Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Mainframepionier

WebGang blog ** December 31st, 2015 by wim.webgang **

Terugblik 2015
Distro van het jaar (2015): SailFish
Hardware van het jaar (2015): Jolla

Gestorven: mainframepionier Gene Myron Amdahl, die sinds de jaren ‘50 een tijd voor IBM werkte en er de bekende System/360 maakte in de jaren ‘60. Nadien startte hij allerlei bedrijven, waarmee hij IBM dikwijls concurrentie aandeed, zoals met toen hij compatibele mainframes bouwde die terechtkwamen bij bv de NASA.
Later kwam het in handen van Fujitsu, en daar verloor het de strijd tegen IBM in de snel evoluerende hardwareontwikkeling waar ook nog Intel kwam opzetten. Er zijn nu nog enkel sporen van Amdahl producten terug te vinden in producten van Fujitsu voor de Japanse markt.

Zijin naam is ook bekend van de “wet van Amdahl”, die hij in 1967 presenteerde, en die beschrijft welke de beperking is van de sneldheidswinst die je kan verwachten door het toevoegen van processoren in parallele computersystemen.

Hij stierf in november 2015, op 92-jarige leeftijd.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Router aanval * Perl 6 Kerstrelease * Fujitsu splitst pc-afdeling af * VS 2016: Achterdocht over identiteit

i-nieuws 6 na 6 ** December 31st, 2015 by wim.webgang **

Router aanval

In Italie werd gedetecteerd dat duizenden internetabonnees, meestal bedrijven, meededen aan een DDOS aanval op Wordpress sites met de bedoeling de wachtwoorden te kraken.
Bij nader inzien waren het de routers die gekraakt waren, zonder medeweten van de eigenaars.
Onderzoekers ontdekten dat duizenden routers nog het standaard wachtwoord hadden, dus het kraken zelf kostte niet veel moeite. Behalve een aanval op doelen op het internet, zouden de aanvallers controle over het apparaat kunnen misbruiken tegen de eigenaars zelf.

Perl 6 Kerstrelease

Van Perl 6 is een Kerstrelease verschenen die dicht bij de eigenlijke officiele Perl 6 moet liggen. Er wordt al 15 jaar aan Perl 6 gewerkt. Perl 6 blijft compatibel met Perl 5 via een speciale aanroep voor Perl 5 commando’s.
Er zijn specificaties opgesteld voor Perl 6, en daarbij 120.000 testen. Deze kerstrelease doorstaat al deze testen op minstens 1 architectuur platform.
Dus er wordt nog steeds verdergewerkt, bv aan versies voor meer verschillende hardwareplatformen. Ook wordt nog gewerkt aan de snelheid en stabiliteit. Bovendien is er ook nog werk aan de documentatie.
Maar als je je beperkt tot de beschreven en geteste mogelijkheden, kan je Perl 6 gebruiken voor ontwikkeling. Tot hiervoor konden er nog dingen veranderen aan de taal zodat je je programma’s moest aanpassen.

Fujitsu splitst pc-afdeling af

Voor wie het nog niet wist: Fujitsu zal vanaf 1 februari zijn pc afdeling en de ‘mobile business’ afdeling afsplitsen van het moederbedrijf, tot Fujitsu Client Computing Limited en Fujitsu Connected Technologies Limited.
Voor wie niet wist dat Fujitsu een pc afdeling had, ze waren bv aktief in Duitsland en werkten soms samen met bv het Duitse Siemens voor bv Fujitsu-Siemens servers en laptops, en concentreerden zich op “green computing” voor energie-efficientie en duurzaamheid van materiaalgebruik en recyclage. Dat bleek echter niet genoeg om zich te differentieren in de zwaar concurrentiele markt.
Het lijkt wel of de split op een kerstetentje beslist werd; de officiele beslissing dateert van 24 december, en de uitvoering start op 1 februari 2016. De bedoeling is iedere afdeling soepeler te laten inspelen door een kleinere beslissingshierarchie.

