Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Peer-To-Peer wet in de VS * Borland wordt opgekocht * Sneller internet in UK * Geheime anti-namaak-akkoorden * Harde schijven leger

i-nieuws 6 na 6 ** May 7th, 2009 by wim.webgang **

07/05/2009

Van GLibC naar ELibC

Een Debian Linux ontwikkelaar heeft een variatie gemaakt op de GNU C Library (bekend met de afkorting GLIBC). Zijn variant heet EGLIBC, waarbij de E staat voor “Embedded”. Het is vooral de bedoeling betere ondersteuning te bieden voor “embedded Linux”, dus voor Linux die ingebouwd wordt in apparaten in plaats van te draaien op een server of pc.
De C Library wordt gebruikt door programmeurs die in C programmeren.

www.eglibc.org

Harde schijven leger

Het kopen van harde schijven op tweedehandswebsites en bij andere aanbieders is voor sommigen zelfs een onderzoeksdaad. Britse onderzoekers onderwierpen daarvan 300 harde schijven aan een onderzoek naar de mogelijke inhoud. De resultaten zijn weinig verbazingwekkend, zelfs na de eerdere onderzoeken die bekend werden. Er zitten persoonlijke gegevens op als medische-, bank- en bedrijfsgegevens waaronder financiële en commerciële, enzovoort. Op 34 % van de schijven stond informatie die persoonlijk was of bedrijfseigen. Er zaten ook schijven tussen die medische gegevens van patienten van een ziekenhuis bevatten, inclusief röntgenfoto’s, personeelsgegevens en verslagen. Er werden schijven gekocht in verschillende landen, waaronder Engeland, Duitsland, Frankrijk, Australië en de VS.
Een disk uit Frankrijk bleek van de Duitse ambassade in Parijs afkomstig, en bevatte allerlei netwerkgegevens en securitylogs. .

Sommige schijven bevatten militaire informatie. Volgens Lockheed Martin, dateerde van hen gevonden gegevens van een periode dat harde schijven opgehaald werden door een speciaal verwerkend bedrijf. Die hadden de schijven wel op een eenvoudige manier gewist, waardoor de data niet onmiddellijk zichtbaar was, maar wel gemakkelijk teruggehaald kon worden. Momenteel vernietigen ze zelf ter plaatse de harde schijven.

Het is de vierde keer dat de onderzoekers dit doen en ze hebben niet de indruk dat er veel beterschap is …

Geheime anti-namaak-akkoorden

De EFF en de organisatie “Public Knowledge” spanden een rechtzaak aan tegen de staat om de vrijgave te eisen van de achtergronddocumenten van de A.C.T.A. Die afkorting staat voor Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Deze anti-namaak akkoorden worden voorbereid als internationale afspraak, mogelijk met verstrekkende gevolgen voor omgang met copyrights en internet. Voorlopig is er weinig of niets over bekend, maar de aktievoerders eisen nu met de Freedom of Information Act in de handen inzage. Ze uiten kritiek op de gang van zaken die nationale debatten en parlementaire controle omzeilt, en wereldwijd probeert de belangen van een bepaalde Hollywood industrie agressief door te drukken. Die wil bv dat internetgebruikers door de providers worden gecontroleerd en eventueel de toegang ontnomen wordt bij vaststelling van kopieren van auteursrechtelijk beschermd werk.

www.eff.org/press/archives/2009/05/06

 


Sneller internet in UK

Een testgroep van klanten van Virgin Media in het VK nemen deel aan proeven met een internetverbinding met een snelheid van 200 Mbps.

Door zo’n hoge snelheden zouden er verschuivingen kunnen optreden in het netwerkgebruik. Waar mensen nu thuis hun muziekserver hebben staan, zou die evengoed elders kunnen staan, of gehuurd worden als dienst. En hetzelfde geldt voor beeld+geluid; je zou High Definition tv over het netwerk kunnen sturen.

Borland wordt opgekocht

Het softwarebedrijf Borland is in onderhandelingen met Micro Focus voor een overname. MF zou Borland kopen voor 75 miljoen dollar.
Vroeger kochten ze al een software-testprogramma van Compuware.
Borland staat te koop wegens de verliezen die het bedrijf vorig jaar moest incasseren: 204 miljoen dollar, terwijl het jaar voorheen een verlies van zo’n 50 miljoen dollar opleverde.
Borland is een van de oudste softwarefirma’s in het pc landschap, maar had ook veel te lijden onder de monopoliepositie van Microsoft.

De hoogdagen bestonden uit “sidekick” in de jaren 80 van het dos tijdperk, en de programmeeromgevingen met als uitschieter Turbo Pascal.

Eind jaren 80 hadden ze dan nog Quattro pro, een spreadsheet die toenmalige marktleider Lotus 123 uitdaagde.
Het ging fout in de periode dat ze Ashton-Tate overnamen, met de bekende databank “dbase III+”., later dbase IV.
Ondertussen was het Windows tijdperk ingetreden, en Microsoft bepaalde de regels van het spel op “zijn eigen platform”.

IT’ers die in hun opleiding ooit COBOL kregen, herkennen daarvan misschien de naam Micro Focus, als softwareproducent.

Peer-To-Peer wet in de VS

De Federal Trade commission in de VS onderzoekt hoe het peer-to-peer verkeer aan regels kan worden onderworpen. Het verkeer zou toenemen van 1.6 petabyte per maand naar 8 petabyte binnen 5 jaar.

De FTC heeft niet zo’n hoge pet op van het peer to peer verkeer en van de bedrijven die erbij betrokken zijn. P2P komt meestal in het nieuws in verband met overtreden van auteursrechten. Maar ook brachten onderzoeken naar wat er zoal wordt bijgehouden in P2P netwerken soms alarmerende data boven. Zo bleek technische informatie over de helicopter van de Amerikaanse president op een computer in Irak terug te vinden te zijn. P2P programma’s op computers van bedrijven of overheden zijn gevaarlijk omdat soms onbedoeld informatie in de gedeelde map terechtkomt. De regelgevers proberen met wetten dat P2P verkeer te regelen, maar technici betwijfelen of dat iets uithaalt voor de gevallen die aangehaald worden. Voor onschuldig gebruik zou die regelgeving wel verstorend werken.

Misschien is het nuttiger vertrouwelijke gegevens meer te versleutelen, en te vermijden dat P2P software voor prive-doeleinden wordt geïnstalleerd.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.