Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Ziekenhuisdata * Gezien! * Lettertype voor programmeurs * Pas verloren

i-nieuws 6 na 6 ** January 23rd, 2020 by wim.webgang **

Ziekenhuisdata

Ziekenhuisdata valt bij ons onder allerlei wetgeving als beroepsgeheim van de dokters en de Belgische en Europese privacy wetgeving. Het is gemakkelijk om te zien wat er zonder die regelgeving zou gebeuren, want in de VS is dat al bezig. Ziekenhuizen sluiten deals met gegevensverwerkende bedrijven als Google, Microsoft en Amazon. Die bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van Kunstmatige Intelligentie-toepassingen. De computers die zelflerend zijn moeten daarbij gevoed worden met aanzienlijke hoeveelheden gegevens. Hoe meer de gegevens betekenisvol blijven, hoe meer het KI systeem kan leren, en de bedrijven gaan samenwerkingen aan met ziekenhuizen om aan die data te geraken.
Er is duidelijk een concurrentiestrijd aan de gang tussen Google, Microsoft, Amazon, en Apple. Onlangs werd bekend dat Google bezig was met een “geheim” project om over 21 staten heen gezondheidsdata te verzamelen. Het project heet “Nightingale”, en bevat gedetailleerde gegevens over de patienten.
Maar daar kwam kritiek op, en het zou kunnen dat de ziekenhuizen overstappen naar Microsoft Azure of Amazon Cloud.

Gezien!

Dashcams zijn populair geworden om het verkeer te filmen terwijl je aan het rijden bent. En hoewel dat in Belgie dan bv een filmpje oplevert van een uur stapvoets aanschuiven achter dezelfde wagen voor je in de file, wordt in de VS nog wel een afstandje gereden met de dashcam op. Het bedrijf BlackVue heeft zich op die markt toegelegd, en verbond zijn dashcam met het internet en een sociale netwerksite voor dashcammers. Je kan je tochtje natuurlijk ook live streamen, zodat je vrienden je unike reis kunnen meemaken, vrienden die geen auto hebben toch ook een beetje filegevoel mogen beleven, of je partner mee kan onhouden in welke straat je uiteindelijk geparkeerd hebt.
De dashcam kan ook blijven werken als je wagen geparkeerd is, en je verwittigen als een uitzwaaiende oplegger van een vrachtwagen zich innig versmelt met jouw stuk blik. Dan kan je daarna succes oogsten op internet met het spectaculaire filmpje van de crash waar je je leven lekker niet voor gewaagd hebt.

Je kan bij installatie zelf kiezen om het broadcasten aan te zetten, waardoor de gegevens gebruikt kunnen worden om de drukte op de weg te meten en weer te geven op een kaart. Maar wie dat deed was zich er waarschijnlijk niet van bewust dat hij daarmee data lekte over zichzelf. Motherboard had zich gebaseerd op de iOS versie van de BlackVue app onderzocht en op basis daarvan een programma gemaakt dat gegevens uit die kaarten kon halen. Een bepaalde gebruiker kon daarmee wekenlang gevolgd worden door bv om de twee minuten de gps data op te vragen.
BlackVue werd verwittigd en paste ondertussen zijn software aan.

