Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Webgang 21/06: een grabbeltje uit…

Uitzending do 18:00 ** June 21st, 2007 by Lydia **

Buiten dat het vandaag de eerste zomerdag is, vieren we Sartre’s geboortedag (hoewel die man dood is), is het de dag van de dondergod Thor en… laten we jullie meeproeven van een grabbeltje uit de vrije muziekwereld.
Laat jezelf eens goed gaan want uiteindelijk zijn we maar dat ene puntje in de massa, niets waard dus… of net wel?
(meeste nummers komen van www.netlabelism.net, het album Mystic Moods)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Webgang 14/06

Uitzending do 18:00 ** June 14th, 2007 by wim.webgang **

Interview Jan Verlinden Schoten
- i-nieuws van 6 na 6
- Solaris-Linux mash-up met Jonathan (’s blog) reaktie op een uitspraak van Linus op de Linux Kernel Mailing List( LKML.org).
- Linux timeline (hier in versie 7.5, png)
- privacy en controle: computersoftwarepatent voor het herkennen van een stem en het identificeren van de opbeller zonder dat die het weet. Zie United States Patent nummer 7.231.019 : “Automatic identification of telephone callers based on voice characteristics”, aangevraagd door MS, paragraaf 7: “without alerting the caller during the call that the caller is identified”.
- en wie de reportage van vorige week wil beluisteren kan dat hier (.ogg)
(foto Lydia: Jan Verlinden geïnterviewd door webgang).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Internetverkaveling * Betalen voor e-mail * Van Lindows naar Linspire naar Windows * Slachtoffers van privacy

i-nieuws 6 na 6 ** June 14th, 2007 by wim.webgang **

14/06/2007


Internetverkaveling

Volgens de LA Times zou AT&T een plan hebben aangekondigd om de inhoud van het internet te gaan filteren.
Ze werken samen met de film en muziekindustrie en gaan proberen door het filteren meer controle te krijgen
over wat verspreid wordt via de netwerken van het internet. De achterliggende oorzaak is dat het kabelbedrijf
zelf betaal-tv is beginnen verkopen. Ze zitten nu in dezelfde belangengroep als de Hollywood industrie.
Dus zijn ze met enkele media en internetreuzen rond de tafel gaan zitten: AT&T, Paramount, Viacom enz.
Een van de problemen die ze moeten overwinnen zijn de wetten die de rechten van de consumenten
beschermen, alsook privacy wetgeving die vervelend is als je in detail wil bestuderen wat de klanten
versturen via hun internetverbinding.

Het internet, oorspronkelijk een vrijplaats voor creatievelingen en techies, wordt meer en meer
verkaveld door de grootgrondbezitters van de digitale eeuw. En dat zijn de telecom bedrijven die de internet
aansluitingen beheren, de eigenaars van de kabels, en de gsm-netwerken. Ze verminderen de mogelijkheden van
de klanten naargelang ze zelf vooruitzicht hebben op lucratieve exclusieve diensten via hun netwerken.Betalen voor e-mail
Een Amerikaans bedrijf heeft een nieuw idee ontwikkeld: ze willen zoveel mogelijk spam tegenhouden. Ze
gaan zoveel spam tegenhouden dat er veel kans is dat je goede e-mail er ook niet meer doorkomt. Wil je toch
zeker zijn dat je digitale post doorgelaten wordt, moet je hen eenvoudig betalen voor het doorlaten van
je mail.

Zoals in “de facteur betalen voor het niet in de beek kieperen van je brieven?” En wie moet dus betalen
voor de problemen die veroorzaakt worden door de spammers? De spammer zelf? Nee, gewone e-mail gebruikers.
..

Van Lindows via Linspire naar Windows

Linspire heeft een overeenkomst gesloten met Microsoft om hun Linux distributie uit te breiden met extraatjes van
Microsoft. In ruil daarvoor zal Linspire de zoekmachine van Microsoft inbouwen als standaard in het Linspire systeem.
Linspire verdeelt een Linux distributie die als doel heeft dicht mogelijk bij Microsoft’s besturingssysteem
aan te leunen. Door de overeenkomst zullen de gebruikers van Linspire bv de lettertypes van Microsoft
krijgen, en Windows Media files kunnen gebruiken.
In 2001 had “Lindows”, de vorige naam van Linspire, het nog aan de stok met Microsoft. Die vonden dat de
naam tot verwarring kon leiden bij de klanten, die zich zouden kunnen vergissen tussen Microsoft’s Windows
en Lindows Linux. Onder druk veranderde “Lindows” toen van naam naar “Linspire”.

Slachtoffers van privacy
Volgens de Bush administratie zijn de meer dan 30 slachtoffers van de schietpartij in Virginia Tech te wijten
aan te veel privacybescherming. Op vraag van Bush stelden de ministeries van volksgezondheid, onderwijs
en justitie een rapport op dat beweert dat de vele en ingewikkelde wetten over de bescherming van de privacy
ervoor gezorgd hebben dat niet genoeg informatie over de dader doorgegeven was. Ze lijken te suggereren
dat de jongeman daardoor een wapen kon kopen. Ze leiden daarmee de aandacht af van de wetten om de
wapenverkoop aan banden te leggen. Ze willen dat de aandacht minder gaat naar
het verbieden van wapenverkoop, maar meer naar het checken van de achtergrond van wie de wapens koopt.
Het “Department for Homeland Security” zou de opleiding kunnen financieren voor het delen van persoonlijke
informatie van burgers onder overheidsdiensten.

Ze kunnen misschien eens op uitstap gaan naar het Stasi museum in Berlijn…

.


.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Speel zelf formateur

CityGang ** June 11th, 2007 by wim.webgang **

En Zondag was er natuurlijk de hele dag verkiezingsuitzending. Nog niet genoeg? Dan kan je hiermee nog wat na-puzzelen: een rekenblad waarmee je zelf formateur kan spelen.

