Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Death Star III

Uitzending do 18:00 ** September 29th, 2022 by wim.webgang **

Nadat de Death Star II door de rebellen tot ontploffing werd gebracht, leek het kwaad overwonnen. Wat we toen nog niet wisten, is dat The Emperor, die twijfelde aan de trouw van Darth Vader, voorheen een clone had gemaakt van Darth Vader, en die met een apart ruimteschip weg had gestuurd. Doel: de bron van het mensdom: planeet aarde.
Onderweg bouwt hij een derde Death Star, die ook weer de vuurkracht heeft om een planeet te vernietigen. Hij heeft minder middelen, en kan geen magnetisch schild installeren om de Death Star te beschermen tegen aanvallen. Dus kiest hij een andere taktiek: hij bouwt de Death Star 3 zo dat die er uit ziet als een brokstuk van een planeet. Dat brokstuk beweegt in een baan rond een grotere planetoide, waar het moederschip in verborgen is. Darth Vader navigeert via een zwart gat naar de 21e eeuw en nadert de aarde. Daar is men zich van geen kwaad bewust en identificeerde men de dichterbij komende objecten als “Dimorphos” en “Didymos”.
Ze worden per toeval uitgekozen voor het Double Asteroid Redirection Test programma*
(vervolg)
* (DART).

Muziek

18:02 Gloomer – Gloomy Ft. Junior Paes – Falling For You
18:06 the Young Philosophers’ Club – neighbors
18:12 The Freeharmonic Orchestra – Turkish Delight
18:17 Gloomer – You Know What You Have To Do
18:25 Gloomer – Gloomy ft. Moodlifter – You Make Me Happy
18:36 the Young Philosophers’ Club – guardian angels

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Tweehonderd miljoen * Ontbrekende harde schijf * Valsspelen * (Energie 2022)

i-nieuws 6 na 6 ** September 29th, 2022 by wim.webgang **

Tweehonderd miljoen

Het is niet duidelijk of er bij Google een feestje gevierd wordt om de 200 miljoen Euro die ze konden afdingen op de boete die ze in Europa kregen voor het monopoliemisbruik op de smartphones. De boete is wel verlaagd, maar blijft nog 4,1 miljard. En er lopen nog onderzoeken naar de advertentiepraktijken van Google. En de korting is ook niet gegeven omdat ze een beetje gelijk hadden, maar alleen omdat er bepaalde procedurefouten waren gemaakt. De rechtbank was het zowat met alle argumenten van de Europese Commissie eens. Die vond dat Google op een onwettige manier beperkingen oplegde aan de fabrikanten van smartphones en bij de mobiele providers, om bv zijn zoekmachine op te leggen. We zien hier een duidelijke parrallel met het monopoliemisbruik van Microsoft op de computermarkt in de vorige eeuw. Het onderonsje met de fabrikanten van toestellen, om te bepalen wat voor systeem hoe vooraf geïnstalleerd wordt, beperkt de keuze van de gebruikers, tot zover dat die zicht er zich zelfs niet meer van bewust zijn dat er een ander systeem zou kunnen zijn. Ook hier is Apple trouwens het buitenbeentje, maar die hebben ook een monopolie binnen hun eigen ecosysteem.

Ontbrekende harde schijf

Eén van de problemen van computergebruikers is dat ze soms niet goed weten wat de computer aan het doen is. Lang geleden vroeg de computer de floppy van het programma, dan wist je dat hij het programma aan het laden was, en vroeg hij de floppy van de documenten, dan wist je ook dat hij daar mee bezig was. Toen computers harde schijven kregen waarop zowel de programma’s als de gegevens bewaard werden, was het minder duidelijk wat de computer wanneer deed. Je kon wel merken aan het geluid van de harde schijf dat hij “iets” aan het lezen of het schrijven was, wat geruststellend werkte en je aanspoorde even geduld te oefenen tot hij daar klaar mee was. Als het ratelen stopte, kon je verwachten dat het programma verder kon werken. Tot we de harde schijven vervingen door SSD. Die zijn zowel sneller als stiller. Je hoort ze namelijk niet meer. En ook de leds voor schrijf en leesakties durven achterwege gelaten te worden op huidige computers of laptops.
De meeste harde schijven hebben wel een aansluiting voor die aktiviteitsled, een uitgaand signaal dus. Hackaday beschrijft een electronisch bordje dat aangesloten kan worden op dat signaal. Het is voorzien van een klein piëzo-electrisch luidsprekertje, en bootst daarmee de geluiden van een harde schijf na.

