Search

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang

Private

Laatste titels:

H-1B visa verschil * Bitcoin in japan *

WebGang blog ** April 6th, 2017 by wim.webgang **

H-1B visa verschil

Tijdens de campagne van Trump zag het er naar uit dat er een breuklijn zou komen in de aantallen van de verschafte visa voor buitenlandse werknemers. In de praktijk is daar nog niet veel van te merken. De regels voor de visa blijven ongeveer hetzelfde, dus dezelfde import van goedkope it werkkrachten valt te verwachten.

Bitcoin in japan
Virtueel geld, zoals cryptocurrency, zal in japan erkend gaan worden als betaalmiddel. Daardoor valt het onder allerlei wetgeving, en zal er ook belast worden op de winsten die gemaakt worden op het handelen in de munten.
Ondertussen zou facebook via zijn whatsapp app werken aan een systeem van onderlinge betaling tussen gebruikers in India. Ze zouden daarvoor samenwerken met o.a. Aadhaar, dat biometrische gegevens opslaat van miljoenen Indiers. Aadhaar moest dienen om een soort identiteitskaart te maken op basis van eigenschappen als Irisscan, vingerafdruk, foto en andere gegevens. Stilaan wordt het systeem ingevoerd, ondermeer voor sociale voorzieningen en voor algemene erkenning van diploma’s.
Een systeem waar miljoenen persoonsgegevens in worden opgeslagen, en in de toekomst meer dan een miljard, moet natuurlijk goed werken, en goed beveiigd zijn.
Dat het goed werkt, daar zijn de ontwikkelaars van IndiaStack van overtuigd. Dat blijkt uit een foto die ze twitterenden ivm het prive bedrijf ONGRID waarmee ze zouden samenwerken.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Electronisch stemmen (Complottheorie)

WebGang blog ** November 24th, 2016 by wim.webgang **

geen tijd voor gehad in het programma dus smijten we dit er maar achteraan:

Electronische stemmen zonder fraude

De belangrijkste vraag tijdens de campagne tussen Trump en Clinton was waarschijnlijk die of de kandidaat zijn verlies zou aanvaarden. Trump was niet erg duidelijk in zijn antwoord, en leek niet van plan om op voorhand te zeggen dat hij zijn verlies zou aanvaarden. Dat leidde tot heel wat controverse, maar achteraf bekeken viel het de democraten ook zwaar, evenals veel van hun kiezers; er braken zelfs rellen uit na betogingen tegen Trump.

Ten eerste voorspelden de polls dat Clinton zou winnen, en ten tweede bleek Clinton ook meer stemmen gehaald te hebben (maar niet op de juiste plaats of manier om de meeste kiesmannen te krijgen).

