Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

(Hoe zeker niet) Overschakelen op ipv6

Uitzending do 18:00 ** June 4th, 2020 by wim.webgang **

Er zijn wel wat lessen te trekken uit de overschakeling op ipv6 van het Amerikaanse ministerie van defensie, het Department of Defense. Of eerder uit de pogingen om om te schakelen, want het lukt al een 17-tal jaren niet…

Zie verder “IPV6 en het Amerikaanse leger” en hoe niet over te schakelen op ipv6 …

Muziek
18:09 Gloomer – Gloomy – Deeep Bass Frequencies
18:27 krackatoa – 07 – so long sapien
18:33 stazin – odeur de papier frag
18:36 Gloomer – Belgium Is A Beautiful City
18:44 Broke For Free – 01 – Night Owl
18:51 Livio Amato – 01 – Musa 6th melody
18:59 DEED – ELIPSE

prepared 04-06-2020 by WebgangBCP v.0.4.8


IPV6 en het Amerikaanse leger

DOD en ipv6

Het Amerikaanse ministerie van landsverdediging, afgekort het DOD, was een voorloper bij het ontwikkelen van het internet, dat later openbaar en gecommercialiseerd werd. Maar ondertussen heeft de Amerikaanse defensie het moeilijk met de omschakeling op het nieuwe internetprotocol IPV6. Nu ja, nieuw is het eigenlijk niet echt, alleen wordt het maar mondjesmaat ingevoerd, niet alleen bij het leger, maar ook in handel en industrie, en in LAN of thuisgebruik. Ondertussen zou bijna een derde van het internetgebruik op IPV6 draaien.
Het Amerikaanse leger deed een eerste poging om het in te voeren in 2003. Dat was een interessante oefening, want daardoor werd duidelijk wat nog nodig was om het te kunnen invoeren. Het gebrek aan geschoold personeel maakte het toen te riskant om er mee verder te gaan, als de technologische kennis ontbreekt komt de veiligheid in het gedrang
Mogelijk hadden ze ook nog bedenkingen bij de veiligheid van IPV6 op zich.

Poging 2

Een tweede poging in 2010 leverde niet echt en doorbraak op. Ook die poging werd stopgezet, trouwens ongeveer om dezelfde redenen als de eerste keer.

In 2014 werd een rapport opgesteld dat in 2015 naar buiten kwam, en waarin bleek dat ze weinig geco√∂rdineerd werkten en ook niet de nodige vaart zetten vanuit alle niveau’s. Ook dat ze met allerlei oude systemen zitten waarbij misschien niet overgeschakeld kan worden. Dan moet er een gemengde omgeving met IPV4 en IPV6 draaiend gehouden worden en dat is ook complex.

Poging 3

In 2017 startte de laatste omschakelingspoging. Nu is er een doorlichting naar buiten gekomen van een overheidsaudit die zegt dat ook de huidige poging fout aan het lopen is. Ze merken daarbij op dat het defensie de basisregels voor een overschakeling van IPV4 naar IPV6 aan zijn laars lapt. Die zijn opgesteld door het OMB van het Witte Huis in 2006. Het OMB stelde 4 voorwaarde op:
1) Stel iemand aan om de overgang te leiden en te coördineren.
2) Maak een inventaris van alle bestaande IP apparatuur en technologie die voldoet.
3) Maak een kostenraming
4) Maak een risico-analyse

Enkel het aanstellen van een officier is gebeurd, de rest niet. En het ziet er naar uit dat defensie vindt dat dat niet hoeft, of zelfs niet kan.

Een plan

Maar goed, ze hebben een eigen plan opgesteld. Daarin gingen ze alvast in 2019 de gemakkelijkste systemen overschakelen, namelijk de gewone publieke websites en hun e-mail systeem. Maar dat is niet gelukt, omdat de planning onrealistisch was. Hun eigen planning dus.

Hun eigen planning bestond uit 18 stappen die ze moesten zetten tegen maart 2020. Zes van die stappen hebben ze werkelijk gezet binnen de vooropgezette tijd, 12 niet. Voor een aantal daarvan is enkel sprake van uitstel van een paar maanden.

Een van de oorzaken van het niet halen van hun eigen planning was trouwens het ontbreken van een inventaris. En dat was, inderdaad, een van de voorwaarden van het OMB, waarvan ze vonden dat ze er niet aan hoefden te voldoen.

Kortom, het rapport heeft drie aanbevelingen, en die zijn letterlijk hetzelfde als de drie voorwaarden van het OMB waaraan nog niet voldaan was.

Rapport

Het rapport voor het congres met de titel “Internet protocol versie 6″ en subtitel “Het ministerie van Defensie moet de overgangsplanning verbeteren” is ondertekend door de directeur informatie technologie en cybersecurity, en staat op:

De link naar het rapport. https://www.gao.gov/assets/710/707292.pdf

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.