VS 2016: Achterdocht over identiteit

Het lijkt er sterk op dat 2016 wel eens het jaar zou kunnen worden van de identiteitskaart in de VS. Het ministerie van “Homeland Security” is bezit met het lobbiën voor de Real ID Act, waarbij het rijbewijs niet meer zou volstaan voor het bewijzen van de eigen identiteit, zoals het nu dikwijls gebeurt wanneer dat nodig is. Die “Real ID Act” dook op na 9/11, en vormt een vierstappenplan naar een betere controle van de identiteit wegens veiligheisredenen. De eerste drie stappen ware vooral gericht op speciale situaties als toegang tot kerncentrales, enz. De laatste fase 4 zou ingaan vanaf januari 2016, en die gaat over het gebruik in de luchtvaart.
Maar er is nog altijd tegenwind, ondanks de lange overgangsperiode van enkele jaren, ondermeer van privacy aktivisten. Het lekken van een aantal databanken van de overheid, zoals die van iedereen die de laatste 15 jaar een veiligheidsonderzoek had ondergaan, en de vele beveiligingslekken bij prive-bedrijven hebben ook niet bijgedragen tot het vertrouwen in een grote federale databank. Of net lekte nog een een databank uit met miljoenen namen, e-mail adressen, telefoonnummers, adressen, geboortedata en politieke voorkeur; waarschijnlijk een databank gebruikt voor verkiezingscampagnes.
Minnesota heeft in het verleden een wet aangenomen die hun verkeersdienst verbiedt te voldoen aan de nieuwe Federale regels voor rijbewijzen, en er wordt nu zwaar onderhandeld om te kijken hoe de staat in orde geraakt met de regels opdat zijn inwoners niet uitgesloten worden van vliegverkeer in de toekomst.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

24/12: Beatgang?

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** December 24th, 2015 by wim.webgang **

WebGang vaKantie
Inderdaad, we houden even vakantie.
Geniet van de ons vervangende BeatScapes!

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Groot-Brittanië’s Copyrightpolitie

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** December 20th, 2015 by wim.webgang **

De (niet zo) Intellectuele Property Crime Unit van Londen zette een spurtje in op het einde van 2015 om nog net de copyright-flop van het jaar-trofee binnen te halen.
Ze brachten met veel poeha een persbericht uit waarin ze claimden of suggereerden een nationale bende opgerold te hebben die op commerciele schaal de auteursrechten overtrad.

Bij nader inzien bleek het om enkele vrienden- muziekliefhebbers te gaan die zelf karaoke tracks in elkaar staken die niet bestonden op de markt. Er kon dus onmogelijk commerciële schade zijn op grote schaal. Op geen enkele schaal eigenlijk. De groep deelde zijn creaties via een podcast, maar boden ze niet te koop aan, dus het was op geen enkele manier een commerciële activiteit.

De hele operatie blijkt dus minstens overroepen, en waarschijnlijk eerder totaal overbodig en nutteloos.

De Londense politie heeft deze PIPCU afdeling nog maar sinds 2013, en ze lijken zich wat op de borst te moeten kloppen om hun onmisbaarheid te bewijzen. Niet dat ze de politie veel geld kosten, want ze worden betaald door het Intellectual Property Office.
Dat wordt dan weer betaald door het ministerie van handel, of nauwkeuriger: “Department for Business, Innovation and Skills”.

