Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Wat ICANN, kan jij ook

Uitzending do 18:00 ** June 18th, 2010 by wim.webgang **

Afluister-IT’er
Of had je je job als informaticus boeiender voorgesteld?

Spionage software installeren op de pc’s van het personeel; wel of “not done”? Geniep of publiek?

ICANN
Als je thuis een netwerkje voor jezelf aanlegt, gebruik je dezelfde technologie als op het internet: ip-adressen, dns, enz. Maar daarbuiten dreigt het iets ingewikkelder te worden; ICANN, de organisatie die een belangrijke basisstructuur van het internet beheert, discuteert over bijkomende domeinnnaam suffixen, over een nieuwe TLD (Top Level Domainname) als “.sex”, en over het toepassen van andere schriften in de URL (Chinees, Arabisch…). Dat alles in Brussel, van 20-25 juni. (zie ook DN 11/6)

Internet Protocol
Lola verdiept zich in nog meer 3-letter afkortingen (en andere) van de IP v4-v6 overgang. Nu nog investeren in IP-v4 adressen om aan woekerprijzen te verkopen of zal IP-v6 dat onderuit halen?

Nog Europa :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=nl

http://www.openforumeurope.org/summit2010

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.