Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Waarde van vrije Office * Crypto cadeau * Nieuwe navigatie * smartphone monopolies

i-nieuws 6 na 6 ** October 7th, 2021 by wim.webgang **

Waarde van vrije Office

Om onze vrije software en open source beter te leren waarderen, kunnen we eens kijken naar het leven zonder OpenOffice of LibreOffice.
Dan zouden we overgeleverd zijn aan de abonnementsdienst van Microsoft om onze eigen documenten te mogen openen, of we zouden die software moeten kopen, en dat zou voor de versie voor thuis en/of voor studenten zo’n honderdvijftig dollar (en waarschijnlijk dus ook 150 euro) kosten. Als je in een bedrijf OpenOffice of LibreOffice gebruikt maak je nog meer winst, want de bedrijvenlicenties voor aankoop van Microsoft Office kost zo’n tweehonderdvijftig euro. De meeste bedrijven hebben meer dan 1 computer, dus de winst is 250 x het aantal computers. De Franse stad Toulouse bv, schakelde in 2014 duizenden computers om naar LibreOffice en bespaarde daarmee 1 miljoen euro. Ook Nantes schakelde over en zou 1.7 miljoen Euro bespaard hebben.
En nog dit jaar schakelden de Russische nucleaire installaties over op Astra Linux, en dat betekent dat ze ook de daarin aanwezige LibreOffice gebruiken.

https://www.theverge.com/22704168/microsoft-office-2021-features-pricing-release-date

Crypto cadeau

Bij een platform dat met crypto-tokens werkt, ging iets fout met een nieuwe versie van de software.
Gebruikers kregen per vergissing grote bedragen toegewezen door een bug.
De grote baas van Compound Labs, het bedrijf achter de COMP tokens, smeekte de gebruikers om de digitale tokens terug te storten.
In zijn eerste paniektweet bedreigde de Compound baas even de gebruikers die dat niet zouden doen.
Maar daar had hij snel spijt van; de hele digitale handel is zo zwaar gebaseerd op vertrouwen, dat klanten bedreigen contraproductief werkt.
Gebruikers die op zijn vraag ingaan, mogen voor hun eerlijkheid tien procent voor zich houden, ze moesten dus maar negentig procent terugstorten.
Dat lijkt gemakkelijk verdiend, maar wie alles gewoon bijhoudt, kan moeilijk gesanctioneerd worden.
Het systeem is opzettelijk niet centraal georganiseerd. Het protocol heet DeFi, wat staat voor Decentralised Finance.
De dag van het publiek worden van de bug, daalde de waarde van de Comp tokens met meer dan tien procent.
Maar het systeem bleef overeind, het is groot gonoeg om een verlies van een paar miljoen te kunnen opvangen.
En ondertussen normaliseerde de waarde weer. Het is voorlopig niet geweten hoeveel gebruikers hun vondst teruggaven.
In het totaal zou het gaan over een waarde van negentig miljoen dollar. Oorzaak zou één foute letter in de programmeercode geweest zijn.

Nieuwe navigatie

Google heeft een nieuwe manier gelanceerd om het traject van vertrekplaats naar bestemming te berekenen. De meeste navigatiesystemen voorzien snelste route en kortste route, maar zij voegen nu “de meest energievriendelijke route” toe; dus de weg waarbij je het minste brandstof verbruikt. Maar ze passen het toe op de hele zoekfunctionaliteit, niet alleen op het zoeken van de weg. Dus als je een vlucht zoekt naar een bestemming, kan je daar rekening mee houden, als je een produkt zoekt om aan te kopen. In hun financiële diensten zullen ze een duurzaamheidskwotering voor de bedrijfen tonen (die ze van een externe nonprofit krijgen).
Ook willen ze het energieverbruik van je huis helpen regelen om de apparaten te laten draaien op het moment dat de energie het milieuvriendelijkst kan opgewekt worden.
Nu de economie in België weer op volle toeren draait, en daarmee ook het verkeer – er wordt gesproken over 15% meer vrachtwagens dan voor corona – zie je ook daar mogelijkheden tot energiebesparing. Bijvoorbeeld auto’s die voor verkeerslichten staan. Elke keer een auto moet stoppen en terug vertrekken verbruikt de extra veel energie, dus een soepele doorstroming aan verkeerslichten is daarvoor belangrijk. Nu staan verkeerslichten soms op rood terwijl er geen verkeer in de andere richting is. Of krijgen auto’s groen om even verder weer rood te hebben. In een paar pilootprojecten wordt door ondermeer Google gekeken of AI een verbetering kan geven van 10 tot 20 procent in het brandstofverbruik. Een vlottere doorstroming voor het verkeer is voor iedereen aangenamer, en hopelijk vergeten ze daarbij niet de belangen van de voetgangers en de fietsers.

smartphone monopolies

In Japan bekijkt de commissie voor eerlijke handelspraktijken of Google en Apple hun dominante positie op de smartphone markt niet misbruiken om concurrentie buiten te sluiten, en de keuzevrijheid van consumenten te beperken. In Japan heeft Apple zo’n zeventig procent van de smartphonemarkt, en Android de andere dertig.
In februari werd er in Japan een wet goedgekeurd op de transparantie van een eerlijkheid van digitale platformen, en er wordt bekeken of die van toepassing is op de besturingssystemen van smartphones of mobiele platformen.
Voor ontwikkelaars van programama’s of apps en voor de fabrikanten van de smartphones is er duidelijk sprake van een duopolie: ze moeten zich schikken naar de voorwaarden die het mobiel platform oplegt. Zo zou Google eisen dat hun zoekfunctie wordt ingebouwd als Android wordt gebruikt.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.