Search

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang

Private

Laatste titels:

Bitcoin pat(i)enten

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** June 23rd, 2016 by wim.webgang **

Bitcoin patenten

De zelfverklaarde uitvinder van Bitcoin heeft een model gevonden om er in de toekomst geld mee te verdienen. Hij zal al een mooie spaarpot hebben als hij zelf de eerste miljoen bitcoins gemaakt heeft in de beginperiode, en ze ook bijgehouden heeft. Toen waren ze nog gemakkelijk te maken. Hun waarde is ondertussen enorm gestegen en ze zouden nu honderden miljoenen waard zijn.

Maar nu heeft hij zijn zinnen gezet op afgeleide opbrengsten, en is hij bezig een patentfolio op te bouwen rond de technologie van bitcoin. Als het een meer gangbaar betaalmiddel wordt, gebruikt door banken en andere partijen, valt daarmee misschien wat te verdienen. Hij deed via een bedrijf meer dan 50 patentaanvragen, maar er zouden er nog honderden volgen. Zelf is hij niet (meer) aktief in de ontwikkeling van het bitcoin programma.

Bovendien zijn er vragen bij zijn werkelijke rol in het ontstaan van bitcoin. Bitcoin werd in 2008 anoniem op de kaart gezet, of beter, op internet gezet, en de beschrijving van bitcoin was getekend met de naam “Satoshi Nakamoto”. Na een beschrijving kwam ook de eerste code onder die naam uit, die het gebruik van bitcoin op internet startte. De code werd als open source samen met andere programmeurs verder ontwikkeld, zondet dat die de stichter ooit zelf zagen of echt kenden. Die oorspronkelijke Sathoshi hield er na een paar jaar mee op, stopte met aan de code werken, en meldde enkel dat hij nu met andere dingen bezig was.
Er was jarenlang een jacht aan de gang op de echte Sathoshi. Dat ging zover dat een oude japanner die Satoshi als naam heeft, lastiggevallen werd door horden fans en journalisten, hoewel hij ontkende iets te maken te hebben met bitcoin. De weinige sporen naar Satoshi Nakamoto bestaan uit de website “bitcoin.org”, geregistreerd in 2008, waarop het paper verscheen met de beschrijving van bitcoin. Er zijn na 2010 geen berichten meer verschenen van Satoshi.
En is een digitale handtekening gelinkt is aan bitcoin.org, hoewel niet bekend is wanneer dat gebeurd is. Bovendien is die nooit gebruikt door de vroege Satoshi.
Het hart van bitcoin is de “blockchain”, die een soort publiek bewijs voor alle transacties vormt, en dient als check voor nieuwe transacties. De bezitter daarvan zou een transactie kunnen doen, bv een betaling, met een van de eerste bitcoins, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd.

Uiteindelijk zou het ook kunnen dat Satoshi staat voor een groep van mensen. Dat ze zich niet kenbaar maken kan te maken hebben met de enorme waarde van bitcoins uit de beginperiode, waarbij de eigenaars zich veiliger voelen in anonimiteit. Bv een samenwerking van Mr Wright met Hal Finney en/of Dave Kleiman, twee andere pioniers van de bitcoin software. Helaas zijn beiden dood, dus zij kunnen ook niet meewerken aan de bevestiging van de identiteit van Satoshi.

Finney zegde Satoshi niet persoonlijk te kennen, maar was mogelijk de eerste die bitcoin code van Satoshi draaide, en er iets van begreep; hij had zelf ooit geprobeerd een dergelijk systeem op te zetten, en hij werkte aan PGP, een systeem met digitale handtekeningen, ondermeer gebruikt voor electronische handtekeningen voor e-mail.
Hij stierf na een aanslepende terminale ziekte die hem langzaam verlamde. Hij gebruikte zijn vroege bitcoins voor zijn behandeling en stierf in 2014 op zijn 58. Volgens zijn wens werd hij op het moment dat hij niet meer kon communiceren, losgekoppeld van alle apparatuur. Op het moment dat hij klinisch dood was, is hij onmiddellijke ingevroren. Daarvoor wordt eerst het bloed vervangen door een andere vloeistof, en nadien wordt het lijk bewaard bij een temperatuur van -196 °C, in de ijle hoop dat in de toekomst er een medische oplossing bestaat en hij terug ontdooid kan worden.

