Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Buitensluit uit kantoor * Dataverkeer Flashmob * Dondervogel boven Frankrijk * Monopoly inside * Privacy in Facebook * En toen was er geen één

i-nieuws 6 na 6 ** December 17th, 2009 by wim.webgang **

17/12/2009


Buitensluit uit kantoor

Gebruikers van Microsoft Office 2003 lopen kans buitengesloten te worden uit hun documenten als ze die beveiligd hebben met “RMS”. Dat is een beheersysteem dat bijhoudt wie welke bestanden mag gebruiken.

Ondertussen is er een artikel op Technet dat gebruikers nauwelijks uitlegt geeft over een probleem met een certificaat, en dat belooft dat zo snel mogelijk voor een oplossing wordt gezorgd. Die zou kunnen bestaan uit een “tijdelijk certificaat”. De uitgekomen Hotfix vermeldt als getroffen programma’s Office en de Word en Excel viewer.

Dat zal ze leren de afkorting van Richard M. Stallman (=RMS) te gebruiken voor een van hun produkten. Uitgerkend Richard Stallman van de de Free Software Foundation heeft altijd gewaarschuwd voor dit soort scenario’s. Spijtig genoeg voor de gebruikers kreeg hij gelijk. Maar daardoor zullen misschien meer gebruikers nadenken over de afhankelijkheid van het commercieël office produkt en een blik werpen op OpenOffice.org en pgp.

Dataverkeer Flashmob

Een auteur van Newsweek heeft een oproep gedaan aan ontevreden gebruikers van telecomoperator AT&T in de VS om morgen vrijdag 18 december aktie te voeren. Dat bedrijf wil de voorwaarden voor internetgebruik op de smartphones beperken omdat ze vinden dat het hun netwerk overbelast, en dat lokte protest uit.
De aktie bestaat eruit om op de middag met zoveel mogelijk gebruikers tegelijk zoveel mogelijk dataverkeer te gebruiken met als mogelijk gevolg een totale overbelasting van het netwerk. Via Twitter en Facebook werd de oproep al overgenomen.

Alles begon met een satirisch artikel van een Newsweek auteur, die zichzelf daarin “Fake Steve Jobs” noemt. Het immense succes van de iphone zou mee aan de basis liggen van de problemen van AT&T, althans volgens de telecom operator zelf. Maar gebruikers trekken dat in twijfel en vermoeden dat het een drogreden is om de tarieven te veranderen

Dondervogel boven Frankrijk

In de nieuwe versie 3 van het e-mail programma Thunderbird, zitten bijdragen van het Franse leger. Thunderbird wordt door de Franse militairen gebruikt als e-mail programma omdat ze het veiliger achten dan Outlook. Hun eigen beveiligde, aangepaste versie van Thunderbird heet TrustedBird. Het is code daarvan die nu in Thunderbird 3 is opgenomen.

De militairen staan niet alleen; in Frankrijk kijkt de overheid meer en meer naar Linux en OpenOffice.

Monopoly inside

Nadat net de zaak tussen AMD en Intel uitgevochten was (en geëindigd met een minnelijke schikking), krijgt Intel nu de Federale Handels Commissie van de VS aan de lijn.
De nieuwe zaak voor de FTC zal waarschijnlijk pas eind 2010 voorkomen.
Ook in Europa worden Intel’s praktijken onderzocht.

Privacy in Facebook

Sinds de privacy instellingen in Facebook veranderd zijn, hebben veel gebruikers niet het inzicht in wat nu publiek zichtbaar is en wat niet. De hele interface om de instellingen te doen werd veranderd, op hetzelfde moment dat de standaardinstellingen losser met de privacy omgaan. Sommige beperkingen zijn niet meer mogelijk in de huidige versie van Facebook. Dat moest ook de stichter van Facebook, Mark Zuckerberg, tot eigen schande ervaren. Er kwamen 300 persoonlijke foto’s van hem op het internet terecht en roddelsites maakten er gretig gebruik van.

Een studente in de VS die na een breuk met haar vriendje op Facebook even haar hart gelucht had, werd van school gegooid. Ze had geschreven dat ze maandag wel iemand een mes in de keel kon ploffen. Enkele van de lesgevers van maandag waren daar niet mee gediend en meldden dat ze zich bedreigd voelden. De studente werd maandag op de campus door de ordediensten opgepakt en ondervraagd, waarna ze de toegang ontzegd kreeg. Ze heeft ondertussen haar facebook instellingen op “prive” gezet.

Hopelijk zat ze niet in de richting “informatica” of “rechten” of zo? Nee, medische richting specialisatie “lijkschouwing”. En dat zijn scherpe scalpels…

En toen was er geen één

De laatst overgebleven ontwikkelaar van het programma VLC voor MacOS X is ermee gestopt. Daardoor heeft het project geen ontwikkelaars meer voor de VLC versie die op Mac draait. VLC is of was een typisch platformoverschrijdende mediaplayer: er was een versie voor Linux, Mac en Windows. Het icoon is de herkenbare verkeers-kegel met oranje en witte strepen.
De ontwikkeling van de 64 bit versie voor Mac is nu stilgevallen. Vanaf versie 1.1.0 zou dat betekenen dat er geen Mac versie uitkomt.
Rémi Denis-Courmont merkt trouwens op dat het ook wel lang duurt eer je effectief ingewerkt bent om daaraan mee te programmeren; die inwerktijd meegerekend ziet het er dus slecht uit, tenzij nog ergens een vrijwilliger opduikt.

Op 10 december werd nog VLC 1.0.4 aangekondigd, waarbij eerst de Linux versie uitkwam. Het Videolan project maakt behalve de VLC player ook nog:

  • VLC Skin Editor
  • x264; een vrije h264/avc encoder
  • VideoLAN Manager (VLMa) om uitzending op TV kanalen te beheren
  • DVBlast: streaming van DVB apparaten

De oproep op het videolan forum

Misschien iets voor de “krakken” van de Antwerpse Universiteit?

Digital Video Broadcasting:
http://www.dvb.org/

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.