Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Lichtcellen * Beeldvorming * Valve op Linux

i-nieuws 6 na 6 ** April 26th, 2012 by wim.webgang **

Lichtcellen

Onderzoekers aan de universiteit van Berkeley hebben een interessante hypotese voorgesteld: zonnecellen zouden efficienter gemaakt kunnen worden door ze licht te laten uitzenden.

In een gewoon zonnepaneel komen de zonnestralen op het oppervlak van het paneel terecht. De fotonen van de zonnestralen zorgen ervoor dat de zonnecel in het paneel in een hogere energietoestand komt. Door het gebruik van twee verschillende materialen ontstaat er een spanningsverschil en kunnen electronen stromen: electriciteit is opgewekt.

Het idee van het team is om de toevoer van fotonen te doseren, en ook fotonen te laten ontsnappen. Dat is een eigenschap van LED’s, die fotonen uistralen en zo licht geven. Ze vergelijken het ondermeer met het regelend effect van een extra waterkanaaltje bij een watermolen, dat het debiet kan regelen, en zo voor een optimaler draaien zorgt. Bij de zonnecellen zou het gedoseerd laten ontsnappen van fotonen het voltage verhogen, zodat er meer energie uitkomt. Van de 100 % energie van de zon kan in fotovoltaïsche zonnepanelen maar zo’n kwart geoogst worden.

Door de uitvinding zouden ze de efficiëntie van zonnepanelen van de huidige 26,4 tot 28,2 procent kunnen opvoeren. Hoewel twee procent meer slechts weinig lijkt, is het in de wereld van de zonnecellen toch een serieuze stap. De grens van de mogelijke efficientie van zonnepanelen wordt immers op zo’n 30 procent ingeschat, dit wordt de Shockley-Queisser limiet genoemd; theoretisch kan maximaal 33.7 procent efficientie gehaald worden Als je dat weet is van 26 naar 28 een relevante verbetering. Hoe dichter ze bij de limiet komen, hoe moeilijker het elke keer wordt om nog een verbetering te halen.

Beeldvorming

Franse politica Valeri Boyer maakt zich druk in de beeldvorming over de vrouw; en daarmee is ze waarschijnlijk niet alleen. Sommige media moesten al schoorvoetend toegeven dat ze foto’s aangepast hadden met beeldbewerkingssoftware als Photoshop of Gimp. Ze vindt dat als foto’s vervalst worden, dat er maar bij moet staan, zo’n beetje als de vermeldingen bij voeding. Ze heeft een wetsvoorstel gemaakt waar een vijftig andere politici achter staan. Ze wil hiermee jongeren beschermen die zich te hard laten leiden door de ideaalbeelden in de media, en zichzelf daardoor een onmogelijke druk opleggen, met alle gevolgen vandien. De verplichting om een vermelding te zetten zou gelden voor journalistieke fotor’s, maar ook voor reklamefoto’s, voor verpakkingen, en voor politieke afiches. De bijhorende boetes om de maatregel efficiënt te maken liggen op tienduizenden euro’s en/of tot 50 procent van het budget van de campagne.

De politica kwam trouwens nog voor een andere reden in het nieuws; zij diende het wetsvoorstel in om het ontkennen van de volkerenmoord op Armeniërs strafbaar te maken in Frankrijk, waarvoor ze veel tegenwind kreeg van Turken. Ze werd bedreigd en er werd ingebroken op haar website en andere accounts op internet.

www.valerie boyer.fr

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1908.asp

Wie herinnert zich nog “No synts…” op de platen van voormalige gitaargroep “Queen”?

Valve op Linux

Game-studio Valve uit Washington is volop bezig met een game-engine te ontwikkelen voor Linux, namelijk hun Source Engine. Als gevolg daarvan zal minsten 1 en normaal veel meer spelen beschikbaar komen op Linux.
En deze keer niet met een emulator of zo, nee, de spelen worden echt op en voor Linux geschreven.
Het eerst te verwachten spel is “Left 4 Dead 2″, een game dat uitkwam voor pc, xbox en mac in 2008.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Chocolade

Uitzending do 18:00 ** April 26th, 2012 by wim.webgang **

Chocolade
Genoeg bier en koffie geproefd!

