Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Terug naar Arduino en CCC over BBB

Uitzending do 18:00 ** January 14th, 2021 by wim.webgang **

Virtuele CCC
Marthe brengt verslag over o.m. Feminist hackers assembly op ccc.
(te updaten … code op anarchaserver..). Big Blue Button (open source conferentie tool) ..
Online versie dit jaar, met 2D wereld avatars, met 1,5 m detectie om te jitsi-chatten.

ccc archief
http://media.ccc.de

archief

https://repository.anarchaserver.org/index.php?/category/28

bijvoorbeeld

https://repository.anarchaserver.org/picture.php?/1762/category/28

Komende events:
- privacycamp.eu georganiseerd door Edri gaat door op 26/01/2021 ( in Brussel/BBB?). 3 tracks, 10-16 u.
https://privacycamp.eu/

- FOSDEM 2021 ? https://fosdem.org/2021

- 24/01 radiozender solderen (pcb): Toestand? Radio Kuistax: https://kuistax.be/

insteekvoet voor Nano

Rechts.: insteekvoet voor Nano (Foto Webgang)

Kerstboom versierd
Wil je misschien een stand-alone toepassing (zonder micro:bit) en offline kunnen werken in een aangepaste programmeeromgeving?

Er zit een “ic-socket” bij (zie uitzending boom gekapt) , die je op het bord soldeert, en waar de bijgeleverde Arduino-Nano-compatbele ic ingestoken kan worden. Die kan je programmeren vanuit een online toepassing, of met een c-achtige taal in een eigen programmeeromgeving.

Nano in socket steken past maar nipt

Links: Nano installeren (Foto Webgang)

Daarvoor downloaden en installeren we de Arduino IDE:

Arduino IDE 1.8.13
The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

Er zijn veel verschillende versies voor Linux beschikbaar:

Linux 32 bits
Linux 64 bits
Linux ARM 32 bits
Linux ARM 64 bits

Arduino IDE

https://www.arduino.cc/en/software

De download levert een bestand op: arduino-1.8.13-linux64.tar.xz

Uitpakken en install script starten.
(hier uitgevoerd op een Ubuntu)

webgang@LinuxPc:~/IOT-SBC/arduino-1.8.13-linux64/arduino-1.8.13$ ls

arduino examples java reference tools-builder
arduino-builder hardware lib revisions.txt uninstall.sh
arduino-linux-setup.sh install.sh libraries tools

webgang@LinuxPc:~/IOT-SBC/arduino-1.8.13-linux64/arduino-1.8.13$ sudo ./install.sh

[sudo] password for webgang:
Adding desktop shortcut, menu item and file associations for Arduino IDE…

Klaar!

Dan kan je een effectje bedenken, het programmeren, en opslaan in de Nano, bv alle leds groen maken en een kolom van 3 gekleurde leds laten rondlopen op de boom, en bij elke ronde een tak naar boven opschuiven.
Broncode: https://sourceforge.net/projects/webgang/files/LED-Kerstboom/NeoPixelForXTreeLoopAround2Top.ino/download

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Vakbond

WebGang blog ** January 13th, 2021 by wim.webgang **

Vakbond bij Google?
nog een link van vorige week:
https://www.youtube.com/watch?v=42JQyffAONw&feature=youtu.be

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Happy Brexit 2021

Uitzending do 18:00 ** January 7th, 2021 by wim.webgang **

Lachen met de Brexit:

Wie herinnert zich nog Netscape Communicator …

s/MIME functionality is built into the vast majority of modern e-mail software packages including
Outlook, Mozilla Mail as well as Netscape Communicator 4.x and inter-operates among all major e-
mail software packages.

Citaat uit het brexit akkoord, waar in UK hartelijk om gelachen werd…
pagina 932 (van 1256)
(in een bijlage maar).
Maar toen de Britse bedrijven hun “.eu” domeinnaam plots kwijt waren als niet-EU onderdanen verstomde het lachen…

Uit de “Brexit notice“:
(https://eurid.eu/en/register-a-eu-domain/brexit-notice/)

After the end of the transition period: United Kingdom undertakings or organisations established in the United Kingdom but not in the Union, United Kingdom citizens who are not resident of a Union Member State, and United Kingdom residents who are not Union citizens (hereinafter ‘UK registrants’) will no longer be eligible to hold a .eu domain name.