Dave Kleiman stierf nog vroeger, in 2013, op 46 jarige leeftijd. Hij stierf aan een besmetting met de ziekenhuisbacterie, een antibiotica-resistente bacterie. Hij geraakte in 1995 zwaar gewond bij een motorongeval, en bleef aan een rolstoel gekluisterd. Later had hij nog verschillende ingrepen, en verbleef permanent in een redelijk armzalig ziekenhuis, dat hij uiteindelijk verliet om thuis te sterven. Hij is mogelijk de mede-auteur van de oorspronkelijke Sathosh paper, en hij had een passie voor encryptie. Dat paste hij zelf trouwens toe, hij had toen al wachtwoorden van 40 tot 50 tekens lang. Als hij bitcoins van de beginperiode had zal het niet eenvoudig zijn om daaraan te geraken. Op basis van gelekte informatie zou er een contract bestaan hebben tussen Dave Kleiman en Craig Wright, waarbij Klein in 2020 een aantal bitcoins zou krijgen. Mogelijk was al gedeeltelijk controle overgedragen.

Op 19 maart 2013 gepost: “Bitcoin and me” door Hal Finney:

https://bitcointalk.org/index.php?topic=155054.0

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Twee voor de prijs van één

Uitzending do 18:00 ** June 16th, 2016 by wim.webgang **

Amusement:

En nu serieus:
1 kopen 1 gratis

Volgens een artikel op BoingBoing krijg je bij iedere intel processor er nog 1 extra bij; het enige probleem is dat die verborgen is. En dat hij ook niet bedoeld is om door de gebruiker van de computer gebruikt te worden. Waarom zit die daar dan? In principe om het “beheer” van de computer te vergemakkelijken. Dat kan handig zijn in grote bedrijven waar grote aantallen computers bv kunnen gestart of afgezet worden vanop afstand.
Maar voor andere gebruikers lijkt deze chip niet veel zin te hebben, hoewel hij altijd ingebouwd is en dus mee betaald wordt. Maar de gebruiker zeult niet zomaar extra gewicht mee, de processor vormt ook een immens veiligheidsprobleem. Die processor kan immers van buitenaf bereikt worden, en werkt ook als de computer in slaapstand staat. Het programma dat op die processor draait, heeft toegang tot alles van de computer, ook bv het werkgeheugen dat in gebruik is door de gewone processor, en de netwerkkaart. Het besturingssysteem van de gebruiker kan die aktiviteit van de op afstand bestuurde processor niet zien.

Door deze geheime processor mee in te bouwen in de gewone processorbehuizing, is het onmogelijk om hem uit te schakelen.

Lees:
https://boingboing.net/2016/06/15/intel-x86-processors-ship-with.html

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Bevrijd ons van toezicht: rebelse steden * Koolstofdipje * In your FACE Hacks in presidentsverkiezingen *

i-nieuws 6 na 6 ** June 16th, 2016 by wim.webgang **

Koolstofdipje?

Bloomberg voorspelt in een financieel rapport dat tegen 2027 hernieuwbare energie aardgas zal voorbijgestoken hebben als energiebron. Nog tien jaar verder, tegen 2037 zal ook steenkool ingehaald zijn.
Ze kijken ook naar het verbruik van electrische auto’s. Dat verbruik zou tegen 2040 wereldwijd 8% van de electriciteit bedragen. Door de ontwikkeling van de batterijen zal een electrische auto een goede combinatie vormen met zonnepanelen. In een overgangsperiode zal ook aardgas gebruikt worden, maar dat aandeel blijft klein en de prijs zal dus niet stijgen. In de VS en China zal het gebruik van steenkool nog blijven groeien tot in de jaren 20.
Het rapport van Bloomberg heeft als ondertitel: “Powering a changing world”. Ze zijn er redelijk optimistisch over het verloop van die verandering: de prijzen van fossiele brandstoffen zullen lichtjes zakken, maar niet zoveel dat ze de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het gedrang brengen. Eén minpuntje: er zal nog veel moeten geïnvesteerd worden om de klimaatdoelstelling voor de beperking van koolstofuitstoot te halen. Ongeveer een kwart van de investeringen in energie zal nog gaan naar fossiele brandstof en kernenergie.