Sara S’Jegers vertelt over chocolade!

http://www.netevents.be/ExternalLink.cfm?lang=nl&YellowID=12992&Link=www.ra13.be

In de huidige MO staat een artikel over “Open Source” geneesmiddelen in India.
(mei 2012, p 11, www.mo.be)
Muziek

Kevin McLeod maakt muziek onder allerlei licenties, van Creative Commons tot commercieel.
- The Cannery
- New Friendly
- pinball spring
Zie ook http://www.incompetech.com/

(update 3/5: Het was dus Kevin en niet Mike zoals hier eerst stond .. oops. Aangepast + website toegevoegd)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Prins van Perzië * Greenpeace in de wolken * Appeltje in de zon

i-nieuws 6 na 6 ** April 19th, 2012 by wim.webgang **

Prins van perzië

Door stom toeval werd een doos verloren gewaande disketten teruggevonden. Ze waren al meer dan 20 jaar vermist. De eigenaar ervan was Jordan Mechner. Hij was blij met de vondst want het waren de disketten met de broncode van een spel dat hij ooit programmeerde: het beruchte “Prince of Persia”.
Niet dat hij nog veel kon doen met de disketten, het waren grote floppy disks van een Apple II. Niet alleen moest hij op zoek naar een computer van die tijd, maar ook naar een floppy drive, wat toen een grote aparte bak was die aan de Apple hing. Dan moest getest worden of de diskette nog leesbaar was.
Dat bleek mee te vallen, maar de data moest dan doorgestuurd worden naar een hedendaagse computer. Dat duurde zowat een hele dag en een nacht, maar is allemaal gelukt, en de programmeur besliste deze broncode downloadbaar op github te zetten.
De broncode werd geschreven tussen 1985 en 1989, in “assembly language” voor de 6502 processor. Om in deze lage programmeertaal te programmeren moest je instructies schrijven die bestemd waren voor een bepaalde processor, en die door een assembler werden omgezet in machinetaal. Later ontstane “hogere” programmeertalen maakten abstracter programmeren en het gebruik van compilers mogelijk.
Het spel kwam eerst uit op Apple II, maar werd ook omgezet naar PC, Amiga, Sega, Genesis, enz.
De auteur publiceerde tevens een handleiding met uitleg over de code, oorspronkelijk geschreven voor de programmeurs die het spel moesten omzetten naar andere computers.
De publicatie is enkel bedoeld als studieobject voor zijn historische waarde. Het spel zelf valt onder allerlei rechten want het is verder geëvolueerd en zit in een uitbating van Ubisoft games.

Assembler ontstond zowat rond de jaren 50.
Opvolgers zijn COBOL en FORTRAN, maar toch bleef assembler altijd wel zijn toepassingen hebben, al was het maar als voor een processor nog geen hogere talen ontwikkeld waren, als er nauwkeurig op de hardware moest geprogrammeerd worden, als toepassingen snel en zuinig met geheugen moesten zijn. Zo werden spelletjes voor spelconsoles nog in de jaren 90 in assembler gemaakt. In het verleden zijn de grote bekende programma’s het DOS systeem voor pc’s en een tekst-scherm-spreadsheet van Lotus die 1-2-3 heette.
Huidig gebruik: bootloaders, device drivers, navigatiesystemen, enz. En voor virussen!

Meestal wordt de assembler afgekort of aangeroepen als “as”. Er bestaat een GNU assembler, die dan inderdaad “gas” wordt genoemd. De gnu assembler is zelf geschreven in “c”.

Assembler is, als je het nu bekijkt, moeilijk om in te programmeren. Ik probeer even een voorbeeld ter vergelijking:

MOV CL, 2h ; Load CL with immediate value 2

Zou nu bv zijn: b := 2

MOV [ESI+EAX], CL ; Move the contents of CL into the byte at address ESI+EAX

Zou in een recente taal bv worden: a := b

Greenpeace in de wolken

Greenpease heeft “the cloud” eens onder de loepe genomen. Ze hebben deze maand een rapport gepuliceerd onder de naam “How Clean is Your Cloud”. Ze vragen zich af hoeveel energie nodig is voor “the cloud”, en hoeveel broeikasgassen uitgestoten worden voor ICT gebruik (computer, netwerk, draadloze communicatie).
Computers en randapparaten hebben in 2007 een uitstoot veroorzaakt van 407 miljoen ton koolstofdioxide. Telecommunicatie 307 miljoen ton. En de Data Centra, waarin de computers staan waar het internet op draait, haalden in 2007 al 116 miljoen ton.

Greenpeace ging er in een rapport in 2010 al van uit dat het electriciteitsverbruik van datacentra 70 procent hoger lag dan toen algemeen werd aangenomen.

Cijfers komen natuurlijk altijd achteraf, dus het is interessant om naar de verwachte evolutie ervan te kijken.

