Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Wikipedia op https * Pix2Code * Toekomst van AI *

i-nieuws 6 na 6 ** May 30th, 2017 by wim.webgang **

Wikipedia op https

Wikipedia is in 2015 overgeschakeld op https, en heeft het gewone http helemaal achter zich gelaten. Wikipedia heeft nu onderzoeksresultaten over het effect van de overschakeling gekregen van een onderzoeksgroep van de Harvard universiteit. Het rapport van 74 blz heet “Analyzing Accessibility of Wikipedia Projects Around the World”.
Bij het bezoeken van websites over http worden de paginas als tekst over het internet gestuurd, en kan op het hele tussentraject, bv bij de provider of in je eigen lokale netwerk, meegekeken worden naar wat voor informatie voorbijkomt. Wie het netwerkverkeer van jou IP adres uitfiltert kan bv zien welke zoekwoorden je opgeeft.
Door https te gebruiken kan de observator enkel nog zien naar welke server je een verbinding maakt, bv naar wikipedia.org, maar niet wat er gevraagd of geantwoord wordt.
Wikipedia kan zelf wel tellen hoe dikwijls onderwerpen opgevraagd worden. Op sommige momenten stelden ze vast dat een bepaald onderwerp vanuit een bepaald land plots niet meer opgevraagd werd, en dan vermoedden ze dat die pagina geblokkeerd werd in dat land, m.a.w. censuur. Ze zien dat sinds hun omschakeling naar https dat soort voorvallen drastisch gedaald is. Voor ze de beslissing namen was er discussie of Wikipedia dan niet helemaal zou geblokkeerd worden als het enkel op https draaide, maar dat blijkt mee te vallen.

Het rapport van Harvard is te lezen op- of te downloaden van de (https) website van harvard met deze link:

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/32741922/Wikipedia_Censorship_final.pdf?sequence=1

Pix2Code
Hoe was het weer met die IT’ers?

Een Deens IT bedrijf heeft een programma gemaakt dat Kunstmatige Intelligentie (AI) gebruikt om schermen te programmeren. Het programma krijgt een foto of een grafisch ontwerp van een scherm, en maakt dan de programmeercode voor dat scherm. Voorlopig haalt het een beperkte nauwkeurigheid, want één vierde van de code moet nadien aangepast worden. Maar het bedrijf belooft dat die verhouding zal verbeteren naargelang het programma bijleert.
Bovendien is het programma zo slim dat het ineens code voor Android, IOS en web-based platformen kan maken van hetzelfde scherm.

Generating Code from a Graphical User Interface Screenshot:

https://youtu.be/pqKeXkhFA3I

Toekomst van AI
Terwijl Amerikaanse onderzoeksprojecten naar AI minder geld lijken te gaan krijgen onder Trump (er is sprake van -10%), investeert China miljarden in onderzoek naar en ontwikkeling van AI, ondermeer om zijn ruimtevaart vooruit te helpen. Maar ook voor militaire toepassingen is het belangrijk, en veel onderzoek in de VS gebeurde voor defensie. In de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw had de VS een comfortabele voorsprong. Jaren 90 verschoof het gewicht naar bedrijven, die consumentenelectronica ontwikkelden, en daar in een technologische wedren geraakten. De hardware werd vooral in het oosten gemaakt, dat daarmee technologisch flink bijbeende, vooral op gebied van computerchips.
Deze eeuw werden grote internetbedrijven vergaarders van consumenteninformatie. Die werd oorspronkelijk vergaard door leuke media-sites op te zetten die gebruikers schijnbaar gratis konden gebruiken. Daarna was er geen rem meer op: social media sites verzamelden niet enkel informatie over de gebruikers, maar kregen ook inzicht in de onderlinge relaties van de gebruikers, en hun evolutie in de tijd. Al die gegevens moesten niet alleen opgeslagen worden, maar ook verwerkt.

De ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie werd misschien meer gedreven door de noden van deze commerciële bedrijven, dan door investeringen van het ministerie van defensie in de VS, dat mee aan de basis lag van de ontwikkeling van het internet.
En China heeft gelijkaardige bedrijven opgezet, zo hebben ze Baidu als zoekmachine, waar bv een specialist “Artificial Intelligence” van Microsoft ging werken, en hij is niet de enige die overstapt.
China beent de VS bij, en soms wordt duidelijk dat ze misschien al voorliggen, zoals toen ze Chinese spraaktechnologie werkbaar kregen voor Microsoft.
China maakt zelf computerchips voor zijn supercomputer, en die zou de snelste van de wereld zijn. Dat gebeurde nadat de VS een exportverbod instelden op de intel chips waarmee de Chinezen hun vorige supercomputer bouwden.
Nu zijn de Amerikaanse bedrijven zelfs bang om te nauw samen te werken met de overheid, want China zou te achterdochtig kunnen worden voor achterpoortjes, en de technologie zels niet meer willen importeren.
De verwevenheid met de overheid is misschien niet zo zichtbaar in China, maar behalve studenten die de Amerikaanse universiteiten bezoeken, zijn er ook investeringen in Amerikaanse bedrijven vanuit China. En er is een aktieve uitwisseling tussen AI en robotica-specialisten in China, een andere belangrijke ontwikkeling die evengoed voor militaire toepassingen kan gebruikt worden als voor zelfrijdende auto’s. Zo gaan twee professoren die een Chinese robot ontwikkelden, nu een AI lab opzetten om samen te werken met Baidu.
Wat de VS en ook Europa nog lijken voor te hebben op China, is de open uitwisseling van informatie. Dat leidt niet alleen tot verspreiding van kennis naar het Oosten, maar ook tot een gestage vrije verder-ontwikkeling in het westen zelf.

Voor China blijft het natuurlijk ook nog spannend welk effect de brede toepassing van Artificiele Intelligentie zal hebben op de maatschappij. Ze lieten zich misschien verrassen door de effecten van de autotechnologie in de vorm van nooit geziene luchtverontreiniging, maar wat zal Artificiele Intelligentie teweegbrengen?

https://politics.slashdot.org/story/17/05/29/0732203/is-china-outsmarting-america-in-ai

En processorfabrikanten als ARM sloven zich uit om de rekenkracht voor de zelflerende machines te leveren:

https://hardware.slashdot.org/story/17/05/29/0715255/arms-new-processors-are-designed-to-power-the-machine-learning-machines

Outsourcing: reklamaties van Indiers over Trump politiek

https://politics.slashdot.org/story/17/05/29/1529224/india-tech-giant-warns-trumps-radical-shift-to-hurt-industry

terwijl Engeland meer visas moet gaan geven door de Brexit

https://news.slashdot.org/story/17/05/29/0724213/uk-tech-visas-quadruple-after-applications-soar

De Britse luchtvaartmaatschappij ontkent dat de chaos door IT problemen veroorzaakt werd door goedkope outsourcing van IT.

https://news.slashdot.org/story/17/05/29/1441209/british-airways-ceo-wont-resign-says-outsourcing-not-to-blame-for-it-failure

De Amerikaanse luchtvaart bant dan weer IT: het gaat geen laptops meer toelaten

https://tech.slashdot.org/story/17/05/29/0831203/us-might-ban-laptops-on-all-flights-into-and-out-of-the-country

Ondertussen legt Asus zich net toe op kleine laptopjes ideaal voor op het vliegtuig..;

https://hardware.slashdot.org/story/17/05/29/1510248/asus-goes-big-on-slim-laptops-at-computex

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.