Valsspelen

Electronic Arts wil vermijden dat er vals gespeeld wordt met hun spelletjes, in het bijzonder het komende FIFA 23. Ze probeerden vroeger al het valsspelen tegen te gaan in hun spelen, maar nu willen ze een stap verder gaan. Ze willen toegang tot de kernel van het besturingssysteem om valsspelers te klissen. Daarmee tillen ze zich wel op het niveau van de beheerder in plaats van op het gewone niveau van gebruikers software.
Ze beloven dat ze er geen misbruik van zullen maken. Bv niet je browsergeschiedenis zullen stelen, en geen privacy gevoelige informatie verzamelen en doorturen, of informatie van andere programma’s die niets met hun game te maken hebben, zullen bekijken, tenzij het iets met valsspelen te maken heeft.

Maar wat gebeurt er als er een beveiligingsprobleem zit in die anti-valsspeel software? Dan heb je een probleem op kernel niveau …


Energie 2022
(commentaar)

België sluit doel 3, Duitsland verlengt 2 van zijn 3 nucleaire installaties die ze oorspronkelijk wilden sluiten.
Hoewel het probleem van het nucleaire afval nooit opgelost geraakte, werd nucleaire energie vanzelfsprekend voor de levering van een groot deel van onze electriciteitsbehoefte.
De klimaatverandering die we veroorzaakt hebben doet ons naar de koolstofioxideuitstoot kijken, en de oorlog doet de energieprijzen stijgen. In een reflex zouden we kunnen denken dat het openhouden van kerncentrales daar een antwoord op biedt.
Maar het nucleaire afval is nauwelijks aangenamer dan CO2, en de belegerde kerncentrale van Oekraïne is een bedreiging voor heel Europa; en doet rillend terugdenken aan die andere Oekriense centrale van Tjsernobyl.
En zelfs Frankrijk, het land van de sterke nucleaire industrie, heeft zoveel problemen, dat dreigende tekorten in Frankrijk mee de reden zijn voor Duitsland om 2 kerncentrales langer open te houden. De Franse kerncentrales genereren ongeveer 70% van de electriciteit, maar kampen met verschillende technische problemen. Hopelijk worden de veiligheidsteugels niet te veel gelost bij het verminderen van de burocratie die de Franse regering nu voorstelt, want Frankrijk ligt redelijk dicht bij ons. Ze willen minstens zes nieuwe kerncentrales bouwen.

Het jarenlange, tientallen jaren getalm van de overheid heeft ons in deze patstelling gebracht. Zelfs nu worden geen drastische maartregelen genomen waarvan iedereen kan zien dat ze nodig zijn, als op elke dak waar aan gewerkt wordt zonnepanelen leggen, desnoods zonnepanelenfabrieken bouwen, op alle minder geschikte plaatsen zonneboilers, energievriendelijke processen fiscaal bevoordelen enz.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

RadioLAB: ESP32

Uitzending do 18:00 ** September 22nd, 2022 by wim.webgang **

ESP32

We krijgen een geweldige workshop ESP32 van Silvia.
Ze demonstreert twee verschillende versies, een eenvoudigere 8266, en een uitgebreider devboard met ondermeer een meerkleurige led.