https://www.bnef.com/dataview/new-energy-outlook-2016/index.html

In your FACE

De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI lijkt met enige zin voor humor de woordspelletjes van de vrije software en open source wereld na te spelen voor de naamgeving van één van hun toezichtsmiddelen . Hun programma voor gezichtsherkenning heet “FACE”, wat staat voor Facial Analysis, Comparison and Evaluation.
Honderden miljoenen foto’s zouden ze al tot hun beschikking hebben volgens de Electronic frontier foundation. Die is daar verontwaardigd over want het FBI heeft dat tot nu toe verborgen gehouden. Ten eerste is er de databank van het FBI zelf, met 30 miljoen foto’s, niet alleen van criminelen, maar ook van burgers. Daarnaast heeft het blijkbaar ook toegang tot het beeldmateriaal van de dienst die visa en paspoorten aflevert, en van een aantal staten de dienst die de rijbewijzen aflevert. Ook zouden ze aan gegevens kunnen van een biometrische databank van het ministerie van defensie. Alles opgeteld meer dan 400 miljoen foto’s. Het is interessant om te zien dat bepaalde staten een verbod hebben op gezichtsherkenning met de computer.
Een en ander is aan het licht gekomen door een rapport van GAO, een onafhankelijke overheidsdienst die moet toezien op de overheid. De dienst ziet niet alleen toe op uitgaven van de overheid, maar ook op de efficientie, ongepaste en illegale aktiviteiten enz. GAO werkt voor het congres, adviseert het, en ondersteunt allerlei onderzoekscommissies.
Het onderzoek wees ook uit dat het FBI zich niet hield aan de regels wat betreft het onderzoeken van de gevolgen voor de privacy, de zogenaamde PIA, en pas onlangs het hele systeem regulariseerde door het laten goedkeuren van hun PIA rapport in 2015. Bovendien ijveren ze ervoor om een uitzondering te krijgen op de privacy wetgeving.

Hacks in presidentsverkiezingen

De voorbereidende campagnes voor de presidentsverkiezingen in de VS hebben ook bij hackers al wat losgeweekt. Russische computerinbrekers zouden ingebroken hebben in het systeem van de Democraten. Ze vonden daar het onderzoeksdossier over Trump, waarin de democraten ook teksten voor een strategie tegen Trump uitwerkten. Buitenlandse inlichtingendiensten zouden erg geïnteresseerd zijn in deze informatie, omdat Trump voor hen een onbekende is. Het voorbije weekend zouden de inbrekers geweerd zijn, en de systemen opgekuist.


Rebelse steden

In een oorspronkelijk Spaanstalig artikel, dat nadien in het Engels elders verscheen, roept een blogster op om ons te bevrijden van electronisch toezicht. Renata Avila roept op tot rebelse steden, die niet willen meegaan in de trend van meer electronisch toezicht, camera’s en andere spionage op de bugers. Ze roept op de technologie tegen te houden, te verhinderen of vermijden dat ze ingevoerd wordt. Ze roept op om geïnstalleerde systemen voor toezicht in vraag te stellen, bv door te kijken naar hoeveel ze kosten, hoeveel het onderhoud kost, enz. Ze stelt voor de kost van de camerasystemen te besteden aan sociale programma’s die problemen voorkomen in plaats van gevolgen vast te leggen.
Ze roept op een een tegen-netwerk op te richten, tegen het netwerk van “smart cities”, een netwerk van Rebelsteden, die zich afkeren van spionage op hun bugers maar intgendeel de privacy ernstig nemen. Democratie moet uitgeoefend worden, vindt ze.

https://antivigilancia.org/es/2016/03/ciudades-rebeldes-hacia-una-red-global-de-barrios-y-ciudades-rechazando-la-vigilancia/

https://decentralize.today/rebel-cities-towards-a-global-network-of-neighbourhoods-and-cities-rejecting-surveillance-6a92e68243a8#.q728rc9b7

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Moduleer de (soft) synthesizer

Uitzending do 18:00 ** June 9th, 2016 by wim.webgang **

Het programmeervoorbeeld van een synthesizer uit een wavegenerator verder uitgewerkt: als je nu de frequentie-slider (schuifregelaar) in plaats van met de hand te bedienen automatisch kan laten variëren?