Maar er werd ook op een andere manier gereageerd dan betogen; computerwetenschappers onderzochten de resultaten van de verkiezingen om een vergelijking te maken tussen electronische resultaten en stembrieven. Voor de verkiezingen waren er al berichten over kraakbare kiessystemen, en de onderzoekers stellen een systematisch verschil vast tussen de behaalde stemmen in staten met stemcomputers en die zonder. Electronisch zou Clinton zo’n 7 procent minder stemmen halen. In principe zou een hertelling gevraagd kunnen worden. Ze houden rekening met computerinbraken, zeker omdat het campagneteam van de democraten ook al een inbraak te verwerken kreeg, die bron was van materiaal tegen Clinton, en op die manier al de verkiezingen kon beïnvloeden. Daarbij werden trouwens ook gegevens van kiesgerechtigden buitgemaakt.
Als een buitenlandse mogendheid genoeg middelen en geschikte experts kan inzetten, is het niet onmogelijk dat ze een voorbereide aanval opzetten waarbij malware op voorhand verspreid wordt in belangrijke computers (die van de swing states). De software zou enkel aktief wordt tijdens de verkiezingen zelf, zo’n beetje selectief als de software van volkswagen die tijdens technische controles aktief was) Nadien zou de malware zichzelf en ook alle sporen moeten wissen.
Een paar jaar geleden zou het scenario nog op ongeloof onthaald worden, maar ondertussen weten we dat de realiteit er niet ver vandaan is. Naast de inbraken in de systemen van de democraten, waren er pogingen tot inbraak in de systemen waarmee de kiezers geregistreerd werden in verschillende staten. In Illinois en Arizona werden effectief gegevens van stemgerechtigden gestolen. Verschillende buitenlandse mogendheden hebben de capaciteiten om zo’n aanvallen op te zetten, en bij verkiezingen in Ukraïne is volgens de overheid maar op het laatste moment een vervalsing van de verkiezingen vermeden.
Zonder dat iemand beweert dat “het” gebeurd is, klinkt toch de vraag hoe de bevolking van de VS zeker kan weten. Meestal zijn bij kiessystemen democratische controles ingebouwd, zijn de systemen te verifiëren. Is dat zo, en kunnen de resulstaten van de electronische temburo’s gecontroleerd worden? Het antwoord is niet eenduidig. Sommige van die systemen printen een controlebiljet uit, een dubbeltje van iedere stem. Er bestaat dus reserve controlestrookjes van de stemmen, die herteld kunnen worden.
Maar niet alle systemen blijken dat te hebben. (op deze site is een kaartje te zien mer de verdeling van de staten met electronische systemen met controlestrookje, en die zonder: https://medium.com/@jhalderm/want-to-know-if-the-election-was-hacked-look-at-the-ballots-c61a6113b0ba#.34y095ep2)

De systemen die wel een papieren backup hebben van de stemmen zouden ze wel kunnen hertellen. Of ze zouden systematisch bij elke verkiezing steekproeven kunnen doen om te kijken of alles in orde is. Geen van beiden gebeurt.

Tenzij. Tenzij één van de kandidaten een hertelling vraagt. Maar, dan moet je die ook zelf betalen, en dat gaat al snel over miljoenen dollars. Bovendien moet dat binnen een zeer korte tijdspanne gebeuren, en die is een een paar kritieke staten bijna voorbij. Staten waar de marge bijzonder krap was, zoals 0,7 procent, 1,2 procent, en 0,3 procent.

Er is door één van de kandidaten, Jill Stein (van de groenen), wel een campagne gestart om het geld voor een hertelling in een paar staten bijeen te krijgen, maar de kans dat het lukt lijkt klein omdat de deadline zo krap is.

Als die stemmen inderdaad zouden herteld worden, zou dat het vertrouwen in de uitslag herstellen, en ook een signaal zijn naar computerfraudeurs dat de kans op ontdekken groot is.

Als ze niet herteld worden, geldt natuurlijk het omgekeerde.

De kritiek op de soms verouderde, soms onaangepaste systemen dateert trouwens van voor deze verkiezingen, en er werdt zo goed als niet aan gewerkt door de verschillende staten, die hun eigen systemen hebben. Dikwijls omdat ze er het geld niet voor hebben.

De experts raden aan om wel computers in te zetten voor het tellen, maar het registreren van de stem op papier te doen. Laat de computers de papieren stembiljetten inscannen, dan blijft er een mogelijkheid tot hertelling.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Raspberry Pi 3

WebGang blog ** August 8th, 2016 by wim.webgang **

De jacht op de nieuwere Raspberry Pi 3 is nog open. Ik volg de stock van de plaatselijke electronicazaken binnen de afstand van één uur rijden. Telkens als er op de site een cijfer van één of meer vermeld wordt, rij ik erheen. Nog geen enkele keer heb ik er één te pakken gekregen. Ik veronderstel dat er ofwel weinig van in stock genomen wordt / toch veel verkocht worden / mogelijk de toevoer/productie niet kan volgen?