The transition period will end on 31 December 2020. At the end of the transition period, EURid will enforce the following measures:
( ….)
On 1 January 2021, as of 00:00:00 CET, EURid will notify by email all UK registrants and their registrars that their domain name is no longer compliant with the .eu regulatory framework and therefore, it is moved to the so-called “SUSPENDED” status until 31 March 2021. A domain name in the “SUSPENDED” status can no longer support any service (such as website and email), but may still be reinstated if registration data is updated to meet the eligibility criteria.

Drie procent
Inbraken niet in het parlement maar in de Amerikaans ministeries

Daar was sprake van een inbraak in bv e-mail servers van het ministerie van justitie, via updates van bepaalde software die gebruikt werd in die ministeries. In latere berichten werd aangegeven dat externen binnengeraakt waren in het office365 systeem en dat daar “slechts” drie procent van de e-mail accounts werd aangetast. Drie klinkt weinig, maar als je weet dat daar meer dan honderdduizend mensen werken, gaat het al snel over drieduizend accounts.
Het was software van Solarwinds om informaticasystemen te beheren, die de malware binnensmokkelde in een update. Solarwinds is een Ameriaans bedrijf uit Texas, dat in 2019 naar de beurs trok.
Solarwinds werd dus onder de loupe werd genomen, en ook andere leveranciers van software.

En er werd nog een inbraak ontdekt in een bedrijf dat software maakt voor planning, JetBrains, een bedrijf uit Tjechie. Ook hun software wordt gebruikt in grote organisaties.

En JebBrains werd ook gebruikt bij Solarwinds. JebBrains ontkende in ieder geval al dat zij het opstapje waren voor de inbraak bij Solarwinds. JetBrains maakt niet alleen projectmanagement software.

Bij programmeurs is JebBrains misschien bekend voor hun programmeeromgevingen of IDE’s voor Java, JavaScript, Python, PHP, C, C++, Objective-C, Go, en voor databanktaal SQL.
Ze maakten ook Kotlin, een multiplatform programmeertaal die nauw verbonden is met Java, en die kan draaien in een Java Virtual Machine. Kotlin wordt gebruikt voor de ontwikkeling van de meeste Android apps.

Het bedrijf werd opgericht in Praag door 3 Russen en heette vroeger IntelliJ Software. Het is in prive handen.
Onder de software die ze maakten vinden we bv de oorspronkelijke IntellJ IDEA, AppCode, een IDE voor Apple, GoLand, PhpStorm, WebStorm, PyCharm (voor Python, waar ook een open source community edition van bestaat).

Zie ook “Open source projects” op wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/JetBrains

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Zoek de data * Zoek de privacy * Zoek de eu * Zoek de vakbond * Zoek de webcam

i-nieuws 6 na 6 ** January 7th, 2021 by wim.webgang **

Zoek de data

Een dochterbedrijf van Vodafone in Italië, Ho Mobile, heeft een ernstige datalek te verwerken gekregen. Gegevens van tweeëneenhalf miljoen klanten waren te koop op een criminele website van het darknet, waarbij gewag gemaakt werd van de mogelijkheid van “can be used for sim-swapping”. Dat is een techniek die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de bankrekeningen van gebruikers van mobiele bankapps. Het bedrijf stuurde alle getroffen klanten een sms-je dat computerinbrekers waren binnengeraakt in de servers van het bedrijf, en dat namen, telefoonnummers, e-mail adressen, nationaliteit, woonplaats, geboortegegevens en ook rijksregisternummers waren buitgemaakt. En ook niet gespecifieerde details over de sim-kaart van de gebruikers. Dus biedt het bedrijf de klanten een nieuwe sim-kaart aan.

Zoek de privacy

Apple probeert zich te profileren als privacy-vriendelijk bedrijf*, en daarin lijken ze een nieuwe stap gezet te hebben. Vanaf 8 december 2020 moeten apps die kunnen afgehaald worden in de app store van het iOS, een extra etiket invullen voor hun app. Op dat etiket staat informatie over welke gegevens van de gebruiker de app verstuurt naar de makers ervan. Google moet blijkbaar even nadenken over hoe ze dat etiket kunnen invullen, want sinds 7 december 2020 hebben ze geen nieuwe updates voor hun apps meer vrijgegegeven in de app store. Bij de “bevrozen” apps zitten Google Drive, Sheets, Duo, Authenticator, Youtube en GBoard.