Tussen twee op voorhand gekozen frequenties; te kiezen bij die schuif met een knop “van” en een knop “tot”. En laat die variatie met een bepaalde snelheid verlopen, of beter nog, met een slider in te stellen, live. Dit alles vanuit software op de laptop, dus ter vergelijking de geluiden van een echte analolge synthesizer.

Marthe start ons modulerende synthesizer programma een aantal keren naast elkaar, met verschillende instellingen, op zoek naar illusies. Haar doel: een naar hogere frequenties evoluerend geluid te doen klinken of het naar lagere frequenties beweegt.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

België nr 1 * Nieuwe supercomputer * Verdedigen tegen indringers is een spel * wegomlegging als spel

i-nieuws 6 na 6 ** June 9th, 2016 by wim.webgang **

Belgie nr 1
In een top-3 met Somoa en Tadjikistan staat België op 1. De lijst werd opgesteld door Rapid7 op basis van de concentratie van open poorten op internetverbindingen. Er werd vooral gekeken naar de “onveilige open poorten”, poorten die verouderde en niet versleutelde communicatie toelaten.
Daarmee krijgt ons land in de Guardian de bedenkelijke eretitel “Meest hackbaar land” van de wereld.
Op 3 staat Somoa (een staat met minder dan 200.000 inwoners, die deel uitmaakt van de Polynesische eillanden), en op 2 Tadjikistan is een voormalige Sovietstaat in centraal Azie, van minder dan 10 miljoen inwoners en die grenst aan China.
Belgie is een dichtbevokt landje in het midden van Europa, dat heel wat Europese instellingen en de hoofdzetel van de NATO huisvest.
Ter vergelijking: Luxemburg staat op 42, Denemarken op 41, Duitsland op 47
Het resultaat was voor de onderzoekers een verrassing; er is immers geen direct verband tussen hoe rijk een land is en hoe kwetsbaar. Ze waren teleurgesteld over de toestand: het meeste verkeer verloopt nog onversleuteld, en niet alleen dat van webservers, maar ook van mailservers, telnetverbindingen, enz. Bovendien hangen er een hoop databanken en fileservers rechtstreeks aan het internet met verouderde toegang. De onderzoekers hopen verbetering te zien als ze een volgende keer een wereldwijde scan van het internet doen.

Voor wat België betreft: er zit een groot datacenter van Amazon in België, en dat wordt gebruikt voor heel Europa, dus zoiets zou de cijfers erg kunnen beïnvloeden…

Wegomlegging als spel

De waze app geeft gebruikers informatie over te vermijden files en vertragingen op de weg, en over de goedkoopste naftstations.
De app baseert zich op de gegevens van alle gebruikers die de app hebben draaien. Die geven doorlopend hun locatie-informatie door, en daarop werd een systeem gebouwd dat zeer snel reageert op mogelijke versperringen en vertragingen.

De gebruikers worden dan rondgeleid langs de snelste weg, en komen daarbij dikwijls door woonwijken. De bewoners van vroeger rustige wijken zijn er niet mee gediend en proberen het systeem te manipuleren. Ze maken zelf een account en geven aan dat ze stilstaan in een file, terwijl hun auto gewoon geparkeerd staat op de straat bv.
Ze noemen zich “waze warriors”.

