Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Zoek de data * Zoek de privacy * Zoek de eu * Zoek de vakbond * Zoek de webcam

i-nieuws 6 na 6 ** January 7th, 2021 by wim.webgang **

Zoek de data

Een dochterbedrijf van Vodafone in Italië, Ho Mobile, heeft een ernstige datalek te verwerken gekregen. Gegevens van tweeëneenhalf miljoen klanten waren te koop op een criminele website van het darknet, waarbij gewag gemaakt werd van de mogelijkheid van “can be used for sim-swapping”. Dat is een techniek die gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de bankrekeningen van gebruikers van mobiele bankapps. Het bedrijf stuurde alle getroffen klanten een sms-je dat computerinbrekers waren binnengeraakt in de servers van het bedrijf, en dat namen, telefoonnummers, e-mail adressen, nationaliteit, woonplaats, geboortegegevens en ook rijksregisternummers waren buitgemaakt. En ook niet gespecifieerde details over de sim-kaart van de gebruikers. Dus biedt het bedrijf de klanten een nieuwe sim-kaart aan.

Zoek de privacy

Apple probeert zich te profileren als privacy-vriendelijk bedrijf*, en daarin lijken ze een nieuwe stap gezet te hebben. Vanaf 8 december 2020 moeten apps die kunnen afgehaald worden in de app store van het iOS, een extra etiket invullen voor hun app. Op dat etiket staat informatie over welke gegevens van de gebruiker de app verstuurt naar de makers ervan. Google moet blijkbaar even nadenken over hoe ze dat etiket kunnen invullen, want sinds 7 december 2020 hebben ze geen nieuwe updates voor hun apps meer vrijgegegeven in de app store. Bij de “bevrozen” apps zitten Google Drive, Sheets, Duo, Authenticator, Youtube en GBoard.

* dat hebben ze misschien nodig om hun klant-onvriendelijke vendor-lock-in te compenseren.

Zoek de eu

Het lachen met de verwijzing naar Netscape in de Brexit deal is al snel verstomd in Groot-Brittanië. Ondermeer door de vaststelling dat Eurid, de officiële beheerder van de Top Level Domeinnaam “.eu”, de registratie van .eu domeinen door niet-eu leden heeft stopgezet. De Britten die zich bij dit bericht verslikten in hun koffie, of eerder thee, hebben nu drie maanden tijd om een oplossing te vinden. Die oplossing moet eruit bestaan dat ze kunnen bewijzen dat de site geregistreerd wordt vanuit de EU, of door een EU onderdaan, dus kunnen ze bv een afdeling in Europa de registratie laten doen. Die drie maanden zijn geen gunstmaatregel, want ondertussen kan het domein niet gebruikt worden, dus geen website, geen e-mail enz.

Zoek de vakbond

Bij Google rommelt het al een tijdje bij het personeel, en die sluimerende onvrede heeft nu geleid tot het oprichten van een vakbondsafdeling. Bedrijven in sillicon valley die met een startersmentaliteit het personeel helemaal achter zich hadden, en bovendien een slogan voerden als “doe geen kwaad”, lijken dat niet eeuwig vol te kunnen houden. Ook niet Google, zo’n 25 jaar geleden (in 1996) ontstaan als onderzoeksproject van twee studenten aan de universiteit van Stanford. In het begin was alles leuk bij Google; er werden regelmatig nieuwe revolutionaire internetprojecten of diensten gelanceerd, en het als kool groeiende bedrijf verwende zijn werknemers. Maar ondertussen is Google met al die meer en minder succesvolle projecten zichzelf boven het hoofd gegroeid, en is er een holding opgericht die alles moet overzien, Alphabet. Google is betrokken geraakt in heel wat projecten die niet meer zo “do no evil” zijn, zoals algoritmes voor het Amerikaanse leger om drone-aanvallen te perfectioneren, en het aanpassen aan censuur van Google versies buiten de VS. En een topfiguur die het niet zo nauw nam met de sexuele moraal en bij zijn afscheid een dikke premie meekreeg veroorzaakte een “walk-out” aktie.
En dus gingen de werknemers zich verenigen, met de hulp van de CWA: de Communication Workers of America. De nieuwe vakbondsafdeling streeft ernaar meer dan de helft van de werknemers van Google te kunnen vertegenwoordigen. Maar het lijkt of Google, of Alphabet, hen is voorgeweest. In 2018 was een andere 50 procent overschreden: van alle werknemers die voor Alphabet werkten, was meer dan de helft eigenlijk tewerkgesteld bij onderaannemers en interiumburo’s.
De vakbondsafdeling gaat “Alphabet Workers Union” heten, en het is voorlopig onduidelijk wat ze zouden kunnen bereiken, zo zouden ze er zelfs niet naar streven om gesprekspartner te worden aan de onderhandelingstafel met het management over bv lonen. Misschien willen ze eerder wegen op ethische kwesties en werkomstandigheden. Maar in ieder geval zal het management van andere grote “sillicon valley” bedrijven de gebeurtenis met argusogen volgen. Denk aan een bedrijf als Amazon, dat al veel in het nieuws kwam met de werkomstandigheden in allerlei vestingen. Daar valt ook nog beweging te verwachten.

Zoek de webcam

Een fabrikant van computers en laptops was zo opmerkzaam om de de akties van gebruikers tegen de ingebouwde webcam ernstig te nemen. Ze voorzien nu een ingebouwd schuifje om de webcam uit te schakelen op sommige laptops. Dat is een sierlijkere oplossing dan wat de gebruikers nu doen: allerlei zelfgemaakte sluitingen over de webcam kleven. Webcam schuifjes zijn zelfs online te koop voor enkele Euro’s, en het openSUSE project had er met eigen bedrukking en deelde ze ondermeer uit op Fosdem in Brussel.

compiled by BCP v.0.5.2

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.