Amulet
Marthe heeft een voorbeeld bij van een “embedded” ESP32: het lijkt wel een magische steen, en het is inderdaad een soort amulet tegen “Surveillence”.
Wie luistert kent de geheimen van de amulet…
Links op de foto..
Meer?
https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32
De “ESP” komt van de naam van de fabrikant van de chip, espressif…
https://docs.espressif.com/projects/esp-id/en/latest/esp32/
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/
get-started/linux-macos-setup.html#get-started-linux-macos-first-steps

Verwant?
De mogelijkheden en manier van programmeren doen denken aan een micro:bit, is die misschien gebouwd rond een esp-32?
Nee, maar er bestaat wel een Micro:bit Clone gebaseerd op een ESP32:

https://www.hackster.io/news/an-esp32-based-micro-bit-clone-93c170d6c563

Zie ook:

Webgang 30/03/2017: Marthe’s agenda … (ESP32 introduction workshop)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

shutdown -r now

Uitzending do 18:00 ** September 15th, 2022 by wim.webgang **

Als je het echt helemaal niet meer ziet zitten: shutdown -r now

Lift ^ | Lift v | Comments Off

PyTorch * Defecte ijsmachine

i-nieuws 6 na 6 ** September 15th, 2022 by wim.webgang **

PyTorch

Het open source project PyTorch is voorbije maandag officiëel verwelkomd in de Linux Foundation. Het project maakt een framework voor machine-leren voor kunstmatige intelligentie. Ze hebben niet alleen libraries gemaakt, maar er ook allerlei hulpmiddelen rond gebouwd. Met die softwareverzameling kan gemakkelijker de stap gezet worden van wetenschappelijk onderzoek naar echt gebruik voor KI. Daarbij worden GPU’s ingezet voor het deep learning proces, met bv CUDA voor NVIDIA.
PyTorch draait op je eigen Linux machine, en is ook op verschillende cloud-platformen te gebruiken.
De Py in PyTorch staat voor Python, en het kan geïnstalleerd worden via pip, de Package Installer van Python.
Het project staat onder een nogal aparte BSD licentie. De oorsprong van het project ligt bij onderzoekers van Facebook en Google. Het werd gebruikt voor de interpretatie van beeld (computer vision) en de interpretatie van menselijke taal, o.a. bij Facebook. Maar ook andere bedrijven bouwen op PyTorch voort, zoals Tesla (autopilot), Uber, enz.
De Linux Foundation is een non-profit die een aantal open source projecten steunt, en aanvankelijk speciaal werd opgericht om de ontwikkeling van de Linux kern te garanderen. Ze hebben ondertussen een aantal projecten onder hun vleugels die belangrijk zijn voor het Linux ecosysteem.

https://pytorch.org/features/

Defecte ijsmachine

Het bedrijf Kytch.com heeft in de VS een klein computersysteem op de markt gebracht om voedingsautomaten met het internet te verbinden, en te monitoren op onderhoud en defecten.
Ze waren bijzonder successvol bij een bepaalde soft-ice machine in een fastfoodketen, die zo dikwijls kapot was dat er complottheoriën rond ontstonden.

Die ijsmachines waren van Taylor, en die hebben een strenge procedure voor onderhoud. Als de uitbater die niet volgt, blokkeert de machine. Dan moet er een technieker langskomen om ze terug op gang te helpen, en daarbij gaat natuurlijk veel kostbare tijd verloren. Bovendien is de software nogal onbetrouwbaar en blokkeert de machine soms ook wanneer dat niet de bedoeling is.
Een slimmerik had ontdekt dat er in het electrisch paneel van de machine twee contactpinnen onderling kunnen verbonden worden om de kuis-cyclus over te slaan. Met als gevolg dat hier en daar een “jumper” of een draadbruggetje werd gelegd tussen die twee contactpunten, om ongestoord verder ijs te kunnen verkopen. Maar dat heeft nadelen: zonder controle op de onderhouds-en kuishandelingen kan de machine behoorlijk onhygiënisch worden, tot ziekmakend toe.

