Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

LED-badge en BBC micro:bit v2

Uitzending do 18:00 ** February 4th, 2021 by wim.webgang **

BBC…
Vorige week al even vermeld, vertraagd door de Brex:it, maar hier is dan de micro:bit V2:
(foto: luxe editie met usb-kabeltje en batterij-houder – want je kan het bordje ook -goedkoper- apart kopen)

Dit is de tweede versie van de BBC micro:bit, en die heeft nu een micro en een luidspreker, zodat je die in projecten ook kan gebruiken als invoer en uitvoer/terugkoppeling.
We horen het eerste geluid bij zijn geboorte..

FOS en off
Behalve in het nieuws vermelde FOSDEM is er ook offdem….
https://ps.zoethical.org/t/about-participation-for-offdem/4376/5


Energiegebruik VS

In de VS heeft men gekeken naar het hele energieplaatje; hoeveel energie wordt hoe opgewekt en hoeveel energie wordt hoe gebruikt, en hoeveel gaat er verloren.
Bij processen als verbranding voor verwarmen of koken, bij het omzetten van energie naar beweging enz gaat telkens ook energie verloren, meestal in de vorm van warmte.

Aan de rechtse kant zie je dat van de opgewekte energie ongeveer 1/3 gebruikt wordt om effectief iets te doen. In het algemeen gaat twee derde van de energie verloren (vooral in lozing van warmte).
Als we meer in detail naar het verkeer gaan kijken is het nog veel erger. De aanvoer bestaat voornamelijk uit petroleum. Van al die petroleum die verbrand wordt, wordt ongeveer 1/5 gebruikt voor werkelijke aandrijving en gaat bijna 4/5 verloren.

Er wordt dikwlijls gevraagd of electrische auto’s wel beter zijn dan die met fossiele brandstof motoren. Hieruit zien we dat we een efficiëntiewinst zouden kunnen maken door puur electrisch te rijden omdat daarmee het verlies van bijna tachtig procent zakt naar “slechts” vijfenzestig procent.

Op een gepubliceerde grafiek kan je zowel links de kant van de opwekking zien, als rechts de kant van het gebruik zien:
https://flowcharts.llnl.gov/content/assets/images/energy/us/Energy_US_2019.png

M1-8
Zoals met veel electronica spullen uit China is er alleen een Windows programma voorzien voor het gebruiken van LED-badges. Gelukkig zijn er veel creatieve hackers die een alternatief bieden, bv voor dit type:M1-8 verscheen vorig jaar:
(M1-8 komt op display bij het opstarten of na herhaald indrukken van de onderste toets).
Verdere eigenschappen: 44 x 11 pixels (44 lang, 11 hoog), mini usb kabel om ingebouwde batterij te laden en om de tekst er in te zetten, de batterij is maar 200mAh en zou ongeveer een dag gebruik moeten toelaten na een paar uur opladen.
De bovenste knop is aan/uit als hij niet aangesloten is op de computer via usb.
De onderste knop verandert het effect bij korte druk, en de lichtintensiteit bij lange druk; er zijn 4 stappen en meer licht gebruikt meer stroom.

Hieronder de pogingen op openSUSE (bezig. upd:werkt op 15.x) en Ubuntu (werkt):

Poging 2: Ubuntu (18.04)

Ik volgde de aanwijzingen in deze video:

https://www.youtube.com/watch?v=MSnC1QHrO8Q

sudo apt-get install python3-usb

[sudo] password for webgang:
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
libllvm8
Use ’sudo apt autoremove’ to remove it.
The following NEW packages will be installed:
python3-usb
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 184 not upgraded.
Need to get 37,6 kB of archives.
After this operation, 240 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://be.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 python3-usb all 1.0.0-1 [37,6 kB]
Fetched 37,6 kB in 0s (105 kB/s)
Selecting previously unselected package python3-usb.
(Reading database … 185813 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/python3-usb_1.0.0-1_all.deb …
Unpacking python3-usb (1.0.0-1) …
Setting up python3-usb (1.0.0-1) …
webgang@OptiPlex380:~$

Dan is er een eigenaardigheid; de link in de video is

https://github.com/jnweiger/led-badge-44×11

maar op de github site van jnweiger vind ik enkel:

https://github.com/jnweiger/led-name-badge-ls32.git

Ik probeer eerst de instructies van de video te volgen:

git clone https://github.com/jnweiger/led-badge-44x11
Cloning into ‘led-badge-44×11′…
remote: Enumerating objects: 303, done.
remote: Total 303 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 303
Receiving objects: 100% (303/303), 10.06 MiB | 5.28 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (156/156), done.

ls -lFA led-*

total 92
-rw-r–r– 1 webgang webgang 471 Jan 23 19:07 99-led-badge-44×11.rules
drwxr-xr-x 2 webgang webgang 4096 Jan 23 19:07 doc/
drwxr-xr-x 3 webgang webgang 4096 Jan 23 19:07 gfx/
drwxr-xr-x 8 webgang webgang 4096 Jan 23 19:07 .git/
-rw-r–r– 1 webgang webgang 1658 Jan 23 19:07 .gitignore
-rwxr-xr-x 1 webgang webgang 23966 Jan 23 19:07 led-badge-11×44.py*
lrwxrwxrwx 1 webgang webgang 18 Jan 23 19:07 led-badge-12×48.py -> led-badge-11×44.py*
-rw-r–r– 1 webgang webgang 18092 Jan 23 19:07 LICENSE
drwxr-xr-x 2 webgang webgang 4096 Jan 23 19:07 photos/
-rw-r–r– 1 webgang webgang 6930 Jan 23 19:07 README.md
-rw-r–r– 1 webgang webgang 1956 Jan 23 19:07 research.md
-rw-r–r– 1 webgang webgang 216 Jan 23 19:07 RUN.sh
-rwxr-xr-x 1 webgang webgang 985 Jan 23 19:07 usb-power.sh*
drwxr-xr-x 2 webgang webgang 4096 Jan 23 19:07 win/

sudo python3 ./led-badge-11x44.py -s 3 "106.7FM"

using [LSicroelectronics LS32 Custm HID] bus=2 dev=3

En de frequentie-tekst rolt nu (langzaam -door de -s 3) over het scherm.

Poging 1 (openSUSE)

https://pypi.org/project/m1-8-writer/

Het programma heeft python nodig, en een paar extra’s:
- pySerial om de seriële poort aan te spreken.
- pillow
Installeer vanuit je pakketbeheerder. Ik kreeg keuze tussen versie 2 en versie 3 (van python).

Installeren op de commandolijn via pip (als root):
pip install m1-8-writer

Collecting m1-8-writer
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/4b/98/e43e35fc63358a8f7fb2dc0c5851113878fdbfa3ff71a66c8a805aa049dc/m1-8-writer-0.9.0.tar.gz
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python3.6/site-packages (from m1-8-writer) (3.4)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib64/python3.6/site-packages (from m1-8-writer) (5.0.0)
pygobject 3.34.0 requires pycairo>=1.11.1, which is not installed.
Installing collected packages: m1-8-writer
Running setup.py install for m1-8-writer … done
Successfully installed m1-8-writer-0.9.0
You are using pip version 10.0.1, however version 20.3.3 is available.
You should consider upgrading via the ‘pip install –upgrade pip’ command.

Oplossen van pygobject 3.34.0 requires pycairo>=1.11.1, which is not installed.
installeer python3-pycairo – Python Bindings for Cairo

Pycairo is a Python module providing bindings for the cairo graphics library.

(wordt vervolgd…)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.