Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

PyTorch * Defecte ijsmachine

i-nieuws 6 na 6 ** September 15th, 2022 by wim.webgang **

PyTorch

Het open source project PyTorch is voorbije maandag officiëel verwelkomd in de Linux Foundation. Het project maakt een framework voor machine-leren voor kunstmatige intelligentie. Ze hebben niet alleen libraries gemaakt, maar er ook allerlei hulpmiddelen rond gebouwd. Met die softwareverzameling kan gemakkelijker de stap gezet worden van wetenschappelijk onderzoek naar echt gebruik voor KI. Daarbij worden GPU’s ingezet voor het deep learning proces, met bv CUDA voor NVIDIA.
PyTorch draait op je eigen Linux machine, en is ook op verschillende cloud-platformen te gebruiken.
De Py in PyTorch staat voor Python, en het kan geïnstalleerd worden via pip, de Package Installer van Python.
Het project staat onder een nogal aparte BSD licentie. De oorsprong van het project ligt bij onderzoekers van Facebook en Google. Het werd gebruikt voor de interpretatie van beeld (computer vision) en de interpretatie van menselijke taal, o.a. bij Facebook. Maar ook andere bedrijven bouwen op PyTorch voort, zoals Tesla (autopilot), Uber, enz.
De Linux Foundation is een non-profit die een aantal open source projecten steunt, en aanvankelijk speciaal werd opgericht om de ontwikkeling van de Linux kern te garanderen. Ze hebben ondertussen een aantal projecten onder hun vleugels die belangrijk zijn voor het Linux ecosysteem.

https://pytorch.org/features/

Defecte ijsmachine

Het bedrijf Kytch.com heeft in de VS een klein computersysteem op de markt gebracht om voedingsautomaten met het internet te verbinden, en te monitoren op onderhoud en defecten.
Ze waren bijzonder successvol bij een bepaalde soft-ice machine in een fastfoodketen, die zo dikwijls kapot was dat er complottheoriën rond ontstonden.

Die ijsmachines waren van Taylor, en die hebben een strenge procedure voor onderhoud. Als de uitbater die niet volgt, blokkeert de machine. Dan moet er een technieker langskomen om ze terug op gang te helpen, en daarbij gaat natuurlijk veel kostbare tijd verloren. Bovendien is de software nogal onbetrouwbaar en blokkeert de machine soms ook wanneer dat niet de bedoeling is.
Een slimmerik had ontdekt dat er in het electrisch paneel van de machine twee contactpinnen onderling kunnen verbonden worden om de kuis-cyclus over te slaan. Met als gevolg dat hier en daar een “jumper” of een draadbruggetje werd gelegd tussen die twee contactpunten, om ongestoord verder ijs te kunnen verkopen. Maar dat heeft nadelen: zonder controle op de onderhouds-en kuishandelingen kan de machine behoorlijk onhygiënisch worden, tot ziekmakend toe.

Melissa Nelson maakte met haar bedrijf “Kytch” een in te bouwen module, gebaseerd op een Raspberry Pi. Die helpt met het onderhouden van de machine, en zorgt er voor dat die zo snel mogelijk weer werkt na een defect of blokkade. Door de online verbinding is de eigenaar of verantwoordelijke ook sneller op de hoogte van mogelijke uitval van de machine; en kan er sneller aktie ondernomen worden.
De software zoekt ook naar gedragspatronen die tot uitval kunnen leiden, en probeert die te voorkomen, zoals bv reservoirs van de machine te vol doen. De mensen van Kytch hadden ervaring opgedaan met hun zelf gebouwde “frobot” machines, die ze vanop hun smartphone wilden controleren.

De fabrikant van de Taylor ijsmachines, die het monopoly op het onderhoud van hun machines probeert te behouden, is niet gediend met de creatieve oplossing van Kytch.

Ze gingen op alle fronten in de aanval, of -vanuit hun standpunt- in de verdediging. Ze begonnen een smeercampagne om het vertrouwen van de klanten van Kytch onderuit te halen, door ondermeer te stellen dat de Kytch niet veilig is, en te verbieden dat die module geïnstalleerd wordt.

Bovendien wisten ze op een niet-officiële manier aan zo’n Kytch Raspberry-Pi-inbouwmodule te geraken, en leidden ze daar een eigen module uit af, die ze commercialiseren als een eigen product of uitbreiding door de originele fabrikant van de machine.

Daarmee kwam Kytch in de problemen. Ze beroepen zich op het “right to repair” voor de lancering van hun product, en klagen nu de ijsmachinebouwer aan voor belemmering van de vrije handel en het stelen van hun technologie. De rechter gaf alvast het bevel aan machinebouwder Taylor om alle onterecht verworven Kytch apparten terug te bezorgen.

(wat wel handig is gezien het tekort aan Raspberry Pi’s op de markt)

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Speculoos heeft prijs * Facebook weet het niet * eSim

i-nieuws 6 na 6 ** September 8th, 2022 by wim.webgang **

Speculoos heeft prijs

Hij staat veel dichter bij zijn zon dan wij bij de onze, maar daartegenover staat dat die zon minder krachtig is.
Twee jaar geleden hebben we bericht over het telescoopnetwerk van de universiteit van Luik, met de opvallende naam “SPECULOOS”. Dat werd ingezet om de ontdekking te checken van een planeet door NASA. De planeet “LP 890-9b” bevindt zich in een ander zonnestelsel, en is 30 % groter dan de aarde. Maar hij lijkt een beetje op de aarde, en daarom vinden wetenschappers hem interessant. De LP 890 staat voor de ster die de zon is van het stelsel, de plaatselijke zon dus. Tijdens het verifiëren van die planeet ontdekten de onderzoekers van Luik een andere planeet, die 40% groter is dan de aarde, en die mogelijk geschikt is voor een vorm van leven, als er water is. Hij draait in 8,5 dagen rond zijn zon.
Het volgnummer van die nieuwe ontdekking is “LP 890-9c”, maar de enthousiaste wetenschappers van Luik doopten de planeet alvast “Speculoos-2c.

