Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Bevrijd ons van toezicht: rebelse steden * Koolstofdipje * In your FACE Hacks in presidentsverkiezingen *

i-nieuws 6 na 6 ** June 16th, 2016 by wim.webgang **

Koolstofdipje?

Bloomberg voorspelt in een financieel rapport dat tegen 2027 hernieuwbare energie aardgas zal voorbijgestoken hebben als energiebron. Nog tien jaar verder, tegen 2037 zal ook steenkool ingehaald zijn.
Ze kijken ook naar het verbruik van electrische auto’s. Dat verbruik zou tegen 2040 wereldwijd 8% van de electriciteit bedragen. Door de ontwikkeling van de batterijen zal een electrische auto een goede combinatie vormen met zonnepanelen. In een overgangsperiode zal ook aardgas gebruikt worden, maar dat aandeel blijft klein en de prijs zal dus niet stijgen. In de VS en China zal het gebruik van steenkool nog blijven groeien tot in de jaren 20.
Het rapport van Bloomberg heeft als ondertitel: “Powering a changing world”. Ze zijn er redelijk optimistisch over het verloop van die verandering: de prijzen van fossiele brandstoffen zullen lichtjes zakken, maar niet zoveel dat ze de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het gedrang brengen. Eén minpuntje: er zal nog veel moeten geïnvesteerd worden om de klimaatdoelstelling voor de beperking van koolstofuitstoot te halen. Ongeveer een kwart van de investeringen in energie zal nog gaan naar fossiele brandstof en kernenergie.

https://www.bnef.com/dataview/new-energy-outlook-2016/index.html

In your FACE

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI lijkt met enige zin voor humor de woordspelletjes van de vrije software en open source wereld na te spelen voor de naamgeving van één van hun toezichtsmiddelen . Hun programma voor gezichtsherkenning heet “FACE”, wat staat voor Facial Analysis, Comparison and Evaluation.
Honderden miljoenen foto’s zouden ze al tot hun beschikking hebben volgens de Electronic frontier foundation. Die is daar verontwaardigd over want het FBI heeft dat tot nu toe verborgen gehouden. Ten eerste is er de databank van het FBI zelf, met 30 miljoen foto’s, niet alleen van criminelen, maar ook van burgers. Daarnaast heeft het blijkbaar ook toegang tot het beeldmateriaal van de dienst die visa en paspoorten aflevert, en van een aantal staten de dienst die de rijbewijzen aflevert. Ook zouden ze aan gegevens kunnen van een biometrische databank van het ministerie van defensie. Alles opgeteld meer dan 400 miljoen foto’s. Het is interessant om te zien dat bepaalde staten een verbod hebben op gezichtsherkenning met de computer.
Een en ander is aan het licht gekomen door een rapport van GAO, een onafhankelijke overheidsdienst die moet toezien op de overheid. De dienst ziet niet alleen toe op uitgaven van de overheid, maar ook op de efficientie, ongepaste en illegale aktiviteiten enz. GAO werkt voor het congres, adviseert het, en ondersteunt allerlei onderzoekscommissies.
Het onderzoek wees ook uit dat het FBI zich niet hield aan de regels wat betreft het onderzoeken van de gevolgen voor de privacy, de zogenaamde PIA, en pas onlangs het hele systeem regulariseerde door het laten goedkeuren van hun PIA rapport in 2015. Bovendien ijveren ze ervoor om een uitzondering te krijgen op de privacy wetgeving.

Hacks in presidentsverkiezingen

De voorbereidende campagnes voor de presidentsverkiezingen in de VS hebben ook bij hackers al wat losgeweekt. Russische computerinbrekers zouden ingebroken hebben in het systeem van de Democraten. Ze vonden daar het onderzoeksdossier over Trump, waarin de democraten ook teksten voor een strategie tegen Trump uitwerkten. Buitenlandse inlichtingendiensten zouden erg geïnteresseerd zijn in deze informatie, omdat Trump voor hen een onbekende is. Het voorbije weekend zouden de inbrekers geweerd zijn, en de systemen opgekuist.


Rebelse steden

In een oorspronkelijk Spaanstalig artikel, dat nadien in het Engels elders verscheen, roept een blogster op om ons te bevrijden van electronisch toezicht. Renata Avila roept op tot rebelse steden, die niet willen meegaan in de trend van meer electronisch toezicht, camera’s en andere spionage op de bugers. Ze roept op de technologie tegen te houden, te verhinderen of vermijden dat ze ingevoerd wordt. Ze roept op om geïnstalleerde systemen voor toezicht in vraag te stellen, bv door te kijken naar hoeveel ze kosten, hoeveel het onderhoud kost, enz. Ze stelt voor de kost van de camerasystemen te besteden aan sociale programma’s die problemen voorkomen in plaats van gevolgen vast te leggen.
Ze roept op een een tegen-netwerk op te richten, tegen het netwerk van “smart cities”, een netwerk van Rebelsteden, die zich afkeren van spionage op hun bugers maar intgendeel de privacy ernstig nemen. Democratie moet uitgeoefend worden, vindt ze.

https://antivigilancia.org/es/2016/03/ciudades-rebeldes-hacia-una-red-global-de-barrios-y-ciudades-rechazando-la-vigilancia/

https://decentralize.today/rebel-cities-towards-a-global-network-of-neighbourhoods-and-cities-rejecting-surveillance-6a92e68243a8#.q728rc9b7

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.