Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Tisa op Wikileaks * Ga naar gevangenis * Patent freedom day?

i-nieuws 6 na 6 ** June 26th, 2014 by wim.webgang **

Ga (niet) naar gevangenis

In Dallas in de VS is vanaf juni een nieuwe software ingevoerd voor het beheer van de gevangenen. Doordat de politie niet snel genoeg met de software kan werken, zijn al verschillende tientallen opgepakte verdachten vrijgelaten omdat ze niet binnen de 3 dagen op de juiste manier geregistreerd werden.

Het probleem met de software zou ook gedeeltelijk aan een gebrek aan opleiding kunnen liggen. Of, volgens een getuige, omdat de opleiding al te lang geleden was. Of omdat niet iedereen die opleiding volgde, dat was immers vrijwillig.
Het vorige systeem was 30 jaar in gebruik, en het wordt zeker niet terug ingevoerd.

Pech voor de pinguins

De keizerspinguins voelen de gevolgen van de klimaatopwarming al. Deze sympathieke pinguins worden al 60 jaar intensief bestudeerd. Wetenschappers zagen in de jaren 70 de populatie zowat halveren, en vreesden dat de dieren door de opwarming van de aarde zouden uitsterven door het verdwijnen van hun broedplaatsen. Over de opwarmin van de aarde twisten de mensen nog steeds, maar de pinguins hebben zich blijkbaar toch weten aan te passen. Hoewel ze als extreem honkvast beschouwd werden, veranderen ze nu toch van broedplaats.

Ook de witte haai leek sinds de jaren 70 uit te sterven, ondermeer door de commerciële jacht op de soort als soepvlees, en voor haai-attributen gebruikt in bijgeloof.
Sinds de jaren 90 zou de populatie zich herstellen, omdat er toen beschermingsmaatregelen werden uitgevaardigd. Misschien ook pech voor de pinguins dus.

Tisa op Wikileaks

De Wikileaks website heeft zijn nut weer bewezen: ze geven inzicht in de geheime TISA akkoorden. Deze wereldwijd afgesloten akkoorden werden in het geheim onderhandeld tussen de VS en verschillende bondgenoten. Ook de Europese Unie is daarbij betrokken, en het lijkt democratisch niet te kloppen dat het Europees Parlement geen controle kan uitoefenen op dat soort overeenkomsten en de manier waarop ze tot stand komen.
Niet alleen zouden de teksten geheim blijven tijdens de onderhandelingen, maar ook tot 5 jaar nadat ze in voege gaan. De VS lijken bv vooral erg veel interesse te hebben voor uitwisseling van data. De pdf’s zijn te downloaden van de wikileaks website.

patent freedom day?

19 juni besliste het opperste gerechtshof van de VS dat ideeën niet gepatenteerd kunnen worden. Ook geen software-ideeën. Dat betekent dat “software patenten” niet geldig zijn voor abstracte ideeën. Daarmee zou een einde kunnen komen aan het misbruik van patenten, waarbij voor een heel algemeen idee een patent wordt aangevraagd, om zo concurrenten van de markt te houden of nadien af te persen voor het overtreden van het patent.

Een analyse op opensource.com:

http://opensource.com/law/14/6/supreme-court-invalidates-software-patent

http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.