eSim
Je kan gemakkelijk van gsm verwisselen door je sim-kaart in een ander toestel te steken. Tenminste als de vorm of grootte van de sim-kaart past. In opeenvolgende generaties van toestellen werd die steeds kleiner, en nu duikt de allerkleinste vorm op: eSim. Eigenlijk is dat geen sim-kaart, toestellen met eSim hebben helemaal geen plek meer om een sim-kaart in te schuiven. De eSim werkt volledig digitaal, en deze nieuwe technologie is nog niet in alle landen beschikbaar.
In de VS pakt Apple uit met de eSim op zijn toestel iPhone 14, die twee eSims heeft ingebouwd. Het systeem moet zowel door de gsm als door de provider of operator ondersteund worden.
De e in eSim staat voor embedded, ingebouwd. De standaard werd voor het eerst gepubliceerd in 2016, na jaren van discussie, en is een uitbreiding van de GSM standaarden. En zoals dikwijls bestaan er van deze standaard weer verschillende uitvoeringen, naargelang de fabrikant van het toestel enz. In sommige implementaties kan je instellen welke sim-kaart, m.a.w. welk abonnement, moet gebruikt worden voor welke verbinding; bv het ene voor data en het andere voor gesprekken. Het gebruik van ingebouwde simkaarten is ook handig voor apparaten die ingebouwd zijn in toestellen, en die moeten communiceren, denk maar aan auto’s. Die kunnen doorlopend interessante informatie naar de fabrikant sturen, of een noodoproep voor de gebruiker doen bij een ongeval.

Facebook weet het niet

Als gevolg van het Cambridge Analytica schandaal werden veel vragen gesteld over het privacy beleid van Facebook.
Technische specialisten van Facebook werden opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak in de VS, in Californië, in een zaak die teruggaat tot 2019. Daar is nu een gecensureerd document van naar buiten gekomen, waarin het duidelijk wordt dat de specialisten van Facebook niet antwoorden op de vragen.
Zoals: waar zit de data van de gebruikers juist?
Volgens de ontwijkende antwoorden zou een heel team van specialisten zich moeten buigen over deze vraag. Facebook werd om liefst 36 antwoorden gevraagd in verband met de gegevens van gebruikers.
Maar uit de antwoorden van Facebook kan je concluderen dat ze het eigenlijk gewoon niet weten.

Behalve als ze de data door externe bedrijven laten gebruiken blijkbaar

Meer in het document, in pdf vorm te vinden op storage.courtlistener.com , helaas de gecensureerde versie:

Exhibit A
Redacted version of document sought to be filed under seal.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Pine64 Risc-V * Zon in het kanaal * KI-chip * Zoekmachine bij Debian

i-nieuws 6 na 6 ** September 1st, 2022 by wim.webgang **

Pine64 Risc-V

Drie maanden na de aankondiging wordt het prototype voorgesteld van de Star64, een Single Board Computer met een RISC-V processor. Er komt een 4GB en 8GB geheugen versie uit.
Er is 1 USB voorzien in versie 3.0 naast de drie gewone USB poorten, en (in vergelijking met de raspberry pi) een beetje gek uitziend hoge aansluiting voor netwerk, maar dat komt omdat ze twee netwerkpoorten boven elkaar hebben, beide zijn Gigabit ethernet.
Er zouden al versies zijn van Debian en Fedora voor dit bord, en andere zullen snel volgen.

Vanaf 1:34 : Pine 64 RISC etc

Zon in het kanaal

De zon zorgt in Californië voor lekkere wijn, maar ook voor het verdampen van water en de groei van algen in het water. De zon kan ook voor electriciteit zorgen, en met de ambities van de plaatselijke overheid om 60 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2030 zal dat nodig zijn. Nu is een conceptueel project opgestart om een aantal dingen te combineren. Het idee is om de vele kilometers kanalen te overkappen met zonnepanelen. Dat zou electriciteit opwekken, de verdamping van het water tegenhouden, en de algengroei in het water afremmen.
Fotovoltaïsche zonnepanelen hebben de eigenschap bij grotere warmte een lagere opbrengst te hebben, en de panelen zullen door het onderligende water ook koeler blijven, en dus een hogere opbrengst hebben dan op het land.
In 2021 publiceerde de Universiteit van Californië een onderzoek met de titel “Energy and water co-benefits from covering canals with solar panels”, en daar werd de inspiratie gehaald. Het pilootproject zal 20 miljoen dollar kosten.
De opbrengst van de zonnepanelen is niet de enige financiëel positieve factor: er wordt ook bespaard op de brandstof van de pompen die de honderden liters water door het irrigatiesysteem moeten pompen. De liters water die onderweg verdampen, zijn wel eerst opgepompt, en zowel dat water als de energie van het pompen ervan gaan verloren door verdamping. Meestal draaien die pompen op diesel.

Een andere toepassing van het ondezoek zou kunnen zijn om wateropslag met grote open oppervlakte te voorzien van drijvende zonnepanelen: stuwmeren, waterzuiveringsstations, enz.

KI-chip

De technologie-boycot van de VS ten opzichte van China heeft een nieuw gevolg: het bedrijf NVIDIA, die vooral bekend zijn van hun processor-technologie voor grafische kaarten, moet de export naar China van bepaalde chips stopzetten.
Het gaat over twee chips die gebruikt kunnen worden voor Kunstmatige Intelligentie-toepassingen, bv voor beeldherkenning door software.
Volgens het bedrijf gaat het over de A100 en de H100 chips, ontworpen voor machine-leren.
Ook concurrent AMD kreeg nieuwe exportbeperkingen: ze mogen hun MI250 chips niet meer exporteren. Die zijn ook bedoeld voor Kunstmatige Intelligentie.

