Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Vriendelijke Communicatie

Uitzending do 18:00 ** November 22nd, 2018 by wim.webgang **

Steal Copy this book

Vriendelijke Communicatie

De GNU organisatie heeft een nieuwe gids voor vriendelijkere omgang met elkaar, de GNU Kind Communications Guidelines, geschreven door Richard Stallman.

Daarin stelt hij dat het GNU Project iedereen aanmoedigt om bij te dragen aan het GNU project, los van geslacht, ras, religie, culturele achtergrond of andere verschillen (niet te vergeten: politieke).

Mensen worden soms ontmoedigd om mee te werken door bepaalde patronen van Communicatie die hen overkomen als onvriendelijk, afstotend of grof. Vooral minderheidsgroepen worden daardoor getroffen, maar niet alleen zij. Daarom vragen we alle medewerkers om bewust inspanningen te doen om in descussies ervoor te zorgen dat het niet in die richting gaat.

Met deze richtlijn worden bepaalde manieren voorgesteld om dat doel te bereiken.

Ga er van uit dat de deelnemers in een discussie handelen vanuit goede trouw, zelfs als je het oneens bent met wat ze zeggen.
Als mensen bijdragen aanbieden, aanvaard die dan als hun eigen werk. Lever geen kritiek op fouten waarvan je enkel veronderstelt dat zij die gemaakt hebben.

Behandel de anderen altijd met respect, vooral op het moment dat je het niet eens bent.

Spreek deelnemers aan met de namen die ze zelf gebruiken, bv als die de genderidentiteit bepaalt.

Begin geen ruwe toon aan te slaan tegen andere deelnemers en speel niet op de man; maak altijd duidelijk dat kritiek slaat op de code en niet op de persoon.
Als iemand zich zelf ruw tegen je gedraagt, sla niet terug, want dat kan een spiraal van (verbaal) geweld op gang brengen. Stuur een prive bericht om te zeggen dat je je niet goed voelt bij die vorm en vraag om een vredelievende omgang. Wacht altijd even voor je zoeiets verstuur, en haal er altijd de woede uit.

Vermijd het benoemen van kenmerken van bepaalde demografische groepen; dat soort dingen valt in ieder geval buiten de discussie in een GNU project.

Wees vooral hoffelijk als je iemand zegt dat hij een fout heeft gemaakt; programmeren is altijd een kringloop van fouten maken en verbeteren.
Daarom zijn testen zo belangrijk. Toon dat fouten maken normaal is, en dat we altijd hun bijdrage waarderen, en hopen dat ze mogelijke fouten ook opvolgen en oplossen.

Je moet evenzeer opletten op de manier waarop je iemand aanzet om bepaalde niet-vrije software niet meer te gebruiken. Natuurlijk is het beter voor henzelf om zich te bevrijden van niet-vrije software, maar als ze dat niet doen zijn hun bijdragen nog altijd welkom. Daarentegen, het aanzetten van mensen om niet-vrije software te gebruiken beantwoord niet aan de doelen van het GNU project, en is niet toegestaan binnen de discussie van een GNU project.

Beantwoord argumenten steeds op basis van wat mensen zeiden, niet op een extrapollatie ervan.

Als iemand in een discussie afwijkt, probeer de discussie dan bij het onderwerp te houden. Splits desnoods de zijtak af tot een eigen discussie, liefst als deze afgesloten is.

In plaats van te proberen het laatste woord te hebben, probeer soms eens rust in te bouwen. Eens een beslissing gevallen is, blijf er dan niet over doorbomen want dat remt enkel maar af.

Als iemand anders klaagt over je manier van uitdrukken, hou er dan rekenning mee, zodat anderen niet afgeleid worden van de inhoud van wat je zegt.

Begin niet over onderwerpen die niets te maken hebben met het project, zeker politiek. De enige politieke stellingname die het GNU Project doet heeft te maken met het gebruik van vrije software en de controle over de computer. Daarnaast is er de basis van de mensenrechten binnen de toepassing van computeren. Je hoeft als medewerker het niet eens te zijn met deze stellingen, maar je moet aanvaarden dat ze ons uitgangspunt zijn voor beslissingen.

Door moeite te doen om deze richtlijnen te volgen zullen we de bijdragen aan onze projecten stimuleren en onze discussies zullen vriendelijker zijn en gemakkelijker tot conclusies leiden.


Stallman kondigde de Vriendelijke Communicatie Richtlijn aan op de info-gnu pagina. Hij beschrijf hoe in augustus een discussie ontstond over het probleem dat de ontwikkeling van GNU niet vrouwvriendelijk was. Sommige medewerkers stelden voor om een gedragslijn op te stellen, met strikte regels. Dat is in sommige vrije softwareprojecten geprobeerd, maar stootte op weerstand wegens te regelneverij-achtig. Sommige tegenstanders dreigden onmiddellijk op te stappen als zoiets ingevoerd zou worden, waarschijnlijk omdat het absoluut plezierdodend is om met sancties te werken. Dat vond Stallman ook en hij zocht een andere weg.

Een traditionele Code of Conduct bevat straffen voor wie de regels overtreedt. Die worden ingeroepen als de overtreding al gemaakt is.
Anderzijds is het nastreven van diversiteit geen doel op zich van GNU. Stallman is voor het GNU project geen voorstander van het “quota-denken”; hij wil niet op zoek gaan naar dat of dat profiel. Maar hij wil wel vermijden dat bepaalde groepen zich niet thuis voelen, en het project zo die hun bijdragen mist.

Hij wilde het probleem niet uit de weg gaan, maar het project op een zachte manier in de richting van vriendelijkere omgang leiden.

Hij analyseerde de Communicatie van het GNU project, en identificeerde patronen die mogelijk vrouwonvriendelijk waren, en soms trouwens ook man-onvriendelijk. Hij begon suggesties te schrijven om die te vermijden en om elkaar daarin te helpen. Hij kreeg daarop feedback van verschillende deelnemers.
Maar ook en vooral begon hij die raad zelf toe te passen, en hij was tevreden van het resultaat. De volledige verzameling daarvan vormt nu de GNU Kind communication Guidelines. Hij wijst er ook op dat hij nog open staat voor aanvullingen

https://www.gnu.org/philosophy/kind-communication.html

Stallman geeft toelichting:

http://lists.gnu.org/archive/html/info-gnu/2018-10/msg00001.html

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.