Melissa Nelson maakte met haar bedrijf “Kytch” een in te bouwen module, gebaseerd op een Raspberry Pi. Die helpt met het onderhouden van de machine, en zorgt er voor dat die zo snel mogelijk weer werkt na een defect of blokkade. Door de online verbinding is de eigenaar of verantwoordelijke ook sneller op de hoogte van mogelijke uitval van de machine; en kan er sneller aktie ondernomen worden.
De software zoekt ook naar gedragspatronen die tot uitval kunnen leiden, en probeert die te voorkomen, zoals bv reservoirs van de machine te vol doen. De mensen van Kytch hadden ervaring opgedaan met hun zelf gebouwde “frobot” machines, die ze vanop hun smartphone wilden controleren.

De fabrikant van de Taylor ijsmachines, die het monopoly op het onderhoud van hun machines probeert te behouden, is niet gediend met de creatieve oplossing van Kytch.

Ze gingen op alle fronten in de aanval, of -vanuit hun standpunt- in de verdediging. Ze begonnen een smeercampagne om het vertrouwen van de klanten van Kytch onderuit te halen, door ondermeer te stellen dat de Kytch niet veilig is, en te verbieden dat die module geïnstalleerd wordt.

Bovendien wisten ze op een niet-officiële manier aan zo’n Kytch Raspberry-Pi-inbouwmodule te geraken, en leidden ze daar een eigen module uit af, die ze commercialiseren als een eigen product of uitbreiding door de originele fabrikant van de machine.

Daarmee kwam Kytch in de problemen. Ze beroepen zich op het “right to repair” voor de lancering van hun product, en klagen nu de ijsmachinebouwer aan voor belemmering van de vrije handel en het stelen van hun technologie. De rechter gaf alvast het bevel aan machinebouwder Taylor om alle onterecht verworven Kytch apparten terug te bezorgen.

(wat wel handig is gezien het tekort aan Raspberry Pi’s op de markt)

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Webgang simulation

Uitzending do 18:00 ** September 8th, 2022 by wim.webgang **

Helpdesk
We starten een nieuwe rubriek vandaag: “helpdesk”..

Eerste vraag (recht uit de eigen studio):

Beste webgang, mjn letter werkt net meer op mjn toetsenbord, maar k moet toch drngend ets ntkken. Wat kan k doen?

Zoek een i, markeer ze, tik ctrl-c en plak ze overal waar nodig met ctrl-v.

Voor de eSim
De eerste keer dat sim gebruikt werd in Webgang, was waarschijnlijk als sim city …
https://www.youtube.com/watch?v=TrScy1icWjI

Muziek
18:10 spleen records – hardcore jungle
18:15 the Young Philosophers’ Club – guardian angels
18:26 Animadvert – Dreaming
18:39 The Freeharmonic Orchestra – Turkish Delight
18:47 Siddhartha Corsus – Nirvana Arcade

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Speculoos heeft prijs * Facebook weet het niet * eSim

i-nieuws 6 na 6 ** September 8th, 2022 by wim.webgang **

Speculoos heeft prijs

Hij staat veel dichter bij zijn zon dan wij bij de onze, maar daartegenover staat dat die zon minder krachtig is.
Twee jaar geleden hebben we bericht over het telescoopnetwerk van de universiteit van Luik, met de opvallende naam “SPECULOOS”. Dat werd ingezet om de ontdekking te checken van een planeet door NASA. De planeet “LP 890-9b” bevindt zich in een ander zonnestelsel, en is 30 % groter dan de aarde. Maar hij lijkt een beetje op de aarde, en daarom vinden wetenschappers hem interessant. De LP 890 staat voor de ster die de zon is van het stelsel, de plaatselijke zon dus. Tijdens het verifiëren van die planeet ontdekten de onderzoekers van Luik een andere planeet, die 40% groter is dan de aarde, en die mogelijk geschikt is voor een vorm van leven, als er water is. Hij draait in 8,5 dagen rond zijn zon.
Het volgnummer van die nieuwe ontdekking is “LP 890-9c”, maar de enthousiaste wetenschappers van Luik doopten de planeet alvast “Speculoos-2c.