Zoekmachine bij Debian

De Debian Linux distributie gaat de standaard zoekmachine in de beschikbare Chromium browser omschakelen van Google naar DuckDuckGo. Er ging een discussie van twee jaar vooraf aan deze beslissing, met als inzet: “privacy”.
Chromium is trouwens niet de standaard browser in Debian, dat is nog altijd Firefox.

https://www.mail-archive.com/debian-devel-changes@lists.debian.org/msg760508.html

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

smartphone ban * Vallende sterren * Ziek klimaat

i-nieuws 6 na 6 ** August 11th, 2022 by wim.webgang **

Ziek klimaat
De klimaatverandeging brengt ook problemen mee op gebied van ziektes.
Door branden die meer voorkomen worden dieren uit hun woongebied verjaagd en komen ze meer in contact met de mens, en brengen ze ziektes mee. Door de stijgende temperatuur springen virussen gemakkelijker over van dier naar mens.
Muggensoorten kunnen overleven waar ze dat vroeger niet konden, en brengen nieuwe ziektes mee in hun nieuw woongebied.
Ook overstromingen kunnen ziektes een handje helpen. En het immuumsysteem van de mens kan door de grotere temperatuurschommelingen minder goed reageren op de aanvallen.

Biogeografie-wetenschappers hebben een overzicht gemaakt met een model dat interactief reageert, onder de titel “Na te trekken bewijs van de impact van klimaatverandering op ziekteverwekkers voor de mens”

https://camilo-mora.github.io/Diseases/

https://camilo-mora.github.io/GEO309/basic-concepts.html

smartphone ban

Een schoolbestuur in Sydney haalde het in hun hoofd om smartphones te verbieden in de klas. Op nog geen twee maanden tijd waren de desastreuse gevolgen zichtbaar:
de leerlingen praatten meer met elkaar, de conflicten tussen de studenten verminderden, en leraars moesten minder ingrijpen.
Ook het gedrag tijdens de pauzes veranderde. Leerlingen zaten niet meer massaal tegen de muur op de grond op hun smartphone spelletjes te spelen. Het risico bestaat dat ze nu meer bewegen.

In veel scholen bij ons is zo’n ban niet meer mogelijk omdat de leerlingen hun smartphone nodig hebben voor de lessen en voor hun electronische agenda.

Vallende sterren

De Amerikaanse overheidsdienst voor communicatie publiceerde woensdag een document waaruit blijkt dat ze de vraag voor subsidies voor Starlink afwijzen.

De aanvraag voor subsidies draaide rond het uitbouwen van een netwerk van sattellieten die voor snelle internettoegang moesten zorgen in dun bevolkte gebieden in de VS. De voorzitster van de FCC vindt de technologie veelbelovend, maar wijst er op dat niet aangetoond kan worden dat de doelstellingen gehaald kunnen worden, zo zou de snelheid niet voldoende zijn voor breedbandtoepassingen.
Het starlink programma zou nog vele honderden miljoenen kosten de volgende tien jaar, en dan moeten de gebruikers ook nog een schotelantenne kopen van zeshonderd dollar. Er wordt wel verder geïnvesteerd in breedband netwerken met glasvezel. Daar is al vijf miljard dollar voor uitgetrokken.

Starlink kondigde de internettoegang aan met: “High-speed, low-latency broadband internet in remote and rural locations across the globe. €99/mo with a one-time hardware cost of €639.” Moederbedrijf Space-X heeft al een aantal satellieten gelanceerd. Op de website https://findstarlink.com/ kan je op zoek gaan naar de omlooptijden en daarmee kan je de sattellieten waarnemen ’s nachts. Ze zijn zichtbaar als een rij bewegende lichtpuntjes.
Bij goede zichtbaarheid is er waarschijnlijk ook goede ontvangst.
Gebruikers hebben al gemerkt dat weersinvloeden de snelheid van de verbinding kunnen afremmen, bv bij een hevige regenbui.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Zwangerschapsgegevens * DECnet op de tocht * Het verhaal van de batterij * Gelekte Twitter sleutel

i-nieuws 6 na 6 ** August 4th, 2022 by wim.webgang **

Zwangerschapsgegevens

Heel wat bedrijven in de VS verzamelen gegevens over zwangerschappen. Die data is commerciëel interessant en wordt ijverig verhandeld tussen data-handelaars.
Ze worden bv gebruikt door bedrijven om per e-mail reklame te sturen naar toekomstige ouders. Er is geen algemene privacy-wet in de VS zoals we die in Europa kennen, en nu duiken er vragen op over de privacy van zwangere vrouwen.
Privacy-verdedigers vrezen dat de gegevens misbruikt kunnen worden in de context van wetten die abortus verbieden. Ze willen dat die bedrijven ophouden met het verzamelen en uitwisselen van die gegevens.
Sommige democratische politici hebben al wetsvoorstellen in voorbereiding om toch de privacy te beschermen.

DECnet op de tocht

Eén van de netwerkprotocollen die ondersteund worde door de Linux kernel is DECnet. Er is nu een voorstel gedaan om het uit de Linux kernel weg te laten. Daardoor zullen toepassingen die dit netwerkprotocol nodig hebben niet meer draain op de standaard Linux kern, hoewel het programmeurs vrij blijft om het in een eigen versie toch op te nemen. Gebruikers die DECnet nodig hebben kunnen wat langer de huidige versies van Linux blijven gebruiken.
Maar veel zo’n gebruikers zullen er niet meer zijn. DECnet is in 1975 uitgebracht als netwerkprotocol door Digital Equipment Corporoation, en het diende voor communicatie met hun PDP computers. Het evolueerde tot een peer-to-peer protocol, wat in de jaren tachtig van vorige eeuw een sterke troef was, lang voor het internet met het TCP-IP protocol populair werd. DEC had zelf een DECnet internet met internationale vertakkingen en duizenden knooppunten, waar ondermeer de ruimtevaartorganisaties van de VS en Europa bij waren.
DECnet evolueerde van oorspronkelijk een netwerkprotocol met 3 lagen naar een protocol met zeven lagen, zoals beschreven in de OSI standaard.
Het DECnet protocol was onderdeel van OpenVMS, en werd vertaald naar Ultrix, Apple Macintosh en IBM personal computers. Daarmee konden die als terminal verbinden met bv een VAX computer.
Het protocol was beschreven als een open standaard, en dus konden ook andere bedrijven software maken om het in hun systemen op te nemen en te communiceren met die standaard.