Ze verwachten dat het energieverbruik zal verdrievoudigen; voor 2005-2010 was al een toename van 100% verwacht, maar door de crisis en het zuiniger worden van apparatuur was het uiteindelijk maar 56 procent.
De sector zelf stelde het dan maar als een daling voor: van een verwachte 100 % naar 56%, maar een stijging van de energieconsumptie met 56% waar het door de recessie normaal % zou gestegen zijn is wereldwijd natuurlijk nog altijd gigantisch.

En ondertussen gaat de mobiele communicatie met gsm’s en smartphones er natuurlijk ook op vooruit; ongeveer 6 miljard mensen zouden een gsm gebruiken. Het dataverkeer via smartphones bedroeg in 2011 al meer dan het hele dataverkeer van het internet zo’n tien jaar eerder.

Appeltje in de zon

Apple heeft al van zich afgebeten in verband met de berekeningen van Greenpeace. Ze zeggen dat hun datacenter in North Carolina maar 20 megawatt verbruikt, en geen honderd zoals door Greenpeace geschat. Daardoor moeten ze veel minder steenkoolenergie aankopen, en is hun “vuil-index” niet juist berkend. Meer dan 60 % van de gebruikte energie komt van schone energiebronnen als zonne-energie en biogas, installaties met een capaciteit van meer dan 20 megawatt. In Oregon willen ze trouwens een datacenter openen dat voor 100% op schone energie draait.
Greenpeace heeft natuurlijk schattingen gemaakt, op basis van berekeningen; als parameters gebruiken ze daarin gemiddelde waarden, waarin rekening wordt gehouden met de opppervlakte van de datacentra, energiegebruik van servers enz. Ze gebruikten ook de cijfers van de inverstering in de datacentra, en mogelijk zaten in die cijfers de investering in zonnepanelen niet mee in. Greenpeace doet immers beroep op cijfers die de bedrijven zelf meedelen, en als ze daar minder transparant in zijn, is de kans op fouten groter. De bedoeling van Greenpeace is natuurlijk niet exacte berekeningen maken voor de bedrijven, maar wel het onderwerp op de agenda te plaatsen en druk uit te oefenen. De grote bedrijven voelen daarmee dat er meer aandacht is van het publiek voor die milieu-aspecten, wat ertoe kan leiden dat er in toekomstige investeringen rekening mee wordt gehouden.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Dromen van slapen op het werk * Kwantumnetwerk * Buitenaards leven * Vrouwen in IT * Gratis bugs * Indringers

i-nieuws 6 na 6 ** April 12th, 2012 by wim.webgang **

Indringers

HP heeft een waarschuwing verspreid dat compact flash kaarten die bij een bepaalde reeks ProCurve switches werden geleverd, mogelijk besmet zijn met malware. Als zo’n kaartje in een computer wordt gestoken is er kans dat die computer besmet wordt. Over de aard van de malware is nog niets bekend, maar HP heeft wel de serienummers vrijgegeven van de toestellen waarbij de mogelijke besmette kaarten zitten, het zou gaan over toestellen die verkocht werden tussen dit en een jaar geleden. Het zou mogelijk zijn de malware te verwijderen van de kaarten. Met de switches zelf is niets aan de hand, en er is ook geen sprake van besmetting door het aansluiten van computers op de switch, wat een echt nachtmerrie-scenario zou zijn.
Grote bedrijven als HP hebben een ingewikkelde keten van leveranciers voor hun produkten, en de controle daarop is even ingewikkeld geworden.

Gratis bugs

Microsoft ging een samenwerking aan met Nokia om smartphones op de markt te brengen met hun Windows systeem erop. Nokia had problemen omdat ze onder druk stonden van de succesvolle iPhone en Android toestellen, terwijl de meeste Nokia toestellen nog op het verouderde Symbian draaiden. Microsoft sloeg er maar niet in met hun mobiele Windows een groot marktaandeel te veroveren, maar Microsoft is een partner met veel geld. MS kon Nokia dus in de Windows Phone richting sturen, wat bv moest gaan gebeuren met de Lumia 900. Nu is echter een bug ontdekt op het moment dat het toestel op de markt komt. Er wordt hard gewerkt aan een update, en ondertussen geeft Nokia in de vS de toestellen gratis weg via een compensatie van de prijs in beltegoed.
Het Microsoft avontuur heeft het aandeel van Nokia ondertussen niet veel goed gedaan. Bij de aankondiging van de overstap naar het Microsoft syteem zakte het aandeel met de helft van de prijs. Nu deze problemen bekend werden zakte het nog eens meer dan 15 procent.

Nochtans had het ook anders gekunnen; Nokia was een van de eerste fabrikanten die een luxe toestel op de markt bracht dat op Linux draaide en bij openklappen een toetsenbord kreeg, een voorloper van de huidige smartphones.

