Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Lichtcellen * Beeldvorming * Valve op Linux

i-nieuws 6 na 6 ** April 26th, 2012 by wim.webgang **

Lichtcellen

Onderzoekers aan de universiteit van Berkeley hebben een interessante hypotese voorgesteld: zonnecellen zouden efficienter gemaakt kunnen worden door ze licht te laten uitzenden.

In een gewoon zonnepaneel komen de zonnestralen op het oppervlak van het paneel terecht. De fotonen van de zonnestralen zorgen ervoor dat de zonnecel in het paneel in een hogere energietoestand komt. Door het gebruik van twee verschillende materialen ontstaat er een spanningsverschil en kunnen electronen stromen: electriciteit is opgewekt.

Het idee van het team is om de toevoer van fotonen te doseren, en ook fotonen te laten ontsnappen. Dat is een eigenschap van LED’s, die fotonen uistralen en zo licht geven. Ze vergelijken het ondermeer met het regelend effect van een extra waterkanaaltje bij een watermolen, dat het debiet kan regelen, en zo voor een optimaler draaien zorgt. Bij de zonnecellen zou het gedoseerd laten ontsnappen van fotonen het voltage verhogen, zodat er meer energie uitkomt. Van de 100 % energie van de zon kan in fotovoltaïsche zonnepanelen maar zo’n kwart geoogst worden.

Door de uitvinding zouden ze de efficiëntie van zonnepanelen van de huidige 26,4 tot 28,2 procent kunnen opvoeren. Hoewel twee procent meer slechts weinig lijkt, is het in de wereld van de zonnecellen toch een serieuze stap. De grens van de mogelijke efficientie van zonnepanelen wordt immers op zo’n 30 procent ingeschat, dit wordt de Shockley-Queisser limiet genoemd; theoretisch kan maximaal 33.7 procent efficientie gehaald worden Als je dat weet is van 26 naar 28 een relevante verbetering. Hoe dichter ze bij de limiet komen, hoe moeilijker het elke keer wordt om nog een verbetering te halen.

Beeldvorming

Franse politica Valeri Boyer maakt zich druk in de beeldvorming over de vrouw; en daarmee is ze waarschijnlijk niet alleen. Sommige media moesten al schoorvoetend toegeven dat ze foto’s aangepast hadden met beeldbewerkingssoftware als Photoshop of Gimp. Ze vindt dat als foto’s vervalst worden, dat er maar bij moet staan, zo’n beetje als de vermeldingen bij voeding. Ze heeft een wetsvoorstel gemaakt waar een vijftig andere politici achter staan. Ze wil hiermee jongeren beschermen die zich te hard laten leiden door de ideaalbeelden in de media, en zichzelf daardoor een onmogelijke druk opleggen, met alle gevolgen vandien. De verplichting om een vermelding te zetten zou gelden voor journalistieke fotor’s, maar ook voor reklamefoto’s, voor verpakkingen, en voor politieke afiches. De bijhorende boetes om de maatregel efficiënt te maken liggen op tienduizenden euro’s en/of tot 50 procent van het budget van de campagne.

De politica kwam trouwens nog voor een andere reden in het nieuws; zij diende het wetsvoorstel in om het ontkennen van de volkerenmoord op Armeniërs strafbaar te maken in Frankrijk, waarvoor ze veel tegenwind kreeg van Turken. Ze werd bedreigd en er werd ingebroken op haar website en andere accounts op internet.

www.valerie boyer.fr

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1908.asp

Wie herinnert zich nog “No synts…” op de platen van voormalige gitaargroep “Queen”?

Valve op Linux

Game-studio Valve uit Washington is volop bezig met een game-engine te ontwikkelen voor Linux, namelijk hun Source Engine. Als gevolg daarvan zal minsten 1 en normaal veel meer spelen beschikbaar komen op Linux.
En deze keer niet met een emulator of zo, nee, de spelen worden echt op en voor Linux geschreven.
Het eerst te verwachten spel is “Left 4 Dead 2″, een game dat uitkwam voor pc, xbox en mac in 2008.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.