Dat deden ook non-profit organisaties van FreeBSD en Linux: beide systemen kregen het protocol ingebouwd.
Bij Linux werd de code onderhouden door Christine Caulfield van Red Hat. Zij markeerde de code in februari 2010 als niet meer aktief onderhouden, een mogelijke aanloop voor definitieve verwijdering uit de kernel. Bij OpenBSD verdween DECnet in 2016.

Het zal waarschijnlijk weinig mensen storen, want zelfs VMS, waarin DECnet gebruikt wordt, heeft de mogelijheid om ook TCP/IP te gebruiken als netwerkprotocol. En veel VAX servers zullen er niet meer in gebruik zijn vermoedelijk want de ondersteuning van de fabrikant hield op in 2000, hoewel bestaande systemen in gebruik konden blijven. Zo werden 10 jaar later nog steeds DEC mainframes gebruikt in het VK om de kernwapens te beheren, en in andere belangrijke toepassingen in de VS en VK, soms geholpen door gespecialiseerde bedrijven die deze antieke computers aan de praat houden. Voor het Amerikaanse raketprogramma dat ergens in de jaren 1950 opstartte, werden nog budgetten voorzien om de VAX machines aan de praat te houden tot 2030.

Meer details over DECnet vind je in de wikipedia pagina

https://en.wikipedia.org/wiki/DECnet

Christine Caulfield:

https://slideplayer.com/slide/11386709/

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=f8b55f251012e104093e105483c45c5d85ad3040

“Due to lack of time, space, motivation, hardware and probably expertise,
I have reluctantly decided to orphan the DECnet code in the kernel.”

“Judging by the deafening silence on the linux-decnet mailing list I
suspect it’s either not being used anyway, or the few people that are
using it are happy with their older kernels.”

Het verhaal van de batterij

Washington, 2012. Wetenschappers en ingenieurs beginnen aan de bouw van een nieuw soort batterij, waarvan de kennis was ontwikkeld met miljoenen overheidssteun in een labo van een overheidsinstelling voor energie. Het concept werkte en was veelbelovend. De batterij, die qua grootte zou passen tussen de koelkasten en de wasmachines in een Amerikaans huis, kon genoeg energie stockeren om die woning aan de gang te houden met behulp van zonnepanelen.
Het grote voordeel leek de levensduur. Uit de proeven bleek dat de batterij zonder al te veel verlies wel dertig jaar kon meegaan. Dat kwam door de speciale samenstelling van de Vanadium Redox Flow Batterij, een stap vooruit op de dan bekende Vanadium batterij-techniek.

Door een gebrek aan financiering kon de volgende stap niet gezet worden: productie van de batterij. Er was een aanzienlijke investering nodig op lange termijn, en daarvoor werd geen enkele bank of andere financier bereid gevonden.
Het bedrijf dat er eerst mee aan de slag gegaan was, is in de wanhopige pogingen om te overleven terechtgekomen in China. Daar wordt nu volop gewerkt aan de commercialisering van de batterij en de Chinese overheid pakt er ook mee uit.
En ondertussen is het perspectief op energie in de VS ook veranderd, en een Amerikaans bedrijf dat de batterij met die technologie wil gaan bouwen, luidt de alarmbel. Zij willen een licentie om dat te doen in de VS zelf, en maken het ministerie van energie er attent op dat zij die technologie niet in licentie mogen laten gebruiken om produktie te doen in China, wat nu wel het geval is.

https://www.npr.org/2022/08/03/1114964240/new-battery-technology-china-vanadium?t=1659615147006

Gelekte Twitter sleutel

Behalve de menselijke twitteraars zijn er ook manieren om computers een tweet te laten versturen, bv bij een of andere gebeurtenis, of bij het bekendworden van het resultaat van een berekening of de uitslag van een wedstrijd.

Daarvoor worden hulpmiddelen gebruikt als een automatisch programmaatje dat een eenvoudige handeling doet, bv een tekst als tweet versturen.

De automaat, het programma dus, neemt contact met de systemen van Twitter, waar het praat met een API, meldt zich aan, en stuurt de tekst.

Om dat te kunnen heeft het programmaatje een soort digitale sleutel nodig.

Zo’n programmaatje kan draaien op je pc, op een server, maar het kan ook een app zijn op je smartphone, dus het kan reageren op dingen die je online met je smartphone doet.

Zo kan bv een app je nieuwse hoogste score van een game tweeten.

De ontwikkelaars van zo’n app moeten tijdens het programmeren van de app al die dingen uittesten. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat bij de ontwikkeling van de app de ontwikkelaar slordig kan zijn, en sleutels van die testperiode kan vergeten te verwijderen. Daardoor zijn die die terug te vinden op de smartphone, op voor hackers gemakkelijk te ontdekken plaatsen.