Lettertype voor programmeurs

JetBrains heeft een nieuw lettertype uitgebracht dat speciaal voor programmeurs is gemaakt. Het heet JetBrains Mono, en bestaat in verschillende taalversies (momenteel al meer dan 140 talen, zie lijst online onder “languages supported”). JetBrains is een bedrijf dat programmeeromgevingen maakt, in vakjargon IDE’s genoemd, naast andere programmeerhulpmiddelen. Ze maken bv PyCharm voor Python programmeurs, Webstorm voor Javascript, IntelliJ IDEA voor Java, phpStorm voor php, AppCode voor iOS/MacOS, Kotlin voor ondermeer Android enz.
Het lettertype is niet ontwikkeld voor de schoonheid, sierlijkheid of opvallendheid. Het is speciaal ontwikkeld voor programmeurs, en komt tegemoet aan wat programmeurs blijken te zoeken als ze een lettertype kiezen om in te werken.
Enkele eigenschappen die ze dit lettertype hebben gegeven:
- Het zijn screefloze letters waarbij alle letters even breed zijn. Dat betekent dat de i evenveel plaats inneemt als de hoofdletter Q. Als je een letter vervang door een andere letter, beweegt de rest van de tekst erachter dus niet.
- De hoofdletters hebben de normale grootte tot bovenaan de lijn, maar de kleine letters zijn niet de helft van de grote. Ze komen hoger dan de helft, daardoor zijn ze in verhouding groter weergegeven dan in andere fonts, en blijven ze beter leesbaar.
- de vorm van de letters is eenvoudig gehouden, en er zijn zo weinig mogelijk overbodige randjes en kantjes aan de letters. Dat zou het minder vermoeiend maken om een letter te herkennen.
- De ronde vormen zijn een beetje afgeplat in de breedte, of uitgerokken in de hoogte als je wil. Een kleine o is daardoor niet rond, maar krijgt een recht stukje lijn in de opstaande richting. Dat zou de leesbaarheid ook vergroten, vooral bij het snel door de tekst zoeken in vertikale richting. De letters zijn schreefloos maar eindigen scherp afgesneden wat een betere weergave zou geven met de pixels van een scherm.
- Er is extra op gelet om letters en cijfers genoeg te doen verschillen, wat bij programmeren belangrijk is omdat een programma kan crashen op een nul in plaats van een o, terwijl een mens daar gewoon overleest. De nul heeft een puntje in het midden en kan dus altijd herkend worden. Verder dus aandacht voor het verschil van de kleine L en de 1 (één). De hoofdletter i heeft wel dwarsstreepjes boven en onderaan om ze herkenbaar te maken en verschillend van de kleine L.
- Leestekens zijn opvallend verschillend, de komma bv bestaat niet uit een puntje met een klein streepje eraan maar uit een duidelijk streepje in komma vorm en richting zodat je je niet kan vergissen.
. De schuine letters zijn aangepast: ze zijn iets minder schuin gezet, zodat ze snel leesbaar blijven, en er zijn een paar andere aanpassingen gedaan om bepaalde letters als de a, de y en de f leesbaar te houden.
- sommige symbolen worden samengevoegd tot 1 teken, zoals het groter dan of gelijk aan teken, dat in programmeren bestaat uit een = teken en het > teken, in dit lettertype wordt dat dan weergegeven door het gecombineerd teken zodat het herkenbaar is als de functie waarvoor het gebruikt wordt. Hetzelfde bv voor een streepje en een groter dan teken, die als pijltje bedoeld zijn, dat wordt wergegeven als een pijltje van 1 letter breed.
De font is te downloaden voor verschillende systemen.
En bovendien hebben ze de font uitgegeven onder de Apache 2.0 licentie. Het is dus open source, en je kan het redelijk vrij gebruiken.

https://www.jetbrains.com/lp/mono/#how-to-install

Pas verloren

Om een of andere reden begonnen dinsdag een aantal gebruikers van lastpass problemen te ondervinden met het gebruik van de wachtwoordopslagdienst. Gebruikers begonnen maandag te melden dat ze niet meer konden inloggen. Lastpass ontkende dat er servers platlagen, meer er was duidelijk een probleem met sommige gebruikers. Het leek te maken te hebben met accounts die aangemaakt werden in of voor 2014, dus mogelijk had het iets met software te maken. Lastpass is een online opslag voor je wachtwoorden, die je vanop alle apperaten kan gebruiken, via een webinterface of een app. Als plugin in de browser kan die de wachtwoorden voor jou invullen, maar dat dat soort dingen riskant is, bleek toen in 2019 uitkwam dat websites speciale code konden inbouwen om de gegevens op te vragen die in de vorige site waren ingevuld. De wachtwoordbeheerder is natuurlijk de aantrekkelijkste software om te kraken voor kriminelen, en het Google Project Zero team lijkt de software nauwgelet in het oog te houden, een Britse white hat hacker van de group meldde al een paar keer veiligheidsproblemen. Nochtans heeft LastPass een goede naam in publicaties. Vroege gebruikers schrokken wel even toen originele maker van LastPass zijn bedrijfje verkocht aan LogMeIn, maar dat is ondertussen al weer geleden van 2015.
Voor de duidelijkheid: LastPass houdt je wachtwoorden niet bij voor je, maar wel een sterk versleutelde versie. En de sleutel ervan heb jij gekozen en heb je alleen zelf als je hem geheimgehouden hebt. LastPass heeft hem niet, en daarom kunnen zij dus ook je wachtwoorden niet lezen. Ook niet als je je master wachtwoord kwijt bent. Ze hebben wel een mogelijkheid ingebouwd om voor jezelf een hint te tonen.

http://status.lastpass.com/

https://www.brucebnews.com/2018/10/these-shocking-facts-about-lastpass-will-make-your-jaw-drop/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.