Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Gas in de grond * Terraform licentie * Recyclage * Breinvrijwilligers gezocht * Gratis taxirit

i-nieuws 6 na 6 ** September 21st, 2023 by wim.webgang **

Gas in de grond

In het Franse dorpje Foschviller, vlakbij de Duitse grens in de buurt van Saarbrücken, is een proefmeting in een boorput aan de gang die nu resultaat heeft opgeleverd. Ze hebben methaan gevonden. Dat is op zich niet zo spectaculair, want dat komt in de voormalige steenkoolgebieden wel meer voor in de bodem. Maar ze stelden ook vast dat er waterstof aanwezig was. En hoe dieper ze boorden, hoe hoger de concentratie waterstof.
Beide gassen zijn interessant als energiebron, en van de twee heeft waterstof de naam het properste te zijn.
Er gaan nu proefboringen beginnen op andere plaatsen in de buurt om te proberen de gaslagen in kaart te brengen. De metingen die plaatsvonden waren gedaan op dieptes tussen 600 en 1200 meter. Door nog dieper te boren hopen ze een nog hogere concentratie waterstof te vinden, tot 90%.

Terraform licentie

Terraform is een open source platform voor het beheren van clouddiensten. De gebruiker maakt een beschrijving in de vorm van een soort configuratie. Terraform gaat dan de akties uitvoeren die nodig zijn om de eindtoestand van die configuratie te bereiken. Het is een tool voor beheerders van systemen, waarbij de infrastructuur wordt weergegeven in code, Infrastructure as Code om een modische drieletterafkorting te krijgen (IaC). Met de tool kunnen beheerstaken geautomatiseerd worden, zoals het herstellen na een uitval door technische problemen, aanpassen van de infrastructuur aan wisselende belasting, enz.

Het oorspronkelijke tweemansbedrijf Hashicorp bracht Terraform uit onder de Mozilla public licence, een open source licentie die gebruikt wordt voor de software van de Mozilla stichting zoals Firefox en Thunderbird.
De licentie is erkend door het OSI, en heeft overeenkomsten met de GPL maar ook verschillen. Ze wordt bv ook gebruikt door LibreOffice.
Door die open source licentie kon Terraform een groot aantal gebruikers aantrekken, en dat was nodig ook, want veel gebruikers beginnen mee de bouwblokjes te schrijven die het systeem verrijken. Er onstonden zelfs bedrijfjes die voorbouwden op de tooel en zich specialieerden op bepaalde gebieden van het gebruik ervan.

Maar het bedrijf heeft zijn strategie nu aangepast, en kondigde in augustus aan een andere licentie te gaan gebruiken: de BSL, een zogenaamde business Source License. Die laat nog wel inzage en niet commercieel gebruik van de broncode toe, maar beperkt het commercieel gebruik. Dat creërde nogal wat onrust bij de gebruikers.

Als je afhankelijk bent van een tool voor het beheer van al je cloud diensten, waar alles in draait wat je hebt, dan wil je grote zekerheid, en die leek te verminderen door de gewijzigde licentie. Met als gevolg dat een aantal gebruikers zich verenigden, en een openTF manifesto opstelden, met de eis terug te keren naar een echte open source licentie. Dat leek niet te gaan gebeuren, en een week later was het vervolg openTF.org en openTF software, een eigen versie van Terraform. Deze was een afsplitsing van de software vertrekkende van de laatste open source versie van de code, wat in de open source wereld een “fork” genoemd wordt.

Ze hebben al snel een werkende kern en ze tekenen een roadmap uit om een volledig werkend alternatief te maken. Ze kloppen aan bij de Linux Foundation om op een onafhankelijke manier hun toekomst te verzekeren. Ze hebben ondertussen hun naam aangepast, en de afkorting TF anders ingevuld: Tofu. Hun website is nu opentofu.org, en daar merk je al dat ze in zee zijn gegaan met de Linux Foundation.
Na hun alfa-release willen ze zo snel mogelijk een stable release uitbrengen, en die zal compatibel zijn met Terraform 1.5.x.

Op termijn hopen ze dat een aantal grote gebruikers mee op de kar zullen springen. En grote zijn bv Google, Amazon en Microsoft, ook allemaal gebruikers van Terraform.
En in de toekomst kan openTofu wel beginnen afwijken van Terraform, zeker als er meer bijdragen in aanvaard worden. En door de nieuwe Terraform licentie, kan Hashicorp die aanpassingen mogelijk niet zomaar overnemen in zijn eigen versie.