CloudSEK publiceerde er een artikel over met de titel:

How Leaked Twitter API Keys Can be Used to Build a Bot Army

pdf: https://cloudsek.com/download/20147/

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Vakantie + Feestdag = geen i-news

i-nieuws 6 na 6 ** July 21st, 2022 by wim.webgang **

Doe het zelf:

  • Volgens dit document moet Zuckerberg (en Sandberg ook trouwens) getuigen in de zaak rond het Cambridge Analytics schandaal: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.327471/gov.uscourts.cand.327471.964.0.pdf
  • Volgens https://www.caranddriver.com heeft Ford geld nodig voor investeringen in zijn electrische auto’s, en sneuvelen daarom duizenden banen.
  • Nieuw-zeelandse anonieme werknemers zijn mogelijk niet meer veilig op Glasdoor volgens deze uitspraak: https://scholar.google.com/scholar_case?case=303589675381977787&q=zuru+v+glassdoor&hl=en&scisbd=2&as_sdt=80000006

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Sri Lanka waarschuwt * Verschuiving onder de hoed * Politie-deurbel * Apple ontwerper is weg * Hittegolf legt bitcoin plat * Onveilige sleutels

i-nieuws 6 na 6 ** July 14th, 2022 by wim.webgang **

Sri Lanka waarschuwt

De Nationale bank van Sri Lanka waarschuwt zijn inwoners voor het gebruik van digitale cryptomunten als BitCoin.
Ze zijn niet gereglementeerd, en vormen geen erkend betaalmiddel.
Er is geen enkele toelating gegeven om digitale munten te maken. Er is geen bescherming bij het gebruik ervan.
De overheid doet die waarschuwingen op een moment dat het land kampt met een faillissement, de economie krimpt,
en veel mensen op zoek gaan naar een alternatief betaalmiddel omdat de inflatie torenhoog is.

Verschuiving onder de hoed

Bij Red Hat, een Amerikaans Linux bedrijf, veranderen een paar hoofden van hoofddeksel.
Paul Cornier wordt voorzitter van de raad van beheer. Hij was sinds 2020 algemeen directeur bij Red Hat, en werkt er al meer dan veertien jaar. Hij had een belangrijke rol in het ontwikkelen van een verdienmodel voor de Red Hat Linux distributie. Dat leidde tot de ontwikkeling van Red Hat Enterprise Linux, afgekort RHEL. De gratis open source versie werd hernoemd naar Fedora. De klanten van Red Hat zijn grote bedrijven, en daarvoor ontwikkelde hij de “open hybrid cloud”. Zijn strategie was succesvol want in 2019 betaalde IBM 34 miljard dollar om Red Hat op te kopen, waarbij ze Red Hat wel genoeg onafhankelijkheid garandeerden. Vanaf dat moment ging het IBM zelf terug voor de wind.

De plaats van Paul Cornier bij Red Hat wordt nu ingenomen door Matt Hicks, die dus de nieuwe CEO wordt. Matt Hicks is in 2006 als developer in dienst gekomen bij Red Hat. Hij was ondertussen hoofd Products and Technologies, wat vooral Cloud diensten betekent.

Politie-deurbel

De camera-deurbel met de naam “Ring”, die gemaakt word door Amazon, heeft een groot voordeel voor de politiediensten, blijkt uit antwoorden op vragen van een Amerikaanse senator aan het bedrijf.
Ring zette altijd in de verf dat het enkel met toestemming van de gebruiker is dat gegevens worden doorgegeven aan de politie, of op basis van een bevel van een onderzoeksrechter.
En verkopen geen gegevens aan de politie.
Maar senator Edward Markey wist nog een andere manier los te peuteren: Ring levert ook gegevens aan de politie in geval van nood.
Hij probeerde te weten te komen wat dat juist betekent, en of dat al eens gebruikt is.
Uit het antwoord blijkt dat deze noodsituatie 11 keer gebruikt is het voorbije jaar.
Het bedrijf van de Ring deurbelcamera heeft een goede relatie met de politiediensten.
Ze maken software en systemen beschikbaar aan de politie om gemakkelijk gebruik te maken van de beeldinformatie die de Ring kan leveren.
De politie zou zelf eenvoudig kunnen rondklikken om beelden op te vragen.
Je kunt je afvragen wie eigenlijk de klant is; diegene die de deurbelt koopt of de politiediensten.
De Electronic Frontier Foundation maakt zich zorgen om de controle op het systeem; wie kan beslissen dat er een noodgeval is, om zo de beelden op te vragen?
Wie controleert dat? Hoe lang worden de gegevens bijgehouden?
In Los Angeles is vorig jaar aangetoond dat de politie beelden van Ring gebruikte bij hun onderzoek van de rellen na de dood van George Floyd, maar ze vroegen die rechtstreeks bij de gebruikers op via een externe prive-detective.
De politie heeft zeker het nut van zo’n netwerk van cameara’s ontdekt, en wie zegt dat ze volgende keer nog de lange weg zullen nemen om aan de gegevens te komen?
Ook het gebruik van gelaatsherkenning met kunstmatige intelligentie, toegepast op die beelden, geeft weinig garanties voor eender welke toevallige passant die mee gefilmd is, buiten zijn weten.
Buurtgroeperingen gebruiken al de mogelijkeheid van Ring om beelden onderling te delen om hun buurt te bewaken, met de Ring app “Neighbors”.

Apple ontwerper is weg

De belangrijkste ontwerper van Apple was Jonathan Ive, beter bekend als Jony Ivy.
Hij was een vertrouweling van Steve Jobs en ontwierp als Chief Designer de meeste bekende Apple producten.
Na 20 jaar als werknemer bij Apple wilde hij meer onafhankelijkheid van de strukturen van het bedrijf, en startte hij in 2019 zijn eigen bedrijf met de naam “LoveFrom”. Dat sloot een exclusiviteitscontract met Apple, en zo werkte hij verder voor Apple. Maar onder de leiding van Tim Cook, die Steve Jobs verving, dreven beide partijen verder uiteen. Nu wil Jony Ivy de vrijheid om voor andere klanten te werken, zonder de toestemming te moeten vragen van Apple.

