Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Geen Webgang

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** August 26th, 2021 by wim.webgang **

Wegens live Radio Centraal project “Summer Bummer” in “De Studio”. Tot volgende week!

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Privacy in Afganistan * Dino-doder * Geflixt * M. doet het weer

i-nieuws 6 na 6 ** August 19th, 2021 by wim.webgang **

M. doet het weer

Nu de monopolie-onderzoekende autoriteiten in de VS en Europa hun aandacht richten op Google en Apple, ziet Microsoft zijn kans schoon om weer een stapje vooruit te zetten op het monopolie-bord. Hun zo goed als onaangetaste monopolie-positie op de desktop computer, zowel in de huiskamer als op de werkvloer, geeft hen de mogelijkheid om gebruikers in een bepaalde richting te duwen. De meestgebruikte software op de pc zijn waarschijnlijk de browser en kantoortoepassingen als tekstverwerker en spreadsheet. Via de browser ga ja naar persoonlijke e-mail en ontspanning, naar werkgerelateerde websites en toepassingen. Interessant om daar controle over te hebben, en in de komende Windows 11 sluipt het terugdraaien van de vrijheid van de gebruikers binnen. De standaard toepassing voor websites staat op voorhand ingesteld op Edge, het eigen Microsoft programma, en dat betekent dat het moeilijker is als je een andere browser wil gebruiken, zoals Mozilla Firefox of Chrome. Als je bv Firefox installeert, en voor het eerst een website opent, krijg je de keuze om eventueel Firefox als standaard webtoepassing te gebruiken; maar eens je hier niet het speciaal daarvoor voorzien vakje aankruist, is je kans voorbij. Je moet al diep gaan graven om dan de instellingen nog veranderd te krijgen. Het is nog moeilijker en vervelender geworden dan bij Windows 10, en daar waren ook al klachten over. Zo schreef de Mozilla Foundation een open brief naar de Microsoft baas om de keuzevrijheid van de gebruikers niet terug te draaien.

Privacy in Afganistan

In de media duiken berichten op over het verbranden van papieren die Afganen in verband kunnen brengen met aktiviteiten voor westerse organisaties of regeringen. Maar het gevaar zit misschien dichterbij: in de eigen smartphones en computers, en/of in de online accounts waar gegevens bewaard worden, of een backup gemaakt is. Gaan de Taliban, die het bestuur van het land lijken over te nemen, toegang krijgen tot al die gegevens van de gebruikers? Naar welke clips heb je gekeken? Welke muziek beluister je? En wat met biometrische gegevens? Vingerafdrukken, iris-scans en gelaatsherkenning zijn leuke gadgets, maar wat betekenen ze bij een machtswissel zoals in Afganistan?
Denk er bv ook over hoeveel informatie de gsm-operatoren hebben over gebruikers, en internetproviders; al die servers, alle logs …

Zouden de Amerikanen daaraan gedacht hebben bij hun terugtrekking?

Dino-doder

Nadat wetenschappers in de jaren negentig de Chicxulubkrater vonden, die ontstaan is door de inslag van een buitenaard voorwerp meer dan vijfenzestig miljoen jaar geleden, leek het erop dat ze de oorzaak van het uitsterven van de dinosauriërs hadden gevonden. De inslag van een meteoriet van bijna tien kilometer doorsnee, komt wel aan op een wereldbol; het heeft een krater geslagen van meer dan honderd kilometer groot. Hij was niet zichtbaar voor de mens, maar door het onderzoeken van gesteenten die wezen op de inslag, kon de krater gelocaliseerd worden. Hij ligt in de golf van Mexico, met een stuk van de rand herkenbaar door een gebogen lijn van waterplassen rond de Mexicaanse stad Mérida.

De inslag deed waarschijnlijke zo’n driekwart van alle leven op aarde verdwijnen. In gesteenten vindt men de grens tussen voor en na terug doordat er andere diersoorten voorkomen in gesteenten van voor/na dat moment.

Wetenschappers denken nu ook zicht te hebben op de afkomst van die steen met veel impact: de asteroïdengordel rond de zon, ook wel planetoïdengordel genoemd. Inderdaad bestaat die ondermeer uit stukken planeet, die in een baan rond de zon draaien ergens tussen mars en jupiter. Af en toe komt er één los uit zijn baan, en om de 250 miljoen jaar komt er één met die grootte op onze planeet terecht.

(We hebben dus nog 184 miljoen jaar)

Geflixt

Bij Netflix zijn er blijkbaar een paar werknemers/ex-werknemers die voordeel haalden uit kennis van binnenuit om winst te maken op de beurs. Het controle-orgaan in de VS, de SEC, heeft klacht ingediend.
De beschuldigden gebruikten cijfers van binnenuit over de groeicijfers om op de aandelen van het bedrijf te spelen. Doordat ze die cijfers konden inzien voor ze publiek werden gemaakt, konden ze succesvol anticiperen op de koers van het aandeel. Het zou gaan over de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019. Betrokken waren werknemers, ex-werknemers en contacten van ex-werknemers. Ze zouden er drie miljoen dollar winst mee gemaakt hebben. Ze gebruiken versleutelde communicatie en cash geld om uit de handen van justitie te blijven. Maar ze werden gevat door “big data”. Een eenheid van de SEC die fraude moet opsporen keek naar het succes van beleggers in de netflix aandelen. En het altijd bij het rechte eind hebben bij het verhandelen van aandelen valt blijkbaar op in de cijfers…

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

WeDo 2.0 + ontdekking: onder de BYOR

WebGang blog ** August 19th, 2021 by wim.webgang **

We doen
We doen de WeDo nog eens over, maar nu met volwassenen.

