Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

RadioLAB : Raspberry Pi 5, Gambas3 en stockpi

RadioLab, Uitzending do 18:00 ** March 14th, 2024 by wim.webgang **

Kennismaking met de Raspberry Pi 5 vs Raspberry Pi 2/3

Uitpakken met de 5
We pakken uit:
- eenvoudig kartonnen doosje met Raspberry Pi 5 bord, en een briefje met blabla.
- een originele voeding 5.1 V, 5A (?!?!)
- Real Time Clock batterij (met klein stekkertje)
- SD kaart met origineel Raspberry Pi OS.
- Officiële 2-kleurige behuizing met ingebouwde ventilator, en een eenvoudige zwarte behuizing met enkel ventilator-opening, en wat afgerondere hoeken.

We spoelen even vooruit voorbij …
starten, configureren (nvdr: zie foto’s) wat allemaal eenvoudig verloopt.

Stekker in het stopcontact..
Systeemversie : Raspberry Pi OS (dec 20223) + updates draaien
Opstarttijd: zo’n 20 seconden, veel en veel sneller dan onze oude uit de 3-reeks
Voeding (verbruik?): usb-C, zwaardere voeding (27 watt!). Ook uitgeschakeld blijft hij stroom verbruiken (en blijft ook een beetje warm). Ingeschakeld moet je de behuizing openen als het een type gesloten kast is.
Temperatuur? Gaat al snel naar 40 °C, wat meer programma’s 60°C, en een spelletje: 80°C!!
Om de temperatuur op te vragen, tik:
vcgencmd measure_temp

Opensuse op Pi5?
Nog te vroeg?

Programmeren
- De vaste waarden zijn aanwezig: Scratch (2 en 3), Thonno, …
- Programmeer-omgeving toevoegen:
Voorkeuren, add/remove software: gambas3: Complete Visual Development Environment gekozen, installeert, icoon onder development, maar start niet.
Vanop de commandolijn zie je de foutmelding:

webgang@raspberrypi:~ $ gambas3

**
** OOPS! INTERNAL ERROR. Program aborting, sorry! :-(
** Cannot find interface of library ‘gb.gtk3.wayland’
**
** ERROR: #27: Cannot load component ‘gb.gtk3.wayland’: cannot find component
**
** Please send a bug report to the gambas bugtracker [1] or to the gambas mailing-list [2].
** [1] http://gambaswiki.org/bugtracker
** [2] https://lists.gambas-basic.org/listinfo/user
**

Software management, zoek naar die gb.gtk.wayland, aanvinken, bevestigen.

Ok! Als je scherm wat doorgestreept wordt, zet het venster van Gambas3 dan kleiner.

Stockp project
- fouten op alle onderdelen, de StockpApp en de StockpiDesktop, StockpiCLI (die in principe geen gtk conflict kan hebben want enkel command line) en ook de library (die zelfs geen user interface heeft).
Foutmelding bv:

Kan project bestand niet openen:
/home/webgang/dev/gb3prj/stockpi/stockpilib
Read-only array
[gb.gui.base].^^Desktop.GetDesktop.58 [gb.gui.base].^^Desktop.Types_Read.72 [gb.gui.base].^^Desktop.Is.79 VersionControl.GetTextEditor.56 VersionControl.Refresh.99 Project.Open.688 FWelcome.btnOpen_Click.186 CCoolButton.Panel_MouseUp.149 ?

Omdat er mogelijk stukjes gambas3 mankeren (niet alles wordt altijd mee geïnstalleerd), herhaal ik het installatie-commando met een * voor alle pakketten:

sudo apt install gambas3*

Er worden een aantal bijkomende gambas3 paketten geïnstalleerd.

Versie: 3.18.0 (vgl op onze opensuse desktop : 3.19.0)

Raspberry Pi updaten:
- eerst de “package list” updaten:
sudo apt update
dan de software zelf / het systeem :
sudo apt full-upgrade

Als je een snelle internetverbinding hebt (glasvezel), gaat dit allemaal razendsnel.

De Pi5 start ook veel sneller op dan zijn oudere familie op, een reboot duurt nauwelijks een goede 20 seconden.

