Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Overbelasting op RedHat * Milieubesparing

i-nieuws 6 na 6 ** May 30th, 2024 by wim.webgang **

Overbelasting op RedHat

De servers van Red Hat hebben het sinds maart erg te verduren. Door het vele verkeer beginnen gebruikers soms vertragingen te merken. Dat bleek ondermeer uit reakties van gebruikers op een mailinglist.
Het gaat hierbij over verkeer naar de servers waarop gebruikers hun software kunnen afhalen, bv om een nieuwe versie van Red Hat te installeren. De servers worden beheerd door vrijwilligers, en er staan ook andere distributies op dan de pure Red Hat Enterprise Linux 7 (afgekort EL-7), maar ook CentOS Linux 7, Amazon Linux 2, wat ook een afgeleide is van CentOS en dus van RedHat, enz.

De originele software die vrijgegeven wordt, wordt over heel de wereld verdeeld over servers om van te downloaden. Dat zijn de “mirrors”. De gebruikers kiezen een mirror, meestal op basis van de snelheid, dicht bij hen.
Het is dat netwerk van mirrors dat door vrijwilligers wordt beheerd, en die hebben ook niet altijd de tijd om uit te zoeken wat er zoal gebeurt. Bovendien hebben ze ook niet zo veel gegevens als bij commerciele software. Daar heb je dikwijls een serienummer van software, dat je aan een gebruiker kan linken, en als die gebruiker updates afhaalt kan je dat thuisbrengen.

Maar Linux systemen geven veel minder gegevens prijs over hun gebruikers, en Stephen Smoogen, een medewerker van Red Hat boog er zich nu over.

Hij telde uit dat er vijf miljoen aanvragen bijgekomen zijn sinds maart 2024, dat is zowat een verdubbeling. Het lijkt wel een aanval op Red Hat.
Op basis van de IP adressen kan hij zich wel een beeld vormen van de vraag, die komen namelijk van Amazon AWS cloud servers. Meer komt hij voorlopig niet te weten, maar door er een blog post over te schrijven, zijn er bij Amazon wel werknemers die nu op de hoogte zijn en beloofden het te zullen bekijken.

Milieubesparing

Met verkiezingen voor de deur en een begroting die er als een donderwolk boven hangt, is het interessant te kijken naar een artikel op Ars Technica over het effect van het gebruik van wind- en zonne-energie.

Bij het beoordelen van de financiƫle impact van hernieuwbare energie moeten twee problemen opgelost worden: ten eerste wordt de fossiele brandstof nog altijd ondersteund door allerlei al dan niet verdoken vormen van subsidie, en ten tweede moet de kost van gebruik van fossiele brandstof meegerekend worden in het plaatje, iets wat veel gemakkelijker geworden is nu we de kost van bv klimaatwijziging ook beginnen te voelen.
De Amerikaanse overheid schat de kost op 50 dollar per ton fossiele brandstof.
Maar recenter onderzoek wees al uit det het eerder 185 dollar per ton zal zijn, en dan worden andere vervuilingskosten nog niet in kaart gebracht.

Dev Millstein, Eric O’SHaughnessy en Ryan Wiser hebben geprobeerd de sociale kost van de verbranding van fossiele brandstof te berekenen, of omgekeerd, de opbrengst van wind en zonne-energie voor de maatschappij. De kost wordt betaald door de maatschappij, maar zit verdeeld over ziektekost, en andere kosten, waardoor ze niet direkt zichtbaar is voor de belastingbetaler. In 2022 werden door de voordelen van de hernieuwbare energie 1400 premature overlijdens vermeden.
De onderzoekers kwamen voor de VS op een voordeel van 62 miljard voor wind en 12 miljard voor zonnne-energie. En het is niet dat die hernieuwbare energie dan ook evenveel kost aan bv subsidies; die lagen veel lager.

Het rapport wordt gepubliceerd op de open access website www.cell.com.

compiled by BCP v.0.6.7

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.