Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

BCP-one

Uitzending do 18:00 ** November 3rd, 2022 by wim.webgang **

Marthe installeert BCP-one op haar laptop, dus kassa* kassa* voor de programmeur!
(* toch niet, het programma is free software; de programmeur kiest voor het delen van de broncode onder GPL-voorwaarden).

De eerste uitdaging lijkt me al dat er “nauwelijks” een grafische omgeving aanwezig is; enkel een X-server en een minimale desktop.
https://wiki.debian.org/DesktopEnvironment

(.. wordt vervolgd).

BCP installatie-stappenplan:

1. Installeer Linux (desktop)

2. Installeer Gambas3

3. Installeer Webgang-BCP

Je moet de broncode van het programma afhalen, openen in de programmeeromgeving, en “run” kiezen.
Er zijn een paar mogelijkheden om dit te doen: ofwel haal je de code af met git, ofwel download je de code.

3.1. Met git (op de commandolijn)

3.1.1
* Check of git geïnstalleerd is, bv met :
git --version
Reaktie bv:

git version 2.26.2

Zoniet, installeer git.

3.1.2 Haal de code af met git, maar maak eerst een map waarin je gaat werken.

Dit installatiescript toont de commando’s daarvoor, tik over, gebruik of pas aan;

installBCP.sh

mkdir ~/Gambas3
mkdir ~/Gambas3/WebgangBCP
cd ~/Gambas3/WebgangBCP
git clone https://gitlab.com/wim.webgang/WebgangBCP.git

Als je het uitvoert kan het er zo uitzien:

Cloning into ‘WebgangBCP’…
remote: Enumerating objects: 663, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (28/28), done.
remote: Total 663 (delta 15), reused 0 (delta 0), pack-reused 635
Receiving objects: 100% (663/663), 268.05 KiB | 10.72 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (497/497), done.

(text 27-10)

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.