Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Rust roest niet * Op weg naar Exa * Grondwet te koop * Ken ik jou van ergens?

i-nieuws 6 na 6 ** November 18th, 2021 by wim.webgang **

Rust roest niet

De programmeertaal Rust is in opmars en trekt daarbij grote vissen aan in de Rust Foundation. Deze non-profit probeert de open source Rust programmeertaal ingang te doen vinden, en er een ecosysteem rond uit te bouwen, wat goed lijkt te lukken. Oorspronkelijk werd de organisatie opgericht door grote gebruikers van de Rust taal: AWS, Google, Huawei, Microsoft en Mozilla.
Mozilla is het buitenbeentje tussen deze grote commerciële bedrijven, maar eigenlijk is het omgekeerd: Rust is vanaf 2010 ontwikkeld door de Mozilla Open Source foundation, dat in 2015 de eerste officiële versie uitbracht.
Ondertussen heeft Mozilla alle onderdelen inculsief merknaam van Rust ondergebracht bij de onafhankelijke Rust Foundation.

Ondertussen hebben nog andere bedrijven zich aangesloten als een Japanse autoconstructeur en processormaker ARM. Rust zou gebruikt worden als alternatief voor C en C++. Het is een veilige en zeer schaalbare taal die goed werkt voor IoT toepassingen, maar die ook toelaat buiten de “veilige” zone te gaan zo weer in de buurt van C te komen. Er wordt gesproken over “Safe Rust” (waarbinnen je nooit tot “undefined behaviour” komt, en “unsafe Rust”, omdat zelfs in de standaard library een aantal onveilige functies ter beschikking is, en je als je wil kan knoeien met geheugen en pointers. Die laatste mogelijkheid is toch nuttig, want ze laat toe dat Rust is geprogrammeerd in Rust.
De Rust compiler “rustc” compileert broncodebestanden met uitgang “.rs” tot uitvoerbare programma’s of binaries.

Het grote verschil met bv een taal als Gambas, is dat Rust meer platformoverschrijdend is, maar dat Gambas een hele IDE of programmeeromgeving heeft.

https://foundation.rust-lang.org/

Op weg naar Exa

Officieel staat de Japanse supercomputer ‘Fugaku’ nog nummer één op de wereldwijde lijst van supercomputers. De Japanse supercomputer wordt ondermeer ingezet in de strijd tegen het coronavirus. Er kunnen complexe berekeningen mee gebeuren die de verspreiding van het virus onderzoeken, bv door vergelijkende simulaties te draaien.
Fugaku staat nummer één sinds 2020 en haalt 442 petaflops, de Amerikaanse Summit computer haalt 122.3 petaflops. In Europa is er EuroHPC, een samenwerking rond het ontwikkelen van supercomputers, en er zijn supercomputers in Slovenië, Luxemburg, Bulgarije en nieuwe projecten in Spanje, Italië en Finland. Zo staat de Sloveense Vega computer op plaats 100 in de wereldwijde top 500. De Europese supercomputers halen meestal rond de 10 petaflops, maar Europa plant een supercomputer in Finland met meer dan 500 petaflops.
Je ziet de evolutie naar het doorbreken van de grens van 1000 petaflops. Voorbij die grens wordt er gesproken over exa-scale computers.
Een supercomputer werd vroeger gedefinieerd als een computer die minstens 1.000 maal sneller was dan gewone computers.

https://nl.wikipedia.org/wiki/FLOPS

nb dubbele Exa?

Grondwet te koop

In de VS kwam één van de eerste vijfhonderd gedrukte exemplaren van de Amerikaanse grondwet onder de hamer. Niet de sloophamer, maar de veilingshamer, by Sotheby. Dit gebeurt door het overlijden van de vastgoedmiljonair die het dertig jaar geleden kocht. De verwaching is dat het tussen de vijftien en twintig miljoen dollar zal opbrengen. Hij kocht het zelf voor meer dan honderdvijftigduizend dollar. Dit is één van de dertien nog bekende exemplaren van die druk. Een aantal nieuwe cryptocurrency-rijken hebben al voor meer dan drie miljoen dollar in de digitale munt “ehter” bijeengebracht om een bod te doen.

Ken ik jou van ergens?

Bedrijven die Kunstmatige Intelligentie gebruiken in combinatie met gelaatsherkenning hebben heel wat materiaal nodig om hun computerprogramma’s te trainen. Bedrijven als Facebook die aan gelaatsherkenning werken, hebben zich maar eenvoudig te bedienen van de miljoenen foto’s die de gebruikers via hun platform gedeeld hebben, meestal nog voorzien van commentaar, en dus interessante context voor de AI.
Maar bedrijven die zelf niet zo’n verzameling foto’s hebben, moeten op zoek. En ook van Facebook wordt aangenomen dat ze zelf nog data bijkopen van derde partijen.
In Zuid Korea is bv uitgelekt dat de overheid, meer bepaald het ministerie van justitie, meer dan 100 miljoen foto’s heeft bezorgd aan gelaatsherkennings-software-bedrijven.
Bij de overheid daar was er sinds 2019 een programma voor gelaatsherkenning met de titel Artificial Inelligence and Tracking System Construction Project.
Natuurlijk zou een overheid gemakkelijk de gegevens van zijn eigen burgers kunnen doorspelen, maar dat ligt overal gevoelig.
Wat hier gebeurde is iets anders: de overheid speelde gegevens door van niet-eigen-burgers, zodat ze geen last verwachten.
Niet-eigen-burgers blijkt dus te gaan over alle reizigers of migranten die de voorbije jaren voor allerlei papieren een pasfoto moesten inleveren.
Een parlementslid kwam de zaak op het spoor nadat hij of zij informatie opvroeg over het project. Een aantal NGO’s vragen de regering daar onmiddellijk te stoppen met het oprichten van een biometrisch spionagesysteem dat niet alleen onwettelijk is, maar ook de internationale normen voor mensenrechten schendt. Ze vinden het ongehoord dat de overheid die eigenlijk voor zijn burgers moet zorgen, zomaar gegevens die voor openbaar nut zijn ingezameld, overhandigd werden aan privé bedrijven voor de ontwikkeling van technologie.

compiled by BCP v.0.6.1

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.