Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Hoe windkracht bewaren * Geheime overeenkomst verworpen * Niet bewegen * Laptop verboden

i-nieuws 6 na 6 ** March 11th, 2010 by wim.webgang **

11/03/2010


Hoe windkracht bewaren

Hoewel windmolens een succesvolle alternatieve energievorm zijn, moet die altijd gecombineerd worden met andere bronnen om de momenten op te vangen waar de wind te weinig kracht heeft om de nodige energie te leveren. Onderzoekers denken er nu aan om de wind “op te slaan”. Dat zou kunnen door de kracht van de windmolens te gebruiken om lucht onder druk in een mijnschacht te persen. Dat doet men op momenten waarop er overschot aan windenergie is. Op momenten met weinig wind, kan men de samengedrukte lucht loslaten, zoals bij het leeglopen van een ballon. Deze kracht kan men dan weer gebruiken om een turbine te laten draaien en electriciteit te leveren. Het principe kan vergeleken worden met de opslag van water achter een stuwdam.

In “Huntorf” in Duitsland wordt ondergrondse opslag van luchtdruk al toegepast sinds eind jaren 70.
In de VS wordt op één locatie een oude zoutmijn gebruikt om lucht onder druk in op te slaan. Er worden 11.000 woningen bediend gedurende 10 uur per dag, met een maximum capaciteit tot 26 uur.

Maar in beide gevallen dient de opgeslagen luchtdruk enkel als manier om energie op te slaan die geproduceerd wordt door fossiele brandstoffen of kernenergie. Gebruik in combinatie met windmolens zou wel nieuw zijn.

.

Geheime overeenkomst verworpen

Het Europees Parlement heeft de ACTA verworpen met een verpletterende meerderheid van 663 stemmen tegen en slechts 13 voor.
De ACTA is een handelsovereenkomst die gaat over bestrijding van “piraterij” en vervalsing. Twee jaar geleden gingen in Geneve in Zwitserland een aantal partijen bij elkaar zitten om afspraken te maken. In de gesprekken zaten ondermeer Australie, Canada, de EU, Japan, Korea, Mexico, Marokko, Zwitserland en de VS.
Europa is er vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Maar het Europees parlement heeft er geen vertegenwoordiging of evenmin inspraak.

Ze hebben vooral ook geen inzage in de inhoud. De deelnemers aan de gesprekken hebben namelijk een “non disclosure agreement” getekend, geheimhouding dus. Volgens het verdrag van Lissabon moet het Europees parlement volledige en onmiddellijke inzage krijgen in informatie over internationale onderhandelingen. Een aantal parlementsleden hebben dan ook geprotesteerd tegen de gang van zaken: “Dit parlement zal niet achteroverleunen terwijl de fundamentele rechten van miljoenen van burgers achter gesloten deuren aangetast worden.” verklaarde een parlementslid.

Karel de Gucht, lid van de commissie die de besprekingen voert, suste het protest door te stellen dat niet alle voorgestelde maatregelen uit de ACTA tekst zullen ingevoerd worden.

Af en toe lekt iets uit over de gesprekken, en daaruit blijkt dat het de bedoeling is om internetneutraliteit op te geven en strengere straffen in te voeren en de internet providers daarin te betrekken waarbij ook alle onschuldige gebruikers in een bewakingssysteem terechtkomen.

Oproep hier .

Niet bewegen

Een Japanse telefoonmaatschappij heeft een programma ontwikkeld om de bewegingen van gebruikers gedetailleerd te volgen. Daarvoor worden de bewegingsdetectors in de nieuwe generaties van gsm’s gebruikt. Deze “accelerometers” kunnen detecteren of een toestel valt, of het beeld op het scherm gedraaid moet worden omdat je het gekanteld vasthoudt, of als sturing voor spelletjes enz. Maar de gegevens kunnen ook onderzocht en vergeleken worden met referentiegegevens, waardoor bewegingen als stappen, en de trap oplopen herkend kunnen worden.

Het bedrijf hoopt dat werkgevers erin geïnteresseerd zullen zijn om hun werknemers te controleren. Kritici spreken van gevaar voor de privacy en een “Big Brother” systeem, maar de telefoonmaatschappij noemt het eerder een “Big Mother” systeem, omdat het ten goede van de werknemers kan werken. Zo kan het systeem merken dat een glazenwasser klaar is met zijn werk, en bv de wegbeschrijving naar de volgende
al opzoeken.

Maar het systeem zou ook kunnen zien dat de man 7 keer op zijn ladder klom, terwijl er maar 5 ramen te kuisen waren. Het zou kunnen leiden tot “werkoptimalisatie” en zo voor hogere werkdruk en meer stress.

Laptop verboden

Een paar professoren aan universiteiten in de VS hebben de laptop verboden in de les. De laptops zorgen te veel voor afleiding. Dankzij de draadloze netwerken zitten studenten op sociale netwerksites, op YouTube, webshops en spelletjes sites. Bovendien leiden ze er hun omgeving mee af die mogelijk wel de les probeert te volgen.
Hoewel studenten in eerste instantie protesteerden, leggen ze zich ondertussen bij de beslissing neer. Ze geven ook wel toe dat ze andere dingen deden dan nota nemen, en voelen zich meer betrokken bij de les. En uiteindelijk hebben ze nog altijd hun smartphone die minder opvallend is dan een laptop.

Hoe weten die proffen eigenlijk zeker dat studenten op internet zitten tijdens de lessen? Een van de proffen in de richting rechten vertelde dat de belangrijkste rechter van het hooggerechtshof was afgetreden. Op het einde van de les zei hij dat het een vals gerucht was om te kijken hoe kritisch de studenten waren. Maar ondertussen hadden de studenten het bericht al verspreid via hun blogs en twitter.
Ook vergeleken ze de resultaten van de meest computer-verslaafde studenten met die van studenten die altijd spijbelden. Ze lagen in dezelfde grootte-orde.

.

.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.