Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Tweehonderd miljoen * Ontbrekende harde schijf * Valsspelen * (Energie 2022)

i-nieuws 6 na 6 ** September 29th, 2022 by wim.webgang **

Tweehonderd miljoen

Het is niet duidelijk of er bij Google een feestje gevierd wordt om de 200 miljoen Euro die ze konden afdingen op de boete die ze in Europa kregen voor het monopoliemisbruik op de smartphones. De boete is wel verlaagd, maar blijft nog 4,1 miljard. En er lopen nog onderzoeken naar de advertentiepraktijken van Google. En de korting is ook niet gegeven omdat ze een beetje gelijk hadden, maar alleen omdat er bepaalde procedurefouten waren gemaakt. De rechtbank was het zowat met alle argumenten van de Europese Commissie eens. Die vond dat Google op een onwettige manier beperkingen oplegde aan de fabrikanten van smartphones en bij de mobiele providers, om bv zijn zoekmachine op te leggen. We zien hier een duidelijke parrallel met het monopoliemisbruik van Microsoft op de computermarkt in de vorige eeuw. Het onderonsje met de fabrikanten van toestellen, om te bepalen wat voor systeem hoe vooraf geïnstalleerd wordt, beperkt de keuze van de gebruikers, tot zover dat die zicht er zich zelfs niet meer van bewust zijn dat er een ander systeem zou kunnen zijn. Ook hier is Apple trouwens het buitenbeentje, maar die hebben ook een monopolie binnen hun eigen ecosysteem.

Ontbrekende harde schijf

Eén van de problemen van computergebruikers is dat ze soms niet goed weten wat de computer aan het doen is. Lang geleden vroeg de computer de floppy van het programma, dan wist je dat hij het programma aan het laden was, en vroeg hij de floppy van de documenten, dan wist je ook dat hij daar mee bezig was. Toen computers harde schijven kregen waarop zowel de programma’s als de gegevens bewaard werden, was het minder duidelijk wat de computer wanneer deed. Je kon wel merken aan het geluid van de harde schijf dat hij “iets” aan het lezen of het schrijven was, wat geruststellend werkte en je aanspoorde even geduld te oefenen tot hij daar klaar mee was. Als het ratelen stopte, kon je verwachten dat het programma verder kon werken. Tot we de harde schijven vervingen door SSD. Die zijn zowel sneller als stiller. Je hoort ze namelijk niet meer. En ook de leds voor schrijf en leesakties durven achterwege gelaten te worden op huidige computers of laptops.
De meeste harde schijven hebben wel een aansluiting voor die aktiviteitsled, een uitgaand signaal dus. Hackaday beschrijft een electronisch bordje dat aangesloten kan worden op dat signaal. Het is voorzien van een klein piëzo-electrisch luidsprekertje, en bootst daarmee de geluiden van een harde schijf na.

Valsspelen

Electronic Arts wil vermijden dat er vals gespeeld wordt met hun spelletjes, in het bijzonder het komende FIFA 23. Ze probeerden vroeger al het valsspelen tegen te gaan in hun spelen, maar nu willen ze een stap verder gaan. Ze willen toegang tot de kernel van het besturingssysteem om valsspelers te klissen. Daarmee tillen ze zich wel op het niveau van de beheerder in plaats van op het gewone niveau van gebruikers software.
Ze beloven dat ze er geen misbruik van zullen maken. Bv niet je browsergeschiedenis zullen stelen, en geen privacy gevoelige informatie verzamelen en doorturen, of informatie van andere programma’s die niets met hun game te maken hebben, zullen bekijken, tenzij het iets met valsspelen te maken heeft.

Maar wat gebeurt er als er een beveiligingsprobleem zit in die anti-valsspeel software? Dan heb je een probleem op kernel niveau …


Energie 2022
(commentaar)

België sluit doel 3, Duitsland verlengt 2 van zijn 3 nucleaire installaties die ze oorspronkelijk wilden sluiten.
Hoewel het probleem van het nucleaire afval nooit opgelost geraakte, werd nucleaire energie vanzelfsprekend voor de levering van een groot deel van onze electriciteitsbehoefte.
De klimaatverandering die we veroorzaakt hebben doet ons naar de koolstofioxideuitstoot kijken, en de oorlog doet de energieprijzen stijgen. In een reflex zouden we kunnen denken dat het openhouden van kerncentrales daar een antwoord op biedt.
Maar het nucleaire afval is nauwelijks aangenamer dan CO2, en de belegerde kerncentrale van Oekraïne is een bedreiging voor heel Europa; en doet rillend terugdenken aan die andere Oekriense centrale van Tjsernobyl.
En zelfs Frankrijk, het land van de sterke nucleaire industrie, heeft zoveel problemen, dat dreigende tekorten in Frankrijk mee de reden zijn voor Duitsland om 2 kerncentrales langer open te houden. De Franse kerncentrales genereren ongeveer 70% van de electriciteit, maar kampen met verschillende technische problemen. Hopelijk worden de veiligheidsteugels niet te veel gelost bij het verminderen van de burocratie die de Franse regering nu voorstelt, want Frankrijk ligt redelijk dicht bij ons. Ze willen minstens zes nieuwe kerncentrales bouwen.

Het jarenlange, tientallen jaren getalm van de overheid heeft ons in deze patstelling gebracht. Zelfs nu worden geen drastische maartregelen genomen waarvan iedereen kan zien dat ze nodig zijn, als op elke dak waar aan gewerkt wordt zonnepanelen leggen, desnoods zonnepanelenfabrieken bouwen, op alle minder geschikte plaatsen zonneboilers, energievriendelijke processen fiscaal bevoordelen enz.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.