Die afsplitsing kwam natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Ten eerste zijn gebruikers van dit soort tools zelf ook behoorlijk bekend met de technologie, en aangezien ze zelf stukje bijschreven die moesten samenwerken met Terraform kwamen ze ook met de technische details in aanraking. Soms ging het zelfs zo ver dat een bedrijf een eigen versie van Terraform maakte op basis van de broncode van het origineel, maar waar ze dan typische aanpassingen voor hen zelf opnamen. Volgens een getuigenis op Hacker news kwam dat ondermeer omdat Hashicorp niet open stond voor het opnemen van codevoorstellen van anderen.
De nieuwe open source versie Tofu komt dus tegemoet aan een al eerder bestaande nood.

Hashicorp blog: www.hashicorp.com/blog/hashicorp-adopts-business-source-license

opentofu.org

Recyclage

SpaceX is er in geslaagd om de eerste trap van zijn Falcon9 raket een record aantal keer te hergebruiken. Dat gebeurde bij de lanceren van 22 sattelieten voor het StarLink netwerk in de ruimte. Het doel van de vlucht is geslaagd, maar ook voordien al was er een applausje doen de Falcon stage 1 netjes terug landde op een speciaal daarvoor ontworpen boot-landingsplatform. Die werkt volledig robotgestuurd om geen risico’s voor mensen te veroorzaken bij mogelijk verkeerd lopende landingen.

Het vorig hergebruik-record van SpaceX was het 16 keer hergebruiken van een raketbooster, nu zijn ze aan 17e lancering van de “first stage” van deze Falcon raket. Het hergebruik zou de kosten met 30% drukken.

Breinvrijwilligers gezocht

Het bedrijf Neuralink zoekt een aantal vrijwilligers voor het testen van hun breinprodukten in een zesjarig proefproject. Ze hebben een goedkeuring van de overheid om daarmee te starten.
Ze hebben een software gemaakt om een breinimplantaat te besturen, en ze willen die software nu testen. Ze zoeken een onbekend aantal vrijwilligers. Er worden een paar uur per week besteed aan brein-computer-interface sessies. De “N1 user app” is de software die de breinsignalen vertaalt naar computer-akties. Het is de bedoeling met je hersenen de computer te gaan bedienen, in plaats van met een toetsenbord of een muis. Er wordt onderzocht hoe efficiënt ze die kunnen maken.
Maar de software is maar één van de drie delen van het project. Die software is gekoppeld aan het brein-implantaat, en dat moet ook getest worden. Dat is de Neurolink 1 of N1, het brein-computer-implantaat.
Het is een klein apparaat, dat ingeplant word in de hersenen, en daar de signalen van de hersenen opvangt, en die doorstuurt naar buitenaf.
Het heeft 1024 electrodes of voelpunten, en heeft alles bijeen de grootte van een knoopbatterij. Na implanten is het van buitenaf onzichtbaar.
Het implantaat moet chirurgisch ingeplant worden op het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het sturen van beweging van het lichaam. Dat implanten is een precisiewerkje, en het bedrijf ontwikkelde daarvoor een robot. En die robot is het derde deel van het testprogramma. Het is niet nodig om nu onmiddellijk naar Amerika te reizen voor een N1 implantaat om nooit meer je toetsenbord en muis nodig te hebben.
Deze test wordt enkel voorzien voor patienten met quadriplegie, verlamming van de ledematen.

(zie pdf PRIME-study-brochure.pdf)

Gratis taxirit

Bewoners van Los Angeles krijgen gratis taxiritten aangeboden door Waymo. Het is een proefproject waarbij ze de trajecten van hun taxidienst uittesten. Inwoners van de buurten waarop het van toepassing is, kunnen intekenen op een wachtlijst, of op een of ander event proberen tickets te bemachtigen. Het speciale van deze taxidienst is dat er geen bestuurder achter het stuur van de auto zit; het is een robotaxi.
Waymo, een bedrijf van de Google koepel “Alfabet”, is al langer aan het testen met de wagens. Ze lieten ze bv rondrijden om de kaarinformatie te vergaren voor Google Maps.
Los Angeles is een interessante plek om te starten met robot-taxis; de waarde van de markt wordt er op twee miljard geschat, met meer inwoners dan België.
Maar er zijn nog andere bedrijven met hetzelfde idee bezig: en er is ook weerstand omdat er al berichten opdoken van autonome auto’s die ergens stilvallen op een weg of een kruispunt, en daar alles blokkeren voor het verkeer, openbaar vervoer, en hulpdiensten. En dan is er geen bestuurder om aan te spreken.

compiled by BCP v.0.6.3

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.