Maar de fout blijft:

Kan project bestand niet openen:
/home/webgang/dev/gb3prj/stockpi/stockpilib
Read-only array
[gb.gui.base].^^Desktop.GetDesktop.58 [gb.gui.base].^^Desktop.Types_Read.72 [gb.gui.base].^^Desktop.Is.79 VersionControl.GetTextEditor.56 VersionControl.Refresh.99 Project.Open.688 FMain.OpenProject.164 FMain.Action_Activate.1667 [gb.gui.base].^Action.Raise.238 ?

Zie onderaan de systeeminformatie van Gambas3.

Database
Hopelijk komt de fout niet doordat we nog geen database geïnstalleerd hebben …

sudo apt install mariadb-server
Of uitgebreider Engelstalig hier op hackernoon bv
Nederlandstalig vind je hier wel wat met een zoek op “mariadb”

Upd:
- ik kan de Gambas3 projecten, die bewaard worden als tar.gz wel downoaden, uitpakken en openen in de Gambas3 IDE. Voor de Library stockpilib betekent dat bv dat je ze kan compilen (let op waar de lib terechtkomt …)

Details…

Gambas3, systeeminformatie:

[System]
Gambas=3.18
OperatingSystem=Linux
Kernel=6.1.0-rpi8-rpi-2712
Architecture=aarch64
Distribution=debian 12.5
Desktop=
Font=PibotoLt,12
Scale=9
Theme=pixflat
Language=nl_BE.UTF-8
Memory=4042M

[Programs]
gcc=gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0
git=git version 2.39.2

[Libraries]
Cairo=libcairo.so.2.11600.0
Curl=libcurl.so.4.8.0
DBus=libdbus-1.so.3.32.4
GDK2=libgdk-x11-2.0.so.0.2400.33
GDK3=libgdk-3.so.0.2406.32
GStreamer=libgstreamer-1.0.so.0.2200.0
GTK+2=libgtk-x11-2.0.so.0.2400.33
GTK+3=libgtk-3.so.0.2406.32
OpenGL=libGL.so.1.7.0
Poppler=libpoppler.so.126.0.0
QT5=libQt5Core.so.5.15.8
RSvg=librsvg-2.so.2.48.0
SDL=libSDL-1.2.so.0.11.4
SQLite=libsqlite3.so.0.8.6

[Environment]
DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=unix:path=/run/user/1000/bus
DESKTOP_SESSION=LXDE-pi-wayfire
DISPLAY=:0
GB_GUI=gb.gtk3
GDMSESSION=LXDE-pi-wayfire
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent:0:1
HOME=
LANG=nl_BE.UTF-8
LANGUAGE=nl_BE.UTF-8
LC_ALL=nl_BE.UTF-8
LOGNAME=
NO_AT_BRIDGE=1
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
PWD=
QT_LOGGING_RULES=*.debug=false
QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt5ct
QT_WAYLAND_DISABLE_WINDOWDECORATION=1
SAL_USE_VCLPLUGIN=gtk3
SHELL=/bin/bash
SSH_AGENT_PID=1080
SSH_AUTH_SOCK=/tmp/ssh-XXXXXXNOebpl/agent.1018
TEXTDOMAIN=Linux-PAM
TZ=:/etc/localtime
USER=
WAYFIRE_CONFIG_FILE=/.config/wayfire.ini
WAYLAND_DISPLAY=wayland-1
WLR_DRM_NAME=/dev/dri/card1
WLR_XWAYLAND=/usr/bin/xwayland-xauth
XAUTHORITY=/.Xauthority
XCURSOR_SIZE=24
XCURSOR_THEME=PiXflat
XDG_DATA_DIRS=/usr/local/share:/usr/share/raspi-ui-overrides:/usr/share:/usr/share/gdm:/var/lib/menu-xdg
XDG_GREETER_DATA_DIR=/var/lib/lightdm/data/
XDG_MENU_PREFIX=lxde-pi-
XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
XDG_SEAT=seat0
XDG_SEAT_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Seat0
XDG_SESSION_CLASS=user
XDG_SESSION_DESKTOP=LXDE-pi-wayfire
XDG_SESSION_ID=1
XDG_SESSION_PATH=/org/freedesktop/DisplayManager/Session0
XDG_SESSION_TYPE=wayland
XDG_VTNR=7
_JAVA_AWT_WM_NONREPARENTING=1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.