Search

Archives

Pages

Op mijn desktop:

Suggesties, commentaar, ... (klik of schrijf zelf:)e-mail webgang
Laatste titels:

Internetgebruiksgegevens * Zonne-energie kruist Kernenergie * Bedrijfsspionage * OStatus

i-nieuws 6 na 6 ** July 29th, 2010 by wim.webgang **

29/07/2010

Bedrijfsspionage

Volgens infoworld is bedrijfsspionage volledig ingeburgerd. Een steeds groter aantal bedrijven wordt bespioneerd via zijn computersystemen, meestal vanuit China. De spionage gebeurt zo voorzichtig dat de getroffenen het niet merken. Zo wordt niet op slag alles gekopieerd en via het internet gestuurd, maar worden slechts af en toe kleine hoeveelheden gegevens doorgestuurd. Een netwerkbeheerder zal daardoor geen opvallende piek in het netwerkverkeer naar het internet zien, wat hij zeker verdacht zou vinden. Er wordt gewag gemaakt van driekwart van de bedrijven die al slachtoffer werden van een informatie-aanval. De meeste bedrijven brengen het niet naar buiten, maar de inbraak bij Google bracht het fenomeen onder de aandacht. Volgens gespecialiseerde websites kan een computerinbreker in een paar stappen binnen geraken in een computersysteem, en zelfs zover gaan dat hij via de micro en de webcam de gebruiker kan horen en bekijken.
De spionage is niet alleen gericht op het leger, overheidsdiensten en grote bedrijven waar bedrijfsgeheimen te rapen vallen. Ook bedrijven die gegevens verwerken zijn doel; ze kunnen in 1 klap veel gegevens opleveren die bruikbaar zijn voor verdere inbraken of fraude.

Mogelijk verdedigingswerk is het netwerk onderverdelen in verschillende stukken, met voor de echt vitale interne data zelfs een volledig offline stuk, waar helemaal geen verbinding is met het internet.

Zonne-energie kruist Kernenergie
In de VS is een studie verschenen die de kostprijs van stroom opwekken door kernenergie en door zonnecellen met elkaar vergeleken heeft. De prijsevolutie van de zonnecelinstallaties heeft ervoor gezorgd dat het nu goedkoper is om zonne-electriciteit te gebruiken dan electriciteit uit kernenergie. Zonnepanelen zijn gehalveerd in prijs tegen 1998. De prijsevolutie van een kilowatuur electriciteit van zonnepanelen gaat naar beneden, en die van kerncentrales gaat naar boven. Nu, in 2010 hebben die lijnen elkaar gekruist, en zal het verschil ook steeds groter worden.

Het onderzoek gebeurde aan de Duke University in de VS en is gebaseerd op de zonneopbrengst voor North Carolina.

Lees of download pdf: NCW-SolarReport_final1.pdf

.

Internetgebruiksgegevens

De Amerikaanse overheid zou het FBI gemakkelijker toegang willen geven tot sporen van internetgebruik van individuele verdachten. Het FBI heeft al toegang tot een aantal gegevens, maar voor gedailleerde gegevens over iemands internetgebruik heeft het een goedkeuring van een rechter nodig. Internetproviders verwezen dan ook naar de wet om geen gegevens over hun klanten te geven zonder tussenkomst van een rechter. Bovendien bepaalde de wet slechts vier categoriĆ«n gegevens: naam, adres, duur van een verbinding, en facturatiegegevens. Door een wetswijziging zouden lokale FBI kantoren nu de gegevens over internetverkeer van een individu kunnen opvragen bij een provider, en die moet bovendien de vraag zelf geheimhouden. De vraag wordt gesteld door middel van een “NSL”, afkorting voor “National Security Letter”. Rond 2005 werden zo’n 50.000 NSL’s per jaar gebruikt, waarvan een niet bepaald aantal over internetverkeer ging.

Onderzoek bracht aan het licht dat niet alle NSL voortkwamen uit een onderzoek, zoals moet, en dat er een paar NSL’s waren die meer informatie opvroegen dan mag volgens de regels. De overheid beschouwt die gegevens over iemands internetverkeer maar hetzelfde als het opvragen van wie welk telefoonnummer gebeld heeft.
De inhoud van die opgevraagde gegevens kan bv zijn: iemands ip-adres op een bepaald moment, met wie e-mails werden uitgewisseld, welke andere computerverbindingen door programma’s gebruikt worden, welke websites opgeroepen werden enz.
Wat er niet in zou mogen zitten is de inhoud van e-mails, webpagina’s of de inhoud van eender welk ander verkeer. Wat echter het verkeer op sociale netwerksites betreft is het minder duidelijk wat er wel of niet bijhoort.

Sociaal netwerken in open source

Op 18 juli ging en Portland, in Oregon in de VS, een open source congres door onder de naam “Federated Social Web Summit”. Daar werd de discussie gevoerd over het meer open maken van sociale netwerken. Er zou een verspreide sociale netwerkdienst moeten komen, in plaats van geconcentreerde zoals nu. Het zijn bepaalde bedrijven die eigenaar zijn van Facebook en gelijkaardige diensten. Er is al een eerste aanzet gegeven met “OStatus”. Dat is een onafhankelijke manier om je status uit te wisselen, die over verschillende sites heen werkt. Er zijn al een aantal technieken die gebruikt worden door website-programma’s als WordPress, een voorbeeld is een Wordpress gebruiker laten zien dat iemand gereageerd heeft op een blog-artikel, een ander voorbeeld is het automatisch uitwisselen van artikels tussen blogs.
.
Site: ostatus.org.

En dan spraken we niet over Inbraak bankprogramma’s – BP’s Windows crash?

Lift ^ | Lift v | Comments Off

Comments are closed.