Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Je geld of je job * Je geld én je job * Schuif eens op, Microsoft

i-nieuws 6 na 6 ** February 26th, 2009 by wim.webgang **

26/02/2008

Je geld of je job

In de Verenigde staten zijn IT-bedrijven aan een aanslag op de lonen van hun medewerkers begonnen. Medewerkers van HP krijgen een loonsverlaging van 2,5 procent. Bij het management wordt 10 procent loon afgehouden, en de directie moet 15 procent inleveren. Algemeen directeur Mark Hurd gaf zelf het voorbeeld door 20 procent in te leveren.

De maatregel sijpelt ook door naar Europa. HP Nederland heeft zijn werknemers gevraagd vrijwillig loon af te staan. Ze zijn alvast begonnen bij het management, de gewone werknemers volgen later. Het zou de bedoeling zijn om daarmee ontslagen te vermijden.

Ook bij Nokia moeten maatregelen genomen worden, maar daar draaien ze het om; er wordt een premie gegeven voor wie zich aandient voor ontslag. Ze zoeken 1000 vrijwilligers.

Je geld én je job

Grote broer Microsoft, gaat nog een stap verder: zij vragen geld terug dat werknemers al gekregen hadden. Banen sparen zal als argument niet werken, ze vragen immers geld terug van een deel van de 1400 ontslagen werknemers. De verwachte volgende 5000 werknemers die hun ontslag gaan krijgen wachten best even voor ze hun ontslagvergoeding erdoor jagen.
Er zou bij de eerste reeks een fout zijn gebeurd met de berekening van hun ontslagvergoeding, waardoor een deel van de ontslagen werknemers teveel zou gekregen hebben, en dus werd een brief verstuurd om dat terug te vorderen.

Citaat uit de brief (die trouwens al snel op internet circuleerde): “Your immediate attention and cooperation in this matter is appreciated”

Terugbetaling, binnen de twee weken, dient te gebeuren ter attentie van het “Payroll Department”, afdeling terugbetalingen, en gevestigd in de “Eenzame boomstraat 1″.

Na het weekend vond Microsoft de slechte publiciteit rond de uitgelekte brief wel welletjes. Mogelijk richtte die meer schade aan dan het teruggevorderde geld. Dus werd de terugvordering ingetrokken.

 

Schuif eens op, Microsoft

Volgens BBC heeft in het Verenigd Koninkrijk overheid gekozen voor meer gebruik van open source. Minister Tom Watson wil dat openbare besturen vermijden dat ze afhankelijk worden van 1 leverancier. Er moet in plaats van automatisch te beslissen bij aankoop van software, gekeken worden naar de waarde en de prijs van de software.
Als de overheid in het VK zou overstappen op vrije en open source software, zou dat 60 miljoen pond besparen.
Het grote aantal falende IT projecten van de voorbije jaren, die behalve duur ook allemaal gebaseerd waren op commerciële en gesloten producten, hebben de overheid mee aan het denken gezet. De open standaarden, en de openheid om wijzigingen aan te brengen op elk niveau van de software bij open source speelt in het voordeel van de overheden die die software gebruiken. Bovendien is het gemakkelijker om naar de burgers te communiceren door het gebruik van open source standaarden. Commerciële softwarefabrikanten proberen meestal hun eigen formaten door te drukken.

De regering wil integendeel een “open source- cultuur” van hergebruik, delen en samenwerking ontwikkelen. En zelfs bij de bedrijfseigen oplossingen van commerciële leveranciers zal dezelfde openheid en soepelheid geëist worden die vanzelfsprekend is in de open source wereld.
Dit keer lijkt het dus geen truukje om enkel maar goedkopere prijzen af te dingen van de Microsoften van de IT-wereld, hoewel betrokken partijen wel vrezen dat de grote “proprietary” softwarevendors hun invloed maximaal zullen aanwenden.
“De echte waarde van open source zit in de nieuwe flexibiliteit die de gebruikers krijgen” volgens de minister:
“The real value with open source comes from giving users a new flexibility”

En eigenaardig genoeg is het niet enkel de regeringspartij die pleiten voor open source. De Tories, de Britse rechterzijde of “conservatives” die in de oppositie zitten, opperen dat de mentaliteitswijziging niet snel genoeg gaat sinds het besluit in 2004 om meer open source te gebruiken. George Osborne haalt voorbeelden aan uit andere landen en uit eigen land. Hij spreekt over een mogelijke jaarlijkse besparing van 600 miljoen pond. Projecten in bestaande overheden en scholen in UK zouden al besparingen tot 50 procent hebben aangetoond.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.