Even lukt dat, maar de app is zo populair dat die valse gegevens snel gecorrigeerd worden door andere gebruikers hun bewegingen. Bovendien sluit waze gebruikers buiten als ze te veel onjuiste informatie aanbrengen.

https://www.waze.com/

Waze gebruikers kunnen hun stemming tonen door een ander icoontje te kiezen. Dat wordt weergegeven op de live kaart, waar de densiteit van gebruikers zichtbaar is. Ze worden standaard anoniem voorgesteld door een icoon als gekleurd autootje in vorm van een tekstballon. Maar gebruikers kunnen omschakelen naar zonnebloem, uiltje, en andere.

Nieuwe supercomputer

In de VS wordt een nieuwe supercomputer gepland. De computer zal gebouwd worden aan de universiteit van Texas at Austin. De nationale wetenschapsstichting van de vs trekt er geld voor uit. De computer moet in de wereld top-5 komen met een rekenkracht van 18 petaflops.
De computer zou erg geschikt zijn voor atmosferische simulaties, die op een gewone pc jaren zouden draaien om tot resultaat te komen.
De huidige supercomputer daar, de zogenaamde “Stampede”, werd in gebruik genomen in maart 2013, en was gebaseerd op 22 nm technologie. De nieuwe Stampede 2 zal 14 nm gebruiken.
Voor de rest zal hij in alles zowat het dubbel zijn; geheugen, opslagcapaciteit en bandbreedte voor gegevenstransport.
Er zal ongeveer een jaar aan gebouwd worden.

Verdedigen tegen indringers is een spel

De baas van game-bedrijf “Endgame” roept op tot een actieve omgang met inbraakpogingen op computernetwerken.

Hij wijst naar het geld dat nu wereldwijd wordt besteed aan “cybersecurity” of computerbeveiliging: 75 miljard in 2015, een een verwacht 170 miljard over 4 jaar volgens cijfers van de sector zelf.

Wat leveren die uitgaven ondertussen op? Er van uitgaand dat het meeste geld wordt uitgegeven door de grootste bedrijven, kan je kijken naar de computerinbraken in de allergrootste bedrijven wereldwijd. Helaas zijn daar weinig zekere cijfers over; begrijpelijkerwijs loopt een bedrijf er niet mee te koop dat binnengedrongen werd in hun computersystemen. In het jaarlijkse Mediant M-Trends report zijn wel wat gegevens te vinden; het gaat over “high profile” bedrijven, en onderzoekt werkelijk gebeurde inbraken.
Daar stellen ze vast dat het 146 dagen duurt eer een inbraak wordt ontdekt. Dat lijkt misschien lang, maar het hangt nutuurlijk af van de activiteit van de inbrekers hoe snel er alarm geslagen wordt. Het is bovendien een verbetering t.o.v. een paar jaar geleden, toen het nog meer dan een jaar duurde eer een inbraak ontdekt werd.

Nate Fick vindt dat de resultaten niet overeenkomen met het bestede geld; de preventie is duidelijk ontoereikend en het duurt veel te lang eer er op een inbraak gereageerd wordt.
Preventie op zich kan misschien nog verbeterd worden, maar zal nooit kunnen uitsluiten dat een inbraak plaatsvindt. Bestaande technieken van het afbakenen van het eigen netwerk falen nu omdat er te veel apparaten zijn die mobiele verbindingen gebruiken, zoals meegebrachte smartphones van werknemers en allerlei met internet verbonden apparaten.

Je moet je geld dus uitgeven aan het aktief monitoren en onmiddellijk reageren op alles wat je op je netwerk ziet gebeuren. Je moet niet laten zien de ja actief monitort, maar je moet wel maatregelen nemen om de inbrekers terug buiten te sluiten, onmiddellijk en doorlopend.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Basic Arduino en Synth

Uitzending do 18:00 ** June 2nd, 2016 by wim.webgang **

Eenvoudigste project met een Arduino is een led laten knipperen. De basis daarvoor: een experimenteerbord (breadboard), een weerstand en een led.
Het bijhorend programma zit in de voorbeelden van de “arduino” programmeeromgeving (IDE).

Achtergrondgeluid: met auto’s spelende kinderen.

Snelle aanpassing: verkeerslichten: 3 leds met verschillende kleuren: rood, geel, groen.
Het programma: je hoeft de programmeertaal niet te kennen om kleine aanpassingen te doen, aan bv de tijd die voorgesteld wordt door een getal, enz., en hier en daar een stukje code te kopieren.

