Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Wie heeft gespiekt? * Niet zo geheime dienst * Privacy zit in het DNA

i-nieuws 6 na 6 ** August 2nd, 2018 by wim.webgang **

Wie heeft gespiekt?

De achterdocht tegen Rusland heeft Trump er toch niet helemaal uit gekregen bij de politiekers. Het congres van de VS wil te weten komen van technologiebedrijven of buitenlandse mogendheden als Rusland en China inzage hebben gehad in technologie die ook door het leger van de VS gebruikt wordt.
Er moet een databank aangelegd worden van welke software onder ogen is gekomen van welke buitenlandse mogendheden, en die moet raadpleegbaar zijn door allerlei overheidsinstanties.

Soms stellen die landen eisen op het moment van een belangrijke, grote aankoop, zoals inzage in de broncode van systemen. Bedrijven zouden de daardoor ontstane risiko’s nu moeten melden aan de Amerikaanse militaire overheid. Als ze dat niet doen kunnen ze hun contracten kwijtspelen. Deze maatregel verondstelt dan wel dat de het op een andere manier is uitgekomen. Trump moet de wet nog tekenen.


Niet zo geheime dienst

De wereldwijde golven van ransomware, de afpersing via internet na het besmetten van de computer van het slachtoffer met software die de computer onbruikbaar maakt, heeft een gedeeltelijke verklaring gekregen. De NSA, die een hele verzameling van inbreeksoftware en andere malware heeft aangelegd, is zelf niet zo waterdicht. De beveiligingsplannen voor hun eigen systemen zijn onvolledig en onnauwkeurig. Er wordt niet systematisch werkelijk alles gescand wat binnenkomt; bv verwijderbare opslagmedia ontsnappen soms. Bovendien lijkt de opvolging van het personeel ook niet helemaal op punt te staan.

Privacy zit in het DNA

Je zou denken dat privacy in het DNA zit van Ancestry, 23andMe en dergelijke bedrijven die zich bezig houden met het verzamelen van DNA. Dat lijkt niet zo te zijn; slechts een paar dagen geleden verklaarden ze geen DNA gegevens te delen met derden zonder medeweten van de eigenaars van het DNA. Ze lijken maar net nieuwe richtlijnen aangenomen te hebben, waarin ze stellen om slechts met uitdrukkelijk medeweten van gebruikers hun gegevens te delen met andere bedrijven en verzekeringsfirma’s. Bovendien stelden ze dat ze een jaarlijks overzicht zullen geven van het aantal vragen dat ze kregen van politiediensten om data te leveren.
.

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.