Ontdekking
Nog een ontdekking als vervolg op een vorig radiolab waarin we BYOR bekeken..
Als je het witte BYOR Easyboard bord omdraait zie je onderaan een blauw bord zitten. Dat is een arduino. Eigenlijk is de(ze) BYOR een Arduino shield.
De originele broncode van het bord (met Nederlandse commentaar) zou bestaan uit: (maar ik krijg dat zo niet ingeladen+aan het werk):

EasyboardV3.ino

// nvdr webgang: declareren van de input variabelen en initialiseren op nul :
int input1 = 0;
int input2 = 0;
int input3 = 0;
int input4 = 0;
int input5 = 0;
int input6 = 0;
// nvdr webgang: zie hieronder het schema "cheat sheet" van de poortnummers tov de aansluitingen op het bord
int output1 = 3;
int output2 = 5;
int output3 = 6;
int output4 = 9;
int output5 = 10;
int output6 = 11;
// nvdr webgang: A= analoog?
//
void setup() {
//
// Alle input-pinnen als input definieren
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(A4, INPUT);
pinMode(A5, INPUT);
//
// Alle output-pinnen als output definieren
pinMode(output1, OUTPUT);
pinMode(output2, OUTPUT);
pinMode(output3, OUTPUT);
pinMode(output4, OUTPUT);
pinMode(output5, OUTPUT);
pinMode(output6, OUTPUT);
//
}
//
void loop() {
//
//Alle input-poorten uitlezen
input1 = analogRead(A5);
input2 = analogRead(A4);
input3 = analogRead(A3);
input4 = analogRead(A2);
input5 = analogRead(A1);
input6 = analogRead(A0);
//
// nvdr webgang: het mappen neemt de invoer van een poort tussen min en max waarde en zet die om naar een voor de uitvoer relevante schaal van min en max waarde
// Dit stukje zorgt ervoor dat de poortjes met elkaar kunnen praten - het uitgelezen signaal wordt een signaal wat de output-poort begrijpt en wordt mappedInput genoemd
//--------------------------------------------------------------------
int mappedInput1 = map(input1,25,1000,0,255);
mappedInput1 = constrain(mappedInput1, 0, 255);
int mappedInput2 = map(input2,25,1000,0,255);
mappedInput2 = constrain(mappedInput2, 0, 255);
int mappedInput3 = map(input3,25,1000,0,255);
mappedInput3 = constrain(mappedInput3, 0, 255);
int mappedInput4 = map(input4,25,1000,0,255);
mappedInput4 = constrain(mappedInput4, 0, 255);
int mappedInput5 = map(input5,25,1000,0,255);
mappedInput5 = constrain(mappedInput5, 0, 255);
int mappedInput6 = map(input6,25,1000,0,255);
mappedInput6 = constrain(mappedInput6, 0, 255);
//---------------------------------------------------------------------
//
//Op alle output-poorten schrijven wat er op de input-poorten binnenkomt
analogWrite(output1, mappedInput1);
analogWrite(output2, mappedInput2);
analogWrite(output3, mappedInput3);
analogWrite(output4, mappedInput4);
analogWrite(output5, mappedInput5);
analogWrite(output6, mappedInput6);
//
}

Het gevolg is dat je een analoge meting hebt op de ingangen, en een analoge uitvoer/sturing op de uitgangen.
Nadeel daarvan: als er een “beetje” invoer wordt gevoeld, wordt er een “beetje” uitvoer gegeven, continue, wat de uitvoer warm kan doen lopen (motor bv).

Eigenaardig dat soms van 0-5 geteld wordt, en soms van 1-6.

De poorten cheat sheet heet “Cheatsheet.pdf” en kan/kon je downloaden van https://www.byor.nl/en/support/
Het komt erop neer dat A=ingang en het getal is uitgang:

A0 - 3
A1 - 5
A2 - 6
A3 - 9
A4 - 10
A5 - 11

In principe zou je de arduino dus kunnen laden met een aangepaste versie van stuursoftware. Bv:

A0 in wordt evenredig uit (zoals het nu is )
A1 in wordt evenredig uit (zoals het nu is )
A2 in wordt omgekeerd evenredig uit
A3 in wordt omgekeerd evenredig uit
A4 in schakelt vanaf bepaalde waarde uit (met bepaalde waarde)
A5 in schakelt vanaf bepaalde waarde uit (met bepaalde waarde)

Of je zou voor een vaste installatie een tijdsinterval kunnen voorzien waarmee iets loopt/herhaald wordt.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

September: databanken en statistiek?