Gebruikt: Arduino Uno en onderdelen uit de starterkit.

Gambas synthesizergeluiden op basis van een “basic” voorbeeldprogrammaatje. (te vervolgen. Gebruikt: Gambas3 op OpenSUSE 13.1).

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Gigafabriek * Giga Mobiele data * Swift 3 *

i-nieuws 6 na 6 ** June 2nd, 2016 by wim.webgang **

Swift 3

Apple heeft op 31 mei Swift versie 3.0 uitgebracht, of toch een preview ervan; de officiële release volgt later op het jaar. Swift is een programmeertaal, en ze hebben die beschikbaar voor Xcode 7.2 op Mac, en voor Ubuntu 14.04 en 15.10. Swift 3.0 is niet compatibel met de vorige versie 2.2. Maar het is wel de bedoeling dat 3.0 compatibel zal zijn met volgende versies.
De officiële website is swift.org, de downloads staan swift.org/download/#releases

Gigafabriek

Tesla opent officieel zijn Gigafactory in Nevada op 29 juli. Niet dat de gigafabriek dan helemaal af is, maar ze willen alles wat versnellen. Een deel van de fabriek is al af en er wordt al geproduceerd.
Ze moeten voor de productie van hun electrische auto’s evenveel batterijen hebben als er in 2013 in de hele wereld gemaakt werden. Daarom bouwden ze hun eigen fabriek voor litium ion batterijen.
Het dak bestaat volledig uit zonnepanelen.
Toch levert dat nog niet genoeg energie op om hun hele verbruik te dekken, en vullen ze aan met andere hernieuwebare energievormen zoals windenergie en aardwarmte.
In de enorme oppervlakte van de fabriek worden niet alleen batterijen geproduceerd, maar worden ook grondstoffen gewonnen uit oude batterijen.
De fabriek zou 4 tot 5 miljard dollar gaan kosten.

http://www.bloomberg.com/features/2016-inside-tesla-gigafactory/

Giga Mobiele data

Ericsson, een fabrikant van communicatie-apparatuur, heeft een schatting gemaakt van het mobiele dataverkeer van gebruikers van smartphones, tablets en andere draagbare apparatuur.
Ze komen uit op gemiddeld 22 GB per maand, voor Europa schatten ze .
Een deel van dat verkeer zal komen van IOT toepassingen. Ze verwachten 16 miljard IOT toestellen wereldwijd tegen 2021. Dat is indrukwekkend want daarmee steken ze het aantal pc’s en smartphones voorbij.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Schoenen uit Duitsland * Random tor * 8 inch * Reklame op de kaart *

Uitzending do 18:00, i-nieuws 6 na 6 ** May 26th, 2016 by wim.webgang **

Schoenen uit Duitsland

Een groot Duits sportsmerk (dat begint met een A), heeft geïnvesteerd in het terugbrengen van de productiecapaciteit van Azië naar Duitsland. Ze startten de bouw van een schoenenfabriek waar vanaf eind 2016 testen zullen gebeuren, en vanaf 2017 schoenen zullen geproduceerd worden voor de Duitse markt.
Later willen ze ook kleding gaan maken, ze mikken bv op de voetbaltruitjes van de nationale ploeg voor 2017.
Vakbonden moeten niet te vroeg juichen: in de supermoderne “speedfactory” zullen robots de schoenen maken.

Reklame op de kaart

Google heeft een aanpassing gedaan aan zijn advertentieaanbod. Er komen betaalde advertenties op google maps, die ze “Promoted Pins” noemen. Aangezien ze hebben vastgesteld dat de helft van de zoekakties tegenwoordig vanop een mobiel toestel gebeuren, en dat aandeel nog toeneemt, richten ze nu hun reklame daar ook op. Adwords is helemaal herzien, de eerste grote herziening sinds 15 jaar dat het bestaat.
Voorbije dinsdag toonde Google de nieuwe mogelijkheden aan de adverteerders en marketingmensen.
De internetgebruikers kunnen dus meer reklame gaan verwachten op hun mobieltjes, in een wereld waar mobiel nu het 1e platform is geworden.

