beslissen welke sites moeten gefilterd
worden voor inbreuken op de copyright wetgeving. Dat houdt natuurlijk een kost
.in, en het kan bijna niet anders dan dat die verhaald wordt op de gebuikers.
De struktuur van een raad, met de leden en de middelen moet betaald worden, en
daarnaast de kosten van het filteren en monitoren bij de providers. De kost is
nog niet bekend, maar de consumentenorganisatie “Consumer Focus” vreest dat de
klant ervoor opdraait.


Open Knowledge Foundation

In Berlijn gaat de jaarlijkse conferentie van de Open Knowledge Foundation
door onder de naam “OKCON 11″. Er zullen lezeingen gegeven worden over open
data, open wetenschap, open toegang, enz. Er zullen nieuwe hulpmiddelen
ontwikkeld worden, of contacten gelegd worden om te helpen bij die
ontwikkeling. Wetenschappers zijn op zoek naar hulp bij het ontwikkelen van
nieuwe prototypes voor hun onderzoeksprojecten.

Face in the pocket

De vroegere klasgenootjes van Facebook baas Mark Zuckerberg nemen vrede met de
minnelijke schikking van 65 miljoen dollar. Ze gaan dus geen beroep aantekenen
bij het Hoogste Gerechtshof in de VS. Ze laten daarbij het protest varen tegen
het gebruik van hun idee van een sociale netwerksite.
(upd: toch niet, ze gaan een ander proces aanspannen)

Gebruikers spendeerden in mei wereldwijd 250 miljard minuten op facebook
volgens een onderzoek. Daarmee is facebook de site die het meeste tijd van
internetgebruikers opslorpt. Sommige gebruikers hebben daarom weer afscheid
genomen van het verslavend online platform, en de gewonnen tijd gespendeerd aan
het ontmoeten van mensen in de “real world”. Zowat voor het eerst lijkt het
aantal facebook gebruikers te dalen.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.