Als ik deze en die partij in de coalitie zet, hoeveel zetels hebben ze dan samen? En geraak ik aan een tweederde meerderheid, maw hoeveel procent maken ze uit? Je kan sorteren op hun partijnaam, op zetels, of op politieke familie.

Download de spreadsheet (rechts klikken, bewaar als) van je voorkeurformaat: formateur.ods, formateur.sxc
Read the rest of this entry »

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Webgang 07/06

CityGang, Uitzending do 18:00 ** June 7th, 2007 by wim.webgang **

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Herkansing * In the Navy * Handelsmerk in zicht * Gevaarlijke vakantie * Privacy te koop * Sommige mensen denken dat het internet Slecht is…

i-nieuws 6 na 6 ** June 7th, 2007 by wim.webgang **

06/07/2007

Herkansing

Een lerares in Engeland krijgt een herkansing. Haar advokaat was in beroep gegaan tegen haar veroordeling en het Hoogste Gerechtshof van New London heeft ingestemd met een nieuw proces. De vrouw werkte als vervangster op een middenschool, waar ze volgens de aanklacht haar minderjarige leerlingen blootstelde aan pornografische beelden. Die doken verschillende keren op het computerscherm op nadat ze op een pop-up had geklikt had – per vergissing volgens haar verdediging.
Ze was oorspronkelijk schuldig bevonden en kon daarvoor 40 jaar cel krijgen. De verdediging argumenteert nu op basis van een nieuw diepgaand onderzoek van de computer dat er omstandigheden buiten haar wil meespeelden. Ze zal nu op het nieuwe proces onschuldig pleiten.

In the Navy

Volgens een aankondiging van het Open Source Software Instituut zou de Amerikaanse zeemacht vanaf nu ook gebruik mogen maken van Open Source software. Dat is een opmerkelijke verandering van politiek binnen de Navy. In een memorandum schrijven ze nu zelf dat ze tot nu toe de mogelijkheid gemist hebben om open source ten volle te gebruiken. De reden was dat er twee categorieën van software waren voor de administratie: commerciele software en overheidssoftware. Open Source viel onder geen van beide en kon dus niet gebruikt worden.

Eigenaardig dat de Navy er geen gebruik van zou maken. Andere afdelingen van het leger gebruiken al jaren open source software, denk maar aan de geinformatiseerde soldaten van de landmacht met hun Linux rugzakjes.

Handelsmerk in zicht

Microsoft heeft zich met de keuze van de naam “Vista” heel wat problemen op de hals gehaald. Een Frans bedrijf heeft jaren geleden “Vista” als handelsnaam geregistreerd voor het opstarten van een TV station. Dat zou dit jaar van start moeten gaan, en er ging een lange voorbereiding aan vooraf. Zo werd 2 jaar voor het verschijnen van het programma van Microsoft de naam Vista geregistreerd voor het tv-kanaal “Tele Vista”.

Ze hebben geen geluk met hun naam. Eerder deden al woordspelingen de ronde zoals in de campagne “Bad Vista”, zie ook BadVista.org

Gevaarlijke vakantie

Tegen de vakantiemaanden wordt het internet gevaarlijk in de perceptie van de Amerikanen. De senaat heeft een resolutie goedgekeurd die de Amerikanen moet aanzetten zich beter te informeren over de gevaren van het internet. En wat zijn die gevaren dan? Spam? Schending van de privacy? De senaat heeft zo haar eigen idee over de gevaren van het internet. Ze voerden een studie uit en daaruit bleek dat meer dan 30 procent van de 18-jarigen weet hoe ze op de computer de software die de internettoegang filtert, kunnen uitschakelen of omzeilen.

Privacy te koop

Amerikaanse computergebruikers denken anders over de gevaren van het internet dan de Amerikaanse senaat. Volgens een onderzoek in de VS willen klanten betálen voor meer privacy. Een klant heeft op een aankoop van 15 dollar een meerkost van 60 cent over om te kopen bij een website met een betere privacy bescherming.
Het onderzoek werd uitgevoerd door de Carnegie Mellon universiteit. Daar hebben ze een “Privacy en Security Lab”. Ze merken op dat het moeilijk is om te beoordelen of een willekeurige website betrouwbaar is, en wat er met gegevens als e-mail adres en creditcard nummers gebeurt.

Sommige mensen denken dat het internet Slecht is…

Ook Amnesty International denkt anders over de gevaren van het internet dan de Amerikaanse Senaat. Volgens hen verspreidt een nieuw virus zich razendsnel over het internet, en het heet … censuur! Steeds meer regeringen grijpen in op de persvrijheid en de persoonlijke vrijheid op het internet, in zoverre dat het internet zelf erdoor verandert. 25 landen hebben al aktieve filters die een stuk van het internet buiten de grenzen probeert te houden. Naast censuur zijn er de laatste tijd heel wat gevallen van vervolging op basis van internet-activiteit, denk maar aan de tot gevangenisstraf veroordeelde bloggers.
Maar het zijn niet alleen regeringen, ook grote bedrijven proberen steeds meer controle te verwerven over wat op het net gebeurt. Amnesty International organiseert een conferentie onder de titel:
“Some People Think the Internet is a Bad Thing: The Struggle for Freedom of Expression in Cyberspace.”
Een jaar geleden werd een site opgestart om een centraal informatiepunt te worden over de toekomstige vrijheid op het internet, de naam is “irrepressible.info”.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Apple nostalgie

FOSS-IT ** June 6th, 2007 by wim.webgang **

Een overzicht van de reklame voor Apple produkten uit het verre verleden tot recent: op deze site

Lift ^ | Lift v | Comments Off