Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Amen

Uitzending do 18:00 ** June 1st, 2017 by wim.webgang **

“Amen break”-sample
Een van de leuke samples is de “amen beat”, die een bekende drumsolo omzette naar een beat-loop voor alle gebruik.
Leren spelen?

https://www.youtube.com/watch?v=j3FqkDrhuLc

We leren iets over de geschiedenis van deze beat, de sample-cultuur errond, de niet zo vanzelfsprekende “in het publieke domein gelaten” rechten, enz.

Beat
Dan zelf aan de slag. Wij werken met de sample uit de Sonic Pi bibliotheek:
De amen-beat loop, met slicer, wat variaties, en uiteindelijk nog wat acid bleepjes als overgang naar Beatscapes…

Hieronder de code zodat je ze kan kopieren en plakken voor eigen gebruik:
(code uit The MagPi Essentials, Code Music with Raspberry Pi, door Sam Aaron onder een Creative Commons licentie)

live_loop :amen_break do
use_bpm 50
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 110
sleep 2
end

en met de fx slicer:

live_loop :amen_break do
use_bpm 50
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 110
sleep 2
end

Enkele variaties samengevat:

live_loop :amen_break do
use_bpm 54
# with_fx :slicer, phase: 0.25, wave: 1, mix: choose([0, 1]) do

4.times do
with_fx :slicer, phase: rrand(0.25, 0.27), wave: 1, mix: 1 do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 110
end
sleep 2
end

4.times do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 110
sleep 2
end

4.times do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: rrand(85, 100)
sleep 2
end

4.times do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 110
sleep 2
end

4.times do
with_fx :slicer, phase: 0.25, wave: 1, mix: choose([0, 1]) do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: 100
end
sleep 2
end

4.times do
sample :loop_amen, beat_stretch: 2, cutoff: rrand(100, 120)
sleep 2
end

end

En de beloofde acid bleepjes:

# Welcome to Sonic Pi v2.10

use_synth :tb303
live_loop :acid1 do
sleep 0.025
s = 0.100
n = (ring :e1, :e2, :e3).tick
play n, release: 0.5, cutoff: choose([80, 90]), res: 0.8, wave:0
sleep s
n = (ring :e2, :e1, :e3).tick
play n, release: 0.125, cutoff: rrand(100,130), res: 0.8, wave:1
sleep s
# n = (ring :e1, :e2, :e3).tick
# play n, release: 0.125, cutoff: 128, res: 0.8, wave:0
# sleep s
# n = (ring :e2, :e1, :e3).tick
# play n, release: 0.125, cutoff: rrand(80,110), res: 0.8, wave:0
# sleep s
end

buffer 2


# Welcome to Sonic Pi v2.10
use_synth :tb303
live_loop :acid2 do
s = 0.125
n = (ring :e1, :e2, :e3, :e1, :e2, :e3).tick
play n, release: 0.5, cutoff: rrand(100, 130), res: 0.8, wave:0
sleep s
# n = (ring :e2, :e1, :e3).tick
# play n, release: 0.125, cutoff: rrand(100,130), res: 0.8, wave:0
# sleep s
# n = (ring :e1, :e2, :e3).tick
# play n, release: 0.125, cutoff: 128, res: 0.8, wave:0
# sleep s
# n = (ring :e2, :e1, :e3).tick
# play n, release: 0.125, cutoff: rrand(80,110), res: 0.8, wave:0
# sleep s
end

buffer 3

# Welcome to Sonic Pi v2.10

live_loop :random_riff do
use_synth :dsaw
use_random_seed 30
notes = (scale :e3, :minor_pentatonic).shuffle
16.times do
play notes.tick, release: 0.2, cutoff: 30 if one_in(2)
sleep 0.125
end
end

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.