WebGang blog ** August 18th, 2021 by wim.webgang **

Klaar voor het nieuwe schooljaar? Covid wel …

Grafiek: Selectie covid-cijfers “Antwerpen”.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

WeDo

Uitzending do 18:00 ** August 14th, 2021 by wim.webgang **

Bespreking van een edukatieve Lego set met sensoren; uitpakken, beschrijving en uitproberen door twee ervaringsdeskundigen tussen 6 en 12….
Op de foto: “Slakje” en de tablet vanwaar die geprogrammeerd wordt.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Star Wars pixel of Star Trek pixel? * De buit verdelen *

i-nieuws 6 na 6 ** August 12th, 2021 by wim.webgang **

Star Wars pixel of Star Trek pixel?

Lucasfilm werd in de jaren 70 van vorige eeuw opgericht door George Lucas, nadat hij met een geflopte film over zijn telefoonnummer de toenmalige pruductiefirma van Francis Ford Copolla tot op de rand van een faillissement dreef. Maar nadat American Graffiti genoeg geld opgebracht had om zijn eerste eenvoudige Star Wars film te maken, had George Lucas geld. Dat investeerde hij in zijn Computer Division, met een Graphics Group, een animatie-afdeling waarvan hij dacht dat ze de benodigde effecten voor zijn moeilijkere Star Wars films mogelijk zouden maken. De Graphics group begon aan software voor driedimensionale computeranimatie, maar moest ook zelf de computers maken om die software op te laten draaien, omdat er nog geen grafische computers bestonden. Ze noemden hun computer de Pixar Image Computer. Maar ze hadden moeite om hun doel te realiseren, en de echte doobraak kwam er tot ze een scene konden maken in een echte film, ironisch genoeg in een “Star Trek” film: “The Wrath of Khan” in 1982, waarin een dode planeet tot leven komt. Pas het jaar daarop, in 1983, zetten ze een volgende grote stap met een scene in een Star Wars film, Return of the Jedi, met een hologram van de “Death Star”. Maar ondertussen had Lucas’ vrouw begrepen dat hem helpen een paar goede Star Wars films te maken hem niet meer deed investeren in aandacht voor haar, en ze gooide de handoek in de ring.
Zitten pruilen als een eend bracht geen geld op, en Lucas moest beknibbelen op zijn speelgoed: hij zette The Computing Division in de etalage. De top van de Computer Division, met ondermeer Alvy Ray Smith, wilde liever op eigen benen verder, en draaide een zakenplan in elkaar rond de verkoop van een “Supercomputer voor pixels”, waarmee ze vervolgens mogelijke geldschieters afdweilden. Maar helaas, “computertechnologie” stond toen nog niet in het woordenboek van investeerders. Dus wendden ze zich tot iemand die het misschien wél zou begrijpen: Steve Jobs. Die was juist buitengegooid bij “zijn oog-Apple”, en hij had interesse om het speelgoedje op te kopen. Maar dat was buiten de waard gerekend, in dit geval het waardevol personeel dat de pixar computers en software maakte, en die niet verder wilden gaan dan een investering van Jobs. Pixar was geboren. Maar het geld was te snel op, en Steve Jobs moest keer op keer zijn portefeuille bovenhalen om Pixar te redden. Op de duur had hij de helft van zijn Apple fortuin uitgegeven aan Pixar, maar dat had dan wel het voordeel dat hij ondertussen de grootste aandeelhouder was, en na vijf jaar dus effectief baas was.
Ondertussen was ook de computertechnologie verder gevorderd, en kreeg Pixar eindelijk het vooruitzicht om een volledige film te kunnen maken met computeranimatie: Toy Story. Maar daar was extra geld voor nodig en Disney financierde de produktie. Steve Jobs bracht Pixar naar de beurs en werd er nog eens rijk mee, en Pixar kwam uiteindelijk in handen van Disney terecht.
Alvy Ray Smith scrhreef ondertussen een boek, dat deze maand uitkomt: A Biography of the Pixel.

https://mitpress.mid.edu/books/biography-pixel

De buit verdelen

Iemand is niet tevreden met de manier waarop de buit verdeeld wordt. Die iemand is een computerinbreker en de buit is het geld verkregen door afpersing na het inbreken in computersystemen van slachtoffers. Dat kunnen organisaties zijn uit de gezondheidszorg, waar de bende in gespecialiseerd leek. De ontevreden computerinbreker van de bende, die de gaatjes in de systemen moest zoeken om binnen te geraken, vindt dat de top van de organisatie het werk laat opknappen door sullen, en zelf de poen pakt. Uit wraak gooide hij wat interne documentatie op het internet, waaronder handleidingen voor de bendeleden. Zowel de tekst daarvan als het forum waarop ze gepost werden, waren Russisch-talig. Uit deze lek blijkt dat er heel wat bestaande scripts worden gebruikt, en dat er onderling werk wordt uitbesteed. NBC news publiceerde er een artikel over in hun tech rubriek.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off