Het zal interessant zijn om te zein waar zijn eerste nieuw ontworpen produkt uitkomt…

Hittegolf legt bitcoin plat

Juister gezegd, de bitcoin miners in Texas sloten deze week hun aktiviteit in het vooruitzicht van een hittegolf. In Texas hebben zich nogal wat bitcoinminers gevestigd omdat de energie er goedkoop was. Maar de voorspelde hittegolf zal zoveel airco’s doen draaien dat het electriciteitsnet overbelast dreigt te worden. De electriciteitsmaatschappij deed een oproep aan de bitcoin miners om vrijwillig hun aktiviteit tijdelijk te staken.
Daardoor kan meer dan 1 procent van het hele electriciteitsverbruik uitgespaard worden. Dat staat voor 1000 megawatt, evenveel als de productie van Doel 3.
De bitcoin miners bijten nu op hun tanden wegens verloren rendement. Ze worden al een tijd geconfronteerd met hogere energieprijzen en de dalende waarde van de bitcoin.
Sommigen hebben zwaar geïnvesteerd, en daar zelfs schulden voor gemaakt.

Onveilige sleutels

Computerinbrekers hebben een manier gevonden om de afstandsbediening Honda’s te kraken. Ze kunnen draadloos codes stelen en nadien gebruikn om toegang te krijgen tot de auto, en als de auto draadloos gestart kan worden, kunnen ze ook starten.
Van oudere systemen was al geweten dat ze te kraken waren. De sleutel zend een code uit naar de wagen, en die code was vast. Er zijn zoveel codes en auto’s dat het moeilijk is voor een aanvaller om die code te raden. Maar als die afgeluisterd werd, was het plots gemakkelijk om er misbruik van te maken.
Daarom werd het syteem uitgebreid met een reeks van codes, en de sleutel stuurt een code uit die reeks, en de wagen gaat zoeken in zijn eigen reeks of die code voorkomt en ook of de volgorde juist is. Maar de aanvallers schuiven ook een stapje op en gaat wat langer en wat meer afluisteren, tot ze een hele reeks codes hebben kunnen opnemen. Maar met het huidige systeem kunnen ze enkel de auto openen, en starten, ze kunnen er niet mee wegrijden. Honda spreekt de claims voorzichtig tegen door te zeggen dat er geen harde bewijzen zijn.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Drobo in problemen * pfas * Thermische opslag

i-nieuws 6 na 6 ** July 7th, 2022 by wim.webgang **

Drobo in problemen

Drobo, maker van opslagapparaten als NAS systemen, heeft de zogenaamde “Chapter 11″ status aangevraagd.
Ook bij ons waren hun apparaten verkrijgbaar, en bv aangesloten met thunderbolt als externe opslag door Mac gebruikers, in combinatie met Apple Time Machine.
Doordat hun apparaten op het netwerk verbonden zijn, kan je vanop verschillende computers aan de bestanden, wat zowel voor thuisgebruik als voor kleine bedrijven handig is.
Ze hadden systemen waar je meer harde schijven in kon steken, die een RAID systeem gebruikten, voor veilige dubbele opslag van de gegevens.
Om de opslagruimte uit te breiden kon je eenvoudig een harde schijf met meer capaciteit in het toestel te steken.
Drobo was eigenlijk de naam van een van de producten van Data Robotics, maar ze namen Drobo als bedrijfsnaam aan in 2011. Ze werden in 2018 overgenomen door StorCentric.
Het bedrijf had last van de concurrentie met andere vergelijkbare fabrikanten, en volgens eigen zeggen ook van de coronacrisis en problemen bij hun leveranciers, waardoor hun aanbod sterk beperkt bleef..
En ook de reorganisatie van het moederbedrijf StorCentric kan een rol spelen.
Maandag 17 juli zullen ze meer uitleg geven aan de schuldeisers.

https://bkdata.com/business-bankruptcies/sanjose-california/06-20-2022/drobo-inc-50517

pfas

PFAS worden gebruikt sinds de jaren 50, ondermeer om materialen waterdicht te maken, en verder ook in blusschuim.
Aangezien Antwerpen wat lijkt achter te lopen met het ontdekken van pfas, kunnen we misschien kijken naar een voorbeeld in de VS.
Daar noemen ze deze chemische stoffen “Forever chemicals”, omdat ze niet helemaal kunnen afbreken, en dus blijven bestaan in de omgeving, voedselketen en uiteindelijk ook de mens.
In de VS weten ze al langer dat deze stoffen schadelijk zijn, en ze verstrengen hun adviezen over de maximum waarden van 400 ppt in 2009 naar 70 ppt in 2016.
In 2021 werd feestelijk de nieuwe waterzuivering in dienst genomen in Portsmouth, die de historische vervuiling door een luchtmachtbasis veroorzaakt had, moest aanpakken.
Het drinkwater was terug zuiver, bleek uit de metingen.
Dat duurde helaas niet lang, want de Guardian liet zelf testen uitvoeren, waaruit bleek dat er wel degelijk nog altijd vervuiling was, en dat de waarden soms tot 24 keer hoger
zijn dan met de testmethode EPA537 die de overheid gebruikt.
In de VS worden de resultaten uitgedrukt in parts per trillion. Bij ons worden de testresultaten uitgedrukt in microgram/kg, of microgram/liter voor vloeistoffen.
De Europese norm is 0.5 microgram per liter, en voor individuele PFAS soorten 0.1 microgram/liter.
De norm bij ons zou 18 microgram/kg zijn. Onderzoekers geven ook aan dat er nog steeds nieuwe PFAS worden gemaakt, die de overheid misschien nog helemaal niet op kan sporen.

https://www.cityofportsmouth.com/publicworks/water/portsmouth-water-system-pfas-updates

https://www.theguardian.com/us-news/2022/jul/06/us-drinking-water-pfas-toxic-forever-chemicals-epa-tests

Thermische opslag

In Finland is een bedrijf begonnen met de opslag van energie in zand, in een soort warmte-batterij.
Ze gebruiken een grote koker die gevuld is met zand, en die een warmtewisselaar heeft. De buitenkant is geïsoleerd.
Die krijgt zijn warmte van restwarmte van industriële processen en van de koeling van servers, en levert die aan het zand.
Daar kan de warmte in bewaard worden op hoge temperaturen van honderden graden celcius.
De warmte wordt terug afgetapt om huizen te verwarmen.
Het bedrijf zegt dat het verlies van de opgeslagen warmte miniem is, dus kan er opgelagen worden op lange termijn.
Ze denken nu aan grotere installaties in bv verlaten mijnschachten.
Het bedrijf heet “Polar Night Energy” en ze installeerden hun eerste toepassing bij Vatajankowski: een tank van 4 meter doorsnee en 7 meter hoog.

https://www.youtube.com/watch?v=NH4_2PFTzIY

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Knooppunt London*? * Koolstofzuiger * Ongerust over tiktok * * Ruimteschild

i-nieuws 6 na 6 ** June 30th, 2022 by wim.webgang **

Knooppunt London*?