De website van de karoake-”Bende”
www.karaokerg.info/song-list.html
De website van de copyright-Bende:
www.cityoflondon.police.uk/advice-and-support/fraud-and-economic-crime/pipcu/pipcu-news/Pages/PIPCU-make-nationwide-arrests-as-they-dismantle-illegal-karaoke-streaming-operation-.aspx


Lift ^ | Lift v | Comments Off

Zonne-auto en soundhelix

Uitzending do 18:00 ** December 17th, 2015 by wim.webgang **

Zonne-auto
Bekijk en rij mee in de stad:
http://arstechnica.com/cars/2015/12/cruising-in-manhattan-in-the-schulich-delta-a-solar-powered-race-car/

Muziek: misschien iets voor de kerstdagen: computergegenereerde muziek van o.a.:
Soundhelix

  • SoundHelix Song 2
  • SoundHelix Song 1
  • SoundHelix Song 3

En Computoser

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Niet in mijn achtertuin * Big Brother databank in VK * Cybersecurity * Vrije meningsgaring * Star Wars spoilers

i-nieuws 6 na 6 ** December 17th, 2015 by wim.webgang **

Star Wars spoilers
Een Engelstalige website bant gebruikers die details verraden over de nieuwe Star Wars 7 film. Er was een hele lading posts met getuigenissen over de nieuwe film, waar er duidelijk ook een aantal valse tussenzaten. Tientallen gebruikers werden er af gegooid, maar de zogenaamde “spoilers” bleven komen.
En toen begonnen fans die de film nog niet gezien hadden, en niet per vergissing er iets over wilden lezen, technologie te gebruiken om zich te beschermen. Blocker, Unspoiler enz. zijn plugins voor de browser die alles tegenhouden wat over die film gaat. Veel fans waren dankbaar voor de “mods”. Het is een mooie reaktie in een open source wereld, maar een van de fans-programmeurs heeft zich wel moeten opofferen. Om de software af te stellen moest hij een hele hoop spoilers verzamelen, en daardoor geraakte hijzelf dus spoiled.

WhatsApp spoiler in Brazilië
De grote telecoms van Brazilië klagen al lang WhatsApp aan, vooral de telefoongesprekken die je daarlangs kan voeren. Ze noemen het een piraatbedrijf, en lobbien bij de overheid om het te verbieden.
Ze waren dan ook aangenaam verrast toen ze van de rechtbank een verzoek kregen om WhatsApp te blokkeren. Dat kwam door de weigering van WhatsApp om gegevens te verstrekken die een rechter had opgevraagd over een gebruiker van de dienst, die in een misdaadonderzoek betrokken was.
Er zijn geen details over bekend, maar het gevolg was wel dat de dienst twee dagen gebannen werd in heel Brazilië. Ondertussen zou hij terug bruikbaar zijn. WhatsApp is een communicatiedienst voor tekstberichten en gesprekken, die in 2014 door Facebook werd overgenomen.

Cybersecurity
De Cybersecurity Information Sharing Act moest bedrijven aanmoedigen om gegevens over computerinbraken te delen met de overheid. Het wetsvoorstel moest nog goedgekeurd worden, en er was kritiek op omdat gevreesd werd dat de bedrijven wat te gul zouden worden met het delen van de gegevens van de gebruikers, niet alleen met de overheid maar ook met andere bedrijven. De wet werd al goedgekeurd door de senaat, maar dan bleef het even stil rond de wet.
Nu werd opgemerkt dat er iets raar aan de hand is met een grote wet over de begroting die meer dan 2000 pagina’s bevat, en die gisteren goedgekeurd werd. Deze begrotingswet moest dringend goedgekeurd worden omdat de overheid anders zonder middelen zou vallen, de zogenaamde “government shutdown”.

De tekst blijkt bijna de integrale tekst van de omstreden CISA wet te bevatten, ergens achteraan voorbij pagina 1720. Het is toch niet helemaal dezelfde tekst, zowat alle garanties voor de privacy van gebruikersdata die voorzien waren, zijn eruit verdwenen, alsook het verbod om de gegevens te delen met de geheime diensten. De wet die eerst voorgesteld werd als een cyber security web, blijkt nu een ordinaire spionagewet te zijn volgens techdirt:

https://www.techdirt.com/articles/20151215/06470133083/congress-drops-all-pretense-quietly-turns-cisa-into-full-surveillance-bill.shtml