Raspberry Pi 3 niet voorradig

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Raspberry in Wales

WebGang blog ** August 6th, 2016 by wim.webgang **

Gevonden. versie 2
Op twee plaatsen kaapte ik de laatste Raspberry Pi: in een electrozaak, in de vorm van een starterkit (zie foto). Die ging uit assortiment en dus met korting aangeboden, hij lag in de rubriek “gadgets”. (bespreking volgt)

En de andere in een electronicazaak, een gewone Raspberry Pi 2.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Arduino in VK

WebGang blog ** August 4th, 2016 by wim.webgang **

… maar ik zeg u, het is gemakkelijker een Arduino te vinden in Groot-Brittanië, dan één in Italië, Rome. Het is gemakkelijker een Arduino te vinden in Groot-Brittanië, dan een Raspberry Pi in Wales.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Linux tijdschiften VK

WebGang blog ** August 1st, 2016 by wim.webgang **

Geen gebrek aan leesvoer hier ….

Lift ^ | Lift v | Comments Off

4/8 In het land van … (geen WebGang)

WebGang blog ** August 1st, 2016 by wim.webgang **

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Het graf van SCO

WebGang blog ** February 11th, 2016 by wim.webgang **

Het graf van SCO
Eindelijk wordt de doodstrijd van ” het Linux-proces van de eeuw” afgesloten… op 26 februari zou het definitief gedaan zijn, en legt de rechtbank het definitieve verslag neer.
SCO startte de zaak in 2003 en ging zelf in 2007 virtueel failliet. Eigenlijk draaide het laatste stuiptrekkende stuk van het bedrijf alleen nog rond de rechtszaak.
We volgende toen het verloop via de Groklaw website, die het zelf in 2013 als een afgehandelde zaak beschouwde.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Vanaf morgen: toasten op FOSDEM 2016

WebGang blog ** January 28th, 2016 by wim.webgang **

Een greep uit het overweldigend aanbod:

 • Brain-Duino, Open-Source Neuroheadset: een hoge-kwaliteits brein-computer interface

  https://fosdem.org/2016/schedule/event/brainduino/

 • Layers box: een privé cloud

  https://fosdem.org/2016/schedule/event/layers_box/

 • Spiffing – Military grade security. Voor wiens ogen is dit bestemd, en hoe “manage” je dat met software?

  https://fosdem.org/2016/schedule/event/spiffing_military_grade_security/

 • 44 years of Unix history: alles neergeslagen in een Git repository, of hoe dacht je anders?

  https://fosdem.org/2016/schedule/event/unix_history/

 • enz ..

Dit zijn maar enkele van de 38 Lightning talks.
Dan zijn er nog de main tracks, de developer rooms, LPI examens, key-signing, enz..

En ook voor en na is er heel wat te doen, zoals het vorige week vemelde “Computers, Privacy and Data Protection 2016″, meer in de Fosdem Fringe.

En voor wie Richard M. Stallman (nog) eens wil horen uitleggen wat het doel is en wat de weg er naartoe: http://www.freeasinfreedom.be/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Mainframepionier

WebGang blog ** December 31st, 2015 by wim.webgang **

Terugblik 2015
Distro van het jaar (2015): SailFish
Hardware van het jaar (2015): Jolla

Gestorven: mainframepionier Gene Myron Amdahl, die sinds de jaren ‘50 een tijd voor IBM werkte en er de bekende System/360 maakte in de jaren ‘60. Nadien startte hij allerlei bedrijven, waarmee hij IBM dikwijls concurrentie aandeed, zoals met toen hij compatibele mainframes bouwde die terechtkwamen bij bv de NASA.
Later kwam het in handen van Fujitsu, en daar verloor het de strijd tegen IBM in de snel evoluerende hardwareontwikkeling waar ook nog Intel kwam opzetten. Er zijn nu nog enkel sporen van Amdahl producten terug te vinden in producten van Fujitsu voor de Japanse markt.

Zijin naam is ook bekend van de “wet van Amdahl”, die hij in 1967 presenteerde, en die beschrijft welke de beperking is van de sneldheidswinst die je kan verwachten door het toevoegen van processoren in parallele computersystemen.

Hij stierf in november 2015, op 92-jarige leeftijd.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

« Previous Entries