Na de Brexit zag Groot Brittanië een gedeeltelijke exit van hoofdzetels van grote bedrijven, en de daarbij horende kenniswerkers.
Nu willen ze van hun land een digitaal knooppunt maken, bv door een topland te worden op gebied van encryptie. Maar toch balanceren ze op het scherp van het mes tussen encryptie en toezicht.

Koolstofzuiger

Een Zwitsers bedrijf is begonnen met de realistatie van “Mamoet”, een nieuwe installatie om kooldioxide uit de lucht te halen. Ze bouwen die in ijsland, waar ze ook vroeger al een gelijkaardige installatie bouwden met de naam Orca. Mammoth wordt het grote broertje van Orca, dat in staat is om vierduizend ton CO2 per jaar uit de lucht te halen.
Daarmee compenseren ze bijna de jaarlijkse CO2-uitstoot van 800 personenwagens.
Om echt effect te hebben zullen er dus meer installaties nodig zijn, in heel de wereld zijn er een twintigtal aan het werk, met voorlopig weinig effect dus. Eigenlijk zou er 85 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer moeten gehaald worden tegen 2030.

De keuze voor Ijsland heeft te maken met de aanwezigheid van energie uit de bodem, geothermische energie die in Ijsland gebruikt wordt voor electriciteitsproductie.

Dat in tegenstelling tot in de VS. In Texas wordt ook een grote installatie gebouwd, die tot 1 miljoen ton CO2 per jaar uit de lucht moet halen. Maar die werkt ondermeer op aardgas en zal dus al moeten beginnen met zijn eigen CO2 uit de lucht te halen.

Ook wat er daarna gebeurt met de CO2 die uit de lucht werd gehaald, is verschillend. In Ijsland zal dat worden opgeslagen in de bodem; er zijn geschikte opslagplaatsen aanwezig op natuurlijke wijze. De Texanen willen dat CO2 onder druk in de grond blazen om nog meer olie boven te halen.

Ongerust over tiktok

De VS is al jaren ongerust over de TikTok app, met name omdat die uit China komt, en de VS vreest dat gegevens van Amerikaanse gebruikers in handen zouden kunnen komen van de Chinese overheid. Het US NAtional Security Panel had ByteDance, het bedrijf dat TikTok uitbaat, opdracht gegeven om daar iets aan te doen, desnoods het bedrijf te verkopen aan een Amerikaans bedrijf.
En een door Trump benoemd lid van de FCC wil dat Apple en Google de TikTok app uit hun online platform halen.

En dus begon ByteDance de gegevens van hun Amerikaanse gebruikers over te brengen naar Amerikaanse servers, meer bepaald die van Oracle. Ze zouden daar deze week mee klaar zijn.

Ondertussen lekte ook uit dat personeel van TikTok in China tussen 2021 en 2022 nog toegang had tot gegevens van Amerikaanse gebruikers.

Er zijn opnames uitgelekt van vergaderingen in China, waaruit zou blijken dat het personeel daar niet-publieke gegevens van Amerikaanse gebruikers opvroeg. Volgens eerder verklaringen van het bedrijf was een geselecteerd Amerikaans beveiligingsteam verantwoordelijk voor de toegang tot die gegevens.

Maar in werkelijkheid waren het de Amerikaanse werknemers die zich tot het Chinese hoofdkwartier moesten wenden om inzicht te krijgen in die gegevensstromen. Op de opnames is te horen dat er 1 Chinese hoofdbeheerder was die inzage had in alles.

Ruimteschild

Onderzoekers van het MIT hebben een ideetje uitgewerkt. Ze stellen voor om de aarde een zonnebril op te zetten. Ze denken niet aan gekleurd glas, maar eerder aan een soort luchtbellen, zoiets als zeepbellen, die het zonlicht een beetje zouden dimmen. Er zou net genoeg licht moeten tegengehouden worden om de opwarming van de aarde te stoppen.
Om het zonnescherm niet heel de tijd met raketjes op zijn plaats te moeten houden, zouden ze het juist buiten de aantrekkingskracht van de aarde positioneren, ongeveer op 1/10 van de afstand aarde-zon. Op die plek zou het bubbelschild dan een oppervlakte van 8,5 miljoen vierkante kilometer moeten hebben. De bellen waaruit het schild bestaat moeten bestand zijn tegen de koude temperatuur van 50 graden onder nul, en aangepast zijn aan de atmosferische druk die er zowat nihil is.

Als de opdracht volbracht is en de verdere afkoeling nodig is, of als er een onverwacht neveneffect optreedt, moet een raketje gestuurd worden met een naald erop om de belletjes door te prikken.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Veiligheid niet gegarandeerd * Real-Time Linux * Gezicht van het ziekenhuis * VPN weer in de mode * VisionFive

i-nieuws 6 na 6 ** June 16th, 2022 by wim.webgang **

Veiligheid niet gegarandeerd

Volgens een pannel op een RSA beveiligingsconferentie maken de verkopers van beveiligingsprodukten hun beloftes niet waar.
Een onderzoek onder topmensen die instaan voor de beveiliging van bedrijven, organisaties en overheidsdiensten leverde deze ontnuchterende conclusie.
Een paar belangrijke problemen zijn:

De klanten die de beveiligingsoplossing kopen, zijn gehaast omdat ze dikwijls vooral bezig zijn met korte-termijn problemen. Ze nemen bijna nooit de tijd om het produkt grondig te testen, meestal testen ze helemaal niets, maar vertrouwen blindelings op het produkt.
Waarschijnlijk hebben ze zelfs geen idee hoe ze het zouden kunnen testen.