8 inch

Belangrijke Amerikaanse systemen draaien op oude computers die nog 8 inch floppy disks gebruiken. Voor wie twijfelt of hij al eens een 8 inch floppy gezien heeft, hierbij een vergelijkend beeld uit wikipedia met de bekende harde plastieken diskette (3,5 inch), de grotere, oudere en minder bekende soepele floppy disks van 5 1/4 inch, en daarnaast de 8 inch of zo’n 20 cm grote floppy disks van de jaren 70.

Die werden ondermeer gebruikt in de computersystemen van het kernwapenarsenaal van de VS. En ze worden er nog steeds gebruikt. Het ministerie van defensie van de VS heeft daar nog oude IBM’s uit de jaren 70 draaien, die dergelijke floppies nodig hebben.

Random tor

Een van de belangrijkste elementen van het Tor netwerk is de generatie van willekeurige getallen voor de versleuteling van de communicatie. Hoe onvoorspelbaarder die willekeurige getallen zijn, hoe veliger de versleuteling. De ontwikkelaars van het Tor project werken aan een nieuwe versie met betere random functie. Daarvoor gebruiken ze een andere manier om het random getal te maken, waarbij verschillende computers ingezet worden voor één getal. Ze noemen het “Distributed RNG”, waarbij de RNG staat voor “Random Number Generator”. Ze hebben op hun laatse bijeenkomst in Canada gewerkt aan hun masterplan om “Proposal 224″ te realiseren. Een week lang testten ze de nieuwe “Random Generator” in een speciaal daarvoor opgezet wereldwijd netwerk van TOR-knooppunten. Bij communicatie over een TOR netwerk worden zo veel tussenstations gebruikt, dat het nadien onmogelijk is om de communicatie na te pluizen, en de gebruiker anoniem kan blijven. De dreiging dat voortschrijdende ontcijfertechnieken de oude manier van Random getallen niet onkraakbaar zou zijn, stelde het hele TOR systeem in vraag, en daar hopen ze nu een antwoord op te bieden. Ze hebben ook andere veranderingen in petto, zoals het uitbreiden van de onion adressen van 16 tekens naar 55 tekens, ondermeer voor checksums en versienummers.

Meer details op hun blog: https://blog.torproject.org/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Snel

Uitzending do 18:00 ** May 19th, 2016 by wim.webgang **

Internetsnelheid

Er is een nieuwe website opgericht om internetgebruikers te laten testen hoe snel hun verbinding is: fast.com. Als je op deze website komt, begint die een test naar je browser, en zie je een schommelend getal dat de snelheid van communicatie weergeeft met behulp van een metertje. Na even stopt de beweging en wordt een gemiddelde waarde van de test weergegeven. Die geeft vooral aan hoe snel je kan downloaden.
Een voorbeeld van een meting die we deden gaf 20 Mbps, even voordien 18 Mbps. De gebruiker moet er wel zelf rekening mee houden dat de meting be-invloed wordt door eigen netwerkapparaten die tussen de computer en de internetaansluiting zitten. Als de internetaansluiting rechtstreeks op de computer zit, geeft het een beeld van de downloadsnelheid van de internetverbinding zelf. Maar als de gebruiker met een laptop een draadloze verbinding gebruikt, kan die een vertraging opleveren, en betekent het hoe snel hij over deze verbinding kan downloaden.
Dat is dan ook de bedoeling van de initiatiefnemer, en dat is Netflix. Die heeft er alle belang bij dat zijn

Er bestaan verschillende gelijkaardige tests, zoals speedtest.net, die meestal meer informatie geven. Je krijgt er het IP adres van de gebruiker, de naam van de provider, waarschijnlijke locatie, nauwkeurige downloadsnelheid, nauwkeurige uploadsnelheid. Vanop dezelfde testlocatie, ook over wifi dus, kregen we 21.32 Mbps downloadsnelheid en 5.46 Mbps uploadsnelheid en een ping van 31 ms. Op een kaartje wordt ook weergegeven wat de locatie is van de server die ze gebruiken voor de test.

