Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Adblock Plus overwint * AdBlock is niet Adblock Plus * Uitgelekte olie-corruptie * Apple’s ommezwaai

i-nieuws 6 na 6 ** March 31st, 2016 by wim.webgang **

Adblock Plus overwint

Adblock plus overwint niet alleen de reklame op websites, het overwint ook in de rechtszaal. Uitgeverijen en mediabedrijven die het bedrijf van Adblock Plus voor de rechter daagden, beten in het zand. Laatste in de rij was “Suddeutsche Zeitung”. De rechtbank in München stelde vorige week dat de wet het blokkeren van advertenties op websites niet verbied. De softwaremaker mag zo’n software maken, en de gebruikers mogen die gebruiken. Meer nog, de softwaremaker mag een lijst maken van aanvaardbare advertenties, en de adverteerders ervoor laten betalen om daarop te staan. Die aanvaardbare advertenties zouden dan toch door de Adblock plus software doorgelaten worden. Adverteerders noemden dat eerder “afpersing”.

In Keulen spande Axel Springer een gelijkaardige zaak aan, die ze eveneens verloren. De uitgever vond het een inbreuk op zijn grondwettelijk recht van de vrijheid van de pers om te adverteren. Ook een tv-station Pro 7/Sat 1 en RTL, uitgeverij Zeit Online en de Handelsblatt sites deden al gelijkaardige pogingen, maar vingen alle bot.

Ondertussen proberen uitgevers de gebruikers van adblockers buiten hun site te houden; als het lukt om te detecteren dat adblocker software gebruikt wordt, krijgt de surfer ook de inhoud van de site niet te zien. Om het nog ingewikkelder te maken, er is een verschil tussen Adblock en Adblock Plus; Adblock Plus is van Duitse makekelij, en moederbedrijf is Eyeo.

AdBlock is niet Adblock Plus

AdBlock zelf is eerder een project van Michael Gundlach in de VS, samen met een aantal ontwikkelaars die Adblock maken onder een vrije softwarelicentie, de GPL v3. Inderdaad, de broncode is dus gepubliceerd, nl op http://code.getadblock.com/releases/, waar je terug kan kijken tot 2013.
AdBlock bestaat voor iOS, Chrome, Safari en Opera op de desktopcomputer, dus niet voor Linux. Linux gebruikers kunnen terecht op AdBlock plus (https://adblockplus.org), dat wel een Mozilla Firefox versie heeft. Het is eveneens een open source project, met zijn broncode op GitHub.
Bovendien is er nog de Adblock browser, die een rechtstreekse veriant is van Firefox, en te vinden is in de Mercurial repositories https://hg.adblockplus.org.

Adblock plus heeft criteria opgesteld voor aanvaardbare advertenties. De gebruiker kan kiezen om de aanvaardbare advertenties door te laten. Die staan bv duidelijk afgescheiden helemaal bovenaan, helemaal onderaan, of helemaal rechts op de site.
De lijst van toegelaten advertenties is raadpleegbaar, en gebruikers kunnen feedback geven over de doorgelaten reklame.

De huidige versies van de software AdBlock Plus laat dus standaard wel aanvaardbare advertenties door. Voor ze deze stap zetten, deden ze eerst een enquete onder hun gebruikers. Daaruit bleek dat 75 % van de gebruikers vooral de vervelende opdringende advertenties wil vermijden, en daarvoor de software gebruikt. Ze beseffen ook wel dat heel wat websites reklame-inkomsten nodig hebben. De 25% die helemaal geen reklame wil zien, kan deze optie aanzetten.

Hier vind je de criteria voor “acceptable Ads”: https://adblockplus.org/en/acceptable-ads

Uitgelekte olie-corruptie

Fairfax media en de Huffington Post publiceerden gisteren online een artikel over de wereldwijde corruptie van Unaoil, een bedrijf uit Monaco. Dat zou miljoenen dollars hebben ingezet in omkopingszaken waarbij grote bedrijven, overheidsambtenaren en politici betrokken zijn over heel de wereld.

Door een lek van vertrouwelijke documenten en e-mails kregen de media inzage in een lang vermoed maar voorlopig goed bewaard geheim. Ze deden een half jaar onderzoek voor ze met het nieuws naar buiten kwamen.

Behalve het eerste artikel over de corruptie bij de olieproductie, wordt nog een vervolg aangekondigd over de Russische connectie, en een deel over Azië en Afrika. Ze merken op dat de oliesektor een enorme invloed heeft, in eerste instantie op volkeren waar de olie opgepompt wordt, en die te maken krijgen met de gevolgen daarvan op hun leefomgeving en sociale strukturen.

Maar de onthullingen tonen ook een niet-zo-fraai beeld van wat bv met de olie van Irak gebeurde na de Amerikaanse invasie. Het Amerikaanse leger wierp zich op het ministerie van olie, terwijl het Bagdad Museum geplunderd werd.

De Huffingtno Post is een progressieve nieuwswebsite in de VS: http://www.huffingtonpost.com/
Fairfax media is een uitgever aktief in Australië en Nieuwzeeland: http://www.fairfaxmedia.com.au/

http://www.theage.com.au/interactive/2016/the-bribe-factory/day-1/the-company-that-bribed-the-world.html

Apple’s ommezwaai

Apple kwam sinds eind vorig jaar in de media omdat het bedrijf niet wilde meewerken met het Amerikaanse ministerie van justitie om een iPhone te kraken die versleutelde gegevens bevatte. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar een dolle schutter, maar er zijn nog verschillende andere gelijkaardige verzoeken hangende. De eis om medewerking aan bedrijven als Apple en andere technologie en communicatiebedrijven is gebaseerd op een wet uit 1789. Sinds 1977 werd die zo ruim geïnterpreteerd dat ook prive-bedrijven er onder vielen. En in het verleden werkte Apple ook altijd mee.
Er werd sterke versleuteling ingevoerd op een manier dat de fabrikant nog onmogelijk de sleutel in handen heeft.
En er was een rechter die de oude wet niet onvoorwaardelijk wilde toepassen in dit geval tegen Apple. Het precedent uit 1977 gaat niet zomaar op voor Apple, omdat het toen een telefoonmaatschappij was, eigenaar van de lijnen, en die zelf ook gegevens bijhoudt over de communicatie, al is het maar voor de facturatie en om technische redenen. Maar Apple is niet zo’n bedrijf, en heeft op zich niets meer te maken met het gebruik van het toestel achteraf. Bovendien is toen de vraag gesteld aan het congres om de wettelijke voorwaarden te scheppen om dat soort voorwaarden om mee te werken op te nemen in de wet. Dat heeft het congres toen uiteindelijk niet gedaan. En dus is er niet echt een wettelijke basis om deze medewerking dwingend op te leggen.

Uiteindelijk heeft de overheid een extern gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om de informatie uit een van de iPhones te krijgen, waarvoor ze oorspronkelijk op medewerking van Apple wachtten.
Apple draait de zaken nu om, en eist van de overheid inzage in de manier waarop de gegevens verkregen zijn.

Dergelijke verzoeken werden trouwens ook aan Google gericht ivm Android smartphones:

http://www.theverge.com/2016/3/30/11330892/fbi-google-android-unlocking-phone-court-order

http://blogs.reuters.com/alison-frankel/2016/02/17/how-a-n-y-judge-inspired-apples-encryption-fight-with-justice/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.