Big Brother databank in VK
In Groot-Brittanië zou een geheime databank aangelegd zijn door de geheime dienst. Tony Blair zou rond 1999 een nieuwe afdeling hebben opgericht die technische assistentie moest verlenen voor andere geheime diensten. De methode bleek het aanleggen van een grote databank met alle gegevens over telefoongesprekken en internetverbindingen, plus reisgegevens en financiele gegevens.
Er werd een speciaal afluistercentrum opgericht in Londen om al de gegevens af te tappen. Naar buiten toe werd het centrum afgedaan als een hulp bij legale vragen voor verwerking van afgetapte gegevens. Rond 2000 zou de datavergaring van start gegaan zijn, en daarmee beschikt de geheime dienst dus over een geschiedenis van 15 jaar. Een brits onderzoeksjournalist heeft een eigen blog over de spionagemechanismen van de geheime diensten: http://www.duncancampbell.org/ (ps inderdaad toevallig dezelfde naam als de zanger van UB40)

Vrije meningsgaring
Naast beperkingen op de vrije meningsuiting, staan nu ook voorstellen tot het beperken van de vrije meningsgaring op het menu in de VS. Er is een voorstel van een prof rechten om het bezoeken van bepaalde websites strafbaar te maken. Dat zou weliswaar in stappen verlopen; eerst zou je een waarschuwing krijgen, daarna straffen tot en met gevangenisstraf. De strafbare inhoud zou fundamentalistische terrorisme propaganda en kindermisbruik betreffen.

Niet in mijn achtertuin in VS
In de VS is een belaagd dorp bang voor een nieuwe centrale die in hun buurt gebouwd zou worden; ze vrezen ondermeer het wegtrekken van jongeren door de negatieve uitstraling, en een toename van kankergevalen.
De nieuwe centrale waar ze bang voor zijn is een zonnekrachtcentrale. Bewoners vrezen ondermeer dat de opbrengst van aanpalende velden zal verminderen door het opslorpen van de zon door de centrale, en de waardevermindering van hun eigendom door het omringd worden door nog meer zonnepaneelvelden. Niet dat er op Google maps al veel zonnepaneel velden te zien zijn, geen eigenlijk, maar er zijn wel plannen voor in de buurt van een nabijgelegen hoogspannigs-knooppunt. Daar kan de electriciteit aangeleverd worden zonder veel extra infrastruktuurwerken. Vertegenwoordigers van de inversteerders verklaarden op een publieke zitting dat er geen waardevermindering voor de omgeving voortvloeit uit een zonnefarm, dat zonnepanelen op zich niet schadelijk zijn voor hun omgeving (dat ze bv zelfs op daken van huizen kunnen staan). Ze verzekerden dat zonnepanelen geen zon wegzuigen uit de omgeving, en dat planten er dus geen nadeel van ondervinden. Maar de bewoners waren niet te overtuigen. De gemeenteraad gaf een negatief advies, en verbood zo’n projecten in de toekomst.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Pi of P4 * Verdacht gedrag?

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** December 10th, 2015 by wim.webgang **

Pi of P4
De Raspberry Pi Zero waar we vorige weken over spraken begint nu ook voor te komen in testresultaten. Phoronix deed een vergelijkende test met processoren van Intel, nieuwe en oudere.
De Raspberry Pi Zero is misschien wel merkelijk sneller dan de oorspronkelijke Pi, hij scoort toch maar op het niveau van intel processoren van tien jaar geleden, de laatste Pentium 4 generaties. Als je naar de prestaties per gebruikte watt stroom kijkt, scoort de Pi een paar honderd keer beter dan de oude Pentiums. Dat is een interessante vergelijking voor wie bij de start van een project gaat kiezen tussen een oude P4 of een Raspberry Pi. Zelfs tweedehands kan een P4 dus niet tippen aan de Pi.

Vergelijk zelf op:

http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=raspberry-pi-burst&num=1

Verdacht gedrag?