* dat hebben ze misschien nodig om hun klant-onvriendelijke vendor-lock-in te compenseren.

Zoek de eu

Het lachen met de verwijzing naar Netscape in de Brexit deal is al snel verstomd in Groot-Brittanië. Ondermeer door de vaststelling dat Eurid, de officiële beheerder van de Top Level Domeinnaam “.eu”, de registratie van .eu domeinen door niet-eu leden heeft stopgezet. De Britten die zich bij dit bericht verslikten in hun koffie, of eerder thee, hebben nu drie maanden tijd om een oplossing te vinden. Die oplossing moet eruit bestaan dat ze kunnen bewijzen dat de site geregistreerd wordt vanuit de EU, of door een EU onderdaan, dus kunnen ze bv een afdeling in Europa de registratie laten doen. Die drie maanden zijn geen gunstmaatregel, want ondertussen kan het domein niet gebruikt worden, dus geen website, geen e-mail enz.

Zoek de vakbond

Bij Google rommelt het al een tijdje bij het personeel, en die sluimerende onvrede heeft nu geleid tot het oprichten van een vakbondsafdeling. Bedrijven in sillicon valley die met een startersmentaliteit het personeel helemaal achter zich hadden, en bovendien een slogan voerden als “doe geen kwaad”, lijken dat niet eeuwig vol te kunnen houden. Ook niet Google, zo’n 25 jaar geleden (in 1996) ontstaan als onderzoeksproject van twee studenten aan de universiteit van Stanford. In het begin was alles leuk bij Google; er werden regelmatig nieuwe revolutionaire internetprojecten of diensten gelanceerd, en het als kool groeiende bedrijf verwende zijn werknemers. Maar ondertussen is Google met al die meer en minder succesvolle projecten zichzelf boven het hoofd gegroeid, en is er een holding opgericht die alles moet overzien, Alphabet. Google is betrokken geraakt in heel wat projecten die niet meer zo “do no evil” zijn, zoals algoritmes voor het Amerikaanse leger om drone-aanvallen te perfectioneren, en het aanpassen aan censuur van Google versies buiten de VS. En een topfiguur die het niet zo nauw nam met de sexuele moraal en bij zijn afscheid een dikke premie meekreeg veroorzaakte een “walk-out” aktie.
En dus gingen de werknemers zich verenigen, met de hulp van de CWA: de Communication Workers of America. De nieuwe vakbondsafdeling streeft ernaar meer dan de helft van de werknemers van Google te kunnen vertegenwoordigen. Maar het lijkt of Google, of Alphabet, hen is voorgeweest. In 2018 was een andere 50 procent overschreden: van alle werknemers die voor Alphabet werkten, was meer dan de helft eigenlijk tewerkgesteld bij onderaannemers en interiumburo’s.
De vakbondsafdeling gaat “Alphabet Workers Union” heten, en het is voorlopig onduidelijk wat ze zouden kunnen bereiken, zo zouden ze er zelfs niet naar streven om gesprekspartner te worden aan de onderhandelingstafel met het management over bv lonen. Misschien willen ze eerder wegen op ethische kwesties en werkomstandigheden. Maar in ieder geval zal het management van andere grote “sillicon valley” bedrijven de gebeurtenis met argusogen volgen. Denk aan een bedrijf als Amazon, dat al veel in het nieuws kwam met de werkomstandigheden in allerlei vestingen. Daar valt ook nog beweging te verwachten.

Zoek de webcam

Een fabrikant van computers en laptops was zo opmerkzaam om de de akties van gebruikers tegen de ingebouwde webcam ernstig te nemen. Ze voorzien nu een ingebouwd schuifje om de webcam uit te schakelen op sommige laptops. Dat is een sierlijkere oplossing dan wat de gebruikers nu doen: allerlei zelfgemaakte sluitingen over de webcam kleven. Webcam schuifjes zijn zelfs online te koop voor enkele Euro’s, en het openSUSE project had er met eigen bedrukking en deelde ze ondermeer uit op Fosdem in Brussel.

compiled by BCP v.0.5.2

Lift ^ | Lift v | Comments Off