Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

PyTorch * Defecte ijsmachine

i-nieuws 6 na 6 ** September 15th, 2022 by wim.webgang **

PyTorch

Het open source project PyTorch is voorbije maandag officiëel verwelkomd in de Linux Foundation. Het project maakt een framework voor machine-leren voor kunstmatige intelligentie. Ze hebben niet alleen libraries gemaakt, maar er ook allerlei hulpmiddelen rond gebouwd. Met die softwareverzameling kan gemakkelijker de stap gezet worden van wetenschappelijk onderzoek naar echt gebruik voor KI. Daarbij worden GPU’s ingezet voor het deep learning proces, met bv CUDA voor NVIDIA.
PyTorch draait op je eigen Linux machine, en is ook op verschillende cloud-platformen te gebruiken.
De Py in PyTorch staat voor Python, en het kan geïnstalleerd worden via pip, de Package Installer van Python.
Het project staat onder een nogal aparte BSD licentie. De oorsprong van het project ligt bij onderzoekers van Facebook en Google. Het werd gebruikt voor de interpretatie van beeld (computer vision) en de interpretatie van menselijke taal, o.a. bij Facebook. Maar ook andere bedrijven bouwen op PyTorch voort, zoals Tesla (autopilot), Uber, enz.
De Linux Foundation is een non-profit die een aantal open source projecten steunt, en aanvankelijk speciaal werd opgericht om de ontwikkeling van de Linux kern te garanderen. Ze hebben ondertussen een aantal projecten onder hun vleugels die belangrijk zijn voor het Linux ecosysteem.

https://pytorch.org/features/

Defecte ijsmachine

Het bedrijf Kytch.com heeft in de VS een klein computersysteem op de markt gebracht om voedingsautomaten met het internet te verbinden, en te monitoren op onderhoud en defecten.
Ze waren bijzonder successvol bij een bepaalde soft-ice machine in een fastfoodketen, die zo dikwijls kapot was dat er complottheoriën rond ontstonden.

Die ijsmachines waren van Taylor, en die hebben een strenge procedure voor onderhoud. Als de uitbater die niet volgt, blokkeert de machine. Dan moet er een technieker langskomen om ze terug op gang te helpen, en daarbij gaat natuurlijk veel kostbare tijd verloren. Bovendien is de software nogal onbetrouwbaar en blokkeert de machine soms ook wanneer dat niet de bedoeling is.
Een slimmerik had ontdekt dat er in het electrisch paneel van de machine twee contactpinnen onderling kunnen verbonden worden om de kuis-cyclus over te slaan. Met als gevolg dat hier en daar een “jumper” of een draadbruggetje werd gelegd tussen die twee contactpunten, om ongestoord verder ijs te kunnen verkopen. Maar dat heeft nadelen: zonder controle op de onderhouds-en kuishandelingen kan de machine behoorlijk onhygiënisch worden, tot ziekmakend toe.

Melissa Nelson maakte met haar bedrijf “Kytch” een in te bouwen module, gebaseerd op een Raspberry Pi. Die helpt met het onderhouden van de machine, en zorgt er voor dat die zo snel mogelijk weer werkt na een defect of blokkade. Door de online verbinding is de eigenaar of verantwoordelijke ook sneller op de hoogte van mogelijke uitval van de machine; en kan er sneller aktie ondernomen worden.
De software zoekt ook naar gedragspatronen die tot uitval kunnen leiden, en probeert die te voorkomen, zoals bv reservoirs van de machine te vol doen. De mensen van Kytch hadden ervaring opgedaan met hun zelf gebouwde “frobot” machines, die ze vanop hun smartphone wilden controleren.

De fabrikant van de Taylor ijsmachines, die het monopoly op het onderhoud van hun machines probeert te behouden, is niet gediend met de creatieve oplossing van Kytch.

Ze gingen op alle fronten in de aanval, of -vanuit hun standpunt- in de verdediging. Ze begonnen een smeercampagne om het vertrouwen van de klanten van Kytch onderuit te halen, door ondermeer te stellen dat de Kytch niet veilig is, en te verbieden dat die module geïnstalleerd wordt.

Bovendien wisten ze op een niet-officiële manier aan zo’n Kytch Raspberry-Pi-inbouwmodule te geraken, en leidden ze daar een eigen module uit af, die ze commercialiseren als een eigen product of uitbreiding door de originele fabrikant van de machine.

Daarmee kwam Kytch in de problemen. Ze beroepen zich op het “right to repair” voor de lancering van hun product, en klagen nu de ijsmachinebouwer aan voor belemmering van de vrije handel en het stelen van hun technologie. De rechter gaf alvast het bevel aan machinebouwder Taylor om alle onterecht verworven Kytch apparten terug te bezorgen.

(wat wel handig is gezien het tekort aan Raspberry Pi’s op de markt)

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.