Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Mageia * Slim netwerk * Itanium * Flash * POTS

i-nieuws 6 na 6 ** June 16th, 2011 by wim.webgang **

Mageia
Mageia is de naam van een nieuwe Linux distributie; ze is nu uitgekomen als Mageia 1.0. De Mageia community, die de distributie maakt, is afgesplitst van Mandriva. Dat bedrijf heeft al langer financiĆ«le problemen, en dat leidde soms tot plotse koerswisselingen, personeelsafdankingen enz. De community wilde daar minder afhankelijk van zijn, en startte een zogenaamde “fork”, een afsplitsing van de Mandrive distributie.
Mageia wil volledig community-driven zijn, en is daarmee vergelijkbaar met de community-projecten die bestaan voor andere Linux distributies.
Ze startten negen maanden geleden, ondertussen hebben ze alles op poten, en sinds begin juni is hun distributie officieel uitgekomen.
Mageia 1 is beschikbaar op mageia.org, een website die al in Duits, Grieks, Frans, Italiaans, Lets, Nederlands, Portugees, Pools, enz vertaald is.
Ook de distributie zelf bestaat in 161 talen.
Ze hebben verder ook documentatie, en een blog op de site.

http://blog.mageia.org/en/


Slim netwerk

De VS heeft een stap gezet naar de ontwikkeling van een slim electriciteitsnet. Het witte huis zelf bracht een aantal verantwoordelijken samen om te praten over de organisatie van het electriciteitsnet over de staten heen.
De VS had in het verleden regelmatig te kampen met ernstige stroomuitval, soms door gebrek aan onderhoud of investeringen in het net.
De vernieuwingen moeten niet alleen de stabiliteit vergroten, maar ook nieuwe
verbindingen verzorgen met hernieuwbare energie bronnen, en de gebruikers meer
inzicht geven in hun stroomverbruik.

Itanium

Er is ruzie ontstaan tussen computerfabrikant HP en databasefabrikant Oracle
over de beschikbaarheid van Oracle software voor de HP Itanium servers.

Oracle beschouwt Itanium als voorbijgestreefde technologie, en vooral
technologie zonder toekomstige (verder)ontwikkeling.
HP beweert dat Oracle contractueel verplicht is om support voor het systeem te
bieden.

Oracle suggereert dat HP vroeger op de hoogte was dat Intel de Itanium
processor zou opgeven, en dat hun vragen of overeenkomsten voor ondersteuning
vanuit deze voorkennis waren ingegeven. HP was de grootste verkoper van
Itanium systemen. Volgens ouder cijfers werden ongeveer 90% van de Itanium
systemen verkocht via HP.
De sleutel ligt bij Intel, fabrikant van de Itanium processor; er gaan al geruime tijd geruchten dat ze dit jaar de processor-reeks definitief zullen begraven.

Maar de ergernis zit dieper bij HP. Oracle kocht de vroegere CEO van HP weg,
en dat zit sommigen nog dwars..

Flash

Het is nuttig om je Flash player te updaten, want er is al twee weken na elkaar
een nieuw beveiligingsprobleem ontdekt – en hersteld – in het programma. Het
probleem gaf computerkrakers de mogelijkheid controle te krijgen over een
computer die een speciaal door hen aangemaakt flash bestand opent.
Dat bestand staat bv op een website, waar ze in een spam mail reklame voor maken.
De gebruiker die op de link in de mail klikt, besmet zijn computer.

Zo zouden de computerkrakers bv al binnen geraakt zijn in een aantal Google accounts.
Google, dat Flash levert bij zijn Chrome browser, heeft ook een update.

POTS

POTS is de afkorting voor Plain Old Telephony System, en de computerkrakers van
LulzSec schijnen zich nu met enige nostalgie op POTS te richten. Ze gebruikten
computers om telefoonverbindingen door te sturen naar de telefoons van kantoren van het FBI,
internetproviders en een beveiligingsfirma.
De inkomende telefoontjes hadden een frequentie van 20 oproepen per seconde.

Hoe kwamen ze aan zoveel telefoonverkeer? Ze hadden een telefoonlijn opgezet
om verzoekjes te doen.

Een aantal van die vragen om die of die website aan te vallen werden ook
uitgevoerd, en het verkeer op de telefoonlijn nam steeds maar toe. Toen werd
via Twitter berichten aangekondigd dat ze het verkeer gingen afleiden, bv naar
een leverancier die niet op hun vragen antwoordde.

Een iets andere taktiek dan Peeters en Pichal’s Neem eens op ….

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.