eSim
Je kan gemakkelijk van gsm verwisselen door je sim-kaart in een ander toestel te steken. Tenminste als de vorm of grootte van de sim-kaart past. In opeenvolgende generaties van toestellen werd die steeds kleiner, en nu duikt de allerkleinste vorm op: eSim. Eigenlijk is dat geen sim-kaart, toestellen met eSim hebben helemaal geen plek meer om een sim-kaart in te schuiven. De eSim werkt volledig digitaal, en deze nieuwe technologie is nog niet in alle landen beschikbaar.
In de VS pakt Apple uit met de eSim op zijn toestel iPhone 14, die twee eSims heeft ingebouwd. Het systeem moet zowel door de gsm als door de provider of operator ondersteund worden.
De e in eSim staat voor embedded, ingebouwd. De standaard werd voor het eerst gepubliceerd in 2016, na jaren van discussie, en is een uitbreiding van de GSM standaarden. En zoals dikwijls bestaan er van deze standaard weer verschillende uitvoeringen, naargelang de fabrikant van het toestel enz. In sommige implementaties kan je instellen welke sim-kaart, m.a.w. welk abonnement, moet gebruikt worden voor welke verbinding; bv het ene voor data en het andere voor gesprekken. Het gebruik van ingebouwde simkaarten is ook handig voor apparaten die ingebouwd zijn in toestellen, en die moeten communiceren, denk maar aan auto’s. Die kunnen doorlopend interessante informatie naar de fabrikant sturen, of een noodoproep voor de gebruiker doen bij een ongeval.

Facebook weet het niet

Als gevolg van het Cambridge Analytica schandaal werden veel vragen gesteld over het privacy beleid van Facebook.
Technische specialisten van Facebook werden opgeroepen om te getuigen in een rechtszaak in de VS, in Californië, in een zaak die teruggaat tot 2019. Daar is nu een gecensureerd document van naar buiten gekomen, waarin het duidelijk wordt dat de specialisten van Facebook niet antwoorden op de vragen.
Zoals: waar zit de data van de gebruikers juist?
Volgens de ontwijkende antwoorden zou een heel team van specialisten zich moeten buigen over deze vraag. Facebook werd om liefst 36 antwoorden gevraagd in verband met de gegevens van gebruikers.
Maar uit de antwoorden van Facebook kan je concluderen dat ze het eigenlijk gewoon niet weten.

Behalve als ze de data door externe bedrijven laten gebruiken blijkbaar

Meer in het document, in pdf vorm te vinden op storage.courtlistener.com , helaas de gecensureerde versie:

Exhibit A
Redacted version of document sought to be filed under seal.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Programmeren in 2022

Uitzending do 18:00 ** September 1st, 2022 by wim.webgang **

Als je in 2022 programmeert is de kans groot dat je Python gebruikt of kent. Python is duidelijk de nummer 1 in de jaarlijst van IEEE Spectrum. Op twee staat C en op drie C++.
Verder zien we in de top tien nog in de open source wereld bekende talen als Java, SQL, en op 12 PHP.

Vorig jaar was de top 5 lijst Python, Java, C, C++, javascript, dus java is weggezakt achter C en C++.
De populariteit wordt afgeleid uit aktiviteit ivm de programmeertaal (bv op git broncode platformen professionele discussie en helpfora) en jobaanbiedingen voor programmeurs.