De verkopers staan onder druk van hun investeerders om zo snel mogelijk hun produkt op de markt te brengen, wat dan gebeurt met inbreng van marketingmensen die wilde verkoopsargumenten in het kanaal verspreiden om de concurrentie de loef af te steken. De budgetten voor marketing en verkoop zijn hoger dan die voor de ontwikkeling van het beveiligingsprodukt.
Er is weinig transparantie wegens de angst voor uitlekken van kennis of van fouten.

Verder is er een grote tegenstelling tussen beveiligingsoplossing als “kant en klare produkten”, terwijl de te beveiligen informatica-omgevingen juist heel verscheiden en complex zijn. Is het wel mogelijk om daar een “produkt” op te plakken?

Zowel het onderzoek als de diskussie op de RSA conferentie werden geleid door de onderzoeker van ISTARI, cyber risk management bedrijf uit Singapore. Het pannel kwam met de conclusie dat negentig procent van de klanten niet de beloofde werkzaamheid krijgen die de verkopers beloven.

Real-Time Linux

Gisteren, 15 juni, kwam Ubuntu Core 22 uit voor gebruik in IOT toepassingen.
Ubuntu Core 22 is een Linux besturingssysteem van Canonical,
dat geoptimaliseerd is voor kleinere apparaten dan computers.
De basis van het systeem komt overeen met hun Linux distributie voor servers en desktops, Ubuntu 22.04.
Toepassingen worden in containers gestoken om ze veiliger te laten draaien op het systeem.
Die technologie heet “Snap”, en is ontwikkeld door Canonical (oorspronkelijk voor desktoptoepassingen).
Het is al aanwezig in de Ubuntu’s 16, 17, 18 en 19.x distributies. Snap kan ook op andere Linux distributies geïnstalleerd worden.
In Snap is een upgrade systeem voorzien, dat beveiligd is door digitale handtekeningen.

Gezicht van het ziekenhuis

The Markup, een project dat de grote technologiebedrijven in het oog houdt, heeft een artikel gepubliceerd over medische gegevens die Facebook in handen krijgt via zijn verborgen pixel.
Dat gebeurt via een online-volgtechnologie, die gebruikt wordt op de websites van sommige ziekenhuizen.
The Markup testte de websites van een honderdtal ziekenhuizen, en op één derde daarvan vonden ze de tracker of volgsoftware, Meta Pixel genoemd.
Door de facebookverbinding op de website van het ziekenhuis, krijgt Facebook informatie toegestuurd als een gebruiker iets aanklikt, bv nadat hij een verzoek heeft ingevuld.
Als de gebruiker een dokter heeft opgezocht op onderwerp, bv zwangerschap, kanker, enz, dan krijgt Facebook ook die zoekterm binnen.
Bovendien krijgen ze ook het ip adres te zien van de gebruiker.
En bij sommige ziekenhuizen komt de MetaPixel ook voor in pagina’s waar een patient voor moet inloggen. De patient, die is ingelogd, is zich waarschijnlijk niet bewust dat Facebook ook daar spioneert.
The Markup heeft er grondig onderzoek naar gedaan. Ze zochten een aantal vrijwilligers, en werkten samen met het Mozilla project “Mozilla Rally”.
Ze zagen informatie gestuurd worden over de pantient, waaronder namen van medicatie, doktersafspraken enz.
Mogelijk overtreden de ziekenhuizen daarmee de privacy wetten.
Naar aanleiding van het verschijnen van de resultaten van het onderzoek, hebben al verschillende ziekenhuizen de Facebook code uit hun websites gehaald.

https://themarkup.org/

voorbeelden van akties die gevolgd kunnen worden vind je op marketingwebsites als:

https://blog.hootsuite.com/facebook-pixel/

VPN weer in de mode

Bij de Amerikaanse overheid is VPN weer in de mode. Ze steunen aktief verschillende bedrijven die VPN software ontwikkelen, zoals Lantern, nthLink, en Psiphon.
Een VPN verbinding met het internet zorgt ervoor dat de gebruiker niet rechtstreeks verbonden is met bv een website, maar via een andere internetverbinding dan die van hemzelf.
Daardoor is het moeilijker iets te weten te komen over die gebruiker. Het wordt dus ook wel eens gebruikt om censuur te omzeilen, of om op een anonieme manier websites te bezoeken.
Sommige overheden zouden VPN’s liefst verbieden, in sommige landen is het ook verboden, Maar VPN is ook een manier om veilig vanop afstand te werken, bv een verbinding van thuis naar het bedrijf, om te telewerken.

VisionFive

Wetende dat het zowat onmogelijk is om een Raspberry Pi bord te kopen, is het interessant om naar de alternatieven te kijken, en één daarvan is het beloftevolle Visionfive bord, afkomstig uit China.

Het is een zogenaamd “low-cost” RISC-V board dat toch meer dan 150 euro kost, en voor die prijs de volgende eigenschappen biedt: een RISC-V processor (dual-core siFive U74 RV64 SoC) die aan 1 GHz draait, NVDLA engine (NVIDIA Deep Learning Accelerator), een DSP en een neural network engine.
Het geheugen is met zijn 4 of 8 Gb niet zo verschillend, en verder is er ook wifi, bluetooth, HDMI uit, vier USB poorten (3.0), gigabit ethernet, usb-C voedingsaansluiting en een 40-pins GPIO aansluting met kleurcodering aan de pinnen.
Het bord wordt ondersteund door Linux distributies, en is rechstreeks ondersteund door de mainline Linux kernel. Ubuntu zou het bord ondersteunen in versie 22.10.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

« Previous Entries