Vrouwen in IT

Volgens een Amerikaanse krant zijn er op sommige start-up conferenties opvallend veel vrouwen, tot 40 procent van de deelnemers. Op de conferenties wordt door opstartende bedrijfjes of individuen met een idee voor een zaak, hun idee kort verdedigd voor een publiek van investeerders. Misschien zou je zo’n investeerdersvergaderingen met grote aanwezigheid van vrouwen verwachten in London of in Silicon Valley, maar daar vind je nauwelijks 10 % vrouwen. In New York City is het het dubbele, zo’n 20 %. Maar in het midden oosten loopt het percentage op tot 40%, zoals onlangs op een conferentie in de Libanese hoofdstad. Twee zaken maken dat waarschijnlijk mogelijk: ten eerste het internet, dat vrouwen toegang geeft tot kennis en de arbeidsmarkt, buiten sommige beperkingen om. En het contact met Europa, Australie of de VS speelt ook een rol, gecombineerd met de kennis van Engels, die meestal aanwezig is bij vrouwen die in het buitenland gestudeerd hebben.

Buitenaards leven

In de discussie over buitenaards leven komt soms de suggestie naar voor dat het ontstaan van leven op aarde mogelijk beïnvloed is – of zelfs afkomstig is van – buitenaards leven. Met de kennis over de evolutie van leven op aarde zou dat dan heel erg in de beginperiode van het ontstaan van het leven op aarde moeten plaatsvinden, waarschijnlijk in een erg eenvoudige of lage levensvorm.
Wetenschappers draaien nu het plaatje om. Zo’n 65 miljoen jaar geleden werd de aarde getroffen door een asteroide met een doorsnee van zo’n 10 km. Dat gaf een enorme klap, leidde tot brand, stof en as, en verstoorde grondig het leven op de toenmalige aarde.
Maar Japanse wetenschappers merken op dat een randeffect daarvan was dat door de klap evengoed tonnen materiaal van de aarde in de dampkring geslingerd werden, tot buiten de aantrekkingskracht van de aarde. Dat materiaal vervolgde zijn weg in de ruimte, en er werden sporen van teruggevonden op de maan maar ook tot op een van de manen van Saturnus en op een maan van Jupiter, waar vroeger al water werd gedetecteerd. Maar het merendeel raakte helemaal niets in zijn vlucht door ons zonnestelsel, en vervolgde zijn weg de ruimte in. In de ruimte zijn ondertussen zonnestelsels bekend die mogelijk gelijkaardige omstandigheden hebben als het onze. Het kan wel een miljoen jaar duren eer de brokstukken zover zijn, en het is niet geweten of aanwezige microben zo’n trip zouden overleven.

Meer op technologyreview.com.


Kwantumnetwerk

In het Max Planck Instituut, in de afdeling “Quantum Optica”, is een experiment gedaan met een “universeel kwantum netwerk”.
Er wordt gebruik gemaakt van optische communicatie: een lichtdeeltje of een foton wordt door een glasvezelkabel gestuurd naar het andere knooppunt. De foton heeft een bepaalde polarisatie meegekregen bij het verzenden, en kan daarmee de statusinformatie overbrengen, zoiets als een 1 of een 0 in het digitale systeem. Hier is de afzender één enkele rubidium atoom. Rubidium is element 37 in de tabel van mendeljev, wordt voorgesteld door de letters Rb, en heeft de eigenschap dat het gemakkelijk kan geïoniseerd worden. Daardoor werd het al gebruikt in vacuumbuizen en atoomklokken. Het materiaal is over de hele aarde verspreid aanwezig, maar in heel lage concentraties, en het is moeilijk te bewaren omdat het aan de lucht brand veroorzaakt.
Nu is men er dus in geslaagd zo 1 atoom te gebruiken om één informatiebit weer te geven, het wordt een quantum bit of qubit genoemd. De toestand van dit bit wordt doorgegeven in de foton die het uitzendt omdat die een bepaalde polarisatie heeft. De foton komt op een ontvangende Rubidium atoom terecht, en die neemt de polarisatie en dus de quantum status van het foton over.
Bij het experiment werden twee labo’s verbonden die zo’n 21 meter van elkaar lagen. Het internet is ook bescheiden begonnen.