fast.com

Vrezen voor ons geld?
- Filmpje van een bankautomaat hack:

https://slashdot.org/palm/31/16/05/18/2310241_2.shtml

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Meer leugenaar dan hacker * Raspberry Pi Zero leert zien * Nintendo aan de software

i-nieuws 6 na 6 ** May 19th, 2016 by wim.webgang **

Meer leugenaar dan hacker

In de VS werd vorige vrijdag M.M. Brown schuldig bevonden aan fraude en afpersing. Hij had in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2012 geprobeerd PricewaterhouseCoopers af te persen. Hij stuurde hen een brief waarin hij beweerde binnengedrongen te zijn in de servers, en bezwarende documenten over Republikeins presidentskandidaat Mitt Romney en diens vrouw te hebben gekopieerd.
Hij eiste 1 miljoen dollar.

Het FBI wist hem snel op te sporen, en hij werd opgepakt. Zijn computer werd in beslag genomen, en uit het onderzoek bleek dat hij helemaal niet binnen was geraakt in de servers van PWC.
.


Raspberry Pi Zero leert zien

De Faspberry Pi stichting heeft een update aangekondigd voor zijn bestaande Raspberry Pi Zero. De Zero krijgt nu een aansluiting voor een camera, wat mogelijk werd door de layout van het computerbordje lichtes aan te passen. Voor de rest blijft de Zero zo veel mogelijk hetzelfde, en dat betekent ook de prijs; die zal zo’n 5 dollar bedragen.
De Raspberry Pi Zero werd ooit gebundeld bij het MagPi tijdschrift, zoals soms CD’s op de cover gelijmd worden. Het is een computerbordje voor gebruik bij experimenten en projecten, waarbij de nodige randapparatuur of kast zelf voorzien wordt. Het was bedoeld om zo veel mogelijk jongeren aan het programmeren te doen slaan, en de productie werd helemaal naar Groot Brittanië gehaald. Het bordje is maar half zo groot als de oorspronkelijk uitgebrachte Raspberry Pi, en kleiner dan een bankkaart. Het heeft wel minder aansluitingen, enkel 2 usbpoorten waarvan 1 voor de voeding, en een mini hdmi aansluiting voor schermuitvoer. Daar is nu dus een camera-aansluiting bijgekomen. Een netwerkaansluiting ontbreekt echter, dus geen ethernetpoort en evenmin ingebouwde wifi. Je kan eventueel de vrije usb poort gebruiken om die uitbreiding te doen.

Nintendo aan de software

Nintendo werkt aan een opvolger voor zijn huidig spelsysteem, en dat nieuwe concept heeft de codenaam “NX” .
Ze zijn waarschijnlijk het meest bekend van hun kleine draagbare spelletjes, en voor groot scherm de Wii, waarvan er al meer dan 3 miljoen over de toonbank gingen.
Hun daaropvolgende console, de Wii u – met extra in de bedieningsconsole ingebouwd scherm, sloeg niet echt aan.

Voor de rest houdt het Japanse bedrijf zo goed als alles geheim over de nieuwe NX, behalve de geplande verkoopdatum die in maart 2017 zou vallen.

Ook lijkt hun focus te verschuiven, want ze lieten aanpassingen in hun statuten opnemen in verband met hun bedrijfsaktiviteit. Ze voegen enkele aktiviteiten toe: restaurants, medische en gezondheidsapparatuur, en … software.


Software is misschien een beetje vreemd, want computerspelen zijn toch software?

En waar zouden de letters nx voor staan? Gewoon iets als “NT”, een projectnaam voor “next”, als in “the next console”.
Gokje: Wij herkennen ook twee letters die in ons meestvermelde systeem voorkomen; liNuX. Er zou wel ontkend zijn dat hij op Android draait. Ook hun andere consoles zouden intern iets Linux-achtigs draaien en ook concurrent Sony gebruikt Linux voor zijn PS3 en PS4.


Nokia vervolgverhaal

Wat?

Lift ^ | Lift v | Comments Off

« Previous Entries