Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Software & (e)migratie – braindrain of braingain?

Uitzending do 18:00 ** December 18th, 2008 by wim.webgang **

18:00: vervolg thema-dag Migratie (Leen, Patrice)
18:30: Software Emigratie?

Kader: migratie

Bij migratie wordt meestal gedacht aan iets tussen gastarbeiders en economische vluchtelingen. Gastarbeid lijkt vooral voordeel te hebben voor het land dat de migratie ontvangt: daar vangt het immers een structureel tekort op (bv in eigen land: de koolmijnen). En hoewel dat een secundaire financiële stroom richting land van afkomst kan teweegbrengen is die in verhouding klein (citaat?) om te kunnen spreken van een wederzijds voordeel.

Landen als de VS, Canada en Australië zetten vooral de poorten open voor hoger opgeleiden. Als de migratie echter niet uit laag opgeleiden bestaat, die als ongeschoold arbeider werk zoeken, maar uit hoger opgeleiden, stroomt niet alleen arbeidskracht weg, maar ook opleiding. In dat geval spreekt men van een “Brain Drain”. De relatief zware opleidingsinspanning in het thuisland, wordt daar ter plaatse niet omgezet. De vruchten van de opleiding worden geplukt door het gastland, waar de opleiding wordt omgezet in arbeid, toegevoegde waarde, enz.

Op het eerste zicht is zo’n braindrain effect enkel negatief voor het thuisland en er zijn beslist gevallen (vb, Afrika) waar een goed-opgeleide toplaag de beste migratiekansen heeft en er werkelijk een kennis-leegloop onstaat.

Maar zijn die effecten zo rechtlijnig te beschrijven? Is de richting van het oorspronkelijke voordeel ook een enkele richting? Zijn er verschillen in effecten en mogelijk omgekeerde voordelen? Zijn er manieren om dat te beïnvloeden vanuit het thuisland van de migratie?

Dat zijn vragen waar we in de loop van het programma verder op in zullen gaan, meer concreet toegepast op de informatica sector met India als emigratieland.

Conclusie:

Met de ontwikkeling van de techniek, en meer bijzonder informatica, met persoonlijke computers en bijhorende internetverbindingen, verandert de context van heel wat economische wetmatigheden. Wat betreft de arbeidsmigratie zien we een evolutie waarbij niet de arbeider migreert naar de plaats van de arbeid, maar waar de arbeid zelf migreert naar de plaats van de arbeider (in de vrije interpretatie van programmeur als arbeider).

Een bewust beleid in het emigratieland kan een grote rol spelen in de balans van de voordelen. Daardoor zal men soms over een braingain in plaats van een braindrain kunnen spreken.

Nabeschouwing:

De benadering van “menselijk kapitaal” mist de context: wetenschappers hebben die context nodig om tot hun “productiviteit” te komen. Individuele wetenschappers terughalen is dus geen garantie op het recupereren van de waarde van de wetenschapper. In landen als China en India werd de terugkeer dan ook ingebed in een programma waarbij de wetenschappers in nationale netwerken worden geïntegreerd.
Met de huidige communicatiemiddelen kan er echter in het land van oorsprong ook “geoogst” worden zonder dat de emigranten werkelijk terugkeren. Er worden kennisnetwerken opgezet tussen het land van oorsprong en de emigranten die blijven wonen en werken in het gastland.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.