Dromen van slapen op het werk

Wie droomt van slapen op het werk, moet bij de netwerkbedrijven in London zijn. Die zijn zich aan het voorbereiden op de Olympische spelen van de zomer van dit jaar, en daar wordt een niet te voorziene piek van internet-netwerkverkeer verwacht.
Sommige providers willen gegarandeerd personeel aanwezig hebben in hun datacetra, en wel 24u op 24, 7 dagen op 7. Daarvoor hebben ze nu speciale slaapeenheden ingericht in hun datacentra, een soort stapelbare slaapcontainers van 1 meter breed, 1 meter hoog en 2 meter lang. Ze staan opgesteld in het datacenter, vlakbij de servers, en het personeel test ze momenteel uit. Ze werden ontworpen door een Engels bedrijf, en gemaakt in de buurt van London (Battersea).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

arrrrt in Heide

Uitzending do 18:00 ** April 6th, 2012 by wim.webgang **

In Heide staat een station. Schuin aan de overkant, op de hoek staat een hotel. Beiden hebben hun oorspronkelijke functies al lang opgegeven.

Het station is gerestaureerd, en heeft nieuwe functies gekregen, als tentoonstellingsruimte enz.

Het hotel staat leeg. Het staat al even leeg en lijdt er ook onder. Maar het lijden zal niet lang meer duren, want het pand zal afgebroken worden om plaats te maken voor een nieuwbouwproject.

Een groep kunstenaars, waaronder Dirk Caluwaerts, Maarten Schuermans, Wim Vanlee en Karel Soffers, zorgen voor een gepaste uitvaartplechtigheid.
(Een telefonisch interview)
Meer info:
www.arrrrt.be/MANIFEST/Welkom.html

Manifesto Motel Heide

Manifesto Motel Heide

Heidestatieplein, 10/5
2920 Kalmthout

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Opendeurdag bij Mac * Flashback * Zondagsrijders * Patenten oogsten

i-nieuws 6 na 6 ** April 5th, 2012 by wim.webgang **

Opendeurdag bij Mac

Volgens een Britse website zouden over heel de wereld meer dan een half miljoen Macs geïnfecteerd zijn met een trojaans paard. Dat is een malware die computerkrakers toegang geeft tot de computer van het slachtoffer.

Eind vorig jaar werd de achterdeursoftware aangetroffen, verborgen in een illegale versie van GraphicConverter, een grafische toepassing voor de Mac. Door de downloads van deze illegale software werd de malware verspreid.

De malware installeert een bitcoin rover, die toelaat het virtuele geld te stelen.

Als dat nog niet gebeurd is, of als je geen bitcoins hebt, kan je eventueel opmerken dat je Mac trager wordt. Want de malware steelt niet alleen data, maar gebruikt ook de rekenkracht van je computer. Die rekenkracht kan bv gebruikt worden om wachwoorden of andere beveiligingen te kraken.

Flashback

Ondertussen hebben de computerinbrekers het systeem van hun malware aangepast om op andere manieren te kunnen verspreiden. Ze gebruiken JavaScript code die verborgen is in een webpagina. Door links naar die pagina te verspreiden op internet proberen ze gebruikers ernaartoe te krijgen, waarna ze via code in die website dan de Mac te besmetten, dankzij een beveiligingslek in Java voor OS-X. De malware wordt “Flashback Backdoor” genoemd. Gebruikers wordt aangeraden om de updates te gebruiken die Apple eergisteren uitbracht.

Vorige week werd ook nog een andere aanval op Mac systemen ontdekt. Daarbij wordt een speciaal bestand gebruikt dat via een Microsoft Word bestand binnengeraakt.

Tegelijk met de opkomende aanvallen duiken ook steeds meer valse Antivirus programma’s voor Mac op. Wie een vals antivirus programma installeert haalt zelf met open armen de computerkrakers binnen.


Zondagsrijders

Een website die statistieken bijhoudt over websitebezoeken, deed een opmerkelijke vaststelling: op zondag is Chrome de meest gebruikte browser. In het algemeen wordt in het weekend meer Chrome gebruikt dan in de week.
Chrome is de browser van Google. Verder zitten er cijfers in over Opera, Safari, Firefox en Internet Explorer.

Patenten oogsten

Het hooggerechtshof in de VS vraagt aan de regering wat hun standpunt is in de complexe zaak van zich voortplantende patentvoorwerpen.
Monsanto heeft een aantal patenten op ontwikkeld zaaigoed. Ze proberen die patenten te gebruiken om boeren te verbieden van zelf geoogste zaden te gebruiken om te zaaien.
Normaal verbied een patent de namaak van een produkt voor verkoop, maar planten maken zichzelf na en het is nu de vraag of de landbouwer daarvoor verantwoordelijk kan gesteld worden.

Het patent systeem lijkt een patent te hebben op het veroorzaken van nieuwe patentproblemen…
Gaan we dezelfde vraag terugzien als robotten zichzelf beginnen na te bouwen?

Lift ^ | Lift v | Comments Off