Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Software Emigratie?

i-nieuws 6 na 6 ** December 18th, 2008 by wim.webgang **

18/12/2008
Op vrijdag 2 juli 2004 bezoekt de president van India het Indische ministerie van Defensie voor een jubileumviering van een afdeling van de zeemacht. De Hij wetenschappers, die hij er ontmoet, raadt hij aan open source software te gebruiken om de systemen transparanter en veiliger te maken.

In april 2005 wist het Indische parlement een wet op softwarepatenten tegen te houden en weet daarmee softwaremonopolies te bemoeilijken.

In september 2006 hadden 18 van de 28 staten in Indië open source projecten lopen. Een deel van die staten draait Linux in overheidsdiensten of onderwijs, anderen hebben pilootprojecten gestart. In Kerala werd in heel de staat het gebruik van open source ingevoerd in scholen met het doel de computer en softwarekennis op te drijven. De ministeries van Landsverdediging, transport en communicatie gebruiken Linux op hun servers.

Volgens een artikel in Business week werd in een klas een twaalfjarig, die met TuxPaint werkte, gevraagd waarop de computer draaide. Ze wist dat het iets als Linux was, toen men haar vroeg of het dan geen “windows” was, antwoordde ze “nooit van gehoord”. Dat is eigenlijk goed nieuws voor Microsoft, want voorheen werd Windows massaal illegaal gekopieerd en nagemaakt. (link)

In juni 2007 gaat Microsoft de opkomst van Linux in Indië te lijf door ter plaatse een volledig eigen Microsoft PC op de markt te brengen. Ze maken hem zo goedkoop mogelijk, doen er een hoop software bij, en richten zich vooral op studenten. Door de pc’s zelf te verkopen zijn ze zeker dat ze met Windows verkocht worden, en niet met Linux. Ze zakken voor de doelmarkt van het onderwijs met de prijs van hun softwarepakketten tot 3 dollar.
(Bill Gates: “All human beings deserve a chance to achieve their full potential” i.e. to use Microsoft Windows Starter Edition)

In maart 2008 stemde Indië tegen het aanvaarden als standaard van Microsoft’s bedrijfseigen formaat OOXML. Daardoor kreeg de echte, onafhankelijke standaard “opendocument format”, die door meer verschillende partijen gesteund wordt, een kans.

 

In augustus 2008 duiken berichten op over Indische bedrijven die met lage-loonkostwerknemers een zaak oprichten in het oplossen van “CAPTCHA’s”. Een captcha is een raadsel dat moet opgelost worden op een site alvorens een aktie kan uitgevoerd worden (bv bericht kan verstuurd worden). het dient om te vermijden dat computerprogramma’s automatisch op een website akties uitvoeren, zoals bv het aanmaken van nieuwe e-mail adressen om spam te versturen. Maar een captcha kan gemakkelijk doorgestuurd worden naar een derde partij, die ze oplost en de oplossing terugstuurt. Die derde kan een sterk computersysteem zijn dat de captcha’s kraakt, maar ook een mens aan een computer die betaald wordt per opgeloste captcha. Om de oplos-kost laag te houden worden die bv in Indië gezocht. Officiëel zijn het “data processing workers”.

Einde van de zomer 2008 verschijnt in de VS het boek “my JOB went to India” van auteur Chad Fowler. Hij leidde als “software engineer” een team van Indische ontwikkelaars. Hij beschrijft in zijn boek 52 praktische tips om jezelf als werknemer te versterken binnen je sektor, en gebruikt daar voorbeelden uit de praktijk voor. Een van zijn tips is dat leren van en deelnemen aan open source projecten je carriere kan bevorderen. Het boek van 185 blz is uitgegeven bij “The Pragmatic Bookshelf”.

In november 2008 houdt de universiteit voor wetenschap en technology van Cochin (afgekort CUSAT) in India een “National Conference on Free Software”. Niet iedereen is even enthousiast over de betrokkenheid van de regerende politieke partij, die de “Free Software community” politiek zou willen recupereren. Als een aantal aktivisten op de tweede dag openlijk maar vreedzaam protesteren tegen de sponsoring van Novell, worden ze door politie hardhandig buiten gezet. De organisatoren doen er alles aan om de verstoring in de doofpot te steken, maar er ontsnappen toch een aantal gsm-foto’s, die op het internet terechtkomen.

Cochin University of Science And Technology (CUSAT). The main organisers of the event were CUSAT, Open Software Solutions Industrial Co-Operative Society (OSSICS), Appropriate Technology Promotion Society (ATPS) and Kerala State IT@School Project.
(Protest-link, foto-link)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.