Dit soort lijstjes is altijd betwistbaar, denk maar aan de definitie van een programmeertaal en de keuze om gelijkaardige talen samen te voegen of apart te tellen. Want als je bv C en C++ als verwante talen samenneemt, zijn ze duidelijk nummer één.
En moet html als een programmeertaal beschouwd worden, of moet je html, css en javascript (dat op 7 staat) samennemen? Ook SQL, dat nu op 6 staat, is een speciaal geval, omdat die meestal ook gecombineerd wordt met bv php, python enz.
Een andere vraag is of “Arduino” wel thuishoorde in de lijst toen het opdook op plaats 7, terwijl het geen programmeertaal is maar een programmeerbaar bord, dat (dikwijls) een een beperkte variant van C geprogrammeerd wordt. Nu vinden we Arduino terug op plaats 26.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Pine64 Risc-V * Zon in het kanaal * KI-chip * Zoekmachine bij Debian

i-nieuws 6 na 6 ** September 1st, 2022 by wim.webgang **

Pine64 Risc-V

Drie maanden na de aankondiging wordt het prototype voorgesteld van de Star64, een Single Board Computer met een RISC-V processor. Er komt een 4GB en 8GB geheugen versie uit.
Er is 1 USB voorzien in versie 3.0 naast de drie gewone USB poorten, en (in vergelijking met de raspberry pi) een beetje gek uitziend hoge aansluiting voor netwerk, maar dat komt omdat ze twee netwerkpoorten boven elkaar hebben, beide zijn Gigabit ethernet.
Er zouden al versies zijn van Debian en Fedora voor dit bord, en andere zullen snel volgen.

Vanaf 1:34 : Pine 64 RISC etc

Zon in het kanaal

De zon zorgt in Californië voor lekkere wijn, maar ook voor het verdampen van water en de groei van algen in het water. De zon kan ook voor electriciteit zorgen, en met de ambities van de plaatselijke overheid om 60 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen te halen tegen 2030 zal dat nodig zijn. Nu is een conceptueel project opgestart om een aantal dingen te combineren. Het idee is om de vele kilometers kanalen te overkappen met zonnepanelen. Dat zou electriciteit opwekken, de verdamping van het water tegenhouden, en de algengroei in het water afremmen.
Fotovoltaïsche zonnepanelen hebben de eigenschap bij grotere warmte een lagere opbrengst te hebben, en de panelen zullen door het onderligende water ook koeler blijven, en dus een hogere opbrengst hebben dan op het land.
In 2021 publiceerde de Universiteit van Californië een onderzoek met de titel “Energy and water co-benefits from covering canals with solar panels”, en daar werd de inspiratie gehaald. Het pilootproject zal 20 miljoen dollar kosten.
De opbrengst van de zonnepanelen is niet de enige financiëel positieve factor: er wordt ook bespaard op de brandstof van de pompen die de honderden liters water door het irrigatiesysteem moeten pompen. De liters water die onderweg verdampen, zijn wel eerst opgepompt, en zowel dat water als de energie van het pompen ervan gaan verloren door verdamping. Meestal draaien die pompen op diesel.

Een andere toepassing van het ondezoek zou kunnen zijn om wateropslag met grote open oppervlakte te voorzien van drijvende zonnepanelen: stuwmeren, waterzuiveringsstations, enz.

KI-chip

De technologie-boycot van de VS ten opzichte van China heeft een nieuw gevolg: het bedrijf NVIDIA, die vooral bekend zijn van hun processor-technologie voor grafische kaarten, moet de export naar China van bepaalde chips stopzetten.
Het gaat over twee chips die gebruikt kunnen worden voor Kunstmatige Intelligentie-toepassingen, bv voor beeldherkenning door software.
Volgens het bedrijf gaat het over de A100 en de H100 chips, ontworpen voor machine-leren.
Ook concurrent AMD kreeg nieuwe exportbeperkingen: ze mogen hun MI250 chips niet meer exporteren. Die zijn ook bedoeld voor Kunstmatige Intelligentie.

Zoekmachine bij Debian

De Debian Linux distributie gaat de standaard zoekmachine in de beschikbare Chromium browser omschakelen van Google naar DuckDuckGo. Er ging een discussie van twee jaar vooraf aan deze beslissing, met als inzet: “privacy”.
Chromium is trouwens niet de standaard browser in Debian, dat is nog altijd Firefox.

https://www.mail-archive.com/debian-devel-changes@lists.debian.org/msg760508.html

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off