  • Zit uw kind de hele tijd online?
  • Toont het interesse voor programmeren? Heeft het buitenschoolse leerbronnen op zijn computer?
  • Heeft het een onregelmatig slaappatroon?
  • Schijnt het geld te verdienen met zijn online aktiviteit?
  • Antwoordt het ontwijkend als je vraagt wat het de hele tijd online uitvoert?
  • Gebruikt het de hele bandbreedte van de internetverbinding?
  • Hebben ze minder sociaal contact buitenaf?

Als deze vragen positief beantwoord worden,
is er kans dat je kind een bepaalde richting is ingeslagen. Die van programmeur misschien, en volgens wie trouwens? De Britse cyberpolitie waarschuwt dat je kind wel eens op weg zou kunnen zijn richting Cyber Crime (of computermisdadiger).

zie het filmpje op http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/crime-threats/cyber-crime/cyber-crime-preventing-young-people-from-getting-involved

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Php 7 * Geen php6 * Swift

i-nieuws 6 na 6 ** December 3rd, 2015 by wim.webgang **

Php 7

Op GitHub is de nieuwe php 7 verschenen, opvolger van php5.6. Php is een open source programmeertaal voor webservers, en de meeste websites gebruiken php. Dat is dan herkenbaar aan de extentie in de link van de webpagina; bv index.php, login.php enz. Dat zijn dus de namen van php programma’s die op de server een webpagina voor jou in elkaar steken en die naar je browser sturen. Je zal de .php niet altijd achteraan vinden, meestal wordt de oproep in de URL nog gevolgd door een aantal parameters die het programma nodig heeft.
Hoe snel die programma’s worden uitgevoerd (en dus hoe snel je je pagina krijgt), hangt af van de snelheid van de server, hoeveel aanvragen er tegelijk binnenkomen, en de efficientie van php.
Dat laatste is een van de aandachtspunten voor deze nieuwe php 7 versie geweest: de kern van php werd herwerkt om zo efficiënt en snel mogelijk te werken.
Maar dat heeft een belangrijk gevolg: de php code van bestaande programma’s moet soms aangepast worden om te passen op de nieuwe php 7. De veranderingen zijn echter geen verrassing; programmeurs konden op voorhand de aanpassingen aan versie 7 voorzien in hun programma’s.
Een voorbeeld: één van de bekendste php-programma’s is WordPress.

Geen php 6
Nog een eigenaardigheid: er is wel een php versie 3, 4 en 5, geen versie 6, en nu wel een versie 7.
De oorzaak is dat er gewerkt werd aan een versie 6, maar dat een belangrijke keuze die gemaakt werd rond het gebruik van Unicode, technisch een nachtmerrie bleek om te realiseren.
Met als gevolg dat al het goede dat voor versie 6 ontwikkeld werd, druppelsgewijs terecht kwam in updates van versie 5. En uiteindelijk heeft men de “onmogelijke” versie 6 dus gewoon opgegeven.
Er waren al een hoop werk, documentatie, bijeenkomsten en conferenties, en zelfs boeken gewijd aan “php6″, en om alle verwarring te vermijden heeft men de volgende versie dus 7 genoemd. Logisch voor iedereen van binnen het project, verwarrend voor iedereen buiten het project, maar op zich is een versienummer niet zo belangrijk, zolang het maar hoger is dan het vorige.
Binnen de community ging er nochtans een hevige woordenstrijd aan vooraf, met logica als “na 5 komt 6″ en gevoelens als “we willen niet aan commerciële marketing truukjes doen door versienummers op te peppen”, tot regelrechte schaamte als: “door 6 over te slaan zullen we altijd herinnerd worden aan de mislukking van 6″, en grappen als “noem het Php X”.

Swift
En ook Apple doet een opensource aankondiging: swift, een door hen ontwikkelde programmeertaal voor hun platform, wordt opensource en is te vinden op git.

Lift ^ | Lift v | Comments Off